MS14-049: Opis aktualizacji zabezpieczeń usługi Instalator Windows: 12 sierpnia 2014

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS14-049. Aby dowiedzieć się więcej o tym biuletynie zabezpieczeń:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń


Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji:
Pomoc techniczna dotycząca witryny Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla informatyków:
Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami w witrynie TechNet

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem:
Centrum rozwiązań dotyczących wirusów i zabezpieczeń

Lokalna pomoc techniczna dla danego kraju:
Międzynarodowa pomoc techniczna

Więcej informacji

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Znany problem 1

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń w przypadku próby zainstalowania dowolnego pakietu MSI używającego obowiązkowego lub tymczasowego profilu użytkownika instalacja tego pakietu MSI się nie powiedzie i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie podobny do następującego:

Profil dla użytkownika jest profilem tymczasowymW przypadku wystąpienia tego problemu dziennik MSI może zawierać komunikat o błędzie podobny do następującego:

SECREPAIR: A general error running CryptAcquireContext / Crypt Provider not initialized. Error:-2146893813 (SECREPAIR: Błąd ogólny podczas uruchamiania CryptAcquireContext / nie zainicjowano dostawcy kryptografii. Błąd: -2146893813)Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania usługi rejestrowania Instalatora Windows, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

223300 Jak włączyć rejestrowanie Instalatora WindowsRozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację 3000988:

3000988 Błąd „Profil dla użytkownika jest profilem tymczasowym” podczas instalowania pakietu MSI w systemie Windows

Znany problem 2

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń podczas próby używania wdrożeń zdalnych, wdrożeń scentralizowanych lub innych metod lokalnych ponownego instalowania programu, który był już zainstalowany przed zainstalowaniem aktualizacji zabezpieczeń, może pojawiać się monit Kontroli konta użytkownika.

Rozwiązanie Aby rozwiązać ten problem, należy użyć jednej z następujących metod, odpowiedniej do konkretnej sytuacji:

 • Odinstaluj, a następnie ponownie zainstaluj program.

 • Administratorzy informatyczni mogą za pomocą ustawień rejestru zasad grupy zrezygnować z tej funkcji dla programów dotkniętych problemem.

  Uwaga Należy pamiętać, że ta metoda rezygnacji usuwa tę funkcję zabezpieczeń kompleksowej ochrony z tych programów.

  Kroki rezygnowania z tej funkcji dla programów dotkniętych problemem

  WażneW tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  322756Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

  W tym celu wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz regedit, a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer

  3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.

  4. Wpisz SecureRepairPolicy jako nazwę wartości DWORD, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję SecureRepairPolicy, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

  6. W polu Dane wartości wpisz wartość 2, a następnie kliknij przycisk OK.

  7. Odszukaj i kliknij następujący podklucz rejestru:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer

  8. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Klucz.

  9. Wpisz SecureRepairWhitelist jako nazwę klucza, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  10. Kliknij dwukrotnie klucz SecureRepairWhitelist, aby go otworzyć.

  11. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość ciągu. Utwórz wartości ciągów zawierające kody produktów (wraz z klamrami {}), które trzeba dodać do listy bezpiecznych nadawców.

   NAZWA wartości ciągu to „product code”, a WARTOŚĆ może być pusta. Aby uzyskać kody produktów dla innych pakietów MSI, otwieraj je za pomocą narzędzia ORCA dostępnego w zestawie Windows SDK.

   Na przykład:Znany problem 3

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń nawet niewielkie uaktualnienie powoduje wyświetlenie monitu Kontroli konta użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:

Niewielkie uaktualnieniaRozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować aktualizację 3000988:

3000988 Błąd „Profil dla użytkownika jest profilem tymczasowym” podczas instalowania pakietu MSI w systemie Windows

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Daty i godziny odpowiadające tym plikom są wyświetlane na komputerze lokalnym w formacie czasu lokalnego z uwzględnieniem bieżącego ustawienia czasu letniego. Wartości daty i godziny mogą ulec zmianie w wyniku wykonania pewnych operacji na plikach.


 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach „SP requirement” (Wymagany dodatek SP) i „Service branch” (Składnik usługi).

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu zabezpieczeń (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

04-Jun-2014

01:33

x64

None

Not applicable

Crypt32.dll

5.131.3790.5362

1,433,600

04-Jun-2014

01:32

x64

SP2

SP2QFE

Msi.dll

4.5.6002.23415

5,317,120

04-Jun-2014

01:32

x64

SP

SP2QFE

Msihnd.dll

4.5.6002.23415

502,784

04-Jun-2014

01:32

x64

SP

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5233

46,592

04-Jun-2014

01:32

x64

SP

SP2QFE

Wcrypt32.dll

5.131.3790.5362

600,576

04-Jun-2014

01:32

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsi.dll

4.5.6002.23415

4,469,760

04-Jun-2014

01:32

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmsihnd.dll

4.5.6002.23415

332,800

04-Jun-2014

01:32

x86

SP

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5233

46,080

04-Jun-2014

01:32

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

19-Jan-2014

04:57

x86

None

Not applicable

Crypt32.dll

5.131.3790.5362

600,576

04-Jun-2014

01:25

x86

SP2

SP2QFE

Msi.dll

4.5.6002.23415

4,469,760

04-Jun-2014

01:25

x86

SP

SP2QFE

Msihnd.dll

4.5.6002.23415

332,800

04-Jun-2014

01:25

x86

SP

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5233

46,080

16-May-2014

04:42

x86

SP

SP2QFE

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

SP requirement

Service branch

Spuninst.exe

6.3.4.1

501,552

04-Jun-2014

01:33

IA-64

None

Not applicable

Crypt32.dll

5.131.3790.5362

1,769,984

04-Jun-2014

01:31

IA-64

SP2

SP2QFE

Msi.dll

4.5.6002.23415

8,177,664

04-Jun-2014

01:31

IA-64

SP

SP2QFE

Msihnd.dll

4.5.6002.23415

1,084,416

04-Jun-2014

01:31

IA-64

SP

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5233

45,056

04-Jun-2014

01:31

IA-64

SP

SP2QFE

Wcrypt32.dll

5.131.3790.5362

600,576

04-Jun-2014

01:31

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsi.dll

4.5.6002.23415

4,469,760

04-Jun-2014

01:31

x86

SP

SP2QFE\WOW

Wmsihnd.dll

4.5.6002.23415

332,800

04-Jun-2014

01:31

x86

SP

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5233

46,080

04-Jun-2014

01:31

x86

SP

SP2QFE\WOW


 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.23xxx

  Windows Vista SP2 i Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

28,672

27-Feb-2013

07:20

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:15

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:48

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:18

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

36,864

27-Feb-2013

07:21

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

36,864

27-Feb-2013

07:21

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

28,672

27-Feb-2013

04:07

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

07:31

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:46

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:50

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

36,864

27-Feb-2013

07:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

28,672

27-Feb-2013

07:20

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:46

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

07:28

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

24,576

27-Feb-2013

06:46

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

24,576

27-Feb-2013

06:15

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:52

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:46

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:18

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:18

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:17

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:18

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:52

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:50

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

07:20

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:18

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:15

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:28

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:46

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:22

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:52

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

20,480

27-Feb-2013

07:20

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

20,480

27-Feb-2013

05:52

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

28,672

02-Jun-2014

11:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:34

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

12:09

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

36,864

02-Jun-2014

11:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

36,864

02-Jun-2014

10:35

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

09:54

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:44

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

12:12

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:29

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

36,864

02-Jun-2014

12:06

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

28,672

02-Jun-2014

11:35

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:27

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

10:34

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

10:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

24,576

02-Jun-2014

10:59

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

24,576

02-Jun-2014

11:22

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

12:06

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:37

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:01

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:34

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:42

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

10:42

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

12:11

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

10:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:04

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

10:35

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

12:11

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

10:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:46

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

10:31

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

20,480

02-Jun-2014

12:29

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

20,480

02-Jun-2014

12:02

Not applicable

Authui.dll

6.0.6002.19116

1,993,728

02-Jun-2014

10:30

x86

Authui.dll

6.0.6002.23415

1,993,728

02-Jun-2014

09:47

x86

Msi.dll

4.5.6002.19116

2,263,552

02-Jun-2014

10:31

x86

Msimsg.dll

4.5.6002.18005

2,560

11-Apr-2009

04:27

x86

Msi.dll

4.5.6002.23415

2,266,624

02-Jun-2014

09:48

x86

Msimsg.dll

4.5.6002.23415

2,560

02-Jun-2014

08:35

x86

Msihnd.dll

4.5.6002.19116

332,800

02-Jun-2014

10:31

x86

Msihnd.dll

4.5.6002.23415

332,800

02-Jun-2014

09:48

x86

Appinfo.dll

6.0.6002.19116

33,280

02-Jun-2014

10:30

x86

Consent.exe

6.0.6002.19116

82,432

02-Jun-2014

08:56

x86

Appinfo.dll

6.0.6002.23415

33,280

02-Jun-2014

09:47

x86

Consent.exe

6.0.6002.23415

82,432

02-Jun-2014

08:35

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

20,992

27-Feb-2013

07:34

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,552

27-Feb-2013

05:41

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

22,528

27-Feb-2013

06:13

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

22,528

27-Feb-2013

07:38

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

25,600

27-Feb-2013

06:51

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

26,624

27-Feb-2013

06:19

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

20,992

27-Feb-2013

04:12

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,552

27-Feb-2013

06:18

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

22,016

27-Feb-2013

06:03

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,040

27-Feb-2013

06:51

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

25,600

27-Feb-2013

05:38

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

18,432

27-Feb-2013

06:13

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

22,528

27-Feb-2013

07:16

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

24,064

27-Feb-2013

05:43

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,040

27-Feb-2013

05:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

14,848

27-Feb-2013

07:20

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

14,336

27-Feb-2013

06:50

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,040

27-Feb-2013

05:31

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,040

27-Feb-2013

06:14

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

21,504

27-Feb-2013

07:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

24,576

27-Feb-2013

05:47

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,552

27-Feb-2013

05:57

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

22,528

27-Feb-2013

06:00

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,552

27-Feb-2013

06:54

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,040

27-Feb-2013

06:42

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,552

27-Feb-2013

06:57

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,552

27-Feb-2013

06:42

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

22,528

27-Feb-2013

06:01

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,040

27-Feb-2013

05:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

22,016

27-Feb-2013

06:04

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

22,528

27-Feb-2013

05:57

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

22,528

27-Feb-2013

05:45

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,552

27-Feb-2013

06:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

11,264

27-Feb-2013

05:31

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

11,776

27-Feb-2013

07:34

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

20,992

02-Jun-2014

11:01

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

24,064

02-Jun-2014

12:07

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

22,528

02-Jun-2014

11:54

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

22,528

02-Jun-2014

10:46

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

26,112

02-Jun-2014

12:09

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

27,136

02-Jun-2014

11:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

21,504

02-Jun-2014

10:05

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

24,064

02-Jun-2014

10:50

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

22,528

02-Jun-2014

11:58

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

23,552

02-Jun-2014

12:10

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

26,112

02-Jun-2014

12:58

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

18,944

02-Jun-2014

11:20

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

22,528

02-Jun-2014

12:54

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

24,576

02-Jun-2014

11:01

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

23,552

02-Jun-2014

10:56

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

14,848

02-Jun-2014

11:18

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

14,336

02-Jun-2014

12:30

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

23,552

02-Jun-2014

12:08

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

23,552

02-Jun-2014

10:46

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

21,504

02-Jun-2014

11:27

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

25,088

02-Jun-2014

11:51

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

24,064

02-Jun-2014

10:46

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

23,040

02-Jun-2014

11:23

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

24,064

02-Jun-2014

11:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

23,040

02-Jun-2014

12:52

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

24,064

02-Jun-2014

11:56

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

23,552

02-Jun-2014

10:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

22,528

02-Jun-2014

11:56

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

23,552

02-Jun-2014

11:59

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

22,528

02-Jun-2014

11:59

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

23,040

02-Jun-2014

12:00

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

22,528

02-Jun-2014

11:29

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

24,064

02-Jun-2014

12:01

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

11,264

02-Jun-2014

12:55

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

11,776

02-Jun-2014

11:46

Not applicable

Authui.dll

6.0.6002.19116

2,280,448

02-Jun-2014

21:29

x64

Authui.dll

6.0.6002.23415

2,280,960

02-Jun-2014

10:01

x64

Msi.dll

4.5.6002.19116

3,137,536

02-Jun-2014

21:30

x64

Msimsg.dll

4.5.6002.18005

2,560

11-Apr-2009

05:15

x64

Msi.dll

4.5.6002.23415

3,142,144

02-Jun-2014

10:02

x64

Msimsg.dll

4.5.6002.23415

2,560

02-Jun-2014

09:17

x64

Msihnd.dll

4.5.6002.19116

503,296

02-Jun-2014

21:30

x64

Msihnd.dll

4.5.6002.23415

503,296

02-Jun-2014

10:02

x64

Appinfo.dll

6.0.6002.19116

45,056

02-Jun-2014

21:29

x64

Consent.exe

6.0.6002.19116

87,552

02-Jun-2014

20:29

x64

Appinfo.dll

6.0.6002.23415

45,056

02-Jun-2014

10:01

x64

Consent.exe

6.0.6002.23415

87,552

02-Jun-2014

09:18

x64

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

28,672

27-Feb-2013

07:20

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:15

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:48

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:18

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

36,864

27-Feb-2013

07:21

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

36,864

27-Feb-2013

07:21

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

28,672

27-Feb-2013

04:07

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

07:31

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:46

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:50

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

36,864

27-Feb-2013

07:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

28,672

27-Feb-2013

07:20

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:46

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

07:28

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

24,576

27-Feb-2013

06:46

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

24,576

27-Feb-2013

06:15

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:52

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:46

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:18

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:18

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:17

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:18

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:52

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:50

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

07:20

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:18

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:15

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:28

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:46

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:22

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:52

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

20,480

27-Feb-2013

07:20

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

20,480

27-Feb-2013

05:52

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

28,672

02-Jun-2014

11:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:34

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

12:09

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

36,864

02-Jun-2014

11:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

36,864

02-Jun-2014

10:35

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

09:54

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:44

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

12:12

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:29

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

36,864

02-Jun-2014

12:06

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

28,672

02-Jun-2014

11:35

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:27

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

10:34

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

10:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

24,576

02-Jun-2014

10:59

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

24,576

02-Jun-2014

11:22

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

12:06

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:37

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:01

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:34

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:42

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

10:42

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

12:11

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

10:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:04

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

10:35

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

12:11

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

10:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:46

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

11:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

10:31

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

20,480

02-Jun-2014

12:29

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

20,480

02-Jun-2014

12:02

Not applicable

Authui.dll

6.0.6002.19116

1,993,728

02-Jun-2014

10:30

x86

Authui.dll

6.0.6002.23415

1,993,728

02-Jun-2014

09:47

x86

Msi.dll

4.5.6002.19116

2,263,552

02-Jun-2014

10:31

x86

Msimsg.dll

4.5.6002.18005

2,560

11-Apr-2009

04:27

x86

Msi.dll

4.5.6002.23415

2,266,624

02-Jun-2014

09:48

x86

Msimsg.dll

4.5.6002.23415

2,560

02-Jun-2014

08:35

x86

Msihnd.dll

4.5.6002.19116

332,800

02-Jun-2014

10:31

x86

Msihnd.dll

4.5.6002.23415

332,800

02-Jun-2014

09:48

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

25,600

27-Feb-2013

05:13

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

20,992

27-Feb-2013

03:41

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

25,600

27-Feb-2013

05:41

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

14,848

27-Feb-2013

05:42

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

14,336

27-Feb-2013

06:07

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

11,264

27-Feb-2013

05:23

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

11,776

27-Feb-2013

05:53

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

26,112

02-Jun-2014

11:54

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

21,504

02-Jun-2014

10:02

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

26,112

02-Jun-2014

11:14

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

14,848

02-Jun-2014

10:55

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

14,336

02-Jun-2014

11:12

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

11,264

02-Jun-2014

11:33

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

11,776

02-Jun-2014

11:51

Not applicable

Authui.dll

6.0.6002.19116

2,951,680

02-Jun-2014

09:25

IA-64

Authui.dll

6.0.6002.23415

2,951,680

02-Jun-2014

09:58

IA-64

Msi.dll

4.5.6002.19116

5,987,328

02-Jun-2014

09:26

IA-64

Msimsg.dll

4.5.6002.18005

2,560

11-Apr-2009

05:01

IA-64

Msi.dll

4.5.6002.23415

5,996,544

02-Jun-2014

09:58

IA-64

Msimsg.dll

4.5.6002.23415

2,560

02-Jun-2014

09:10

IA-64

Msihnd.dll

4.5.6002.19116

1,085,952

02-Jun-2014

09:26

IA-64

Msihnd.dll

4.5.6002.23415

1,085,952

02-Jun-2014

09:58

IA-64

Appinfo.dll

6.0.6002.19116

90,624

02-Jun-2014

09:25

IA-64

Consent.exe

6.0.6002.19116

133,120

02-Jun-2014

08:38

IA-64

Appinfo.dll

6.0.6002.23415

90,624

02-Jun-2014

09:57

IA-64

Consent.exe

6.0.6002.23415

133,120

02-Jun-2014

09:12

IA-64

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

36,864

27-Feb-2013

07:21

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

28,672

27-Feb-2013

04:07

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

36,864

27-Feb-2013

07:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

24,576

27-Feb-2013

06:46

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

24,576

27-Feb-2013

06:15

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

20,480

27-Feb-2013

07:20

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

20,480

27-Feb-2013

05:52

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

36,864

02-Jun-2014

11:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

32,768

02-Jun-2014

09:54

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

36,864

02-Jun-2014

12:06

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

24,576

02-Jun-2014

10:59

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

24,576

02-Jun-2014

11:22

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

20,480

02-Jun-2014

12:29

Not applicable

Authui.dll.mui

6.0.6002.23415

20,480

02-Jun-2014

12:02

Not applicable

Authui.dll

6.0.6002.19116

1,993,728

02-Jun-2014

10:30

x86

Authui.dll

6.0.6002.23415

1,993,728

02-Jun-2014

09:47

x86

Msi.dll

4.5.6002.19116

2,263,552

02-Jun-2014

10:31

x86

Msimsg.dll

4.5.6002.18005

2,560

11-Apr-2009

04:27

x86

Msi.dll

4.5.6002.23415

2,266,624

02-Jun-2014

09:48

x86

Msimsg.dll

4.5.6002.23415

2,560

02-Jun-2014

08:35

x86

Msihnd.dll

4.5.6002.19116

332,800

02-Jun-2014

10:31

x86

Msihnd.dll

4.5.6002.23415

332,800

02-Jun-2014

09:48

x86


 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.22xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

27,648

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,720

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

28,672

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

28,672

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

32,768

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

33,792

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

27,136

04-Oct-2013

01:55

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,208

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

28,160

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,696

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

33,280

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

23,552

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,184

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

31,232

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,696

04-Oct-2013

02:27

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

18,944

04-Oct-2013

02:27

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

18,432

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,696

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,696

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

27,648

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

31,744

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,208

04-Oct-2013

02:27

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,184

04-Oct-2013

02:27

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,720

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,696

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,208

04-Oct-2013

02:27

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,208

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

28,672

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,696

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,184

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,184

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,184

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,208

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

14,336

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

15,360

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

15,360

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

27,648

04-Oct-2013

02:37

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,720

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

28,672

04-Oct-2013

02:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

28,672

04-Oct-2013

02:37

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

32,768

04-Oct-2013

02:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

33,792

04-Oct-2013

02:38

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

27,136

04-Oct-2013

02:02

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,208

04-Oct-2013

02:37

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

28,160

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,696

04-Oct-2013

02:37

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

33,280

04-Oct-2013

02:41

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

23,552

04-Oct-2013

02:37

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,184

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

31,232

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,696

04-Oct-2013

02:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

18,944

04-Oct-2013

02:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

18,432

04-Oct-2013

02:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,696

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,696

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

27,648

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

31,744

04-Oct-2013

02:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,208

04-Oct-2013

02:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,184

04-Oct-2013

02:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,720

04-Oct-2013

02:38

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,696

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,208

04-Oct-2013

02:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,208

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

28,672

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,696

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,184

04-Oct-2013

02:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,184

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,184

04-Oct-2013

02:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,208

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

14,336

04-Oct-2013

02:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

15,360

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

15,360

04-Oct-2013

02:39

Not applicable

Authui.dll

6.1.7601.18493

1,805,824

03-Jun-2014

09:29

x86

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

03-Oct-2013

23:12

Not applicable

Authui.dll

6.1.7601.22708

1,806,336

03-Jun-2014

02:13

x86

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

03-Oct-2013

23:14

Not applicable

Msi.dll

5.0.7601.18493

2,363,392

03-Jun-2014

09:29

x86

Msimsg.dll

5.0.7600.16385

25,088

14-Jul-2009

01:07

x86

Msi.dll

5.0.7601.22708

2,363,904

03-Jun-2014

02:13

x86

Msimsg.dll

5.0.7600.16385

25,088

14-Jul-2009

01:07

x86

Msihnd.dll

5.0.7601.18493

337,408

03-Jun-2014

09:29

x86

Msihnd.dll

5.0.7601.22708

337,408

03-Jun-2014

02:13

x86

Appinfo.dll

6.1.7601.18103

47,104

27-Feb-2013

04:49

x86

Consent.exe

6.1.7601.18493

101,824

03-Jun-2014

09:30

x86

Appinfo.dll

6.1.7601.22269

47,104

27-Feb-2013

04:27

x86

Consent.exe

6.1.7601.22708

102,336

03-Jun-2014

02:14

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

27,648

04-Oct-2013

03:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,720

04-Oct-2013

03:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

28,672

04-Oct-2013

03:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

28,672

04-Oct-2013

03:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

32,768

04-Oct-2013

03:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

33,792

04-Oct-2013

03:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

27,136

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,208

04-Oct-2013

03:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

28,160

04-Oct-2013

03:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,696

04-Oct-2013

03:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

33,280

04-Oct-2013

03:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

23,552

04-Oct-2013

03:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,184

04-Oct-2013

03:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

31,232

04-Oct-2013

03:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,696

04-Oct-2013

03:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

18,944

04-Oct-2013

03:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

18,432

04-Oct-2013

03:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,696

04-Oct-2013

03:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,696

04-Oct-2013

03:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

27,648

04-Oct-2013

03:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

31,744

04-Oct-2013

03:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,208

04-Oct-2013

03:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,184

04-Oct-2013

03:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,720

04-Oct-2013

03:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,696

04-Oct-2013

03:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,208

04-Oct-2013

03:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,208

04-Oct-2013

03:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

28,672

04-Oct-2013

03:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,696

04-Oct-2013

03:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,184

04-Oct-2013

03:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,184

04-Oct-2013

03:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,184

04-Oct-2013

03:42

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,208

04-Oct-2013

03:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

14,336

04-Oct-2013

03:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

15,360

04-Oct-2013

03:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

15,360

04-Oct-2013

03:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

27,648

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,720

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

28,672

04-Oct-2013

03:52

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

28,672

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

32,768

04-Oct-2013

03:51

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

33,792

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

27,136

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,208

04-Oct-2013

03:51

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

28,160

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,696

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

33,280

04-Oct-2013

03:52

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

23,552

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,184

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

31,232

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,696

04-Oct-2013

03:52

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

18,944

04-Oct-2013

03:51

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

18,432

04-Oct-2013

03:51

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,696

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,696

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

27,648

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

31,744

04-Oct-2013

03:51

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,208

04-Oct-2013

03:51

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,184

04-Oct-2013

03:51

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,720

04-Oct-2013

03:51

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,696

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,208

04-Oct-2013

03:50

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,208

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

28,672

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,696

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,184

04-Oct-2013

03:52

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,184

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,184

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,208

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

14,336

04-Oct-2013

03:51

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

15,360

04-Oct-2013

03:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

15,360

04-Oct-2013

03:52

Not applicable

Authui.dll

6.1.7601.18493

1,941,504

03-Jun-2014

10:02

x64

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

03-Oct-2013

23:12

Not applicable

Authui.dll

6.1.7601.22708

1,942,016

03-Jun-2014

02:42

x64

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

03-Oct-2013

23:13

Not applicable

Msi.dll

5.0.7601.18493

3,241,984

03-Jun-2014

10:02

x64

Msimsg.dll

5.0.7600.16385

25,088

14-Jul-2009

01:29

x64

Msi.dll

5.0.7601.22708

3,243,008

03-Jun-2014

02:42

x64

Msimsg.dll

5.0.7600.16385

25,088

14-Jul-2009

01:29

x64

Msihnd.dll

5.0.7601.18493

504,320

03-Jun-2014

10:02

x64

Msihnd.dll

5.0.7601.22708

504,320

03-Jun-2014

02:42

x64

Appinfo.dll

6.1.7601.18103

70,144

27-Feb-2013

05:47

x64

Consent.exe

6.1.7601.18493

112,064

03-Jun-2014

10:02

x64

Appinfo.dll

6.1.7601.22269

70,656

27-Feb-2013

05:23

x64

Consent.exe

6.1.7601.22708

112,576

03-Jun-2014

02:42

x64

Msi.dll

5.0.7601.18493

2,363,392

03-Jun-2014

09:29

x86

Msimsg.dll

5.0.7600.16385

25,088

14-Jul-2009

01:07

x86

Msi.dll

5.0.7601.22708

2,363,904

03-Jun-2014

02:13

x86

Msimsg.dll

5.0.7600.16385

25,088

14-Jul-2009

01:07

x86

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

27,648

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,720

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

28,672

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

28,672

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

32,768

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

33,792

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

27,136

04-Oct-2013

01:55

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,208

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

28,160

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,696

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

33,280

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

23,552

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,184

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

31,232

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,696

04-Oct-2013

02:27

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

18,944

04-Oct-2013

02:27

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

18,432

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,696

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,696

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

27,648

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

31,744

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,208

04-Oct-2013

02:27

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,184

04-Oct-2013

02:27

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,720

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,696

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,208

04-Oct-2013

02:27

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,208

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

28,672

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,696

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,184

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,184

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

29,184

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

30,208

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

14,336

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

15,360

04-Oct-2013

02:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

15,360

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

27,648

04-Oct-2013

02:37

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,720

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

28,672

04-Oct-2013

02:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

28,672

04-Oct-2013

02:37

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

32,768

04-Oct-2013

02:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

33,792

04-Oct-2013

02:38

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

27,136

04-Oct-2013

02:02

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,208

04-Oct-2013

02:37

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

28,160

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,696

04-Oct-2013

02:37

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

33,280

04-Oct-2013

02:41

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

23,552

04-Oct-2013

02:37

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,184

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

31,232

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,696

04-Oct-2013

02:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

18,944

04-Oct-2013

02:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

18,432

04-Oct-2013

02:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,696

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,696

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

27,648

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

31,744

04-Oct-2013

02:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,208

04-Oct-2013

02:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,184

04-Oct-2013

02:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,720

04-Oct-2013

02:38

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,696

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,208

04-Oct-2013

02:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,208

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

28,672

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,696

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,184

04-Oct-2013

02:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,184

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

29,184

04-Oct-2013

02:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

30,208

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

14,336

04-Oct-2013

02:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

15,360

04-Oct-2013

02:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

15,360

04-Oct-2013

02:39

Not applicable

Authui.dll

6.1.7601.18493

1,805,824

03-Jun-2014

09:29

x86

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

03-Oct-2013

23:12

Not applicable

Authui.dll

6.1.7601.22708

1,806,336

03-Jun-2014

02:13

x86

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

03-Oct-2013

23:14

Not applicable

Msihnd.dll

5.0.7601.18493

337,408

03-Jun-2014

09:29

x86

Msihnd.dll

5.0.7601.22708

337,408

03-Jun-2014

02:13

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 dla systemów opartych na procesorach IA-64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

32,768

04-Oct-2013

03:21

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

27,136

04-Oct-2013

01:30

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

33,280

04-Oct-2013

03:23

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

18,944

04-Oct-2013

03:21

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

18,432

04-Oct-2013

03:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

14,336

04-Oct-2013

03:20

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

15,360

04-Oct-2013

03:23

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

32,768

04-Oct-2013

03:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

27,136

04-Oct-2013

01:33

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

33,280

04-Oct-2013

03:23

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

18,944

04-Oct-2013

03:23

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

18,432

04-Oct-2013

03:21

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

14,336

04-Oct-2013

03:23

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

15,360

04-Oct-2013

03:19

Not applicable

Authui.dll

6.1.7601.18493

2,312,704

03-Jun-2014

09:02

IA-64

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

03-Oct-2013

23:01

Not applicable

Authui.dll

6.1.7601.22708

2,314,240

03-Jun-2014

01:46

IA-64

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

03-Oct-2013

23:02

Not applicable

Msi.dll

5.0.7601.18493

6,239,232

03-Jun-2014

09:03

IA-64

Msimsg.dll

5.0.7600.16385

25,088

14-Jul-2009

01:37

IA-64

Msi.dll

5.0.7601.22708

6,241,280

03-Jun-2014

01:46

IA-64

Msimsg.dll

5.0.7600.16385

25,088

14-Jul-2009

01:37

IA-64

Msihnd.dll

5.0.7601.18493

1,094,656

03-Jun-2014

09:03

IA-64

Msihnd.dll

5.0.7601.22708

1,094,656

03-Jun-2014

01:46

IA-64

Appinfo.dll

6.1.7601.18103

127,488

27-Feb-2013

04:33

IA-64

Consent.exe

6.1.7601.18493

181,184

03-Jun-2014

09:03

IA-64

Appinfo.dll

6.1.7601.22269

128,000

27-Feb-2013

04:31

IA-64

Consent.exe

6.1.7601.22708

181,696

03-Jun-2014

01:46

IA-64

Msi.dll

5.0.7601.18493

2,363,392

03-Jun-2014

09:29

x86

Msimsg.dll

5.0.7600.16385

25,088

14-Jul-2009

01:07

x86

Msi.dll

5.0.7601.22708

2,363,904

03-Jun-2014

02:13

x86

Msimsg.dll

5.0.7600.16385

25,088

14-Jul-2009

01:07

x86

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

32,768

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

27,136

04-Oct-2013

01:55

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

33,280

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

18,944

04-Oct-2013

02:27

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

18,432

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

14,336

04-Oct-2013

02:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.18276

15,360

04-Oct-2013

02:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

32,768

04-Oct-2013

02:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

27,136

04-Oct-2013

02:02

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

33,280

04-Oct-2013

02:41

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

18,944

04-Oct-2013

02:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

18,432

04-Oct-2013

02:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

14,336

04-Oct-2013

02:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.1.7601.22472

15,360

04-Oct-2013

02:39

Not applicable

Authui.dll

6.1.7601.18493

1,805,824

03-Jun-2014

09:29

x86

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

03-Oct-2013

23:12

Not applicable

Authui.dll

6.1.7601.22708

1,806,336

03-Jun-2014

02:13

x86

Authui.ptxml

Not applicable

2,721

03-Oct-2013

23:14

Not applicable

Msihnd.dll

5.0.7601.18493

337,408

03-Jun-2014

09:29

x86

Msihnd.dll

5.0.7601.22708

337,408

03-Jun-2014

02:13

x86


 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Etap rozwoju

  Składnik usługi

  6.2.920 0,16xxx

  Windows 8 i Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.20xxx

  Windows 8 i Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko publicznie rozpowszechniane poprawki rozwiązujące często występujące i krytyczne problemy. Składniki usługi LDR zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Instalowanych plików MANIFEST (manifest) i plików MUM (mum) nie wymieniono.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

46,080

04-May-2013

05:03

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

53,248

04-May-2013

05:03

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

49,152

04-May-2013

07:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

49,152

04-May-2013

07:04

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

55,808

04-May-2013

05:05

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

58,368

04-May-2013

06:28

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

46,592

04-May-2013

07:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

46,080

04-May-2013

05:03

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

53,248

04-May-2013

05:04

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

48,640

04-May-2013

06:48

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,688

04-May-2013

06:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

56,320

04-May-2013

05:04

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

40,960

04-May-2013

07:16

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

06:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,736

04-May-2013

06:59

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,688

04-May-2013

06:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

31,232

04-May-2013

05:04

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

29,696

04-May-2013

06:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,224

04-May-2013

06:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

07:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

47,104

04-May-2013

07:47

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

54,272

04-May-2013

06:28

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,224

04-May-2013

06:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

06:53

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,224

04-May-2013

06:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

51,200

04-May-2013

06:31

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

51,200

04-May-2013

06:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

06:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

48,128

04-May-2013

06:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.17022

50,688

05-Jun-2014

20:41

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

49,152

04-May-2013

06:43

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

48,640

04-May-2013

07:35

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

06:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

51,200

04-May-2013

07:09

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

24,064

04-May-2013

06:35

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

24,576

04-May-2013

06:42

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

24,576

04-May-2013

06:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

46,080

04-May-2013

05:30

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

53,248

04-May-2013

05:31

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

49,152

04-May-2013

07:09

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

49,152

04-May-2013

06:56

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

55,808

04-May-2013

05:31

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

58,368

04-May-2013

06:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

46,592

04-May-2013

07:00

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

46,080

04-May-2013

05:30

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

53,248

04-May-2013

05:30

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

48,640

04-May-2013

06:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,688

04-May-2013

06:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

56,320

04-May-2013

05:50

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

40,960

04-May-2013

06:51

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

07:01

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,736

04-May-2013

06:37

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,688

04-May-2013

08:08

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

31,232

04-May-2013

05:31

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

29,696

04-May-2013

06:41

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,224

04-May-2013

06:33

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

07:55

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

47,104

04-May-2013

06:58

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

54,272

04-May-2013

06:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,224

04-May-2013

06:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

06:38

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,224

04-May-2013

07:46

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

51,200

04-May-2013

06:56

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

51,200

04-May-2013

06:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

06:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

48,128

04-May-2013

06:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.21139

50,688

05-Jun-2014

15:23

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

49,152

04-May-2013

06:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

48,640

04-May-2013

06:31

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

07:16

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

51,200

04-May-2013

06:47

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

24,064

04-May-2013

07:28

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

24,576

04-May-2013

07:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

24,576

04-May-2013

07:07

Not applicable

Authui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,894

05-Jun-2014

13:29

Not applicable

Authui.dll

6.2.9200.17022

2,037,760

05-Jun-2014

13:10

x86

Authui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,894

05-Jun-2014

13:22

Not applicable

Authui.dll

6.2.9200.21139

2,037,760

05-Jun-2014

12:50

x86

Actxprxy.dll

6.2.9200.17022

754,176

05-Jun-2014

13:10

x86

Actxprxy.dll

6.2.9200.21139

753,664

05-Jun-2014

12:50

x86

Msi.dll

5.0.9200.17022

2,416,128

05-Jun-2014

13:11

x86

Msimsg.dll

5.0.9200.16384

25,088

26-Jul-2012

02:43

x86

Msi.dll

5.0.9200.21139

2,415,616

05-Jun-2014

12:50

x86

Msimsg.dll

5.0.9200.16384

25,088

26-Jul-2012

02:43

x86

Msihnd.dll

5.0.9200.17022

295,424

05-Jun-2014

13:11

x86

Msihnd.dll

5.0.9200.21139

295,424

05-Jun-2014

12:50

x86

Appinfo.dll

6.2.9200.16550

52,224

06-Mar-2013

05:02

x86

Consent.exe

6.2.9200.17022

104,792

05-Jun-2014

13:55

x86

Appinfo.dll

6.2.9200.20654

52,224

06-Mar-2013

05:04

x86

Consent.exe

6.2.9200.21139

104,792

05-Jun-2014

13:09

x86

Pdc-mw.ptxml

Not applicable

3,997

04-Feb-2013

23:27

Not applicable

Pdc.sys

6.2.9200.16548

57,576

02-Mar-2013

09:06

x86

Pdc-mw.ptxml

Not applicable

3,997

04-Feb-2013

23:32

Not applicable

Pdc.sys

6.2.9200.20652

57,576

02-Mar-2013

09:26

x86

Twinui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,889

05-Jun-2014

13:29

Not applicable

Twinui.dll

6.2.9200.17022

8,857,600

05-Jun-2014

13:12

x86

Windows.systemtoast.autoplay.lnk

Not applicable

1,454

06-Feb-2013

23:22

Not applicable

Windows.systemtoast.share.lnk

Not applicable

1,547

06-Feb-2013

23:22

Not applicable

Twinui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,889

05-Jun-2014

13:22

Not applicable

Twinui.dll

6.2.9200.21139

8,857,600

05-Jun-2014

12:51

x86

Windows.systemtoast.autoplay.lnk

Not applicable

1,454

06-Feb-2013

23:26

Not applicable

Windows.systemtoast.share.lnk

Not applicable

1,547

06-Feb-2013

23:26

Not applicable

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 8 i Windows Server 2012 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

46,080

04-May-2013

07:06

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

53,248

04-May-2013

07:05

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

49,152

04-May-2013

08:48

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

49,152

04-May-2013

10:24

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

55,808

04-May-2013

07:07

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

58,368

04-May-2013

08:48

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

46,592

04-May-2013

10:28

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

46,080

04-May-2013

07:06

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

53,248

04-May-2013

07:06

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

48,640

04-May-2013

10:30

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,688

04-May-2013

10:27

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

56,320

04-May-2013

07:06

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

40,960

04-May-2013

08:47

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

11:15

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,736

04-May-2013

10:47

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,688

04-May-2013

10:27

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

31,232

04-May-2013

07:06

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

29,696

04-May-2013

08:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,224

04-May-2013

10:56

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

10:53

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

47,104

04-May-2013

10:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

54,272

04-May-2013

09:07

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,224

04-May-2013

08:44

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

09:13

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,224

04-May-2013

08:45

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

51,200

04-May-2013

08:43

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

51,200

04-May-2013

09:16

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

11:02

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

48,128

04-May-2013

08:50

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.17022

50,688

05-Jun-2014

20:06

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

49,152

04-May-2013

10:18

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

48,640

04-May-2013

11:21

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

08:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

51,200

04-May-2013

10:29

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

24,064

04-May-2013

10:51

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

24,576

04-May-2013

08:50

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

24,576

04-May-2013

10:16

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

46,080

04-May-2013

07:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

53,248

04-May-2013

07:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

49,152

04-May-2013

09:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

49,152

04-May-2013

11:14

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

55,808

04-May-2013

07:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

58,368

04-May-2013

10:31

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

46,592

04-May-2013

10:44

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

46,080

04-May-2013

07:33

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

53,248

04-May-2013

07:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

48,640

04-May-2013

10:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,688

04-May-2013

10:20

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

56,320

04-May-2013

07:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

40,960

04-May-2013

10:23

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

11:49

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,736

04-May-2013

09:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,688

04-May-2013

11:20

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

31,232

04-May-2013

07:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

29,696

04-May-2013

11:23

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,224

04-May-2013

09:05

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

09:03

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

47,104

04-May-2013

10:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

54,272

04-May-2013

09:05

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,224

04-May-2013

09:13

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

11:06

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,224

04-May-2013

09:22

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

51,200

04-May-2013

09:10

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

51,200

04-May-2013

09:05

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

10:18

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

48,128

04-May-2013

10:43

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.21139

50,688

05-Jun-2014

16:27

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

49,152

04-May-2013

11:19

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

48,640

04-May-2013

09:09

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

09:33

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

51,200

04-May-2013

09:09

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

24,064

04-May-2013

10:45

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

24,576

04-May-2013

09:04

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

24,576

04-May-2013

09:04

Not applicable

Authui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,894

05-Jun-2014

18:05

Not applicable

Authui.dll

6.2.9200.17022

2,306,560

05-Jun-2014

17:28

x64

Authui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,894

05-Jun-2014

15:30

Not applicable

Authui.dll

6.2.9200.21139

2,307,072

05-Jun-2014

13:57

x64

Actxprxy.dll

6.2.9200.17022

2,146,304

05-Jun-2014

17:28

x64

Actxprxy.dll

6.2.9200.21139

2,146,816

05-Jun-2014

13:57

x64

Msi.dll

5.0.9200.17022

2,885,632

05-Jun-2014

17:29

x64

Msimsg.dll

5.0.9200.16384

25,088

26-Jul-2012

02:34

x64

Msi.dll

5.0.9200.21139

2,875,392

05-Jun-2014

13:58

x64

Msimsg.dll

5.0.9200.16384

25,088

26-Jul-2012

02:34

x64

Msihnd.dll

5.0.9200.17022

393,216

05-Jun-2014

17:29

x64

Msihnd.dll

5.0.9200.21139

393,216

05-Jun-2014

13:58

x64

Appinfo.dll

6.2.9200.16550

70,144

06-Mar-2013

06:29

x64

Consent.exe

6.2.9200.17022

112,984

05-Jun-2014

17:56

x64

Appinfo.dll

6.2.9200.20654

69,632

06-Mar-2013

05:06

x64

Consent.exe

6.2.9200.21139

112,984

05-Jun-2014

15:45

x64

Pdc-mw.ptxml

Not applicable

3,997

02-Feb-2013

02:57

Not applicable

Pdc.sys

6.2.9200.16547

69,864

02-Mar-2013

10:39

x64

Pdc-mw.ptxml

Not applicable

3,997

02-Feb-2013

01:37

Not applicable

Pdc.sys

6.2.9200.20651

69,864

02-Mar-2013

10:48

x64

Twinui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,889

05-Jun-2014

18:05

Not applicable

Twinui.dll

6.2.9200.17022

10,116,608

05-Jun-2014

17:30

x64

Windows.systemtoast.autoplay.lnk

Not applicable

1,454

06-Feb-2013

23:23

Not applicable

Windows.systemtoast.share.lnk

Not applicable

1,547

06-Feb-2013

23:23

Not applicable

Twinui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,889

05-Jun-2014

15:30

Not applicable

Twinui.dll

6.2.9200.21139

10,098,688

05-Jun-2014

13:59

x64

Windows.systemtoast.autoplay.lnk

Not applicable

1,454

06-Feb-2013

23:30

Not applicable

Windows.systemtoast.share.lnk

Not applicable

1,547

06-Feb-2013

23:30

Not applicable

Msi.dll

5.0.9200.17022

2,416,128

05-Jun-2014

13:11

x86

Msimsg.dll

5.0.9200.16384

25,088

26-Jul-2012

02:43

x86

Msi.dll

5.0.9200.21139

2,415,616

05-Jun-2014

12:50

x86

Msimsg.dll

5.0.9200.16384

25,088

26-Jul-2012

02:43

x86

Twinui.dll

6.2.9200.17022

8,857,600

05-Jun-2014

13:12

x86

Twinui.dll

6.2.9200.21139

8,857,600

05-Jun-2014

12:51

x86

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

46,080

04-May-2013

05:03

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

53,248

04-May-2013

05:03

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

49,152

04-May-2013

07:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

49,152

04-May-2013

07:04

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

55,808

04-May-2013

05:05

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

58,368

04-May-2013

06:28

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

46,592

04-May-2013

07:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

46,080

04-May-2013

05:03

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

53,248

04-May-2013

05:04

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

48,640

04-May-2013

06:48

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,688

04-May-2013

06:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

56,320

04-May-2013

05:04

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

40,960

04-May-2013

07:16

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

06:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,736

04-May-2013

06:59

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,688

04-May-2013

06:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

31,232

04-May-2013

05:04

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

29,696

04-May-2013

06:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,224

04-May-2013

06:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

07:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

47,104

04-May-2013

07:47

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

54,272

04-May-2013

06:28

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,224

04-May-2013

06:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

06:53

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,224

04-May-2013

06:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

51,200

04-May-2013

06:31

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

51,200

04-May-2013

06:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

06:25

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

48,128

04-May-2013

06:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.17022

50,688

05-Jun-2014

20:41

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

49,152

04-May-2013

06:43

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

48,640

04-May-2013

07:35

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

06:26

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

51,200

04-May-2013

07:09

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

24,064

04-May-2013

06:35

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

24,576

04-May-2013

06:42

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

24,576

04-May-2013

06:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

46,080

04-May-2013

05:30

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

53,248

04-May-2013

05:31

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

49,152

04-May-2013

07:09

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

49,152

04-May-2013

06:56

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

55,808

04-May-2013

05:31

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

58,368

04-May-2013

06:39

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

46,592

04-May-2013

07:00

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

46,080

04-May-2013

05:30

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

53,248

04-May-2013

05:30

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

48,640

04-May-2013

06:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,688

04-May-2013

06:40

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

56,320

04-May-2013

05:50

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

40,960

04-May-2013

06:51

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

07:01

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,736

04-May-2013

06:37

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,688

04-May-2013

08:08

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

31,232

04-May-2013

05:31

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

29,696

04-May-2013

06:41

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,224

04-May-2013

06:33

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

07:55

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

47,104

04-May-2013

06:58

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

54,272

04-May-2013

06:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,224

04-May-2013

06:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

06:38

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,224

04-May-2013

07:46

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

51,200

04-May-2013

06:56

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

51,200

04-May-2013

06:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

06:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

48,128

04-May-2013

06:36

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.21139

50,688

05-Jun-2014

15:23

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

49,152

04-May-2013

06:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

48,640

04-May-2013

06:31

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

07:16

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

51,200

04-May-2013

06:47

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

24,064

04-May-2013

07:28

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

24,576

04-May-2013

07:32

Not applicable

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

24,576

04-May-2013

07:07

Not applicable

Authui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,894

05-Jun-2014

13:29

Not applicable

Authui.dll

6.2.9200.17022

2,037,760

05-Jun-2014

13:10

x86

Authui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,894

05-Jun-2014

13:22

Not applicable

Authui.dll

6.2.9200.21139

2,037,760

05-Jun-2014

12:50

x86

Actxprxy.dll

6.2.9200.17022

754,176

05-Jun-2014

13:10

x86

Actxprxy.dll

6.2.9200.21139

753,664

05-Jun-2014

12:50

x86

Msihnd.dll

5.0.9200.17022

295,424

05-Jun-2014

13:11

x86

Msihnd.dll

5.0.9200.21139

295,424

05-Jun-2014

12:50

x86


Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8,1 dla systemów opartych na procesorach x86

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Authui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,894

04-Jun-2014

08:14

Not applicable

Authui.dll

6.3.9600.17198

2,318,336

04-Jun-2014

02:14

x86

Msi.dll

5.0.9600.17198

3,304,448

04-Jun-2014

04:38

x86

Msimsg.dll

5.0.9600.16384

25,088

22-Aug-2013

04:15

x86

Msihnd.dll

5.0.9600.17198

281,088

04-Jun-2014

04:43

x86

Appinfo.dll

6.3.9600.17031

88,576

22-Feb-2014

11:15

x86

Consent.exe

6.3.9600.17198

107,352

04-Jun-2014

08:22

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 8,1 i Windows Server 2012 R2 dla systemów opartych na procesorach x64

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Authui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,894

04-Jun-2014

09:22

Not applicable

Authui.dll

6.3.9600.17198

2,642,944

04-Jun-2014

02:15

x64

Msi.dll

5.0.9600.17198

2,790,912

04-Jun-2014

05:22

x64

Msimsg.dll

5.0.9600.16384

25,088

22-Aug-2013

11:44

x64

Msihnd.dll

5.0.9600.17198

356,352

04-Jun-2014

05:31

x64

Appinfo.dll

6.3.9600.17031

109,568

22-Feb-2014

12:06

x64

Consent.exe

6.3.9600.17198

114,520

04-Jun-2014

09:27

x64

Msi.dll

5.0.9600.17198

3,304,448

04-Jun-2014

04:38

x86

Msimsg.dll

5.0.9600.16384

25,088

22-Aug-2013

04:15

x86

Authui-ppdlic.xrm-ms

Not applicable

2,894

04-Jun-2014

08:14

Not applicable

Authui.dll

6.3.9600.17198

2,318,336

04-Jun-2014

02:14

x86

Msihnd.dll

5.0.9600.17198

281,088

04-Jun-2014

04:43

x86


Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×