KB2486793 — Poprawka: raport nadrzędny niepoprawnie zawiera parametry raportu podrzędnego po kliknięciu przycisku "Cofnij się do raportu nadrzędnego" w trybie zintegrowanym usług SSRS 2008 R2 SharePoint

Firma Microsoft rozpowszechnia poprawki programu Microsoft SQL Server 2008 R2 jako jednego pliku do pobrania. Ponieważ poprawki są zbiorcze, każde nowe wydanie zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń, które zostały dołączone do poprzedniej wersji poprawki SQL Server 2008 R2.

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Zainstalowano usługi Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services (SSRS 2008 R2), a następnie skonfigurowano ją tak, aby działała w trybie zintegrowanym programu Microsoft SharePoint.

  • Zaprojektujsz raport nadrzędny, który definiuje akcję drążenia do raportu podrzędnego.

  • Raport nadrzędny i raport podrzędny mają parametry raportu.

  • Wdrażanie raportów w bibliotece dokumentów programu SharePoint.

  • Raport nadrzędny jest wyświetlany w składniku Web Part podglądu raportów. Dostęp do raportu podrzędnego można uzyskać, wykonując akcję drążenia wskroś.

  • Kliknij pozycję Wróć do raportu nadrzędnego na pasku narzędzi raportu w raporcie podrzędnym.

W tym scenariuszu raport nadrzędny niepoprawnie zawiera parametry raportu podrzędnego.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ składnik Web Part podglądu raportów nie aktualizuje sekcji parametru po kliknięciu przycisku Wróć do raportu nadrzędnego

Rozwiązanie

Informacje o aktualizacji zbiorczej

SQL Server 2008 R2

Poprawka dotycząca tego problemu została wydana po raz pierwszy w aktualizacji zbiorczej 6. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu uzyskiwania tego zbiorczego pakietu aktualizacji dla programu SQL Server 2008 R2, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2489376 Pakiet aktualizacji zbiorczej 6 dla programu SQL Server 2008 R2 Uwaga Ponieważ kompilacja jest zbiorcza, każdy nowy pakiet poprawek zawiera wszystkie poprawki i wszystkie poprawki zabezpieczeń dołączone do poprzedniej wersji poprawki SQL Server 2008 R2. Zalecamy zastosowanie najnowszego wydania poprawki zawierającego tę poprawkę. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

981356 Kompilacje programu SQL Server 2008 R2, które zostały wydane po opublikowaniu programu SQL Server 2008 R2

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących modelu obsługi przyrostowej dla programu SQL Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

935897 Model obsługi przyrostowej jest dostępny w zespole programu SQL Server w celu dostarczenia poprawek dotyczących zgłaszanych problemówAby uzyskać więcej informacji na temat schematu nazewnictwa dla aktualizacji programu SQL Server, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

822499 Nowy schemat nazewnictwa dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft SQL ServerAby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×