Spis treści
×

Data wydania:

29.05.2019

Wersja:

Kompilacja systemu operacyjnego 18362.145

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia związane z jakością. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Rozwiązuje problem mogący uniemożliwić niestandardowym schematom identyfikatorów URI dla programów obsługi protokołu aplikacji uruchamianie odpowiednich aplikacji na potrzeby lokalnego intranetu i zaufanych witryn w przeglądarce Internet Explorer.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający otwarcie niektórych aplikacji po ustawieniu przekierowania folderu Roaming AppData na ścieżkę sieciową.

 • Rozwiązuje problem, wskutek którego mogło następować wyłączanie trybu Wyświetlanie nocne w przypadku zmian trybu wyświetlania.

 • Rozwiązuje problem, który mógł spowodować zniekształcenie renderowania gry na pełnym ekranie, gdy na górze gry był widoczny pasek gry Microsoft.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający usunięcie urządzeń zewnętrznych Bluetooth® z niektórych systemów z konkretnymi odbiornikami Bluetooth.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że zdarzenie 7600 w dzienniku zdarzeń serwera DNS będzie zawierać niemożliwą do odczytania nazwę serwera.

 • Rozwiązuje problem polegający na tym, że liczba punktów na cal (DPI) gościa nie była zgodna z odpowiednią wartością hosta.

 • Rozwiązuje problem, który może spowodować, że zewnętrzne urządzenie USB lub karta pamięci SD zostaną ponownie przypisane do niewłaściwego dysku podczas instalowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Błąd „Tego komputera nie można uaktualnić do systemu Windows 10” na komputerze z podłączonym urządzeniem USB lub kartą pamięci SD.

 • Rozwiązuje problem, w którym monitor udostępniania plików nie usuwa uchwytów bloku komunikatów serwera (SMB), co powoduje, że serwer przestaje akceptować połączenia SMB.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający otwarcie adresu URL protokołu aplikacji w przypadku udostępniania go na stronie intranetowej.

 • Rozwiązuje problem z usługą BranchCache, kiedy jest ona w trybie rozproszonej pamięci podręcznej. Usługa BranchCache może używać więcej miejsca na dysku niż przypisano dla pamięci podręcznej na potrzeby ponownej publikacji. Aby w pełni rozwiązać ten problem, na urządzeniach, na których przekroczono przydzielone miejsce na dysku, należy poleceniem netsh branchcache flush opróżnić usługę BranchCache.

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwiać przejście do trybu pełnoekranowego przez niektóre aplikacje i gry używające technologii Direct3D, jeśli zmieniono orientację ekranu z orientacji domyślnej.

 • Rozwiązuje problem związany z tworzeniem pliku wykazu systemu Windows na platformach x64 przy użyciu menedżera Windows System Image Manager. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co nowego w narzędziach i zestawach ADK.

 • Rozwiązuje problem powodujący opóźnienie podczas wczytywania wielu niepodpisanych stref systemu nazw domen (DNS) związanych z funkcją rozszerzeń DNSSEC (Domain Name System Security Extensions). Ten problem występuje po skonfigurowaniu następującego ustawienia rejestru:

Ścieżka: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters

Ustawienie: EnableFastLoadUnsignedZones

Wpisz: Wartość DWORD: wartość 1 powoduje włączenie funkcji. wartość 0 powoduje wyłączenie funkcji.

Po zmianie wartości rejestru należy ponownie uruchomić system operacyjny lub serwer DNS.

 • Rozwiązuje problem związany z wirtualizacją modułu zarządzania pamięcią wejścia-wyjścia (IOMMU) za pomocą funkcji hypervisor innych firm.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Usprawnienia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla Firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Podczas otwierania gier korzystających z oprogramowania do wykrywania oszustw BattlEye, interfejs użytkownika tego programu lub samej gry może wyświetlić jeden z następujących błędów:

 • „Failed to start BattlEye Service” (Uruchomienie usługi BattlEye nie powiodło się).

 • „Failed to initialize BattlEye Service” (Zainicjowanie usługi BattlEye nie powiodło się).

Niektóre gry używające starszych wersji oprogramowania BattlEye mogą nie być zgodne z systemem Windows 10 w wersji 1903. Dla oprogramowania BattlEye jest dostępna aktualizacja wypełniająca lukę do gier, w przypadku których występują znane problemy.

Aby uzyskać listę najnowszych gier, które korzystają z oprogramowania BattlEye, przejdź na witrynę internetową www.battleye.com/.

Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Sprawdź, czy gra jest w najnowszej dostępnej wersji. Niektóre platformy gier umożliwiają przeprowadzenie sprawdzenia poprawności plików gier — ta procedura może potwierdzić, że instalacja jest w najnowszej wersji.

 • Uruchom ponownie system, a następnie otwórz grę ponownie.

 • Odinstaluj oprogramowanie BattlEye przy użyciu programu UninstallBE.exe, a następnie otwórz grę ponownie.

 • Odinstaluj i zainstaluj grę ponownie.

Aby uzyskać więcej opcji rozwiązywania problemów, przejdź na stronę www.battleye.com/support/faq/.

 

Uruchomienie Piaskownicy systemu Windows może się nie powieść z błędem „ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x80070002)” na urządzeniach, w których zmieniono język systemu operacyjnego podczas procesu aktualizacji w czasie instalowania systemu Windows 10 w wersji 1903.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4512941.

Usługa Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny (RASMAN) może przestać działać i może zostać wyświetlony komunikat o błędzie „0xc0000005” na urządzeniach, na których poziom danych diagnostycznych jest ręcznie skonfigurowany na niedomyślne ustawienie 0. Błąd może również zostać wyświetlony w sekcji Aplikacja katalogu logów systemu Windows w Podglądzie zdarzeń (identyfikator zdarzenia: 1000, odniesienia do plików: „svchost.exe_RasMan” i „rasman.dll”).

Ten problem występuje tylko wtedy, gdy profil sieci VPN jest skonfigurowany jako zawsze włączone połączenie VPN (AOVPN) z tunelem do urządzenia lub bez tunelu. Nie ma to wpływu na ustawiane wyłącznie ręcznie profile ani połączenia sieci VPN.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4505903.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji urządzenia podłączone do domeny, która jest skonfigurowana do korzystania z obszaru MIT Kerberos, mogą nie zostać uruchomione lub może następować ich ciągłe ponowne uruchamianie. Dotknięte problemem są zarówno urządzenia będące kontrolerami domeny, jak i będące jej elementami członkowskimi.

Jeśli nie masz pewności, czy konkretne urządzenie jest dotknięte problemem, skontaktuj się z administratorem. Zaawansowani użytkownicy mogą sprawdzić, czy istnieje następujący klucz rejestru: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\MitRealms. Można też sprawdzić zasadę „Definiuj ustawienia międzyoperacyjnego obszaru Kerberos V5” w obszarze Konfiguracja komputera -> Zasady -> Szablony administracyjne > System -> Protokół Kerberos.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4512941.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Firma Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Aktualizacja stosu obsługi.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4498523) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, wyszukaj go na stronie Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Aby pobrać i zainstalować tę aktualizację, przejdź do obszaru Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i wybierz opcję Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.

Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4497935

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×