FIX: W programie Commerce Server 2007 i w programie Commerce Server 2009, typ dziesiętny wartość dla właściwości typu variant jest niepoprawnie zapisany w Menedżerze wykazu jeśli separatora dziesiętnego dla komputera używana jest kropka (.)

Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • Masz Microsoft Commerce Server 2007 lub Microsoft Commerce Server 2009 zainstalowany na komputerze. Komputer jest skonfigurowany do używania na symbol innego niż znak kropki (.) jako separator dziesiętny. Na przykład komputer jest skonfigurowany do używać przecinka (,) jako separator dziesiętny.

    Uwaga Na komputerze z systemem Windows można zmienić ustawienie separatora dziesiętnego w aplecie Opcje regionalne i językowe systemu
    W Panelu sterowania.

  • Określ typ dziesiętny w polu Przypisany wariantu właściwości definicji produktu.

  • W Menedżerze wykazu próby edytowania wartości właściwości wariantów dla produktu, który jest oparty na definicji produktu.

W tym scenariuszu wartość właściwości typu Wariant jest zapisywany nieprawidłowo. W szczególności separatora dziesiętnego jest usuwany, gdy zapisywana jest wartość właściwości typu variant.

Na przykład używasz przecinka (,), separatora. Następnie Jeśli określisz 1,5 jako wartość typu Wariant właściwość jest zapisywana wartość 15.

Przyczyna

Problem występuje, ponieważ Menedżer katalogu zawsze używa "en-us" jako ustawienia regionalne, gdy Menedżer katalogu zapisuje wartości właściwości typu variant. Ponieważ "en-us" Ustawienia regionalne używa kropki (.) jako separator dziesiętny, inne symbole są usuwane podczas zapisywania wartości.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service Pack zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o pomocy technicznej odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty za połączenie z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli specjalista firmy Microsoft zdecyduje że określona aktualizacja, może rozwiązać Twój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Wymagania wstępne

Musi mieć Commerce Server 2007 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub programu Commerce Server 2009 zainstalować tę poprawkę.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Commerce Server 2007

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Catalogmanager.exe

6.0.4109.18

1,906,528

23-Apr-2009

11:33

x86

Commerce Server 2009

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Catalogmanager.exe

6.0.4171.2

1,769,472

14-May-2009

16:56

x86


Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Commerce Server można użyć do zarządzania schematem bazy danych dla wykazu systemu Commerce Server Catalog i Menedżer schematu magazynu. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykazu i Menedżer schematów zapasów odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms962252.aspxAby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu katalogu i schematu magazynu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms915810.aspx

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×