Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Grupowanie i rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub innych obiektów

Możesz grupować kształty, obrazy lub inne obiekty (ale nie pola tekstowe). Grupowanie umożliwia obracanie, przerzucanie, przenoszenie i zmienianie rozmiaru wszystkich kształtów lub obiektów jednocześnie, tak jakby były jednym kształtem lub obiektem.

Można również jednocześnie zmienić atrybuty wszystkich kształtów w grupie, na przykład dodać wypełnienie kształtu lub efekt alboefekt do obrazu. Grupę kształtów można rozgrupować w dowolnym momencie, a następnie ponownie zgrupować później.

Kliknij poniższe nagłówki, aby uzyskać więcej informacji

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania kształtów, obrazów lub innych obiektów do zgrupowania. Aby włączyć przycisk Grupuj, należy zaznaczyć więcej niż jeden kształt, obraz lub obiekt.

  Porada:  Aby uzyskać pomoc dotyczącą zaznaczania kształtu lub obrazu, zobacz Zaznaczanie kształtu lub innego obiektu.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Porady: 

  • Aby zgrupować wiele ikon SVG, musisz najpierw przekonwertować je na kształty. Aby uzyskać więcej informacji na temat konwertowania ich na kształty, zobacz: Konwertowanie obrazu SVG na kształt pakietu Office.

  • Po utworzeniu grupy można nadal pracować z jednym elementem w grupie. Zaznacz grupę, a następnie kliknij element, aby go zaznaczyć.

  • Aby zgrupować obrazy, na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie kliknij pozycję Grupuj > Grupuj.

   Przycisk Grupuj na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

   Uwaga: Karty Narzędzia do rysowania Formatowanie lub Narzędzia obrazów Formatowanie są kontekstowe,co oznacza, że pojawiają się na wstążce tylko po wybraniu kształtu lub obrazu.

  • Aby zgrupować kształty i inne obiekty, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie kliknij pozycję Grupuj > Grupuj.

   Przycisk Grupuj na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

 1. Zaznacz grupę, którą chcesz rozgrupować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozgrupować obrazy, na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie kliknij pozycję Grupuj > Rozgrupuj.

   Przycisk Rozgrupuj na karcie Narzędzia obrazów

  • Aby rozgrupować kształty i obiekty, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie kliknij pozycję Grupuj > Rozgrupuj.

   Opcja Rozgrupuj na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

Uwagi: 

 • Po przekonwertowaniu kształtu Grafika SmartArt na pojedyncze kształty nie można przekonwertować ich z powrotem na Grafika SmartArt ani ponownie zgrupować.

 1. Zaznacz dowolny z kształtów, obrazów lub obiektów, które należały wcześniej do grupy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ponownie zgrupować kształty i obiekty, na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie kliknij pozycję Grupuj > Grupuj ponownie.

   Przycisk Grupuj ponownie na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

  • Aby ponownie zgrupować obrazy, na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie kliknij pozycję Grupuj > Grupuj ponownie.

   Przycisk Grupuj ponownie na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

Oto niektóre przyczyny, dla których przycisk Grupuj jest wyszarzony, oraz czynności, które możesz wykonać, aby go przywrócić.

 • Zaznaczony jest tylko jeden kształt lub obraz. Upewnij się, że zaznaczono wiele kształtów lub obrazów. Nie można używać narzędzia Grupuj z ikonami SVG, więc nie liczą się one.

 • Aby zgrupować ikony SVG, musisz najpierw przekonwertować je na kształty. Aby uzyskać więcej informacji na temat konwertowania ich na kształty, zobacz: Konwertowanie obrazu SVG na kształt pakietu Office.

 • Zaznaczenie obejmuje tabelę, arkusz lub obraz GIF. Przycisk Grupuj nie będzie dostępny, gdy będą zaznaczone któreś z tych obiektów.

 • Jeśli korzystasz z programu PowerPoint, być może próbowano zgrupować element z tekstem zastępczym tytułu ("Kliknij, aby dodać tytuł") lub z symbolem zastępczym zawartości ("Kliknij, aby dodać tekst").

  Slajd z dwoma symbolami zastępczymi i dwoma osobnymi obiektami

  W powyższym przykładzie niebieski kwadrat i zielone kółko można zgrupować. Jednak nie można zgrupować kształtów z tekstem zastępczym.

  Aby przywrócić przycisk Grupuj, przenieś kształt, obraz lub obiekt w inne miejsce na slajdzie, poza tekstem zastępczym, lub usuń symbol zastępczy z elementów, które chcesz zgrupować.

Uwaga:  Jeśli żadna z tych czynności nie spowoduje włączenia przycisku Grupuj, przeszukaj forum w witrynie Answers lub opublikuj na nim swoje pytania.

Kliknij poniższe nagłówki, aby uzyskać więcej informacji

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas zaznaczania kształtów, obrazów lub innych obiektów, które chcesz zgrupować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zgrupować obrazy: w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku, a następnie kliknij przycisk Grupuj.

   Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów, upewnij się, że zaznaczono kształt, obraz lub inny obiekt. Konieczne może być dwukrotne kliknięcie obiektu w celu otwarcia karty Formatowanie.

  • Aby zgrupować kształty i inne obiekty: w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku, a następnie kliknij przycisk Grupuj.

  Porada: Po zgrupowaniu elementów możesz nadal zaznaczać pojedyncze elementy w grupie. Zaznacz grupę, a następnie kliknij pojedynczy element, który chcesz zaznaczyć.

 1. Zaznacz grupę, którą chcesz rozgrupować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby rozgrupować kształty lub inne obiekty, w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Grupuj Obraz przycisku, a następnie kliknij przycisk Rozgrupuj.

   Lista Grupuj z wybraną pozycją Rozgrupuj

  • Aby rozgrupować obrazy, w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku, a następnie kliknij przycisk Rozgrupuj.

   Lista Grupuj z wybraną pozycją Rozgrupuj

   Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania, Narzędzia obrazów lub Formatowanie, upewnij się, że zaznaczono grupę kształtów, obrazów lub innych obiektów. Konieczne może być dwukrotne kliknięcie obiektu w celu otwarcia karty Formatowanie.

 1. Zaznacz dowolny z kształtów lub obiektów, które należały wcześniej do grupy.

  Uwaga:  Jeśli przekonwertowano grafikę SmartArt na pojedyncze kształty, nie można przekonwertować ich z powrotem na grafikę SmartArt ani ponownie ich zgrupować.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ponownie zgrupować kształty i obiekty: w obszarze Narzędzia do rysowania na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przycisku, a następnie kliknij przycisk Grupuj ponownie.

  • Aby ponownie zgrupować obrazy: w obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obraz przyciskua następnie kliknij przycisk Grupuj ponownie.

   Lista Grupuj z wybraną pozycją Grupuj ponownie

   Jeśli nie widzisz karty Narzędzia do rysowania, Narzędzia obrazów lub Formatowanie, upewnij się, że zaznaczono grupę kształtów, obrazów lub innych obiektów. Konieczne może być dwukrotne kliknięcie obiektu w celu otwarcia karty Formatowanie.

Jeśli zaznaczenie obejmuje tabelę, arkusz lub obraz GIF, przycisk Grupuj nie będzie dostępny. W programie PowerPoint przycisk Grupuj może być niedostępny, jeśli kształt, obraz lub obiekt został wstawiony w symbolu zastępczym, lub jeśli próbujesz dodać do grupy symbol zastępczy, ponieważ symboli zastępczych nie można grupować z innymi kształtami, obrazami i obiektami.

Slajd z dwoma symbolami zastępczymi i dwoma osobnymi obiektami
 • Przenieś kształt, obraz lub obiekt w inne miejsce na slajdzie, poza tekstem zastępczym, lub usuń symbol zastępczy z obiektów, które chcesz zgrupować.

Grupowanie kształtów, obrazów lub innych obiektów

 1. Naciśnij i przytrzymaj polecenie podczas zaznaczania kształtów, obrazów lub innych obiektów, które chcesz zgrupować, za pomocą myszy lub płytki dotykowej.

 2. Kliknij kartę Formatowanie kształtu lub Formatowanie obrazu, a następnie kliknij pozycję Grupuj > grupy.

  Uwaga: Karty Formatowanie kształtu i Formatowanie obrazu są kontekstowe,co oznacza, że pojawiają się na wstążce tylko po wybraniu kształtu lub obrazu.

  Aby utworzyć grupę zaznaczonych obrazów lub obiektów, kliknij przycisk Grupuj.

  Microsoft 365 może być wyświetlana jedna lub obie te karty, w zależności od typów obiektów obecnie zaznaczonych na stronie.

  Aby utworzyć grupę zaznaczonych obrazów lub obiektów, kliknij przycisk Grupuj.

  Jeśli grupa nie jest widoczna na wstążce, kliknij pozycję Może być konieczne kliknięcie przycisku Rozmieść w celu zobaczenia grupy na karcie Formatowanie kształtu i na karcie Formatowanie obrazu., aby ją wyświetlić.

Po zgrupowaniu obiektów można nadal pracować z jednym elementem w grupie, zaznaczając grupę, a następnie klikając ten element, aby go zaznaczyć.

Uwaga: Jeśli przycisk Grupuj jest niedostępny, sprawdź, czy zaznaczono więcej niż jeden obiekt. Jeśli nie możesz zaznaczyć dodatkowego obiektu, upewnij się, że żaden z obiektów, które chcesz dodać do grupy, nie ma opcji Zawijanie w wierszu z tekstem.

Być może trzeba przenieść grupę, ale pozostawić jeden kształt lub obraz w tyle, albo trzeba wprowadzić duże zmiany w jednym kształcie bez zmieniania innych kształtów w grupie. W tym celu najpierw należy rozgrupować lub rozgrupowaćgrupowanie obiektów.

 1. Zaznacz grupę, w której znajduje się obiekt lub obiekty, które chcesz oddzielić od pozostałych.

 2. Na karcie Formatowanie kształtu lub Formatowanie obrazu kliknij pozycję Grupuj, a następnie kliknij przycisk Rozgrupuj.

  Aby rozgrupować grupowanie, kliknij przycisk Rozgrupuj na karcie Formatowanie kształtu lub Formatowanie obrazu.

  Jeśli grupa nie jest widoczna na wstążce, kliknij pozycję Może być konieczne kliknięcie przycisku Rozmieść w celu zobaczenia grupy na karcie Formatowanie kształtu i na karcie Formatowanie obrazu., aby ją wyświetlić.

  Microsoft 365 grupy, pozostawiając poszczególne obiekty w ich bieżącej lokalizacji i zaznaczone.

Uwaga: Po przekonwertowaniu kształtu Grafika SmartArt na pojedyncze kształty nie można przekonwertować ich z powrotem na Grafika SmartArt ani ponownie zgrupować.

 1. Zaznacz dowolny z kształtów, obrazów lub obiektów, które należały wcześniej do grupy.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ponownie zgrupować kształty i obiekty, na karcie Formatowanie kształtu kliknij przycisk Grupuj > Grupuj ponownie.

   Przycisk Grupuj ponownie na karcie Narzędzia do rysowania > Formatowanie

  • Aby ponownie zgrupować obrazy, na karcie Formatowanie obrazu kliknij pozycję Grupuj > Grupuj ponownie.

   Przycisk Grupuj ponownie na karcie Narzędzia obrazów > Formatowanie

Oto niektóre przyczyny, dla których przycisk Grupuj jest wyszarzony, oraz czynności, które możesz wykonać, aby go przywrócić.

 • Zaznaczony jest tylko jeden kształt lub obraz. Upewnij się, że zaznaczono wiele kształtów lub obrazów. Nie można używać narzędzia Grupuj z ikonami SVG, więc nie liczą się one.

 • Zaznaczenie obejmuje tabelę, arkusz lub obraz GIF. Przycisk Grupuj nie będzie dostępny, gdy będą zaznaczone któreś z tych obiektów.

 • Jeśli korzystasz z programu PowerPoint, być może próbowano zgrupować element z tekstem zastępczym tytułu ("Kliknij, aby dodać tytuł") lub z symbolem zastępczym zawartości ("Kliknij, aby dodać tekst").

  Slajd z dwoma symbolami zastępczymi i dwoma osobnymi obiektami

  W powyższym przykładzie niebieski kwadrat i zielone kółko można zgrupować. Jednak nie można zgrupować kształtów z tekstem zastępczym.

  Aby przywrócić przycisk Grupuj, przenieś kształt, obraz lub obiekt w inne miejsce na slajdzie, poza tekstem zastępczym, lub usuń symbol zastępczy z elementów, które chcesz zgrupować.

Uwaga:  Jeśli żadna z tych czynności nie spowoduje włączenia przycisku Grupuj, przeszukaj forum w witrynie Answers lub opublikuj na nim swoje pytania.

Grupowanie kształtów, obrazów lub innych obiektów

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania kształtów, obrazów lub innych obiektów do zgrupowania. Aby włączyć przycisk Grupuj, należy zaznaczyć więcej niż jeden kształt, obraz lub obiekt. Możesz zaznaczyć wszystkie obiekty na slajdzie, naciskając klawisze CTRL+A.

 2. Wybierz przycisk Rozmieść i wybierz pozycję Grupuj.

  Menu Rozmieszczanie z wyświetloną grupę obiektów

Porada: Aby rozgrupować obiekty, zaznacz grupę, wybierz przycisk Rozmieść i wybierz pozycję Rozgrupuj.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×