Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS10-072. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

WPROWADZENIE

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Nawet w przypadku pomyślnej instalacji może brakować wpisu tej aktualizacji zabezpieczeń w aplecie Dodaj lub usuń programy.

  Aby ustalić, czy ta aktualizacja jest już zainstalowana w systemie, należy zapisać ten skrypt języka Visual Basic jako plik „Groove_KB2346298_Check.vbs”. Następnie należy uruchomić go, używając poświadczeń administracyjnych. Skrypt powoduje wyświetlenie okna dialogowego z wynikami wykrywania.

  Set msi = CreateObject("WindowsInstaller.Installer")

  sMspTargets = "{90140000-1106-0000-1000-0000000FF1CE};{90140000-1109-0000-1000-0000000FF1CE}"

  sResult = ""

  For Each prod in msi.Products

      If InStr(sMspTargets,prod) > 0 Then

          sPatchCode = "{6EA8F18D-803D-4CB7-AC71-F674B7500670}"

          If prod = "{90140000-1109-0000-1000-0000000FF1CE}" Then sPatchCode = "{ACF593FE-E06A-44AB-8872-A8C1BDDE93F5}"

          fMspInstalled = False

          Set Patches = msi.PatchesEx(prod,"",4,3)

          For Each msp in Patches

              If msp.PatchCode = sPatchCode Then

                  sResult = sResult & msi.ProductInfo(prod,"ProductName") & ": Aktualizacja jest już zainstalowana w tym systemie." & vbCrLf

                  fMspInstalled = True

                  Exit For

              End If

          Next

          If Not fMspInstalled Then sResult = sResult & msi.ProductInfo(prod,"ProductName") & ": Aktualizacja nie jest zainstalowana w tym systemie." & vbCrLf

      End If

  Next

  If sResult = "" Then sResult = "W tym systemie nie ma produktów, na które wpływa ten pakiet."MsgBox sResult,,"Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft Groove Server 2010 (KB2346298)"

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Nie określono wymagań wstępnych związanych z instalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania przez użytkownika informacji o plikach daty i godziny są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

Microsoft Groove Server 2010

File name

File version

File size

Date

Time

Gmsdbconvert_19_20.sql

Not applicable

83,724

02-Jun-2010

12:23

Gmsdbconvert_20_21.sql

Not applicable

1,750

02-Jun-2010

12:23

Gmsdbstoredproc.sql

Not applicable

910,962

02-Jun-2010

12:23

Groovems.dll

14.0.5123.5000

5,475,216

10-Aug-2010

19:34

Ffqbackup.exe

14.0.5123.5000

1,074,016

10-Aug-2010

19:34

Ffqrebuild.exe

14.0.5123.5000

3,837,792

10-Aug-2010

19:34

Ffqreview.exe

14.0.5123.5000

1,196,384

10-Aug-2010

19:34

Grooverelayperfmon.dll

14.0.5114.5000

148,392

08-Jun-2010

21:36

Metabackup.exe

14.0.5123.5000

3,938,656

10-Aug-2010

19:34

Relay.exe

14.0.5123.5000

8,766,280

10-Aug-2010

19:34

Relaycfgsec.dll

14.0.5114.5000

72,088

08-Jun-2010

21:36

Relaymsgs.dll

14.0.5114.5000

89,464

08-Jun-2010

21:36

Rqexport.exe

14.0.5123.5000

3,840,344

10-Aug-2010

19:34

Rqimport.exe

14.0.5123.5000

3,933,016

10-Aug-2010

19:34

Rqwritetest.exe

14.0.5123.5000

3,816,800

10-Aug-2010

19:34

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×