Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-022. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

WPROWADZENIE

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń


Prezentacje, które zawierają układy z obrazami tła, mogą powodować błędy po otwarciu w programie PowerPoint 2003. W przypadku wystąpienia takiego błędu zwracany jest komunikat z powiadomieniem, że część zawartości (tekst, obrazy lub obiekty) jest uszkodzona. Można ustalić, jaka zawartość została utracona, przeglądając układ, ale nie zawartość slajdów. W miejscu usuniętych elementów będą wyświetlane puste pola lub pola z tekstem „wyczyszczone”.


RozwiązanieAby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę 2543241. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2543241Opis pakietu poprawek dla programu Office PowerPoint 2003

Obejścia problemu

 • Obejście 1. Otwarcie pliku w programie PowerPoint 2007 lub 2010 i usunięcie obrazów ze wzorca slajdów

  W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz plik w programie PowerPoint 2007 lub PowerPoint 2010.

  2. Kliknij kartę Widok, kliknij pozycję Widoki wzorców, a następnie kliknij pozycję Wzorzec slajdów, aby wyświetlić wzorzec slajdów.

  3. Z każdego ze wzorców usuń obrazy powodujące błąd.  Uwaga Jeśli usunięte obrazy są potrzebne na slajdach, należy wstawić je bezpośrednio na poszczególnych slajdach, a nie we wzorcu. Po wprowadzeniu tej zmiany plik można edytować w programie PowerPoint 2003.

 • Obejście 2. Otwarcie pliku w programie PowerPoint 2010 i zapisanie go jako pliku typu Prezentacja obrazowa programu PowerPoint (*.pptx)

  W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz plik w programie PowerPoint 2010.

  2. Kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie zapisz plik, wybierając pozycję Prezentacja obrazowa programu PowerPoint.  UwagaJeśli edytowanie pliku nie jest konieczne, należy skonfigurować wszystkie slajdy jako obrazy za pomocą poprzedniej procedury. Plików w postaci zapisanych obrazów nie można ponownie edytować, ponieważ w wyniku przekonwertowania tych plików wszystkie zawarte w nich informacje stają się obrazami.

 • Obejście 3. Otwarcie pliku w programie PowerPoint 2007 i zapisanie go w formacie HTML

  W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz plik w programie PowerPoint 2007.

  2. Kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie zapisz plik, wybierając pozycję Jednoplikowa strona sieci Web lub Strona sieci Web.

  Uwaga Pliki w tym formacie można ponownie edytować w programie PowerPoint 2003. Jednak w przypadku ich ponownego zapisania w formacie programu PowerPoint znowu pojawi się symptom tego problemu.

 • Obejście 4. Zapisanie kopii prezentacji po wyświetleniu komunikatu o błędzie i edytowanie tej kopii

Więcej informacji

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Microsoft Office 2003.

Aby dowiedzieć się więcej na temat uzyskiwania dodatku Service Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

307841 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office 2003

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń zastępuje następującą aktualizację zabezpieczeń:

2413304 MS10-088: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu PowerPoint 2003: 9 listopada 2010

Informacje o usuwaniu

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć funkcji Dodaj lub usuń programy lub Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Uwaga Podczas usuwania tej aktualizacji zabezpieczeń może zostać wyświetlony monit o włożenie dysku programu Microsoft Office PowerPoint 2003 do stacji dysków. Ponadto opcja odinstalowania tej aktualizacji zabezpieczeń za pomocą elementu Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania może nie być dostępna. Istnieje kilka możliwych przyczyn tego problemu.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usuwania aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

903771 Informacje na temat możliwości odinstalowania aktualizacji pakietu Office

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

File name

File version

File size

Date

Time

Powerpnt.exe

11.0.8334.0

6,419,800

02-Mar-2011

21:20

Pp7x32.dll

11.0.8329.0

94,544

30-Sep-2010

19:50

Pptview.exe

11.0.8318.0

1,790,808

15-Jan-2010

00:48

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×