We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Ta zbiorcza aktualizacja rozwiązuje problem w programie Skype Business Server 2019 i Unified Communications zarządzane API 5,0 Runtime. Numer wersji tej aktualizacji jest 7.0.2046.151.

Problemy rozwiązywane przez aktualizację zbiorczą

Zbiorcza aktualizacja rozwiązuje następujący problem:

Jak zainstalować aktualizację

Aby zainstalować aktualizację zbiorczą dla programu Skype Business Server 2019 i Unified Communications zarządzane API 5,0 Runtime, należy wykonać kroki opisane w aktualizacje dla programu Skype Business server 2019 (KB4470124) na komputerach, które są uruchomione następujące role serwera:

  • Skype dla firm Server 2019-Standard Edition Server

  • Skype dla firm Server 2019-Enterprise Edition-serwer frontonu i serwerem zaplecza

  • Skype dla Business Server 2019-serwer graniczny

  • Skype dla Business Server 2019-serwer pośredniczący Stand-Along

  • Skype dla firm Server 2019-serwer Director

  • Skype dla Business Server 2019-serwer trwała rozmowa

  • Skype dla Business Server 2019-serwer Interop wideo

Uwaga Instalator aktualizacji zbiorczej serwera stosuje wszystkie aktualizacje dla roli odpowiedniego serwera w jednej operacji.

Wymagania wstępne

Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących instalowania tej aktualizacji zbiorczej.

Informacje o rejestrze

Aby użyć jednej z aktualizacji zbiorczej w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Może być ponowne uruchomienie komputera po zastosowaniu tej aktualizacji zbiorczej.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta zbiorcza aktualizacja zastępuje lipca 2019 zbiorczej aktualizacji 7.0.2046.123 dla programu Skype Business Server 2019 i Unified Communications zarządzane API 5,0 Runtime.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć ten pakiet aktualizacji zbiorczej, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w panelu sterowania. Czasami podczas próby odinstalowania tej aktualizacji zbiorczej, zostanie wyświetlony monit o źródłowego dysku CD. Jeśli to zachowanie występuje, włóż dysk CD źródła lub podaj ścieżkę, gdzie można znaleźć pliki źródłowe.

Wersja globalna tej aktualizacji zbiorczej używa pakietu Instalator systemu Microsoft Windows do zainstalowania aktualizacji zbiorczej. Daty i godziny dla tych plików są wymienione w skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC) w poniższej tabeli. Podczas wyświetlania informacji o pliku Data jest konwertowana na czas lokalny. Aby znaleźć różnicę między czasem UTC i czasu lokalnego, należy użyć strefa czasowa karta w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji wersja globalna tej aktualizacji ma atrybuty plików lub nowszej wersji atrybutów pliku, które są wymienione w poniższej tabeli.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

File_default_tmx

Nie dotyczy

896 760

17-Nov-2019

23:03

Nie dotyczy

File_gac_collaboration_dll

7.0.2046.151

7 109 216

17-Nov-2019

22:40

x86

File_ocstracer_exe

7.0.2046.123

884 088

28-Jun-2019

16:51

x64

File_s4perf_dll

7.0.2046.123

53 112

28-Jun-2019

16:48

x64

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×