Podsumowanie

W tym artykule opisano aktualizację platformy dla dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1. Ta aktualizacja zwiększa zakres i wydajność następujących elementów graficznych i obrazowych:

 • Direct2D

 • Directwrite

 • Direct3D

 • Składnik Windows Imaging (WIC)

 • Zaawansowana platforma rasteryzacji systemu Windows (WARP)

 • Menedżer animacji systemu Windows (WAM)

 • Interfejs API dokumentów XPS

 • Dekoder wideo H. 264

 • Koder-dekoder JPEG XR

Jak uzyskać tę aktualizację

Centrum pobierania Microsoft

Następujący plik jest dostępny do pobrania w centrum pobierania firmy Microsoft:Data wydania: 26 lutego 2013 Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

jak uzyskać pliki pomocy technicznej firmy Microsoft z usług online

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musi być uruchomiony system Windows 7 z dodatkiem SP1 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania systemu Windows 7 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem Service Pack kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

informacje o dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 i windows Server 2008 R2

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji, sprawdź sekcję "dodatkowe informacje dotyczące aktualizacji". Zrzeczenie się informacji innych firm Produkty innych firm omówione w tym artykule są produkowane przez firmy niezależne od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych lub w inny sposób, o wydajności lub niezawodności tych produktów.

 

Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów przy użyciu najbardziej aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu zaksięgowanego pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o zwiększonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w nim.

Problemy ze zgodnością na niektórych komputerach, które mają hybrydowe karty wideo

Ważne Niektóre komputery, które mają kombinację kart wideo Intel i AMD w konfiguracji hybrydowy zainstalowane sterowniki, które są niezgodne z tej aktualizacji platformy. Po zainstalowaniu tej aktualizacji, a następnie ponownie uruchom komputer, komputer może ulec awarii z powodu tych problemów ze zgodnością. W tej sytuacji pojawi się komunikat o błędzie zatrzymania podobny do następującego: Błąd zatrzymania Uwaga ten błąd zatrzymania zawiera tekst "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" i Igdpmd64. sys lub Igdpmd32. sys nazwę pliku. Aby rozwiązać ten problem, może być konieczna instalacja (błąd zatrzymania "0x00000050" po zainstalowaniu aktualizacji 2670838 na komputerze z systemem Windows 7 z dodatkiem SP1 lub windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1). Ponadto Skorzystaj z poniższych tabel, aby zainstalować najnowsze zgodne sterowniki dla karty wideo.

Systemy firmy Dell

System

Sprzęt graficzny

Najnowsze kompatybilne sterowniki

Inspiron 14R N4110 & N4120

Karta graficzna AMD Radeon HD 6470M AMD Radeon HD 6630M AMD Radeon HD 7450M AMD Radeon HD 7650M

Brak

Vostro 3350 & 3550

AMD Radeon HD 6630M AMD Radeon HD 7650M

(wydany 4/2012)

Inspiron 15R N5110

Karta graficzna AMD Radeon HD 6470M

(wydany 4/2012)

3450 w Vostro

AMD Radeon HD 6630M AMD Radeon HD 7650M

Brak

Inspiron 14 N4050

Karta graficzna AMD Radeon HD 6470M

(wydany 4/2012) (wydany 8/2011)

1450 w Vostro

Karta graficzna AMD Radeon HD 6470M AMD Radeon HD 7450M

, A03 (wydany 3/2012) (wydany 8/2011)

Systemy HP

System

Sprzęt graficzny

Najnowsze kompatybilne sterowniki

Pawilon dv6 (dv6-6007tx, dv6-6b06eg, dv6-6b07sz, dv6-6b56ex) Pawilon dv7 (dv7-6135dx, dv7-6197ca, dv7-6b40ew)

Karta graficzna AMD Radeon HD 6490M Karta graficzna AMD Radeon HD 6770M

Brak

Pawilon G4 (1212tx) Pawilon G6 (1160ee, 1320ee) Pawilon G7 (1226em)

Karta graficzna AMD Radeon HD 6470M

Brak

ProBook 4330s, 4331s, 4431s 4530s, 4730s

Karta graficzna AMD Radeon HD 6490M

Brak

Pawilon DV4 (3029tx)

AMD Radeon HD 6750M

Brak

Zazdrość 14 (2070ez)

AMD Radeon HD 6630M

Brak

Systemy Lenovo

System

Sprzęt graficzny

Najnowsze kompatybilne sterowniki

G570

AMD Radeon HD 6370M Karta graficzna AMD Radeon HD 7370M

Brak

G470

AMD Radeon HD 6370M Karta graficzna AMD Radeon HD 7370M

Brak

ThinkPad Edge E420

Karta graficzna AMD Radeon HD 6470M AMD Radeon HD 6630M

(wydany 7/2012)

G770

AMD Radeon HD 6650M

Brak

IdeaPad Y470

AMD Radeon HD 6730M

Brak

Urządzenia ThinkPad Edge E420s Urządzenia ThinkPad Edge S420

AMD Radeon HD 6630M

Brak

IdeaPad U400

Karta graficzna AMD Radeon HD 6470M

(wydany 11/2011)

Systemy Sony

System

Sprzęt graficzny

Najnowsze kompatybilne sterowniki

Sony VPCCA1x Sony VPCCA2x Sony VPCCA3x Sony VPCCA4x Sony VPCCB1x Sony VPCCB2x Sony VPCCB3x Sony VPCCB4x

AMD Radeon HD 6630M

Brak

Sony VPCJ2x

Karta graficzna AMD Radeon HD 6470M

Brak

Uwaga W przypadku systemów komputerowych, których Najnowsza kolumna zgodnych sterowników jest oznaczona jako Brak, firma Microsoft pracuje obecnie z firmą AMD, aby znaleźć przyczynę problemu i ustalić odpowiednią poprawkę. Jeśli zainstalowano aktualizację platformy dla systemu Windows 7 i występuje problem ze zgodnością, firma Microsoft zaleca, aby tymczasowo odinstalować aktualizację 2670838. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij polecenie programy, a następnie kliknij polecenie programy i funkcje.

 2. Kliknij pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.

 3. Kliknij przycisk Aktualizuj dla systemu Microsoft Windows (KB 2670838), a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.

Akcje wymagane dla deweloperów systemu Windows 7 DirectX po instalacji

Jeśli jesteś deweloperem Windows 7 DirectX, który używa czerwca 2010 , musisz zaktualizować swoje środowiska programistyczne po zainstalowaniu tej aktualizacji platformy. Następujące pliki. dll, które są skojarzone z tym zestawem SDK są niezgodne z tej aktualizacji platformy:

 • D3D10SDKLayers.dll

 • D3D11SDKLayers.dll

 • D3D10ref.dll

 • D2D1debug.dll

Aby zaktualizować te pliki dll, można użyć jednej z następujących aplikacji lub narzędzi:

 • : ten zestaw SDK aktualizuje bieżące środowisko programistyczne z nowymi nagłówkami, libs i narzędzia. Należą do nich Development. dll pliki z powyższej listy. Ta aktualizacja nie aktualizuje kompilatory C lub C++ lub IDE, ale umożliwia deweloperom zintegrować nowe funkcje aktualizacji platformy do swoich aplikacji.

 • Microsoft Visual studio 2012: Ta aplikacja zawiera zestaw Windows 8 SDK, visual Studio 2012 IDE i nowe kompilatory. Umożliwia również deweloperom zintegrować nowe funkcje aktualizacji platformy do swoich aplikacji.

 • Remote Tools for Visual Studio 2012: te narzędzia reprezentują minimalne wymaganie, aby nadal korzystać z . Te narzędzia aktualizują tylko pliki Development. dll z powyższej listy. Nie umożliwiają deweloperom zintegrować nowe funkcje aktualizacji platformy do swoich aplikacji. Te narzędzia są dostępne w sekcji "Remote Tools for Visual Studio 2012" w lub można je pobrać z następujących łączy:

  Uwaga: narzędzie PIX dla systemu Windows z jest niezgodne z tą aktualizacją platformy. Zobacz Aby uzyskać więcej informacji na temat nowych narzędzi, które są dostępne w programie visual Studio 2012.

Aby uzyskać więcej informacji dla deweloperów na temat tej aktualizacji platformy, zobacz .

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat Direct2D, zobacz . Aby uzyskać więcej informacji na temat DirectWrite, zobacz . Aby uzyskać więcej informacji na temat Direct3D, zobacz . Aby uzyskać więcej informacji na temat składnika Windows Imaging, zobacz . Aby uzyskać więcej informacji na temat WARP, zobacz . Aby uzyskać więcej informacji na temat Menedżera animacji systemu Windows, zobacz . Aby uzyskać więcej informacji o dekoderze wideo H. 264, zobacz . Aby uzyskać więcej informacji na temat interfejsu API dokumentu XPS, zobacz . Aby uzyskać więcej informacji na temat kodera-dekodera JPEG XR, zobacz . Zapoznaj się z przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

 

Aby użyć aktualizacji w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

 

Następujące aktualizacje są zastępowane przez tę aktualizację platformy:

 • niska wydajność w aplikacjach, które używają interfejsu API DirectWrite na komputerze z systemem Windows 7 lub windows Server 2008 R2

 • nie można drukować skalowalnego Vector Graphics (SVG) lub poziom 3 kaskadowych arkuszy stylów (CSS3) pliku w programie Internet Explorer 9

 • nie można drukować z programu Internet Explorer 9 przy użyciu niektórych drukarek firmy Canon

 • aplikacji, która używa Direct2D lub Direct3D może ulec awarii w systemie Windows 7 lub windows Server 2008 R2

 • nie można uruchomić programu Windows Movie Maker 2012, gdy karta graficzna, która obsługuje tylko program DirectX 9 jest zainstalowany na komputerze z systemem windows Server 2008 R2 lub 7

Po zainstalowaniu tej aktualizacji platformy, aktualizacje systemu Windows 7 dla plików, które są wymienione w sekcji "informacje o plikach" zostaną zastąpione przez aktualizacje dla tej aktualizacji platformy.

 

Wersja globalna tej poprawki instaluje pliki, które mają atrybuty, które są wymienione w poniższych tabelach. Daty i godziny dla tych plików są wymienione w skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w czasie lokalnym wraz z bieżącym bias czasu letniego (DST). Ponadto daty i godziny mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2 Ważne Poprawki systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak poprawki na stronie żądanie poprawki są wyświetlane w obu systemach operacyjnych. Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednej lub obu systemów operacyjnych, wybierz poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze "Windows 7/Windows Server 2008 R2" na stronie. Zawsze odnoszą się do sekcji "stosuje się do" w artykułach, aby określić rzeczywisty system operacyjny, który dotyczy każdej poprawki.

 • Pliki, które dotyczą określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować, sprawdzając numery wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Kamień milowy

  Oddział usługservice Branch

  6.1.760 1,22XXX

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  Ldr

 • Gałęzie usług GDR zawierają tylko te poprawki, które są szeroko rozpowszechniane w celu rozwiązania szeroko zakrojonych, krytycznych problemów. Gałęzie usługi LDR zawierają poprawki oprócz szeroko wydane poprawki.

 • Pliki MANIFESTU (manifest) i pliki MUM (mum) zainstalowanych dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "informacje o dodatkowych plikach dla systemów Windows 7 i windows Server 2008 R2". MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone zabezpieczeń pliki wykazu (. cat), są krytyczne dla utrzymania stanu zaktualizowanego składnika. Pliki wykazu zabezpieczeń, dla których atrybuty nie są wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Oddział usługservice Branch

Xpsgdiconverter.dll

6.2.9200.16492

364 544

13-Jan-2013

18:34

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

4 096

13-Jan-2013

21:11

x86

Nie dotyczy

D2d1.dll

6.2.9200.16492

3 419 136

13-Jan-2013

19:37

x86

Nie dotyczy

Fntcache.dll

6.2.9200.16492

906 240

13-Jan-2013

20:30

x86

Nie dotyczy

Dwrite.dll

6.2.9200.16492

1 247 744

13-Jan-2013

20:31

x86

Nie dotyczy

D3d10level9.dll

6.2.9200.16492

604 160

13-Jan-2013

19:54

x86

Nie dotyczy

D3d10_1.dll

6.2.9200.16492

161 792

13-Jan-2013

19:48

x86

Nie dotyczy

D3d10_1core.dll

6.2.9200.16492

249 856

13-Jan-2013

20:09

x86

Nie dotyczy

D3d10.dll

6.2.9200.16492

1 080 832

13-Jan-2013

19:46

x86

Nie dotyczy

D3d10core.dll

6.2.9200.16492

220 160

13-Jan-2013

20:08

x86

Nie dotyczy

D3d11.dll

6.2.9200.16492

1 504 768

13-Jan-2013

20:08

x86

Nie dotyczy

Dxgi.dll

6.2.9200.16492

293 376

13-Jan-2013

20:20

x86

Nie dotyczy

D3d10warp.dll

6.2.9200.16492

1 988 096

13-Jan-2013

20:22

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

10 752

13-Jan-2013

21:16

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

6.2.9200.16492

3 584

13-Jan-2013

21:12

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

2 560

13-Jan-2013

21:17

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

5 632

13-Jan-2013

21:11

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

3 072

13-Jan-2013

21:11

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

9 728

13-Jan-2013

21:17

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

6.2.9200.16492

5 632

13-Jan-2013

21:11

x86

Nie dotyczy

Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

3 072

13-Jan-2013

21:11

x86

Nie dotyczy

Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

3 283

13-Jan-2013

22:10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msmpeg2vdec.dll

12.0.9200.16426

2 284 544

04-Jan-2013

06:11

x86

Nie dotyczy

Wmphoto.dll

6.2.9200.16492

417 792

13-Jan-2013

19:02

x86

Nie dotyczy

Xpsprint.dll

6.2.9200.16492

1 158 144

13-Jan-2013

17:26

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-PRINTING-XPSP

Uianimation.dll

6.2.9200.16492

187 392

13-Jan-2013

19:53

x86

Nie dotyczy

Windowscodecsext.dll

6.2.9200.16492

207 872

13-Jan-2013

19:53

x86

Nie dotyczy

Windowscodecs.dll

6.2.9200.16492

1 230 336

13-Jan-2013

19:43

x86

Nie dotyczy

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Oddział usługservice Branch

Xpsgdiconverter.dll

6.2.9200.16492

522 752

13-Jan-2013

18:09

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

4 096

13-Jan-2013

20:31

x64

Nie dotyczy

D2d1.dll

6.2.9200.16492

3 928 064

13-Jan-2013

19:10

x64

Nie dotyczy

Fntcache.dll

6.2.9200.16492

1 175 552

13-Jan-2013

19:58

x64

Nie dotyczy

Dwrite.dll

6.2.9200.16492

1 643 520

13-Jan-2013

19:59

x64

Nie dotyczy

D3d10level9.dll

6.2.9200.16492

648 192

13-Jan-2013

19:24

x64

Nie dotyczy

D3d10_1.dll

6.2.9200.16492

194 560

13-Jan-2013

19:20

x64

Nie dotyczy

D3d10_1core.dll

6.2.9200.16492

333 312

13-Jan-2013

19:38

x64

Nie dotyczy

D3d10.dll

6.2.9200.16492

1 238 528

13-Jan-2013

19:20

x64

Nie dotyczy

D3d10core.dll

6.2.9200.16492

296 960

13-Jan-2013

19:38

x64

Nie dotyczy

D3d11.dll

6.2.9200.16492

1 887 232

13-Jan-2013

19:38

x64

Nie dotyczy

Dxgi.dll

6.2.9200.16492

363 008

13-Jan-2013

19:49

x64

Nie dotyczy

D3d10warp.dll

6.2.9200.16492

2 565 120

13-Jan-2013

19:51

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

10 752

13-Jan-2013

20:35

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll

6.2.9200.16492

3 584

13-Jan-2013

20:32

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

2 560

13-Jan-2013

20:35

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

5 632

13-Jan-2013

20:31

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

3 072

13-Jan-2013

20:31

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

9 728

13-Jan-2013

20:35

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll

6.2.9200.16492

5 632

13-Jan-2013

20:31

x64

Nie dotyczy

Api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll

6.2.9200.16492

3 072

13-Jan-2013

20:31

x64

Nie dotyczy

Msmpeg2vdec-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

3 283

13-Jan-2013

21:23

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Msmpeg2vdec.dll

12.0.9200.16426

2 776 576

04-Jan-2013

06:11

x64

Nie dotyczy

Wmphoto.dll

6.2.9200.16492

465 920

13-Jan-2013

18:32

x64

Nie dotyczy

Xpsprint.dll

6.2.9200.16492

1 682 432

13-Jan-2013

17:05

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-PRINTING-XPSP

Uianimation.dll

6.2.9200.16492

221 184

13-Jan-2013

19:24

x64

Nie dotyczy

Windowscodecsext.dll

6.2.9200.16492

245 248

13-Jan-2013

19:25

x64

Nie dotyczy

Windowscodecs.dll

6.2.9200.16492

1 424 384

13-Jan-2013

19:15

x64

Nie dotyczy

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×