MS11-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio 2010 z dodatkiem Service Pack 1: 9 sierpnia 2011

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-025. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu) lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/cu_sc_virsec_master?ws=support#tab0 Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Wprowadzenie

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

  • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na liście Zainstalowane aktualizacje będą widniały trzy aktualizacje o nazwie „KB2565057”. Takie zachowanie jest oczekiwane. Po zainstalowaniu aktualizacji instalowane są też aktualizacje składników Microsoft Visual C++ 2010 x64 Runtime i Microsoft Visual C++ x86 Runtime. W przypadku odinstalowywania tej aktualizacji zabezpieczeń wszystkie trzy aktualizacje należy odinstalować osobno.

    Uwaga Nie zaleca się odinstalowywania jakichkolwiek aktualizacji zabezpieczeń.

  • Ta instalacja jest rozpoznawana przez kreatora instalacji jako „aktualizacja programowania”. Powinna ona być jednak rozpoznawana jako „aktualizacja zabezpieczeń”. Po zainstalowaniu ta aktualizacja zabezpieczeń będzie wymieniona na liście Zainstalowane aktualizacje jako „Poprawka dla programu Microsoft Visual Studio”. W rzeczywistości powinna być wymieniona jako „Aktualizacja zabezpieczeń dla programu Microsoft Visual Studio”. Firma Microsoft bada ten problem i wprowadzi do tego artykułu więcej informacji, gdy będą one dostępne.

Wymagania wstępne dotyczące stosowania tej aktualizacji zabezpieczeń

Aby można było zastosować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany dodatek Service Pack 1 dla programu Microsoft Visual Studio 2010.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia. Jeśli wymagane pliki są używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia. W takim przypadku jest wyświetlany komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia komputera.

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo konieczności ponownego uruchomienia, przed zainstalowaniem tej aktualizacji zabezpieczeń należy zatrzymać wszystkie powiązane usługi i zamknąć wszystkie aplikacje mogące korzystać z powiązanych plików. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przyczyn monitowania użytkownika o ponowne uruchomienie komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

887012 Przyczyny wyświetlania monitu o ponowne uruchomienie komputera po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji zabezpieczeń

Ta aktualizacja zabezpieczeń nie zastępuje żadnej wcześniejszej aktualizacji zabezpieczeń.

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację zabezpieczeń, należy użyć pozycji Dodaj lub usuń programy albo Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.

File name

File version

File size

Date

Time

Atl100.dll

10.0.40219.325

132,096

11-Jun-2011

08:57

Mfc100.dll

10.0.40219.325

4,391,424

11-Jun-2011

08:57

Mfc100chs.dll

10.0.40219.325

30,208

11-Jun-2011

08:58

Mfc100cht.dll

10.0.40219.325

30,208

11-Jun-2011

08:58

Mfc100d.dll

10.0.40219.325

7,049,728

11-Jun-2011

10:40

Mfc100deu.dll

10.0.40219.325

58,368

11-Jun-2011

08:58

Mfc100enu.dll

10.0.40219.325

49,152

11-Jun-2011

08:58

Mfc100esn.dll

10.0.40219.325

57,856

11-Jun-2011

08:58

Mfc100fra.dll

10.0.40219.325

58,368

11-Jun-2011

08:58

Mfc100ita.dll

10.0.40219.325

56,320

11-Jun-2011

08:58

Mfc100jpn.dll

10.0.40219.325

37,888

11-Jun-2011

08:58

Mfc100kor.dll

10.0.40219.325

37,376

11-Jun-2011

08:58

Mfc100rus.dll

10.0.40219.325

54,784

11-Jun-2011

08:58

Mfc100u.dll

10.0.40219.325

4,417,024

11-Jun-2011

08:58

Mfc100ud.dll

10.0.40219.325

7,118,848

11-Jun-2011

10:40

Mfcm100.dll

10.0.40219.325

75,776

11-Jun-2011

08:58

Mfcm100d.dll

10.0.40219.325

97,792

11-Jun-2011

10:41

Mfcm100u.dll

10.0.40219.325

75,776

11-Jun-2011

08:58

Mfcm100ud.dll

10.0.40219.325

99,328

11-Jun-2011

10:41

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

415,232

11-Jun-2011

08:57

Msvcp100d.dll

10.0.40219.325

737,792

11-Jun-2011

10:47

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

768,000

11-Jun-2011

08:57

Msvcr100d.dll

10.0.40219.325

1,499,136

11-Jun-2011

10:46

Vcomp100.dll

10.0.40219.325

45,056

11-Jun-2011

08:58

Vcomp100d.dll

10.0.40219.325

81,920

11-Jun-2011

10:32

Atl100.dll

10.0.40219.325

152,576

11-Jun-2011

08:13

Mfc100.dll

10.0.40219.325

5,569,024

11-Jun-2011

08:14

Mfc100chs.dll

10.0.40219.325

30,208

11-Jun-2011

08:15

Mfc100cht.dll

10.0.40219.325

30,208

11-Jun-2011

08:15

Mfc100d.dll

10.0.40219.325

9,126,912

11-Jun-2011

10:05

Mfc100deu.dll

10.0.40219.325

58,368

11-Jun-2011

08:15

Mfc100enu.dll

10.0.40219.325

49,152

11-Jun-2011

08:15

Mfc100esn.dll

10.0.40219.325

57,856

11-Jun-2011

08:15

Mfc100fra.dll

10.0.40219.325

58,368

11-Jun-2011

08:15

Mfc100ita.dll

10.0.40219.325

56,320

11-Jun-2011

08:15

Mfc100jpn.dll

10.0.40219.325

37,888

11-Jun-2011

08:15

Mfc100kor.dll

10.0.40219.325

37,376

11-Jun-2011

08:15

Mfc100rus.dll

10.0.40219.325

54,784

11-Jun-2011

08:15

Mfc100u.dll

10.0.40219.325

5,595,648

11-Jun-2011

08:14

Mfc100ud.dll

10.0.40219.325

9,204,224

11-Jun-2011

10:05

Mfcm100.dll

10.0.40219.325

87,040

11-Jun-2011

08:14

Mfcm100d.dll

10.0.40219.325

113,664

11-Jun-2011

10:05

Mfcm100u.dll

10.0.40219.325

87,040

11-Jun-2011

08:15

Mfcm100ud.dll

10.0.40219.325

115,200

11-Jun-2011

10:05

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

602,112

11-Jun-2011

08:14

Msvcp100d.dll

10.0.40219.325

1,008,640

11-Jun-2011

10:11

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

823,296

11-Jun-2011

08:13

Msvcr100d.dll

10.0.40219.325

1,867,264

11-Jun-2011

10:11

Vcomp100.dll

10.0.40219.325

51,200

11-Jun-2011

08:15

Vcomp100d.dll

10.0.40219.325

100,864

11-Jun-2011

09:59

Vc.ATL.central_msm.msm

Not Applicable

175,616

29-Jun-2011

03:09

Vc.ATL.central_msm.msm

Not Applicable

99,328

29-Jun-2011

03:34

Vc.ATL.central_msm.msm

Not Applicable

93,184

29-Jun-2011

04:03

Vc.CRT.central_msm.msm

Not Applicable

818,688

29-Jun-2011

03:07

Vc.CRT.central_msm.msm

Not Applicable

585,728

29-Jun-2011

03:31

Vc.CRT.central_msm.msm

Not Applicable

573,440

29-Jun-2011

03:58

Vc.DebugCRT.central_msm.msm

Not Applicable

1,538,560

29-Jun-2011

03:04

Vc.DebugCRT.central_msm.msm

Not Applicable

851,968

29-Jun-2011

03:28

Vc.DebugCRT.central_msm.msm

Not Applicable

804,864

29-Jun-2011

03:55

Vc.DebugMFC.central_msm.msm

Not Applicable

6,998,528

29-Jun-2011

03:26

Vc.DebugMFC.central_msm.msm

Not Applicable

6,345,728

29-Jun-2011

03:50

Vc.DebugOpenMP.central_msm.msm

Not Applicable

111,104

29-Jun-2011

03:01

Vc.DebugOpenMP.central_msm.msm

Not Applicable

60,416

29-Jun-2011

03:22

Vc.DebugOpenMP.central_msm.msm

Not Applicable

60,416

29-Jun-2011

03:47

Vc.MFC.central_msm.msm

Not Applicable

5,370,368

29-Jun-2011

03:20

Vc.MFC.central_msm.msm

Not Applicable

4,727,296

29-Jun-2011

03:44

Vc.MFCLOC.central_msm.msm

Not Applicable

191,488

29-Jun-2011

03:17

Vc.MFCLOC.central_msm.msm

Not Applicable

192,000

29-Jun-2011

03:41

Vc.OpenMP.central_msm.msm

Not Applicable

78,336

29-Jun-2011

02:58

Vc.OpenMP.central_msm.msm

Not Applicable

51,712

29-Jun-2011

03:12

Vc.OpenMP.central_msm.msm

Not Applicable

50,176

29-Jun-2011

03:37

Crtdbg.h

Not Applicable

36,880

11-Jun-2011

11:42

Crtversion.h

Not Applicable

591

11-Jun-2011

11:42

Atl100.ia64.pdb

Not Applicable

4,018,176

11-Jun-2011

12:04

Atl100.amd64.pdb

Not Applicable

3,788,800

11-Jun-2011

12:04

Atl100.i386.pdb

Not Applicable

3,854,336

11-Jun-2011

12:06

Mfc100.amd64.pdb

Not Applicable

28,487,680

11-Jun-2011

12:05

Mfc100.i386.pdb

Not Applicable

25,300,992

11-Jun-2011

12:06

Mfc100d.amd64.pdb

Not Applicable

31,387,648

11-Jun-2011

12:06

Mfc100d.i386.pdb

Not Applicable

28,938,240

11-Jun-2011

12:06

Mfc100u.amd64.pdb

Not Applicable

28,643,328

11-Jun-2011

12:06

Mfc100u.i386.pdb

Not Applicable

25,473,024

11-Jun-2011

12:06

Mfc100ud.amd64.pdb

Not Applicable

31,657,984

11-Jun-2011

12:06

Mfc100ud.i386.pdb

Not Applicable

29,241,344

11-Jun-2011

12:06

Mfcm100.amd64.pdb

Not Applicable

4,296,704

11-Jun-2011

12:06

Mfcm100.i386.pdb

Not Applicable

4,386,816

11-Jun-2011

12:06

Mfcm100d.amd64.pdb

Not Applicable

4,444,160

11-Jun-2011

12:06

Mfcm100d.i386.pdb

Not Applicable

4,452,352

11-Jun-2011

12:06

Mfcm100u.amd64.pdb

Not Applicable

4,304,896

11-Jun-2011

12:06

Mfcm100u.i386.pdb

Not Applicable

4,403,200

11-Jun-2011

12:06

Mfcm100ud.amd64.pdb

Not Applicable

4,460,544

11-Jun-2011

12:06

Mfcm100ud.i386.pdb

Not Applicable

4,468,736

11-Jun-2011

12:06

Msvcp100.ia64.pdb

Not Applicable

3,312,640

11-Jun-2011

11:35

Msvcp100.amd64.pdb

Not Applicable

4,058,112

11-Jun-2011

11:39

Msvcp100.i386.pdb

Not Applicable

3,755,008

11-Jun-2011

11:42

Msvcp100d.ia64.pdb

Not Applicable

3,869,696

11-Jun-2011

11:35

Msvcp100d.amd64.pdb

Not Applicable

4,959,232

11-Jun-2011

11:39

Msvcp100d.i386.pdb

Not Applicable

4,377,600

11-Jun-2011

11:42

Msvcr100.ia64.pdb

Not Applicable

5,549,056

11-Jun-2011

11:35

Msvcr100.amd64.pdb

Not Applicable

6,777,856

11-Jun-2011

11:39

Msvcr100.i386.pdb

Not Applicable

8,875,008

11-Jun-2011

11:42

Msvcr100d.ia64.pdb

Not Applicable

6,024,192

11-Jun-2011

11:35

Msvcr100d.amd64.pdb

Not Applicable

8,391,680

11-Jun-2011

11:39

Msvcr100d.i386.pdb

Not Applicable

7,900,160

11-Jun-2011

11:42

Vcomp100.ia64.pdb

Not Applicable

1,634,304

11-Jun-2011

12:04

Vcomp100.amd64.pdb

Not Applicable

1,617,920

11-Jun-2011

12:06

Vcomp100.i386.pdb

Not Applicable

1,699,840

11-Jun-2011

12:06

Vcomp100d.ia64.pdb

Not Applicable

1,757,184

11-Jun-2011

12:04

Vcomp100d.amd64.pdb

Not Applicable

1,757,184

11-Jun-2011

12:06

Vcomp100d.i386.pdb

Not Applicable

1,798,144

11-Jun-2011

12:06

Atl100.dll

10.0.40219.325

379,392

11-Jun-2011

08:36

Msvcp100.dll

10.0.40219.325

960,512

11-Jun-2011

08:36

Msvcp100d.dll

10.0.40219.325

1,973,248

11-Jun-2011

09:32

Msvcr100.dll

10.0.40219.325

1,493,504

11-Jun-2011

08:36

Msvcr100d.dll

10.0.40219.325

3,758,080

11-Jun-2011

09:31

Vcomp100.dll

10.0.40219.325

137,216

11-Jun-2011

08:36

Vcomp100d.dll

10.0.40219.325

310,784

11-Jun-2011

09:26

Crtversion.h

Not Applicable

752

11-Jun-2011

11:42

Vcredist_ia64.exe

10.0.40219.325

3,031,384

29-Jun-2011

04:38

Product.xml

Not Applicable

1,645

11-Jun-2011

12:04

Vcredist_x64.exe

10.0.40219.325

10,274,136

29-Jun-2011

04:34

Product.xml

Not Applicable

1,642

11-Jun-2011

12:06

Vcredist_x86.exe

10.0.40219.325

8,990,552

29-Jun-2011

04:41

Product.xml

Not Applicable

1,777

11-Jun-2011

12:06

Xutility

Not Applicable

94,068

11-Jun-2011

11:42

Xutility

Not Applicable

94,068

11-Jun-2011

11:42

_ctype.c

Not Applicable

7,093

11-Jun-2011

11:42

Afxabort.cpp

Not Applicable

683

11-Jun-2011

12:06

Afxautohidebutton.cpp

Not Applicable

9,699

11-Jun-2011

12:06

Afxtoolbarimages.cpp

Not Applicable

98,913

11-Jun-2011

12:06

Atl.lib

Not Applicable

14,400

11-Jun-2011

12:06

Atl.lib

Not Applicable

16,176

11-Jun-2011

12:04

Atl.lib

Not Applicable

13,468

11-Jun-2011

12:04

Atlbuild.h

Not Applicable

575

11-Jun-2011

12:06

Atlconv.cpp

Not Applicable

538

11-Jun-2011

12:06

Atlcore.h

Not Applicable

15,311

11-Jun-2011

12:06

Atls.lib

Not Applicable

1,509,832

11-Jun-2011

12:06

Atls.lib

Not Applicable

1,413,162

11-Jun-2011

12:04

Atls.lib

Not Applicable

1,209,594

11-Jun-2011

12:04

Atls.pdb

Not Applicable

2,060,288

11-Jun-2011

12:06

Atls.pdb

Not Applicable

2,060,288

11-Jun-2011

12:04

Atls.pdb

Not Applicable

2,060,288

11-Jun-2011

12:04

Atlsd.lib

Not Applicable

1,836,042

11-Jun-2011

12:06

Atlsd.lib

Not Applicable

2,091,814

11-Jun-2011

12:04

Atlsd.lib

Not Applicable

1,664,740

11-Jun-2011

12:04

Atlsd.pdb

Not Applicable

2,060,288

11-Jun-2011

12:06

Atlsd.pdb

Not Applicable

2,068,480

11-Jun-2011

12:04

Atlsd.pdb

Not Applicable

2,060,288

11-Jun-2011

12:04

Atltransactionmanager.h

Not Applicable

26,969

11-Jun-2011

12:06

Crtdbg.h

Not Applicable

38,927

11-Jun-2011

11:42

Dbcore.cpp

Not Applicable

120,467

11-Jun-2011

12:06

Eh.h

Not Applicable

2,642

11-Jun-2011

11:42

Libcmt.lib

Not Applicable

16,852,098

11-Jun-2011

11:42

Libcmt.lib

Not Applicable

13,210,288

11-Jun-2011

11:35

Libcmt.lib

Not Applicable

18,202,660

11-Jun-2011

11:39

Libcmt.pdb

Not Applicable

512,000

11-Jun-2011

11:42

Libcmt.pdb

Not Applicable

167,936

11-Jun-2011

11:35

Libcmt.pdb

Not Applicable

512,000

11-Jun-2011

11:39

Libcmtd.lib

Not Applicable

18,606,410

11-Jun-2011

11:42

Libcmtd.lib

Not Applicable

16,922,038

11-Jun-2011

11:35

Libcmtd.lib

Not Applicable

21,060,618

11-Jun-2011

11:39

Libcmtd.pdb

Not Applicable

520,192

11-Jun-2011

11:42

Libcmtd.pdb

Not Applicable

176,128

11-Jun-2011

11:35

Libcmtd.pdb

Not Applicable

520,192

11-Jun-2011

11:39

Libcpmt.lib

Not Applicable

8,105,576

11-Jun-2011

11:42

Libcpmt.lib

Not Applicable

8,863,474

11-Jun-2011

11:34

Libcpmt.lib

Not Applicable

9,478,412

11-Jun-2011

11:39

Libcpmt.pdb

Not Applicable

806,912

11-Jun-2011

11:42

Libcpmt.pdb

Not Applicable

364,544

11-Jun-2011

11:34

Libcpmt.pdb

Not Applicable

806,912

11-Jun-2011

11:39

Libcpmt1.lib

Not Applicable

8,462,842

11-Jun-2011

11:42

Libcpmt1.lib

Not Applicable

9,438,882

11-Jun-2011

11:34

Libcpmt1.lib

Not Applicable

9,990,640

11-Jun-2011

11:39

Libcpmt1.pdb

Not Applicable

815,104

11-Jun-2011

11:42

Libcpmt1.pdb

Not Applicable

364,544

11-Jun-2011

11:35

Libcpmt1.pdb

Not Applicable

815,104

11-Jun-2011

11:39

Libcpmtd.lib

Not Applicable

8,856,146

11-Jun-2011

11:42

Libcpmtd.lib

Not Applicable

11,518,926

11-Jun-2011

11:34

Libcpmtd.lib

Not Applicable

11,674,436

11-Jun-2011

11:39

Libcpmtd.pdb

Not Applicable

823,296

11-Jun-2011

11:42

Libcpmtd.pdb

Not Applicable

372,736

11-Jun-2011

11:34

Libcpmtd.pdb

Not Applicable

823,296

11-Jun-2011

11:39

Libcpmtd0.lib

Not Applicable

8,112,672

11-Jun-2011

11:42

Libcpmtd0.lib

Not Applicable

10,133,874

11-Jun-2011

11:34

Libcpmtd0.lib

Not Applicable

10,520,184

11-Jun-2011

11:39

Libcpmtd0.pdb

Not Applicable

806,912

11-Jun-2011

11:42

Libcpmtd0.pdb

Not Applicable

364,544

11-Jun-2011

11:34

Libcpmtd0.pdb

Not Applicable

806,912

11-Jun-2011

11:39

Libcpmtd1.lib

Not Applicable

8,659,944

11-Jun-2011

11:42

Libcpmtd1.lib

Not Applicable

11,119,210

11-Jun-2011

11:34

Libcpmtd1.lib

Not Applicable

11,366,392

11-Jun-2011

11:39

Libcpmtd1.pdb

Not Applicable

815,104

11-Jun-2011

11:42

Libcpmtd1.pdb

Not Applicable

372,736

11-Jun-2011

11:34

Libcpmtd1.pdb

Not Applicable

823,296

11-Jun-2011

11:39

Mfc100.lib

Not Applicable

5,690,502

11-Jun-2011

12:05

Mfc100.lib

Not Applicable

5,681,452

11-Jun-2011

12:06

Mfc100d.lib

Not Applicable

6,529,306

11-Jun-2011

12:05

Mfc100d.lib

Not Applicable

6,511,654

11-Jun-2011

12:06

Mfc100u.lib

Not Applicable

7,153,982

11-Jun-2011

12:05

Mfc100u.lib

Not Applicable

7,235,550

11-Jun-2011

12:06

Mfc100ud.lib

Not Applicable

8,202,932

11-Jun-2011

12:05

Mfc100ud.lib

Not Applicable

8,272,112

11-Jun-2011

12:06

MFCM100.lib

Not Applicable

43,104

11-Jun-2011

12:04

MFCM100.lib

Not Applicable

41,058

11-Jun-2011

12:06

MFCM100d.lib

Not Applicable

46,200

11-Jun-2011

12:04

MFCM100d.lib

Not Applicable

44,616

11-Jun-2011

12:06

MFCM100U.lib

Not Applicable

44,568

11-Jun-2011

12:04

MFCM100U.lib

Not Applicable

42,474

11-Jun-2011

12:06

MFCM100Ud.lib

Not Applicable

47,662

11-Jun-2011

12:04

MFCM100Ud.lib

Not Applicable

46,036

11-Jun-2011

12:06

Mfcmifc80.dll

10.0.40219.325

7,168

12-Jun-2011

06:33

Mfcs100.lib

Not Applicable

1,255,354

11-Jun-2011

12:05

Mfcs100.lib

Not Applicable

1,251,280

11-Jun-2011

12:06

Mfcs100.pdb

Not Applicable

1,675,264

11-Jun-2011

12:06

Mfcs100.pdb

Not Applicable

1,617,920

11-Jun-2011

12:05

Mfcs100d.lib

Not Applicable

1,246,172

11-Jun-2011

12:05

Mfcs100d.lib

Not Applicable

1,218,710

11-Jun-2011

12:06

Mfcs100d.pdb

Not Applicable

1,421,312

11-Jun-2011

12:05

Mfcs100d.pdb

Not Applicable

1,470,464

11-Jun-2011

12:06

Mfcs100u.lib

Not Applicable

1,273,068

11-Jun-2011

12:05

Mfcs100u.lib

Not Applicable

1,268,946

11-Jun-2011

12:06

Mfcs100u.pdb

Not Applicable

1,683,456

11-Jun-2011

12:06

Mfcs100u.pdb

Not Applicable

1,634,304

11-Jun-2011

12:05

Mfcs100ud.lib

Not Applicable

1,267,436

11-Jun-2011

12:05

Mfcs100ud.lib

Not Applicable

1,239,132

11-Jun-2011

12:06

Mfcs100ud.pdb

Not Applicable

1,486,848

11-Jun-2011

12:06

Mfcs100ud.pdb

Not Applicable

1,445,888

11-Jun-2011

12:05

Msvcmrt.lib

Not Applicable

1,718,792

11-Jun-2011

11:42

Msvcmrt.lib

Not Applicable

1,928,106

11-Jun-2011

11:39

Msvcmrt.lib

Not Applicable

2,099,974

11-Jun-2011

11:34

Msvcmrtd.lib

Not Applicable

1,846,864

11-Jun-2011

11:42

Msvcmrtd.lib

Not Applicable

2,068,230

11-Jun-2011

11:39

Msvcmrtd.lib

Not Applicable

2,250,468

11-Jun-2011

11:34

Msvcprt.lib

Not Applicable

949,244

11-Jun-2011

11:42

Msvcprt.lib

Not Applicable

1,151,782

11-Jun-2011

11:34

Msvcprt.lib

Not Applicable

964,484

11-Jun-2011

11:39

Msvcprtd.lib

Not Applicable

964,372

11-Jun-2011

11:42

Msvcprtd.lib

Not Applicable

1,172,962

11-Jun-2011

11:34

Msvcprtd.lib

Not Applicable

980,626

11-Jun-2011

11:39

Msvcrt.lib

Not Applicable

1,379,864

11-Jun-2011

11:42

Msvcrt.lib

Not Applicable

1,527,298

11-Jun-2011

11:34

Msvcrt.lib

Not Applicable

1,396,484

11-Jun-2011

11:39

Msvcrtd.lib

Not Applicable

1,404,640

11-Jun-2011

11:42

Msvcrtd.lib

Not Applicable

1,584,264

11-Jun-2011

11:34

Msvcrtd.lib

Not Applicable

1,426,478

11-Jun-2011

11:39

Msvcurt.lib

Not Applicable

31,786,910

11-Jun-2011

11:42

Msvcurt.lib

Not Applicable

32,444,180

11-Jun-2011

11:39

Msvcurt.lib

Not Applicable

32,684,728

11-Jun-2011

11:34

Msvcurtd.lib

Not Applicable

33,936,906

11-Jun-2011

11:42

Msvcurtd.lib

Not Applicable

34,557,134

11-Jun-2011

11:39

Msvcurtd.lib

Not Applicable

34,837,788

11-Jun-2011

11:34

Nafxcw.lib

Not Applicable

63,136,248

11-Jun-2011

12:06

Nafxcw.lib

Not Applicable

75,638,276

11-Jun-2011

12:05

Nafxcw.pdb

Not Applicable

5,173,248

11-Jun-2011

12:06

Nafxcw.pdb

Not Applicable

5,115,904

11-Jun-2011

12:05

Nafxcwd.lib

Not Applicable

58,692,414

11-Jun-2011

12:06

Nafxcwd.lib

Not Applicable

74,644,868

11-Jun-2011

12:04

Nafxcwd.pdb

Not Applicable

5,214,208

11-Jun-2011

12:06

Nafxcwd.pdb

Not Applicable

5,148,672

11-Jun-2011

12:04

Ptrustm.lib

Not Applicable

562,936

11-Jun-2011

11:34

Ptrustm.lib

Not Applicable

424,550

11-Jun-2011

11:42

Ptrustm.lib

Not Applicable

475,890

11-Jun-2011

11:39

Ptrustmd.lib

Not Applicable

570,624

11-Jun-2011

11:34

Ptrustmd.lib

Not Applicable

432,070

11-Jun-2011

11:42

Ptrustmd.lib

Not Applicable

483,648

11-Jun-2011

11:39

Ptrustu.lib

Not Applicable

322,120

11-Jun-2011

11:42

Ptrustu.lib

Not Applicable

333,486

11-Jun-2011

11:39

Ptrustu.lib

Not Applicable

391,128

11-Jun-2011

11:34

Ptrustud.lib

Not Applicable

327,932

11-Jun-2011

11:42

Ptrustud.lib

Not Applicable

339,314

11-Jun-2011

11:39

Ptrustud.lib

Not Applicable

397,440

11-Jun-2011

11:34

Uafxcw.lib

Not Applicable

64,299,156

11-Jun-2011

12:06

Uafxcw.lib

Not Applicable

76,739,986

11-Jun-2011

12:04

Uafxcw.pdb

Not Applicable

5,197,824

11-Jun-2011

12:06

Uafxcw.pdb

Not Applicable

5,132,288

11-Jun-2011

12:04

Uafxcwd.lib

Not Applicable

60,414,578

11-Jun-2011

12:06

Uafxcwd.lib

Not Applicable

76,288,406

11-Jun-2011

12:04

Uafxcwd.pdb

Not Applicable

5,230,592

11-Jun-2011

12:06

Uafxcwd.pdb

Not Applicable

5,165,056

11-Jun-2011

12:04

Vcomp.lib

Not Applicable

28,580

11-Jun-2011

12:06

Vcomp.lib

Not Applicable

28,004

11-Jun-2011

12:06

Vcomp.lib

Not Applicable

33,334

11-Jun-2011

12:04

Vcompd.lib

Not Applicable

28,130

11-Jun-2011

12:06

Vcompd.lib

Not Applicable

28,686

11-Jun-2011

12:06

Vcompd.lib

Not Applicable

33,462

11-Jun-2011

12:04

Vcomp100ui.dll

10.0.40219.325

4,608

12-Jun-2011

06:33

Vcomp100ui.dll

10.0.40219.325

4,096

12-Jun-2011

06:33

Vcomp100ui.dll

10.0.40219.325

3,584

12-Jun-2011

06:33

Vcomp100ui.dll

10.0.40219.325

3,584

12-Jun-2011

06:33

Vcomp100ui.dll

10.0.40219.325

5,632

12-Jun-2011

06:33

Vcomp100ui.dll

10.0.40219.325

5,632

12-Jun-2011

06:33

Vcomp100ui.dll

10.0.40219.325

5,632

12-Jun-2011

06:33

Vcomp100ui.dll

10.0.40219.325

5,632

12-Jun-2011

06:33

Vcomp100ui.dll

10.0.40219.325

4,096

12-Jun-2011

06:33

Vcomp100ui.dll

10.0.40219.325

5,632

12-Jun-2011

06:33

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×