Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Aby pomóc uczniom w nauce korzystania z aplikacji Doradca w zakresie wyszukiwania i stworzyć podstawy do wyszukiwania wiarygodnych informacji, nauczyciele mogą dostosować działanie aplikacji Doradca w zakresie wyszukiwania dla swoich uczniów w obszarze Ustawienia klasy.

Wyłączanie filtrów

Nauczyciele mogą ustawić niektóre filtry domyślne jako nieaktywne, aby uczniowie stopniowo uczyli się, jak je stosować — lub aby postawić przed uczniami wyzwanie ręcznego tworzenia złożonych zapytań.

1. Wybierz pozycję Ustawienia klasy w prawym górnym rogu strony głównej, a następnie wybierz pozycję Filtry.

2. W tym miejscu możesz wyłączyć (lub ponownie włączyć) dowolne filtry standardowe.

3. Wybierz przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany. 

Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie karty filtrów w ustawieniach

Uwaga: Uczniowie mogą nadal tworzyć własne zapytania, wprowadzając modyfikacje na pasku wyszukiwania. Jeśli na przykład wyłączono filtr typów plików, uczeń nadal może zawęzić kryteria wyszukiwania, aby zwracane były tylko dokumenty w formacie PDF, wpisując wraz z wyszukiwanymi terminami ciąg filetype:pdf

Tworzenie filtru niestandardowego

Przekształć listę preferowanych witryn w filtr. Gdy uczniowie używają Twojego filtru niestandardowego, ich wyniki będą ograniczone do zasobów z wprowadzonych witryn.

1. W obszarze Ustawienia klasy wybierz pozycję Filtry.

2. Przewiń do pozycji Utwórz własne i wybierz pozycję Utwórz.

Zrzut ekranu przedstawiający sekcję filtrów w ustawieniach ze wskaźnikiem myszy umieszczonym na przycisku „utwórz” dla opcji tworzenia własnego filtru

3. Wprowadź tytuł filtru niestandardowego.

Zrzut ekranu przedstawiający tworzenie filtru niestandardowego. Przykładowy tytuł filtru brzmi „jednostka ssaków morskich”, a poniżej znajduje się otwarta przestrzeń, gdzie można wprowadzić własne preferowane witryny.

4. Wprowadź preferowaną witrynę. Wykonaj następujące kroki, aby upewnić się, że witryna będzie działać z aplikacją Doradca w zakresie wyszukiwania:

 • Wybierz witrynę, która jest nadrzędna dla zawartości, którą powinni wyszukać uczniowie. Aplikacja Doradca w zakresie wyszukiwania nie obsługuje poszczególnych artykułów, ale raczej większe witryny hostujące wiele zasobów.

 • Aplikacja Doradca w zakresie wyszukiwania obsługuje maksymalnie dwie podkategorie w adresie URL.

  • Na przykład adres mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/rover należy skrócić do mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft

  • Ten skrócony adres URL rozszerzy wyniki — uwzględni pierwotnie wyszukiwany artykuł, a także dodatkowe informacje z innych podkategorii.

Ważne: Jeśli wprowadzisz zbyt długi adres URL, aplikacja Doradca w zakresie wyszukiwania automatycznie skróci go do drugiej podkategorii. Może to rozszerzyć zakres informacji znajdowanych przez uczniów. Zalecamy przetestowanie filtru niestandardowego przed przypisaniem go do klasy, aby zapoznać się z jego działaniem i sprawdzić, co będą widzieć uczniowie.

5. Wybierz pozycję Dodaj kolejną witrynę, aby utworzyć listę.

6. Wybierz pozycję Zapisz , aby utworzyć filtr niestandardowy. Filtr będzie teraz widoczny na karcie Filtry w obszarze Ustawienia klasy.

Zrzut ekranu przedstawiający filtr niestandardowy widziany w sekcji ustawień "filtry" po jego utworzeniu. można go włączać i wyłączać

7. Włącz utworzony filtr, a następnie wybierz przyciskZastosuj, aby filtr był widoczny dla uczniów. W danym momencie może być włączony tylko jeden filtr niestandardowy. 

Zrzut ekranu przedstawiający filtr niestandardowy widziany przez uczniów, gdy jest włączony

Uwaga: Uczniowie będą ograniczeni do witryn w filtrze niestandardowym, tylko jeśli go wybrali, podobnie jak w przypadku standardowych filtrów w funkcji Doradca w zakresie wyszukiwania. 

Edytowanie filtru niestandardowego

Aby edytować utworzony filtr:

 1. Przejdź do pozycji Ustawienia klasy > Filtry.

 2. Znajdź filtr, który chcesz zmienić, a następnie wybierz pozycję Edytuj.

 3. Tutaj możesz zarządzać tytułem i witrynami.

 4. Wybierz przycisk Zapisz , aby dodać zmiany do filtru.

Zachęcanie uczniów do weryfikowania informacji

Udostępnij filtr ograniczający wyniki do artykułów sprawdzonych przez weryfikatorów informacji. Gdy uczniowie korzystają z filtru Weryfikacja informacji, ich wyniki będą ograniczone do zasobów z witryn uwzględnionych w liście. 

Aby włączyć filtr złożony ze standardowego zestawu witryn weryfikujących informacje aplikacji Doradca w zakresie wyszukiwania:

1. Przejdź do pozycji Ustawienia klasy > Filtry.

2. Włącz opcję Weryfikacja informacji.

Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie karty filtrów w ustawieniach

Aby wyświetlić i edytować witryny weryfikujące informacje zawarte w filtrze:

1. Przejdź do pozycji Ustawienia klasy > Filtry.

2. Przejdź do filtru Weryfikacja informacji i wybierz pozycję Edytuj.

W tym miejscu możesz wybrać pozycję Usuń, aby usunąć witryny weryfikujące informacje z listy, lub wybrać pozycję Dodaj kolejną witrynę, aby utworzyć bardziej niezawodny filtr z maksymalnie 6 witrynami.

Uwaga: Witryny weryfikujące informacje nie obejmują wszystkich zagadnień — najlepiej sprawdzają się w przypadku budzących wątpliwości wiadomości i weryfikowania popularnych treści. Zalecamy przeszukanie kilku witryn weryfikujących informacje, ponieważ każda z nich obejmuje inne tematy.

Zrzut ekranu przedstawiający opcję weryfikacji informacji w ustawieniach. Wymienione są trzy domyślne witryny weryfikujące informacje — można je usunąć i dodać inne, aby dostosować je do potrzeb nauczyciela

Nasze domyślne witryny weryfikujące informacje

Domyślnie w skład filtru Weryfikacja informacji wchodzą witryny: 

Weryfikowanie informacji

Weryfikowanie informacji nie pojawiło się wraz z pojawieniem się Internetu. Było wykorzystywane przy tworzeniu encyklopedii, przez wydawców książek, czasopism i gazet, a także w innych źródłach informacji. Specjaliści ds. weryfikowania informacji są szkoleni pod kątem obiektywnego i precyzyjnego oceniania. Podczas gdy weryfikatorzy informacji prowadzą badania w zakresie wielu różnych zagadnień, witryny internetowe weryfikujące informacje koncentrują się raczej na miejskich legendach i pogłoskach oraz popularnych informacjach i bieżących wydarzeniach, takich jak twierdzenia w dyskursie politycznym. Witryna weryfikująca fakty nie odpowie na pytania typu „Czy Jowisz jest największą planetą?” 

Które witryny weryfikujące informacje są wiarygodne?

Przy tej skali dezinformacji w Internecie, jest to bardzo dobre pytanie. Dwie renomowane, obiektywne organizacje oceniły witryny weryfikujące informacje — istnieje wiele dobrych opcji.

 1. International Fact-Checking Network, międzynarodowa społeczność weryfikatorów informacji w ramach organizacji Poynter Institute na Florydzie, zbadała setki witryn weryfikujących informacje na całym świecie. Oto lista witryn, które przeszły ich rygorystyczną ocenę. 

 2. NewsGuard, które jest wbudowane w aplikację Search Coach, aby udostępniać oceny wiarygodności witryn, stworzyło listę zaufanych witryn weryfikujących informacje:

Te witryny mogą stanowić dobry dodatek do filtru Weryfikacja informacji. Dokonaj własnej oceny, aby stwierdzić, czy są one bezstronne i odpowiednie dla Twojej klasy. Czy zauważają winę po obu stronach konfliktu? Czy podają swoje źródła? 

Zmienianie tła strony głównej

Spraw, aby nauczanie umiejętności wyszukiwania było dopasowane do Twojego stylu nauczania, zmieniając tło strony głównej.

 1. Przejdź do ustawień zajęć, a następnie wybierz pozycję Tło.

 2. Wybierz obraz, który pasuje do Twoich zajęć.

 3. Wybierz pozycję Zastosuj. Zmiana będzie widoczna dla uczniów, gdy odświeżą ekrany.

Zrzut ekranu przedstawiający wybieranie tła spośród wielu dostępnych kolorów i abstrakcyjnych wzorów

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×