MS09-010: Opis aktualizacji dla konwertera programu Windows WordPad: 14 kwietnia 2009

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS09-010. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Nie można zainstalować tej aktualizacji zabezpieczeń, jeśli zastosowano obejście problemu opisane w dokumencie dotyczącym zabezpieczeń nr 960906

Próba zainstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń może się nie powieść, jeśli zastosowano obejście problemu opisane w dokumencie Microsoft Security Advisory nr 960906. Ten problem jest to skutkiem tego, że w wyniku zastosowania obejścia problemu zostały usunięte wszystkie uprawnienia do pliku. Instalator nie może więc zastąpić pliku nową wersją.W dokumencie Security Advisory nr 960906 przedstawiono obejście problemu służące do ochrony przed wykorzystaniem luki w zabezpieczeniach opisanej w dokumencie CVE-2008-4841. Zastosowanie tego obejścia problemu powoduje zmianę listy kontroli dostępu dotyczącej odpowiednich plików binarnych. To obejście problemu pozwalało zabezpieczyć się na wypadek ataku przez uniemożliwienie załadowania zagrożonego pliku binarnego.

Przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy wycofać to obejście problemu. W tym celu administrator musi wpisać w wierszu polecenia następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER.Uwaga Niektóre z tych poleceń mogą powodować pojawienie się komunikatu o błędzie. Ten komunikat o błędzie jest oczekiwany:

echo y| cacls "%ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\TextConv\mswrd832.cnv" /E /R everyone

echo y| cacls "%ProgramFiles(x86)%\Common Files\Microsoft Shared\TextConv\mswrd832.cnv" /E /R everyone

echo y| cacls "%ProgramFiles%\Windows NT\Accessories\mswrd8.wpc" /E /R everyone

echo y| cacls "%ProgramFiles%\Windows NT\Accessories\mswrd864.wpc" /E /R everyone

echo y| cacls "%ProgramFiles(x86)%\Windows NT\Accessories\mswrd8.wpc" /E /R everyone

INFORMACJE O PLIKACHWersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.


Informacje o plikach w systemie Windows 2000

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Mswrd6.wpc

10.0.803.10

186,880

10-Apr-2008

10:10

Not Applicable

Mswrd8.wpc

10.0.803.10

279,552

10-Apr-2008

10:10

Not Applicable

Sp3res.dll

5.0.2195.7226

6,313,472

05-Jan-2009

07:07

x86

Sysmain.sdb

Not Applicable

333,008

25-Mar-2009

02:23

Not Applicable

Wordpad.exe

5.0.2195.7155

187,664

30-Apr-2008

06:08

x86

Write.wpc

10.0.803.10

89,088

10-Apr-2008

10:10

Not Applicable


Informacje o plikach w systemach Windows XP i Windows Server 2003


  • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

  • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

  • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.


Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows XP dla komputerów z procesorami x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Mswrd8.wpc

10.0.803.10

279,552

21-Apr-2008

09:56

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Sysmain.sdb

Not Applicable

1,193,414

27-Mar-2009

07:09

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Wordpad.exe

5.1.2600.3355

215,552

21-Apr-2008

10:02

x86

SP2

SP2GDR

Xpsp3res.dll

5.1.2600.3314

351,744

15-Feb-2008

09:06

x86

SP2

SP2GDR

Acadproc.dll

5.1.2600.3543

39,424

25-Mar-2009

05:54

x86

SP2

SP2QFE

Mswrd8.wpc

10.0.803.10

279,552

21-Apr-2008

09:35

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Sysmain.sdb

Not Applicable

1,198,442

27-Mar-2009

05:59

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Wordpad.exe

5.1.2600.3355

215,552

21-Apr-2008

09:26

x86

SP2

SP2QFE

Xpsp3res.dll

5.1.2600.3314

351,744

15-Feb-2008

09:06

x86

SP2

SP2QFE

Mswrd8.wpc

2007.10.31.10

279,552

21-Apr-2008

12:20

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Sysmain.sdb

Not Applicable

1,203,922

27-Mar-2009

06:58

Not Applicable

SP3

SP3GDR

Wordpad.exe

5.1.2600.5584

215,552

21-Apr-2008

12:08

x86

SP3

SP3GDR

Xpsp4res.dll

5.1.2600.5594

2,560

03-May-2008

11:55

x86

SP3

SP3GDR

Mswrd8.wpc

2007.10.31.10

279,552

22-Apr-2008

00:58

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Sysmain.sdb

Not Applicable

1,203,922

27-Mar-2009

06:33

Not Applicable

SP3

SP3QFE

Wordpad.exe

5.1.2600.5584

215,552

21-Apr-2008

12:15

x86

SP3

SP3QFE

Xpsp4res.dll

5.1.2600.5594

2,560

03-May-2008

11:55

x86

SP3

SP3QFEWszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 lub Windows XP Professional dla komputerów z procesorami x64


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spupdsvc.exe

6.3.4.1

25,904

27-Mar-2009

19:42

x64

None

Not Applicable

Mswrd8.wpc

10.0.803.10

384,000

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP1

SP1GDR

Sysmain.sdb

Not Applicable

18,160

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP1

SP1GDR

Wordpad.exe

5.2.3790.3129

342,528

27-Mar-2009

19:20

x64

SP1

SP1GDR

Wmswrd8.wpc

10.0.803.10

279,552

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP1

SP1GDR\WOW

Wsysmain.sdb

Not Applicable

1,344,022

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP1

SP1GDR\WOW

Ww03a2409.dll

5.2.3790.3090

29,696

27-Mar-2009

19:20

x86

SP1

SP1GDR\WOW

Wwordpad.exe

5.2.3790.3129

217,088

27-Mar-2009

19:20

x86

SP1

SP1GDR\WOW

Mswrd8.wpc

10.0.803.10

384,000

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP1

SP1QFE

Sysmain.sdb

Not Applicable

18,160

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP1

SP1QFE

Wordpad.exe

5.2.3790.3129

342,528

27-Mar-2009

19:20

x64

SP1

SP1QFE

Wacgenral.dll

5.2.3790.3313

1,860,608

27-Mar-2009

19:20

x86

SP1

SP1QFE\WOW

Wmswrd8.wpc

10.0.803.10

279,552

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP1

SP1QFE\WOW

Wsysmain.sdb

Not Applicable

1,348,570

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP1

SP1QFE\WOW

Ww03a2409.dll

5.2.3790.3090

29,696

27-Mar-2009

19:20

x86

SP1

SP1QFE\WOW

Wwordpad.exe

5.2.3790.3129

217,088

27-Mar-2009

19:20

x86

SP1

SP1QFE\WOW

Mswrd8.wpc

10.0.803.10

384,000

27-Mar-2009

19:30

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Sysmain.sdb

Not Applicable

19,474

27-Mar-2009

19:30

Not Applicable

SP2

SP2GDR

W03a3409.dll

5.2.3790.4236

15,360

27-Mar-2009

19:30

x64

SP2

SP2GDR

Wordpad.exe

5.2.3790.4282

342,528

27-Mar-2009

19:30

x64

SP2

SP2GDR

Wmswrd8.wpc

10.0.803.10

279,552

27-Mar-2009

19:30

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wsysmain.sdb

Not Applicable

1,359,394

27-Mar-2009

19:30

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4236

14,848

27-Mar-2009

19:30

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwordpad.exe

5.2.3790.4282

217,088

27-Mar-2009

19:30

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Mswrd8.wpc

10.0.803.10

384,000

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Sysmain.sdb

Not Applicable

19,838

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.4236

15,360

27-Mar-2009

19:20

x64

SP2

SP2QFE

Wordpad.exe

5.2.3790.4282

342,528

27-Mar-2009

19:20

x64

SP2

SP2QFE

Wmswrd8.wpc

10.0.803.10

279,552

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wsysmain.sdb

Not Applicable

1,359,206

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4236

14,848

27-Mar-2009

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwordpad.exe

5.2.3790.4282

217,088

27-Mar-2009

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW


Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spupdsvc.exe

6.3.4.1

23,856

01-Mar-2007

05:47

x86

None

Not Applicable

Mswrd8.wpc

10.0.803.10

279,552

29-Apr-2008

11:10

Not Applicable

SP1

SP1GDR

Sysmain.sdb

Not Applicable

1,344,022

27-Mar-2009

08:03

Not Applicable

SP1

SP1GDR

Wordpad.exe

5.2.3790.3129

217,088

29-Apr-2008

11:06

x86

SP1

SP1GDR

Acgenral.dll

5.2.3790.3313

1,860,608

25-Mar-2009

08:09

x86

SP1

SP1QFE

Mswrd8.wpc

10.0.803.10

279,552

25-Mar-2009

21:28

Not Applicable

SP1

SP1QFE

Sysmain.sdb

Not Applicable

1,348,570

27-Mar-2009

07:10

Not Applicable

SP1

SP1QFE

Wordpad.exe

5.2.3790.3129

217,088

29-Apr-2008

11:06

x86

SP1

SP1QFE

Mswrd8.wpc

10.0.803.10

279,552

29-Apr-2008

16:38

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Sysmain.sdb

Not Applicable

1,359,394

27-Mar-2009

07:47

Not Applicable

SP2

SP2GDR

W03a3409.dll

5.2.3790.4236

14,848

14-Feb-2008

09:51

x86

SP2

SP2GDR

Wordpad.exe

5.2.3790.4282

217,088

29-Apr-2008

16:47

x86

SP2

SP2GDR

Mswrd8.wpc

10.0.803.10

279,552

29-Apr-2008

16:45

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Sysmain.sdb

Not Applicable

1,359,206

27-Mar-2009

07:38

Not Applicable

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.4236

14,848

14-Feb-2008

09:51

x86

SP2

SP2QFE

Wordpad.exe

5.2.3790.4282

217,088

29-Apr-2008

16:35

x86

SP2

SP2QFE


Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami IA-64


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spupdsvc.exe

6.3.4.1

39,728

27-Mar-2009

19:41

IA-64

None

Not Applicable

Mswrd8.wpc

10.0.803.10

733,184

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP1

SP1GDR

Sysmain.sdb

Not Applicable

18,240

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP1

SP1GDR

Wordpad.exe

5.2.3790.3129

607,232

27-Mar-2009

19:20

IA-64

SP1

SP1GDR

Wmswrd8.wpc

10.0.803.10

279,552

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP1

SP1GDR\WOW

Wsysmain.sdb

Not Applicable

1,344,022

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP1

SP1GDR\WOW

Ww03a2409.dll

5.2.3790.3090

29,696

27-Mar-2009

19:20

x86

SP1

SP1GDR\WOW

Wwordpad.exe

5.2.3790.3129

217,088

27-Mar-2009

19:20

x86

SP1

SP1GDR\WOW

Mswrd8.wpc

10.0.803.10

733,184

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP1

SP1QFE

Sysmain.sdb

Not Applicable

18,240

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP1

SP1QFE

Wordpad.exe

5.2.3790.3129

607,232

27-Mar-2009

19:20

IA-64

SP1

SP1QFE

Wacgenral.dll

5.2.3790.3313

1,860,608

27-Mar-2009

19:20

x86

SP1

SP1QFE\WOW

Wmswrd8.wpc

10.0.803.10

279,552

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP1

SP1QFE\WOW

Wsysmain.sdb

Not Applicable

1,348,570

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP1

SP1QFE\WOW

Ww03a2409.dll

5.2.3790.3090

29,696

27-Mar-2009

19:20

x86

SP1

SP1QFE\WOW

Wwordpad.exe

5.2.3790.3129

217,088

27-Mar-2009

19:20

x86

SP1

SP1QFE\WOW

Mswrd8.wpc

10.0.803.10

733,184

27-Mar-2009

19:25

Not Applicable

SP2

SP2GDR

Sysmain.sdb

Not Applicable

19,118

27-Mar-2009

19:25

Not Applicable

SP2

SP2GDR

W03a3409.dll

5.2.3790.4236

13,824

27-Mar-2009

19:25

IA-64

SP2

SP2GDR

Wordpad.exe

5.2.3790.4282

607,232

27-Mar-2009

19:25

IA-64

SP2

SP2GDR

Wmswrd8.wpc

10.0.803.10

279,552

27-Mar-2009

19:25

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Wsysmain.sdb

Not Applicable

1,359,394

27-Mar-2009

19:25

Not Applicable

SP2

SP2GDR\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4236

14,848

27-Mar-2009

19:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Wwordpad.exe

5.2.3790.4282

217,088

27-Mar-2009

19:25

x86

SP2

SP2GDR\WOW

Mswrd8.wpc

10.0.803.10

733,184

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP2

SP2QFE

Sysmain.sdb

Not Applicable

19,482

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.4236

13,824

27-Mar-2009

19:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Wordpad.exe

5.2.3790.4282

607,232

27-Mar-2009

19:20

IA-64

SP2

SP2QFE

Wmswrd8.wpc

10.0.803.10

279,552

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Wsysmain.sdb

Not Applicable

1,359,206

27-Mar-2009

19:20

Not Applicable

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.4236

14,848

27-Mar-2009

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wwordpad.exe

5.2.3790.4282

217,088

27-Mar-2009

19:20

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×