Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Data wydania:

30.11.2020

Wersja:

2004-OS kompilacja 19041.662 i 20H2-OS kompilacja 19042.662

2020-11-10
WAŻNE
Z powodu minimalnej ilości operacji wykonywanych podczas świąt i nadchodzącego nowego roku zachodniego nie będzie wydania wersji zapoznawczej (znanej jako wersja "C") dla miesiąca grudnia 2020 r. W grudniu 2020 r. będzie dostępne miesięczne wydanie zabezpieczeń (znane jako wersja "B"). Normalna miesięczna obsługa wersji B i C zostanie wznowiona w styczniu 2021 r.

2020-11-19
Aby uzyskać informacje Windows terminologii aktualizacji, zobacz artykuł o typach aktualizacji Windows i typach aktualizacji jakości miesięcznej. Aby wyświetlić inne notatki i wiadomości, zobacz stronę Windows 10 stronę główną historii aktualizacji z wersji 2004.

UwagaPostępuj @WindowsUpdate, aby dowiedzieć się, kiedy nowa zawartość zostanie opublikowana na pulpicie nawigacyjnym informacji o wersji.

Najważniejsze informacje

 • Aktualizacja problemu, który powoduje, że Narrator przestaje odpowiadać po odblokowaniu urządzenia, jeśli Narrator był w użyciu przed zablokowaniem urządzenia.

 • Aktualizuje problem, który uniemożliwia znalezienie niektórych konsol Microsoft Xbox na Windows urządzeniu.

 • Aktualizacja problemu, który nie umożliwia wyświetlania kontrolek aplikacji paska gry Microsoft Xbox na obsługiwanych monitorach. Ten problem występuje w niektórych grach programu Microsoft DirectX® 9.0 (DX9), które działają z włączoną zmienną szybkością odświeżania na tych monitorach.

 • Aktualizuje problem z koncentratorami USB 3.0. Urządzenie podłączone do centrum może przestać działać po skonfigurowaniu na urządzeniu stanu hibernacji lub ponownego uruchomienia urządzenia.

 • Aktualizacja problemu, który losowo zmienia fokus wprowadzania kontrolek edycji podczas korzystania z japońskiego narzędzia IME lub chińskiego tradycyjnego narzędzia IME.

 • Ten problem powoduje niestabilność klawiatury dotykowej w aplikacji Poczta.

 • Poprawia jakość wizualną zestawów słuchawkowych Windows Mixed Reality działa w trybie o niższej rozdzielczości.

 • Ten problem uniemożliwia otwieranie plików w aplikacji PDF24 w wersji 9.1. .txt 1.

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia dotyczące jakości. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Ta kompilacja zawiera wszystkie ulepszenia z Windows 10 2004.

 • Dla tej wersji nie udokumentowano żadnych innych problemów.

Ta aktualizacja niezwiązana z zabezpieczeniami zawiera ulepszenia dotyczące jakości. Niektóre kluczowe zmiany:

 • Aktualizuje okno dialogowe Informacje programu Internet Explorer, aby używać standardowego nowoczesnego okna dialogowego.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że Narrator przestaje odpowiadać po odblokowaniu urządzenia, jeśli Narrator był w użyciu przed zablokowaniem urządzenia.

 • Rozwiązuje problem, który nie umożliwia wyświetlania lokalnych grup kont w zlokalizowanym języku nawet po wdrożeniu pakietu językowego.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający użytkownikowi odnalezienie określonych konsol Microsoft Xbox na Windows urządzeniu.

 • Ten problem dotyczy problemu z wyświetlaniem czarnego ekranu Windows użytkownikom pulpitu wirtualnego (WVD) podczas próby zalogowania się.

 • Rozwiązuje problem z pewnym interfejsem API COM, który powoduje wyciek pamięci.

 • Rozwiązuje problem, który nie umożliwia wyświetlania kontrolek aplikacji paska gry Microsoft Xbox na obsługiwanych monitorach. Ten problem występuje w niektórych grach programu Microsoft DirectX® 9.0 (DX9), które działają z włączoną zmienną szybkością odświeżania na tych monitorach.

 • Rozwiązanie problemu powodującego, że klawiatura dotykowa nie jest otwierana w aplikacjach platformy uniwersalnej systemu Windows (UWP), gdy są podłączone urządzenia USB.

 • Rozwiązuje problem z koncentratorami USB 3.0. Urządzenie podłączone do centrum może przestać działać po skonfigurowaniu na urządzeniu stanu hibernacji lub ponownego uruchomienia urządzenia.

 • Rozwiązano problem, który przytnie klawiaturę dotykową podczas korzystania z połączenia pulpitu zdalnego na urządzeniu o innej rozdzielczości ekranu.

 • Rozwiązuje problem z nadmiarowym ruchem sieciowym, który występuje w przypadku korzystania z okna dialogowego Otwieranie pliku w Eksploratorze plików i przeglądania folderu udostępnionego, w którym jest dostępna funkcja Poprzednia wersja.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że funkcja ImmGetCompositionString() zwraca pełną szerokość Hiragana podczas korzystania z edytora IME (Microsoft Input Method Editor) dla języka japońskiego zamiast zwracania połówkowej szerokości Katakana.

 • Ten problem uniemożliwiał działanie elementów listy szybkiego wyboru. Dzieje się tak, gdy tworzysz je przy użyciu Windows Runtime (WinRT) Windows. Interfejs użytkownika. Interfejs API StartScreen dla aplikacji klasycznych, które są spakowane w formacie MSIX.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający aplikacjom odbieranie zdarzeń naciśnięć klawiszy Shift i Ctrl, gdy są w użyciu bopomofo, chanjie lub edytory IME (Quick Input Method Editor).

 • Rozwiązuje problem, który losowo zmienia fokus wprowadzania kontrolek edycji podczas korzystania z japońskiego narzędzia IME lub chińskiego tradycyjnego narzędzia IME.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający zalogowanie się na określonych serwerach. Dzieje się tak, gdy użytkownik zasady grupy sesji wymusza interakcyjne rozpoczęcie sesji komputera.

 • Rozwiązuje problem, który nie umożliwia ustawienia tapety pulpitu skonfigurowanej przez obiekt zasad grupy, gdy tło lokalne jest określone jako pełny kolor.

 • Rozwiązuje problem z programem IME Microsoft Pinyin, który nieoczekiwanie odrzuca okienko kandydata po wpisaniu określonych fraz.

 • Ten problem dotyczy problemu, który nie umożliwia wysłania zdarzenia keyup klawisza Shift do aplikacji podczas korzystania z japońskiegome (IME).

 • Rozwiązuje problem niepoprawnego renderowania Kaomoji na panelu emoji.

 • Rozwiązuje problem, który powoduje niestabilność klawiatury dotykowej w aplikacji Poczta.

 • Rozwiązuje problem, który wprowadza nieoczekiwane znaki, takie jak katakana o szerokości połówowej, podczas wpisywania hasła, gdy jest on w trybie wprowadzania Kana.

 • Rozwiązuje problem, który może nie być w stanie sparować określonych urządzeń MIDI, które łączą się przy Bluetooth Low Energy (LE).

 • Rozwiązuje błąd środowiska uruchomieniowego, który Visual Basic 6.0 (VB6) przestał działać, gdy zduplikowane wiadomości okien są wysyłane do windowProc().

 • Rozwiązuje problem, który generuje błąd 0x57, gdy polecenie wecutil ss /c: służy do aktualizowania subskrypcji przesyłania dalej zdarzeń.

 • Rozwiązuje problem powodujący niepowodzenie aplikacji w przypadku wywołania interfejsu API LookupAccountSid(). Dzieje się tak po zakończeniu migracji kont do nowej domeny, której nazwa jest krótsza niż nazwa poprzedniej domeny.

 • Rozwiązuje problem, w którym ładowanie zasad integralności kodu powoduje, że program PowerShell wycieka dużą ilość pamięci.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że system przestaje działać podczas uruchamiania. Dzieje się tak, gdy zasady CrashOnAuditFail są ustawione na 1 i włączona jest inspekcja argumentów wiersza polecenia.

 • Rozwiązuje problem powodujący, że Microsoft Management Console mmc nie działa podczas edytowania ustawień zabezpieczeń zasady grupy zasady grupy (MMC). Komunikat o błędzie to: "Program MMC nie może zainicjować przystawki".

 • Rozwiązuje problem, który nie pozwala na bezpłatne uruchomienie niestronicowej puli systemu i wymaga ponownego uruchomienia systemu. Dzieje się tak w przypadku korzystania z 32-bitowych aplikacji z włączonym trybem FIPS (Federal Information Processing Standard).

 • Rozwiązuje problem, który może uniemożliwiać instalowanie aktualizacji i generuje błąd "E_UNEXPECTED".

 • Rozwiązuje problem powodujący niepowodzenie funkcji "Nie pamiętam mojego przypinania" na ekranie blokady. Ten błąd występuje, jeśli użytkownik zalogował się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła oraz są włączone ustawienia zasad DontDisplayLastUserName lub HideFastUserSwitching.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający dostęp do usługi Azure Active Directory (AD) przy użyciu przeglądarki Google Chrome z powodu błędu zasad dostępu warunkowego.

 • Poprawia jakość wizualną zestawów słuchawkowych Windows Mixed Reality działa w trybie o niższej rozdzielczości.

 • Rozszerza usługę Microsoft Defender na obsługę punktu końcowego w nowych regionach.

 • Udostępnia nową funkcję Hardware-enforced Stack Protection o nazwie stosy cienia na obsługiwanym sprzęcie. Ta aktualizacja umożliwia aplikacjom korzystanie z ochrony stosu cienia w trybie użytkownika, co pomaga zachować integralność przepływu sterowania kontrolkami do tyłu i zapobiega atakom opartym na programowania opartym na powrocie.

 • Rozwiązuje problem w środowisku uruchomieniowym zdalnego wywołania procedury (RPC, Remote Procedure Call) firmy Microsoft, który powoduje, że usługa DFSR (Distributed File System Replication) przestaje odpowiadać. Ten problem generuje zdarzenia dziennika dla replikacji systemu DFS (5014), RPC (1726) i bez ponownego połączenia (5004) dla domyślnego limitu czasu 24 godzin bez replikacji.

 • Dodaje klawiaturę do listy dozwolonych aplikacji i działa teraz w trybie dostępu z wieloma aplikacjami.

 • Rozwiązuje problem uniemożliwiający otwieranie plików w aplikacji PDF24 w wersji 9.1. .txt 1.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować niestronicowany wyciek pamięci puli w niektórych scenariuszach.

 • Rozwiązuje problem, który umożliwia aplikacji, która została zablokowana możliwość odsyłki plików na dalsze ich tworzenie w niektórych przypadkach.

 • Rozwiązuje problem, który może powodować wyciek pamięci w bindflt.sys podczas kopiowania plików w scenariuszu kontenera.

 • Rozwiązuje problem z usługami Active Directory Certificate Services (AD CS), w przypadku których nie można przesłać dzienników przezroczystości certyfikatu po ich włączeniu.

 • Rozwiązuje problem, w którym sprawdzanie poprawności klastrów sprawdza przełączniki wewnętrzne, które nie są do użytku klastrów i komunikacji ponownej.

 • Rozwiązuje problem powodujący zatrzymanie błędu 0x27 podczas próby zalogowania się do urządzenia, które nie znajduje się w domenie, przy użyciu poświadczeń dla urządzenia, które znajduje się w domenie.

 • Rozwiązuje problem z edytorem IME (Input Method Editor) firmy Microsoft dla języków japońskich lub chińskich, który może powodować problemy podczas prób różnych zadań. Mogą wystąpić problemy z wprowadzaniem danych, otrzymywaniem nieoczekiwanych wyników lub wprowadzaniem tekstu.

Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Usprawnienia usługi Windows Update

Firma Microsoft udostępniła aktualizację bezpośrednio do aplikacji klienckiej usługi Windows Update w celu poprawy niezawodności. Wszelkie urządzenia z systemem Windows 10 skonfigurowane tak, aby automatycznie otrzymywać aktualizacje z witryny Windows Update, między innymi wersje Enterprise i Pro, będą otrzymywały propozycję najnowszej aktualizacji funkcji systemu Windows 10 na podstawie zgodności urządzenia i zasad odroczenia usługi Windows Update dla Firm. Nie dotyczy to wersji w cyklu obsługi długoterminowej.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objawy

Obejście

Certyfikaty systemu i użytkownika mogą zostać utracone podczas aktualizowania urządzenia z programu Windows 10, wersja 1809 lub nowszego do nowszej wersji pakietu Windows 10. Będzie to miało wpływ tylko wtedy, gdy zainstalowano już dowolną najnowszą aktualizację skumulowaną (LCU) wydaną 16 września 2020 r. lub nowszą, a następnie przejść do nowszej wersji programu Windows 10 z nośników lub ze źródła instalacji, które nie zostało zintegrowane za pomocą lcu 13 października 2020 r. lub nowszego. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku aktualizowania urządzeń zarządzanych przy użyciu nieaktualnych pakietów lub multimediów za pośrednictwem narzędzia do zarządzania aktualizacjami, takiego jak program Windows Server Update Services (WSUS) lub program Microsoft Endpoint Configuration Manager. Może się to również zdarzyć w przypadku używania nieaktualnych nośnika fizycznego lub obrazów ISO, które nie mają zintegrowanych najnowszych aktualizacji.

Uwaga Urządzenia korzystające Windows dla firm lub które łączą się bezpośrednio z Windows nie mają wpływu. Każde urządzenie łączące się z Windows powinny zawsze otrzymywać najnowsze wersje aktualizacji funkcji, w tym najnowszy lcu, bez żadnych dodatkowych kroków.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4592438.

Gdy używasz edytora IME (Microsoft Japanese Input Method Editor) do wprowadzania znaków Kanji w aplikacji, która automatycznie zezwala na wprowadzanie znaków Furigana, możesz nie uzyskać prawidłowych znaków Furigana. Może być konieczne ręczne wprowadzenie znaków Furigana.

Uwaga W aplikacjach, których dotyczy problem, jest używana funkcja ImmGetCompositionString().

Ten problem został rozwiązany w kb5005101.

Niewielka liczba urządzeń, które zainstalowały tę aktualizację, zgłosiła, że podczas uruchamiania chkdsk /f ich system plików może zostać uszkodzony i urządzenie może nie zostać uruchomione. 

Ten problem został rozwiązany i powinien być teraz rozwiązywany automatycznie na urządzeniach nieza zarządzanych. Pamiętaj, że propagowanie rozdzielczości na urządzeniach nieza zarządzanych może potrwać do 24 godzin. Ponowne uruchomienie urządzenia może przyspieszyć jego rozdzielczość. W przypadku urządzeń zarządzanych w przedsiębiorstwie, które zainstalowały tę aktualizację i napotkały ten problem, można go rozwiązać, instalując i konfigurując specjalny zasady grupy. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu zasad grupy, zobacz omówienie zasady grupy grupy.

Aby zminimalizować ten problem na urządzeniach, które już napotkały ten problem i nie mogą uruchomić się, należy wykonać następujące czynności:

 1. Urządzenie powinno automatycznie uruchomić się z konsoli odzyskiwania po kilku nieudanych uruchomieniach.

 2. Wybierz pozycję Opcje zaawansowane.

 3. Z listy akcji wybierz pozycję Wiersz polecenia.

 4. Po otworzonej aplikacji Wiersz polecenia wpisz: chkdsk /f

 5. Zezwalaj na ukończenie skanowania za pomocą chkdsk. Może to trochę potrwać. Po zakończeniu wpisz: exit

 6. Urządzenie powinno teraz uruchamiać się zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli ponownie uruchomi się konsola odzyskiwania,wybierz pozycję Zakończ i kontynuuj, Windows 10.

Uwaga Po wykonaniu tych czynności na urządzeniu może zostać ponownie uruchomiony ponownie program chkdsk po ponownym uruchomieniu. Po ukończeniu powinno ono rozpocząć się zgodnie z oczekiwaniami.

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Firma Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać ogólne informacje na temat produktów firmy Microsoft, zobacz Aktualizacje stosu obsługi i Aktualizacje stosu obsługi: często zadawane pytania.

Jeśli używasz aktualizacji Windows, automatycznie zostanie Ci oferowana najnowsza wersja SSU(KB4586864). Aby uzyskać pakiet autonomiczny dla najnowszej wersji programu SSU, wyszukaj go w wykazie usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wersji

Dostępne

Następny krok

Usługa Windows Update lub Microsoft Update

Tak

Przejdź do pozycji Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update. W obszarze Dostępne są opcjonalne aktualizacje znajduje się link umożliwiający pobranie i zainstalowanie aktualizacji.

Wykaz usługi Microsoft Update

Tak

Aby uzyskać autonomiczny pakiet dla tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej wykazu usługi Microsoft Update.

Program Windows Server Update Services (WSUS)

Nie

Tę aktualizację można zaimportować do programu WSUS ręcznie. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby uzyskać listę plików dostępnych w tej aktualizacji, pobierz informacje dotyczące aktualizacji skumulowanej4586853.

Uwaga W niektórych plikach w kolumnie "Wersja pliku" pliku CSV błędnie jest stosowana wartość "Nie dotyczy". Może to prowadzić do wyników fałszywie dodatnich lub fałszywie ujemnych podczas korzystania z narzędzi skanujących innych firm w celu weryfikowania kompilacji.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×