Spis treści
×

Data wydania:

09.04.2019

Wersja:

Miesięczny pakiet zbiorczy aktualizacji

Klienci, którzy zastosowali pakiet KB 4489887 lub nowszy miesięczny pakiet zbiorczy aktualizacji w systemie Microsoft Server 2008 z dodatkiem SP2 mogą zauważyć zmianę numeru wersji systemu operacyjnego. Składnik „numer kompilacji” numeru wersji uległ zwiększeniu o 1, a numer poprawki uległ zmniejszeniu o wartość około 4000. Aby dowiedzieć się więcej na temat tej zmiany, zapoznaj się z następującym artykułem.

 

Ulepszenia i poprawki

Ta aktualizacja zabezpieczeń zawiera ulepszenia i poprawki, które były częścią aktualizacji KB4489887 (wydanej 19 marca 2019 r.), a także usuwa następujące problemy:

  • Rozwiązuje problem powodujący błąd „0x3B_c0000005_win32k!vSetPointer”, kiedy sterownik trybu jądra win32k.sys uzyskuje dostęp do nieprawidłowej lokalizacji w pamięci.

  • Rozwiązuje problem, w którym program netdom.exe nie działa i zostaje wyświetlony ekran z błędem „The command failed to complete successfully”.

  • Rozwiązuje problem mogący spowodować niepoprawne wyświetlanie obiektów osadzonych przez aplikacje serwerowe złożonych dokumentów (OLE) w przypadku użycia interfejsu API PatBlt do umieszczania obiektów osadzonych w metapliku Windows (WMF).

  • Zaktualizowano zabezpieczenia pamięci i systemów plików systemu Windows, systemu Windows Server, składnika Microsoft Graphics, kompozycji i wprowadzania danych w systemie Windows, funkcji sieci w centrach danych w systemie Windows, jądra systemu Windows, analizatora Windows MSXML oraz aparatu bazy danych Microsoft JET.

Aby uzyskać więcej informacji o zlikwidowanych lukach zabezpieczeń, zobacz Przewodnik aktualizacji zabezpieczeń.

Znane problemy z tą aktualizacją

Objaw

Obejście

Po zainstalowaniu tej aktualizacji niektórzy klienci zgłaszają niepowodzenie uwierzytelniania dla usług, które wymagają nieograniczonego delegowania po wygaśnięciu biletu protokołu Kerberos (wartość domyślna to 10 godzin). Na przykład występuje błąd w usłudze programu SQL Server.

Ten problem został rozwiązany w aktualizacji KB4499149.

Firmy Microsoft i Sophos zidentyfikowały problem na urządzeniach z zainstalowanym komponentem Sophos Endpoint Protection zarządzanym przez oprogramowanie Sophos Central lub Sophos Enterprise Console (SEC), w którym system może przestać odpowiadać po ponownym uruchomieniu po zainstalowaniu tej aktualizacji.

Ten problem został rozwiązany. Microsoft usunął blokadę tymczasową wszystkich dotkniętych tym problemem aktualizacji systemu Windows.

Wskazówki dla klientów korzystających z oprogramowania Sophos Endpoint i Sophos Enterprise Console można znaleźć w artykule pomocy technicznej firmy Sophos.

Firmy Microsoft i Avira zidentyfikowały problem na urządzeniach z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym Avira mogący spowodować, że system przestanie odpowiadać podczas ponownego uruchamiania po zainstalowaniu tej aktualizacji.

Ten problem został rozwiązany. Microsoft usunął blokadę tymczasową wszystkich dotkniętych tym problemem aktualizacji systemu Windows.

Firma Avira wydała automatyczną aktualizację rozwiązującą ten problem. Wskazówki dla klientów firmy Avira można znaleźć w artykule pomocy technicznej firmy Avira.

 

Jak uzyskać tę aktualizację

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszego pakietu zbiorczego. SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania pakietu zbiorczego i stosowania poprawek dotyczących zabezpieczeń. 

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze aktualizacje stosu obsługi SSU (KB4493730) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby pobrać pakiet autonomiczny dla najnowszej aktualizacji SSU, przejdź do wykazu usługi Microsoft Update

Zainstaluj tę aktualizację

Ta aktualizacja zostanie automatycznie pobrana z witryny Windows Update i zainstalowana. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4493471

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×