Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Streszczenie

Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa luki w zabezpieczeniach w systemie Microsoft Windows. Te luki umożliwiają zdalne wykonanie kodu, jeśli osoba atakująca najpierw umieszcza plik biblioteki (DLL) specjalnie spreparowanego łącza dynamicznego w bieżącym katalogu roboczym użytkownika docelowego. Następnie osoba atakująca nakłoni użytkownika do otwarcia pliku .rtf lub uruchomić program, który jest przeznaczony do ładowania pliku DLL zaufanych. Jednak zamiast tego, program wczytuje atakującego specjalnie spreparowany plik DLL. Osoba atakująca, której uda się wykorzystać luki w zabezpieczeniach, może uzyskać pełną kontrolę nad systemem podlegającym usterce. Osoba atakująca może wówczas instalować programy; Przeglądanie, zmienianie lub usuwanie danych; lub tworzyć nowe konta z pełnymi prawami użytkownika. Aby dowiedzieć się więcej na temat luki w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS15-069.

Więcej informacji

Ważne

  • Wszystkie przyszłe zabezpieczeń i aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami dla Windows RT 8.1, 8.1 systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2 wymagają aktualizacji 2919355 do zainstalowania. Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji 2919355 na komputerach z systemem Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2 aby otrzymywać przyszłe aktualizacje.

  • Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego przed zainstalowaniem tej aktualizacji zaleca się zainstalowanie potrzebnego pakietu językowego. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietów językowych systemu Windows.

Dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń


Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń, ponieważ odnosi się do wersji poszczególnych produktów. Artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach.

  • 3067903 MS15-069: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows: 14 lipca 2015 roku.

  • 3070738 MS15-069: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows: 14 lipca 2015 roku.

  • 3061512 MS15-069: Opis aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows: 14 lipca 2015 roku.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak włączyć funkcję automatycznego aktualizowania zobacz
Automatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń.
Uwaga Dla Windows RT 8.1, aktualizacja ta dostępna jest jedynie za pośrednictwem witryny Windows Update.

Można uzyskać pakiet autonomiczny aktualizacji za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania, aby zainstalować tę aktualizację.

Kliknij łącze pobierania w biuletynie zabezpieczeń firmy Microsoft MS15-069 odpowiadający wersji systemu Windows, które są uruchomione.Więcej informacji

Windows Server 2003 (wszystkie wersje)
Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane wersje 32-bitowe systemu Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3067903-x86-ENU.exe
WindowsMedia11-KB3067903-x86-ENU.exe

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 przeznaczone dla komputerów z procesorem x64:
WindowsServer2003-KB3067903-x64-ENU.exe
WindowsMedia11-KB3067903-x64-ENU.exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Plik dziennika aktualizacji

KB3067903.log

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, pojawi się komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Informacje dotyczące usuwania

Przy użyciu apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowanialub narzędzia Spuninst.exe, które znajduje się w folderze %Windir%\$NTUninstallKB3067903$\Spuninst.

Informacje o plikach

Zobacz sekcję informacje plik powiązany artykuł bazy wiedzy Knowledge Base, który jest wymieniony w sekcji dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń .

Weryfikacja klucza rejestru

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB3067903\Filelist

Windows Vista (wszystkie wersje)
Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Vista:
Windows6.0-KB3067903-x86.msu

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla komputerów z procesorem x64:
Windows6.0-KB3067903-x64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, pojawi się komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Informacje dotyczące usuwania

WUSA.exe nie obsługuje odinstalowywania aktualizacji. W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz z listy aktualizacji.

Informacje o plikach

Zobacz sekcję informacje plik powiązany artykuł bazy wiedzy Knowledge Base, który jest wymieniony w sekcji dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń .

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji.

Windows Server 2008 (wszystkie wersje)
Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3067903-x86.msu

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorem x64:
Windows6.0-KB3067903-x64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

W niektórych przypadkach ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja będzie wymagać ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, pojawi się komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Informacje dotyczące usuwania

WUSA.exe nie obsługuje odinstalowywania aktualizacji. W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz z listy aktualizacji.

Informacje o plikach

Zobacz sekcję informacje plik powiązany artykuł bazy wiedzy Knowledge Base, który jest wymieniony w sekcji dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń .

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji.

Windows 7 (wszystkie wersje)
Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows 7:
Windows6.1-KB3067903-x86.msu
Windows6.1-KB3070738-x86.msu

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 z x64:
Windows6.1-KB3067903-x64.msu
Windows6.1-KB3070738-x64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, pojawi się komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Informacje dotyczące usuwania

W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika Instalatora. Albo, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij System i zabezpieczenia. W obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz z listy aktualizacji.

Informacje o plikach

Zobacz sekcję informacje plik powiązany artykuł bazy wiedzy Knowledge Base, który jest wymieniony w sekcji dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń .

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji.

Windows Server 2008 R2 (wszystkie wersje)
Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 x64:
Windows6.1-KB3067903-x64.msu
Windows6.1-KB3070738-x64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, pojawi się komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Informacje dotyczące usuwania

W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika Instalatora. Albo, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij System i zabezpieczenia. W obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz z listy aktualizacji.

Informacje o plikach

Zobacz sekcję informacje plik powiązany artykuł bazy wiedzy Knowledge Base, który jest wymieniony w sekcji dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń .

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji.

8.1 Windows (wszystkie wersje)
Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows 8.1:
Windows8.1-KB3061512-x86.msu

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 x64:
Windows8.1-KB3061512-x64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, pojawi się komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Informacje dotyczące usuwania

W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika Instalatora. Albo, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę System i zabezpieczenia, a następnie kliknij Windows Update. W obszarze Zobacz teżkliknij zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz z listy aktualizacji.

Informacje o plikach

Zobacz sekcję informacje plik powiązany artykuł bazy wiedzy Knowledge Base, który jest mentionedin w sekcji dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń .

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji.

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 (wszystkie wersje)
Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3061512-x64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia komputera. Instalator zatrzymuje wymagane usługi, instaluje aktualizację i ponownie uruchamia usługi. Jednakże jeśli z jakiegokolwiek powodu nie może być zatrzymanie wymaganych usług lub jeżeli wymagane pliki są aktualnie używane, ta aktualizacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. Jeśli to zachowanie występuje, pojawi się komunikat z zaleceniem ponownego uruchomienia.

Informacje dotyczące usuwania

W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika Instalatora. Albo, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę System i zabezpieczenia, a następnie kliknij Windows Update. W obszarze Zobacz teżkliknij zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz z listy aktualizacji.

Informacje o plikach

Zobacz sekcję informacje plik powiązany artykuł bazy wiedzy Knowledge Base, który jest wymieniony w sekcji dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń .

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji.

Windows RT 8.1 (wszystkie wersje)
Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń dla tego oprogramowania.

Wdrażania

RT aktualizacje są dostępne za pośrednictwem Witryny Windows Update tylko.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Tak, po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące usuwania

Kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę System i zabezpieczenia, a następnie kliknij Windows Update. W obszarze Zobacz teżkliknij zainstalowane aktualizacje, a następnie wybierz z listy aktualizacji.

Informacje o pliku

Zobacz sekcję informacje plik powiązany artykuł bazy wiedzy Knowledge Base, który jest wymieniony w sekcji dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń .


Nazwa pliku

Skrót SHA1

Skrót SHA256

Windows6.0-KB3067903-x64.msu

F0331877795BC88BCD4AAB378718EE62C2536428

DA421815AFA7B5A9DA0E7336790C941BFB929E6B865107DC14AC8398FFC963B5

Windows6.0-KB3067903-x86.msu

4057F85371BB77B4C0F9C27CDC05AA8929CD6846

14033E6D8131E432BEE10FE9AF9F635F2D71858AF71D666CF90A09E51A14EA19

Windows6.1-KB3067903-x64.msu

32ADE96FC5CA8915C044307A24AAFF2415931708

F5F66AE98BF5A668141456CF23DF27DB4ED97D4F546FA519E49571BBAAB750F4

Windows6.1-KB3067903-x86.msu

DA835B25F8FC030E272B8B20A6381FC1167B28D0

BFFFEDA60540CC54D273AD911C9E274036AE908D32D7B48BB81D873B64C61C41

Windows6.1-KB3070738-x64.msu

D025081D2AC4AF608FCDC29CADE03BB3901B66DA

99D35AF248AA19350FDA7D912A0D941964D7B016F1E336D3DFC07C9E8089B89E

Windows6.1-KB3070738-x86.msu

93F2E71A0839AAAA39E3A357261D2AD5727BF19E

FFB1F43CF309BB6135D209C5AE4B6FD56CAC0CE74BA4D5678D04801158AFC523

Windows8.1-KB3061512-arm.msu

A7BCE107FB09DA38ADBE76780AA5FD51FE1CB670

2852FE7F7E1B3CB4492CBC8814AE2C0223DB391B59CBEBCDA5E7BA352FBE0A9A

Windows8.1-KB3061512-x64.msu

86B6CD6C5E0EA5670CA37AA97E335653E5A877FC

B6C8112A105BD62DEECADE35D2303AC4101E952353581A19664BB38F18878B45

Windows8.1-KB3061512-x86.msu

ADE90472CAA876574943C3DA22F055A64753A261

D6BF0F67059B44C32C693C0C14CB428B438699DFC5787F534D29F4E545D3036A

WindowsMedia11-KB3067903-x64-CHS.exe

A64A1DD1D93E72ECAD363B542CC679F88B36D807

DDDA22DC0FC0AABCB36EACF10BE6D6515B650670173775D35E32CBDA654C4E12

WindowsMedia11-KB3067903-x64-CHT.exe

C4FCE51E0C87620B003B719B79708B0BFF56B262

071EFF2B0FB67E43A92BAC7A8A534208AB8E9F0A2C51AAEC1557ACE80F172180

WindowsMedia11-KB3067903-x64-CSY.exe

2216F497C6F3497CBB8434F45279667F010FA5C1

63F29C0B4C8940E37C954CD9DD60F6EF34A5D555A757FDA9E170F6CB836F4E39

WindowsMedia11-KB3067903-x64-DEU.exe

FB7672037951089B91E3BF85EE44760068FD4F64

E6F2188ECDA0A5A16119F4CBB8BCB1E78E424891535B544FAFA823A8C0FD4A2C

WindowsMedia11-KB3067903-x64-ENU.exe

FF84CB53BA0E0E5E1889C7C4C8D99777F6B98B84

7DE9C02D21FE8946524B480697AB6D9E3C019580528DBCC67F97A48D585F6EF5

WindowsMedia11-KB3067903-x64-ESN.exe

A8890A1690901B6F0B43D419DDC4E4B2227D2FEE

A53D73DF60ECA5D9444B281C13A3913F977FD57F727740829BC1A1F654548E98

WindowsMedia11-KB3067903-x64-FRA.exe

744E3BA3AFDBACEEBDA58C4F2DBD0A52802F8834

8FF1BCCDA16382E8B25132980F0EB39927C5A4993069776D65BBB1B8319A35E0

WindowsMedia11-KB3067903-x64-HUN.exe

3351D619A12AF425271FA2B40CF78018C35429ED

53DA9E613C9749D829942A172720E2F9517DE3FE1FC9E2D1F3869C35E6A366B6

WindowsMedia11-KB3067903-x64-ITA.exe

1A638C64440C9A9EE7E5449F5A075647FB999B81

663702352B4D37D56693859569A3A9F05FDDC04785179FF16A236D22F0A319FD

WindowsMedia11-KB3067903-x64-JPN.exe

B6D7460471D10D8DD6F2C707BDA843B8A7920C3B

F73EF7E13DB93822DD6666A3D9EB9615C55742A2104E61A5C45A25D8E19D0A9C

WindowsMedia11-KB3067903-x64-KOR.exe

A78B73ECA93C06E37B8A543C55547C4F60BE1F79

7A479BA60D34B913D09C9E8B3523AF1B59A34DAED05B0BCF723DB7C4E8D3F95C

WindowsMedia11-KB3067903-x64-NLD.exe

81F810C43532586F05DAAAE96976E4D8E00BF074

E0A63E022FA8525DE229CFFF5DD6F40D2620AD0E81549DB00A6F13F52794B4C8

WindowsMedia11-KB3067903-x64-NOR.exe

71FFF988C9B74959D888632F7ED8B215BDB8C3EB

F1C26125C5ACC7332157A481C8FC6418F296547F05CD6BEB2B8ACE7BD29C3FCD

WindowsMedia11-KB3067903-x64-SVE.exe

6BB137084F69E3685506A8C1D4BDBEA66017F6B3

4B99E1C58AF3C158C7AE2FCC3DB064797F54F43BF6C7627C07359D7CAD05A0B8

WindowsMedia11-KB3067903-x86-CHS.exe

0DDD7CD2ADB3CE7F65A72E5DFB3E62EAB9A294BA

A0DB27F4BAD675481A7802555F497DA4CE7B2A64D21E45BCBD3D2DF42DE2C72F

WindowsMedia11-KB3067903-x86-CHT.exe

B7A16C5D13E722EABA0138FA8C5897FFAF0A40ED

C4EE883BF0452BA00C3241D920738E34816A0BA88E6866968C853BA4EC578471

WindowsMedia11-KB3067903-x86-CSY.exe

B7EF5F80E65D477B2385C05EDDC783674BE54C9E

08D345A45CA38EE43531EE244831500EF78E93066214C095AED73567040A96C9

WindowsMedia11-KB3067903-x86-DEU.exe

B022C07CE1C306416CACD55CF64B5677B87B8DF0

DFA4ABF2F43BD4927215D6796604A02389F77D50225DC808D15210C0DF7C41DB

WindowsMedia11-KB3067903-x86-ENU.exe

21A4339CB85771FD71C30AB9EB97F12A62409C38

7BAB5454A4541B83148F32FAE4A1F6759C22DCEA4B79FC7198AB3B583E450A68

WindowsMedia11-KB3067903-x86-ESN.exe

0C94A8CE01B7E484C6249A11CDF126AD33F25B1B

672444A84611D43007C013F1A97AB942E09139BA9968BCDC3451634BE6B04C14

WindowsMedia11-KB3067903-x86-FRA.exe

5D63C7512CC95C36CCADE7012034E643742AA929

021599CAAE98F5069732070CAD704B27272D7DB3C30C5BD5F5D9F0C5CD6309A4

WindowsMedia11-KB3067903-x86-HUN.exe

5FDA0362493CDCCBD9972265E0BADF232A880659

E182E0C5DFF75F58117834CCC93F22C2901B6C64B0D815A82FC882A37413E055

WindowsMedia11-KB3067903-x86-ITA.exe

E2EFB2C623B33DA52F2FC4118380093C5E9676F2

3994F01FA4E41907A40031B02E2CD8063ACD8A10925AB0E3BE67EF098EC146F0

WindowsMedia11-KB3067903-x86-JPN.exe

F9716B02C38778478977E651BEBEAC7AC15F3D36

B42D1FC20308C2F33211D72766A189823DEB8889AC0F8CD19BDCE864CA9A911F

WindowsMedia11-KB3067903-x86-KOR.exe

EED37233E0BF4DD237B208A576F2E8CAC0318DFA

3CC8771A9538B7ABE3E0A8682E428485F8A71F3858C3FB6A99B87713D3F40641

WindowsMedia11-KB3067903-x86-NLD.exe

41F6E3278A2C8786D06629A02D9B61AF8F5EFAF7

11699812465AB2746A5DE41C01A2C868C07D8F8AD685AB471037B332437A6FEB

WindowsMedia11-KB3067903-x86-NOR.exe

F2165DEE8109F09081232CA2BE7ED85F96411EF5

D2FFD9E17A8EA9586382CE4D785915E70435E2896E063F05AFE5BFDA42FE9D1B

WindowsMedia11-KB3067903-x86-SVE.exe

DE577A4214B00AE92A0A15F032484336AA9B1DB9

DC210B7498ED314007DB8B8BDD4CDC601E97292340EC784C36AFE9D4A44EEAE3

WindowsMedia-KB3067903-x64-ARA.exe

39DA0CB14E9AAF9F9BC87C666052156775B1DF65

E4D954E2155DF9F465C62EB743CD42F294500A9E61D6A29C24527FC21614127A

WindowsMedia-KB3067903-x64-CHS.exe

CCB48811C7CD12D19B9FD27BACF4FB3BE9577379

C734A96D15D74EF8639DB9AD76A660FC3CD32307A9B7345CDAB75CB102925146

WindowsMedia-KB3067903-x64-CHT.exe

2CDA68ACCC85184A16CA1B16B7AFADEDEA99505E

B80D266D39199D4CAEB69CAFFB3B550B8A568CDF3CFC7689AB6FCB8A49F1B583

WindowsMedia-KB3067903-x64-CSY.exe

CC487343F2DD18A32E4BC14ACE83FFAC31D1D523

95792662FF33B548CADAE2E854AC799F5F79945824A5C0B5C2A61CF13FA7687A

WindowsMedia-KB3067903-x64-DAN.exe

8D7D8AEAF1CEC928793AB34854BCDECCEA00402A

A66685235F1472B4B68137D6071797514657D555F5B8EA479832161BFB3C3B9E

WindowsMedia-KB3067903-x64-DEU.exe

112E6648DAD4183B9372924A72BF6C5E822B465B

1CEEC91F9A69DCD9E3BAD79B730582F3FBCF86F8B23EA52629F7362489E06A83

WindowsMedia-KB3067903-x64-ELL.exe

71411239CAB9EE72F6A98F1E2EE48B8CD95A8D73

4D58481F41B937FF3108D0BDB5D2AE9C118BA3FB9F49470A087FD5E29B5A3EE9

WindowsMedia-KB3067903-x64-ENU.exe

88EA0545B0CF554B0B320E56752F9939BC3F3F1A

32B5A03E74FB422C5D2E17C0D922AC0BA592A3AB85D35758E4AA29926E6A5F4D

WindowsMedia-KB3067903-x64-ESN.exe

42E6C5BAAB05DEFC6B0D7B0C9F5AFF6C7C7857DD

D2C03811E14911DEF87EE1915248A8042434AAA42BA7628B971FA62301B33E99

WindowsMedia-KB3067903-x64-FIN.exe

7DF876845D609EAEC29722D48975EB3EEF2C58C6

A5C90FFE37009320BA028D7736060092AB6F3B5521AF71FB0FEA9D6829989DDF

WindowsMedia-KB3067903-x64-FRA.exe

884FEF0A7DAAD1F13D721A05921DBE7EF32CA3B1

62A0E78633A70E24BD4965C77272583CA06A28D6CCCE3BDA9FD2A6DB80E165D0

WindowsMedia-KB3067903-x64-HEB.exe

317307BCCB0DCE9899D8C1870ACE6D9502011D03

09CB2138FCEA5F369974165008E460303F79F17349E0304CA0812F4DF54E3C99

WindowsMedia-KB3067903-x64-HUN.exe

755689B6088F1D0CA29CFFD3FD94F40511824977

9D5988893E2E8B5FEF51C20B48F96BDD7EF302F659417FEB3EE5A55712AAC6DA

WindowsMedia-KB3067903-x64-ITA.exe

B7864DC1A9A06020DBD8C2EE0990F96308EBA88C

3EECB949CCCB2C3F0FBEAB2A1BF6BA36FB99ECD9F7CDBA958C5F4952FA96B4FA

WindowsMedia-KB3067903-x64-JPN.exe

609D86293817700495897E7ADB9D030C783E7F60

B8FC408C55D9C4D6730AB0293DEAD864F709B3CB06A6BA808C2781417E3FADCB

WindowsMedia-KB3067903-x64-KOR.exe

FCD0061D94A46AA1746F8C846782BC13A4D1C66F

72DF5F871B3C7E32742423385EC571494957B1CFE068F643D13E7ED9BEAE8621

WindowsMedia-KB3067903-x64-NLD.exe

F499D488AA7C12A655E515DC7EF47AA3A768586D

408CFC0A81F18725B2458CB1266571275B68A814E542C591000C8E81F23D74CB

WindowsMedia-KB3067903-x64-NOR.exe

4968E281855B9163EC8FD05AE67DF8470235E6BC

108BF018F7342F8201884ECE80BBFA50E6E885183EEF96251C09D55002D564BA

WindowsMedia-KB3067903-x64-PLK.exe

60DCAFF0FBAC21CDBB1F1E5A95D71AFDC2C9B9A7

F4D9EDD6B43E0CD25547082BCB5D445C9DF8672102F63D318B77B3E89824D6A1

WindowsMedia-KB3067903-x64-PTB.exe

F12B69AA11553374327AC40C848CFA3C6D891FA5

3773B9588E454BFBC3350130EF865BB1C116E345DA53015278E41423FD373C8B

WindowsMedia-KB3067903-x64-PTG.exe

EDC47C72C5B1665BAB4339FDD3007B21B255E8D0

DDB1B17B66FF9CDF9191741AC12A0704C7AA9915F009C4C3286425CADC0FEF48

WindowsMedia-KB3067903-x64-RUS.exe

B9CA24ECAD641FF0D7441757C25EB3CB38D3B60C

DF6B42570165900CC621E1B3C952BBCEAA596CEBD489261E34EF928B36AB4F2E

WindowsMedia-KB3067903-x64-SVE.exe

F771A1FF53E54BC694BEE6D1EF5DFBF79B1F3AB6

83AFAFFC5B5FF07864C7F41AB17A2A3BC1854A0490C90A9E4B142D4FB88C97DF

WindowsMedia-KB3067903-x64-TRK.exe

C873B3EB5A526F55EF176FFC1EF3B15D75DA1622

C54B9335B5CCE8B43E24D9D34FE2C7DE959902ED46D74113519325B925AA3F68

WindowsMedia-KB3067903-x86-ARA.exe

2A295193ABC663753A678B5DCC424105A94EAE6F

4D5755A545482A1EC6AC0F1ABB6BBE646EF4F9F6DD795F251E3FFD67DBE1FAA3

WindowsMedia-KB3067903-x86-ARA.exe

9065116060D31D96E4F4DD7AE6FE5455CC670E06

7147591DAC67D5AADF0DDC2CF79979CF29B04A46E90B7ABAB3F9985557169687

WindowsMedia-KB3067903-x86-ARA.exe

F84FECB6516C0C772FC2391C5D47B0D1826C157A

2CAFFBDD37FC45E159038DEAAD4E3CB53995B42AF3EECB776FF3A22DF7ED0657

WindowsMedia-KB3067903-x86-CHS.exe

130397956C7A286680745BBB31F81AC7AA3D2D1B

06C5A09B8BBB9AF93F05D1D2C0916DD140F2E52FEB4391DB8FBCB88D4DDA9622

WindowsMedia-KB3067903-x86-CHS.exe

2421401770F287AD753871E504A824BA0B4703C9

DED72D073A33C3A4DF3CB42904C652011E83EA88A04D3446EAF3BBC79157FB10

WindowsMedia-KB3067903-x86-CHS.exe

E16F020C7E261F3169DB7FABD1683E7696F5CE8D

E48513C1C40BB53E2A231E2FB06B0C432494815E4316DB9CF8CBB94C635F88C6

WindowsMedia-KB3067903-x86-CHT.exe

035426095F7C2CB4A06EB8CA0CFDD6EA4881D76B

EE6793571DED1761F4AAACC832AD4471E56C6D1DC554E35EFDC69114ED1C730F

WindowsMedia-KB3067903-x86-CHT.exe

2A0CCDDE6B46939CD25C7663CA9A3B885370290C

6CFDF44CCC01D90BEBBA1BA52CC8887F6A9B13372C67EC096A2D9E39D550EA5D

WindowsMedia-KB3067903-x86-CHT.exe

DAE0DA72AE6E1C07C03E5FC6E99567517692481F

A04E9BDEE1F7FAB4D32FD14CD5924E6E43564DDF893EB19F52CF28B2CFAB3511

WindowsMedia-KB3067903-x86-CSY.exe

69F8CA4463305C3AC70C56E38B2514D642B384FD

A82BAB3AD6A0EE0E2EC1804740D09EA17E17B79BA68F45723B87414E05417543

WindowsMedia-KB3067903-x86-CSY.exe

CC54FADA2148DB117E1457434C8BB362502B27FF

782A6756308D14A1170DEAF583B1906AEC150C8597AFCD05C0A82C3AB1F300DB

WindowsMedia-KB3067903-x86-CSY.exe

FB92B7D4CCDA716AB106D160FCF89C2C3D806A76

EE5D14F46D93C91BDD5DC9411B7005A40AD26F28C06D95B4366924B12B894276

WindowsMedia-KB3067903-x86-DAN.exe

0E0AE48EA772DD89186C1924FEB012D367419D79

0E63F0593C04B6D769437B7FAA93FCBA50D54E48D9E1A31045CDD89F7AC099B1

WindowsMedia-KB3067903-x86-DAN.exe

86AA99C2C80F9BABFF06A73A076E163EDD054DF1

D9E9C7C0E05B0D340963F77F44C2EF7C060FEEE142C0E1F86490791328535C56

WindowsMedia-KB3067903-x86-DAN.exe

DEC22E89C69225248C11A7EBCA1C5A2CE04A1413

19327C2BF78CF05CFBE37DEB568B5FD7CD7B97C667C1F329ABD9F0E478E9E3D6

WindowsMedia-KB3067903-x86-DEU.exe

35333BA38DF2A8B2D3D43F9946B5B58F6E8FF4BF

D791AF791745C16F8C47C29CCD9A5215188EC057AF5443EC4561D47D251D51FF

WindowsMedia-KB3067903-x86-DEU.exe

C52015EDDA6FE4A50417B92807562B6D65F1EEA5

E6A08473CCFBA04A41E675D2F30174D2C843EADB7711B63B28E39E05B39BD77D

WindowsMedia-KB3067903-x86-DEU.exe

D52C6D232498D52841FD3F230321156F2B900014

7DBFCAD4B4C4F2F80E2F4EA3244986142A69D6FA82372046902DE5A2DDAC25E7

WindowsMedia-KB3067903-x86-ELL.exe

7539D27107EB883C0DBC45BE6E9DFB869F9710A1

872A371C9176C47B04A0BEBE447D57B3D3D5469CE2414C5EEF78ECDABC43DFCD

WindowsMedia-KB3067903-x86-ELL.exe

AF3EADFA0B03EDE2483CF8FE06E8A23689EBBA95

96D8D1C68E4A34A9210C8687A0930BD59B4D9F58A7FD824BF758B91E1FAD2C45

WindowsMedia-KB3067903-x86-ELL.exe

E0DF3D3930998FD6C4FA7BE2BEA342020A7C025D

3029074FFD6A18C1B1181FF4A24F63940DF381B4A23CE43F6DE2F9B319481143

WindowsMedia-KB3067903-x86-ENU.exe

17CADD59515063D00D9F0D92D023AE1AA2349E4E

B3D81E216336B842FF3BB3919353D819494C9EE3047ED617E03B4C3456314B24

WindowsMedia-KB3067903-x86-ENU.exe

1DCE8EC95FE6BD91EACF10514B49447D3D889268

1A20DEE49A2859DE5F3B0A27B1A78F5DCFCFE1AC6AFAEDD3BDC4671D4892751D

WindowsMedia-KB3067903-x86-ENU.exe

510155E48BFC1C08E7F2023FDE514BE960FA8FED

565CBB682AE1B8290C44989A2D7BFD6CBB342955D2715EDBCE2797FF64E14F6A

WindowsMedia-KB3067903-x86-ESN.exe

5CC4A2D4840BEFA1C31289FCD02BD8EA848CCFD6

293BCC1B38079C6602E68FAEFE8C96A045EACF6E4650B0B75A4BD4E59A897218

WindowsMedia-KB3067903-x86-ESN.exe

5E3F0ACABFE594ABB29B44E111107E987C81D70B

3E98DDD028445C221356EE43473CB7190F5A19A7106FC2E3C5A4DE9C65FB3B3E

WindowsMedia-KB3067903-x86-ESN.exe

9C06AC813538CD855A5B1F1C741D6CCE34474F56

852F25BA593E8B4122643311F33344147754A2FAE051DB6C709F2CAC479ADFEF

WindowsMedia-KB3067903-x86-FIN.exe

34B086B0BC705E1F14DEE2747DD78220858099E7

5C8F92CAA8551CC81114633C195798F7290347E32EC523A3CD4E345A7E32709F

WindowsMedia-KB3067903-x86-FIN.exe

38844BE276795814A751EC48532A7B105A7486DB

E5BD5C6E7A4A510D2BA23F7CA08D3EBD99B0BE7567C1807D23CDAFDDBC524EFE

WindowsMedia-KB3067903-x86-FIN.exe

8136E150872EBEAB67B43536287A74599052F797

EDA0E3CFCF9718EAC61589B2A77F50A85CBC00D78496116492B4C4905280175C

WindowsMedia-KB3067903-x86-FRA.exe

2306BA9F5371C61F0FA5622ADA02F05113A797B8

96698B4F4E5E20B1456C80844099EC92CF69808A3836D4FFADF6C440525005EB

WindowsMedia-KB3067903-x86-FRA.exe

5025FC6940832EAC4110166589B036745A524C05

F6BEA2D52BE92B990FF68CFA5B8BF5B71C59AB7E4F8C0E48B2EF4A8076547EF1

WindowsMedia-KB3067903-x86-FRA.exe

9FEF3AE7236A8D6642C51D5EFCFEB3AEB70558C3

033E134218C186C105565AF2E52852AC7597901919791A45AD6B2D99658AAA9E

WindowsMedia-KB3067903-x86-HEB.exe

18599796C995D9661E3DC9282AC910730D58125E

FD4606CA440C07F792F827C99CFAFC71D170EB39570AF8F6E9A9CF8FA936A388

WindowsMedia-KB3067903-x86-HEB.exe

4ACF848C3E8C1B6C9BF0A78B0B50193E8AF0DD5D

AF0C887549E105BC7FBA961E01C660D757671A4DFEC58B52C8EF80194E8A3053

WindowsMedia-KB3067903-x86-HEB.exe

DB8B6029C753C2DD83E85704A1497F8CA3134D0B

752C0F1D13ECF7EEEB61E5F77F574DE3D82BC8A36D6365D1743DBBF31F91C841

WindowsMedia-KB3067903-x86-HUN.exe

C02E3A8C10356B8D37A7355C2A225DAB51FE7598

DFADA6AB39DB6AA98098B52D5DB8E3E3B9953CAE137DF7C54351AFDD9055905D

WindowsMedia-KB3067903-x86-HUN.exe

CF23B672EA4A6BF9A2813EF6535F47F0CD18F865

3C11846C68BEC609343DF71B866802C7A2BD78ADA9F426FEFC11E9D6307D1387

WindowsMedia-KB3067903-x86-HUN.exe

F0C16EEE976CAF7DF5FBEFC9D2E249247AAC7789

04B648B35F86FC25127F15D74514A623B2632C75B015D99B7FFCD41E50EB574A

WindowsMedia-KB3067903-x86-ITA.exe

186F426E50446487562F04AC4D821AD53F9F78D6

4E9C21E6428BE4D923E7BF39970E8D1682D98F3DFA86530289BAA0BD86C2A2BB

WindowsMedia-KB3067903-x86-ITA.exe

BE9C164B8F7D90E6649B2C6C808B050D42744D8F

356DC0B41A6AB087E0F962144BAADF0DE6A08C8D0EEBF85C6691F660C5BB4697

WindowsMedia-KB3067903-x86-ITA.exe

C817ECF4AAA429F5A27F7D37700CD597D8D17A47

AF516BA3DBAE8BEFE2B4175C62E8759DB229212B50D442E6BA14AF8B2D2D2E08

WindowsMedia-KB3067903-x86-JPN.exe

287E7C69298998A6378B1C845C472B66FBBF96AC

8203E31FFC88D9B5EE1664EB4D652B915CD123AA0209618555AD60E696319DFF

WindowsMedia-KB3067903-x86-JPN.exe

BA1356E1731182A86B787F31C3C68426F11421D0

D682774E9B8A3E3BE799861C4CF123EF2428168AA0F4FCC52239CA0B21C69870

WindowsMedia-KB3067903-x86-JPN.exe

BF788313255A0138B7909F71FAEADE31ED723087

0AF4639FFCB04403BAB521A4454C60055A850D14E259E9B301BD52F3B20A0B20

WindowsMedia-KB3067903-x86-KOR.exe

35765CCEF1B35DBBD3A1162A735C10473AE9900A

4FB225455EC7CB326122F67D047F85DA1581133C461AF5243CDEFDEA7F0731E0

WindowsMedia-KB3067903-x86-KOR.exe

992D0B17DA4427E4BE1D5F39BC79184C3EA55D24

64593A3CCE010291318A73E2FC6E3FE60D68D30C349A0CC8609808E500AC9AAB

WindowsMedia-KB3067903-x86-KOR.exe

F0515452435EC63EE902B88E2FE1236E4D441401

B1FAEA6D424B544F5A93CD7A31CFBE24D25D5382C4850233379E57BCB70A7BAC

WindowsMedia-KB3067903-x86-NLD.exe

200262F41766E1D4C9BD9E455CAA388042647076

13665EBC173DBA61AD92979A863F660E76DAB8B5C878E4D28FE69DD22F0B4630

WindowsMedia-KB3067903-x86-NLD.exe

648F96B102851F34C321D5DDD3F76DB4C9365689

CECF125DFA5328B7FC7D112575CB5DB054D85AFC35CB39A1CF29CF43B20E7A0B

WindowsMedia-KB3067903-x86-NLD.exe

73B33C6555BE82212B86046FDD3ACB8FCC732672

45A1E049512F9A0A333CDB93476C1DAD7F180435573D7A60720438115A6804C9

WindowsMedia-KB3067903-x86-NOR.exe

0CD4078D27D5CEDB03DFE8EAA31F4BFF800B0B60

1E08225C9B696A833E6EF6D95F6D4E3CA6FC43FA71A0AABBF739E201C0B96D1C

WindowsMedia-KB3067903-x86-NOR.exe

8F826CE0757BA2794FF626AA025FCCC3A4B53498

AA047E1358A2861082A8C6BE6A0005EA0B4B70C1B82AB5ED2BA452374A8EBBBE

WindowsMedia-KB3067903-x86-NOR.exe

AB2047723AAF394FA98D95DC65EC890FDB4402A1

81002D26691E185A079CBCEE8E659DA818BF5BCB2F483B9AA64EBFB3ABF1960E

WindowsMedia-KB3067903-x86-PLK.exe

1F36266418C1DE50B29C57E87787EDE85667E962

678C58E1061FDC413667BA69EF4756B51661FDE8F7DED8C83881CC5C2DB56673

WindowsMedia-KB3067903-x86-PLK.exe

3B4DD9F76EB469F4BFF06D68A61B3A3321CE5377

3E426917CA0A5011E8678881D7D1714AC045A05E67E9A3CD3A4D41C5E154A66B

WindowsMedia-KB3067903-x86-PLK.exe

CA1129954AC49BB2F740C98AEE1896CD2F15280B

CA6974583EED098A4483B8AB4B0F2DC7078992DB872BF6A3150B083F683259FD

WindowsMedia-KB3067903-x86-PTB.exe

270FEC2DAEC90A1A6709612CE2010EB07295516B

A731E7D7486BED45E0A691A78AB2068D4D2A190414444CBDBA888F8FCA28BC76

WindowsMedia-KB3067903-x86-PTB.exe

8D59A66420538D6F4DB19666181B4229E87EBBAB

E9638479D43C57EB60F1D28E9FE2E0F2AD47D16C46600B6C8243CBBF06D4EFDC

WindowsMedia-KB3067903-x86-PTB.exe

E37D855345F5EC6A4887A3C086B280A10036514E

11FD2D9F0AEE894184837DEE044599BA1E0E04EB7108C0CDA2168C0711537E24

WindowsMedia-KB3067903-x86-PTG.exe

36B0BDA1345AADA2A597C07B1450434E8DA6E3DF

05C869F65619532D174D19CF0BAFEB16266776E5BC0B67C663C6DB119AD92200

WindowsMedia-KB3067903-x86-PTG.exe

61E6A3F2597150DF4DD67448DCAB20C352F6CDAD

878F450576B73AFAB98427573FCC8BE97FCD9F119E705B27C39F22BDF947AB8D

WindowsMedia-KB3067903-x86-PTG.exe

B0D6CCAF4F03BE9B512FCEB8E0A1E071DCC798ED

9C703050480D0B38B683AAC2C3E85CAA26F17D5E699F1E4BCDEB8F1A99E6C288

WindowsMedia-KB3067903-x86-RUS.exe

94C2A7E852120C96CE2D0E8A49EEED7B8993256A

7199F040174936D68D9E9C9589F5BDE663CE8755602DD39418F80B1991599295

WindowsMedia-KB3067903-x86-RUS.exe

A901AF03D6E257191380B7EE69B7EAF273464D31

3A941F643A92E2AD2FD5B2163DAD49EF3A0973CC86A59EC8565787CD4A358D31

WindowsMedia-KB3067903-x86-RUS.exe

DE0454C56EC0C611E8BD9C1490B728B26D02E81A

E954EA851C7FD2A98D6D1DF4D18A9517708D0084C285556DD959A5E5BA9C1DF8

WindowsMedia-KB3067903-x86-SVE.exe

7C154A107424BC5EB55C7C6B2CA72A22A80F3DDB

6B42CAC3A9E73825959737488AD8833D146AA2FE591C113260387ED18A355725

WindowsMedia-KB3067903-x86-SVE.exe

E2476132B9DDCD0237B2D35A95DC13BC5BE04830

51ECA550D64DDD97F116C6EB5F2145374CE8BAB496CA74D9B44EADC65A34728B

WindowsMedia-KB3067903-x86-SVE.exe

E771F190F10B87DB394F67EAF3380969461DE551

4F74F380A0BBC6653118D634FEE392B1DE5661A4D54984983EBE290964AB0843

WindowsMedia-KB3067903-x86-TRK.exe

187A2A45060744B807DA05864FBAE79B188546C5

98630A6C72B46A363A18BBE6B2207757A17D3240C8A6C89C103AF9DD22F56934

WindowsMedia-KB3067903-x86-TRK.exe

4254C051D65028EDA8A0D55E94998A3E2528AE60

53000AF5647FBA82AD8399C47748770CBFC040F0182377A41C5B2AF661AB74DE

WindowsMedia-KB3067903-x86-TRK.exe

471958296FDCF3AA7B47AC6D0C32643C3E5728F2

EBE0C3CCCB43B1FAF7C3F78A6E6523F4B155387FF0E48A43B449BA0E4D774654

WindowsServer2003-KB3067903-x64-CHS.exe

76841766FC3D921B0A4BCDA13838CAE2F7ECEA10

036ECFA1391FA8CDED4F93BADE22C4F960E935977E749A19B4793536C651037F

WindowsServer2003-KB3067903-x64-CHT.exe

693E34584D4455E8BFFBC0FBAC205C0E74A6D7A5

35E27137FC5B21308E4735A4FBC185262DDB2D75E8BA7A791FA79FE65131A29F

WindowsServer2003-KB3067903-x64-DEU.exe

9604D4ECA68B10E05BB40AFF9EFF0B57087D2355

25ECA42F019436F1AFFE8C98EFD7FD7C10AE1517FA146B2B90BF9F46887D47DE

WindowsServer2003-KB3067903-x64-ENU.exe

56590D1FC4BA760994A094504863136E6F98802B

E36523B09289AAE09DEAB9EAC09F09EFC0CDD1752FE3C094FFB1D0EE60019AD0

WindowsServer2003-KB3067903-x64-ESN.exe

E5C3B9E561407AE5E948F7A4CAF6092CFF89C2F6

F49C0F4F3216FEFAFE8EE9571E13ADB8962DDA0D0AAE5142AC83DDC16397288C

WindowsServer2003-KB3067903-x64-FRA.exe

02BCF9C22260F2EADB1819FDD16D06D9BC3BF91F

1A2179D15D1348B5EF48660CB16812F4DF1A78AEBB6A138F2B7041DAD2874F72

WindowsServer2003-KB3067903-x64-ITA.exe

7E065BB247F8D9621693DE016BC7A2BBE1FC7C5B

2BCEA130F0080E33BA2378C5AF5D81DB966F1641B9EEE3C0EF666888A276BE76

WindowsServer2003-KB3067903-x64-JPN.exe

37F1E2AB47E172175415539E95DD58EB857D80F2

6C6AB056054B34CBD43F18DFC5609EA5860A6EAA33B2BD16F985DB9EB6B5BFAA

WindowsServer2003-KB3067903-x64-KOR.exe

5D0B0062F23CAAFA63D526ABCB243FE67DC28E42

A93B0BE045805EB06B6E89A2EF24AEC6605B8BD1134BD80D832062C7A1E7B2EF

WindowsServer2003-KB3067903-x64-PTB.exe

C11B86D381AC8E4D922E8AB545B1F2A86FE7FE83

1DCF6A9FCF8FD8815595952461EAAB2AFFD64E667CEB9FC78EBD19D50613D638

WindowsServer2003-KB3067903-x64-RUS.exe

143377F154B527B7D07B392EC892430F7F4C0046

10ECF84DCE183DDCCD05809A4AAEFCD3DA8B91B0CE64BCFB40429091AE6386B8

WindowsServer2003-KB3067903-x86-CHS.exe

251176E7FD0830AE03230C02541AB1B714503871

930802306271E6E4CEA66FE5C6E962E085472EC98FADCD3BAD7FD3C8F47EEB22

WindowsServer2003-KB3067903-x86-CHS.exe

A15C7669011735C671D0323A81898DAC38036359

957A08580FEF4AE2667ABB723D2D60AAE9EBF3ABDE03F42B505EF974D00A1306

WindowsServer2003-KB3067903-x86-CHT.exe

75E21B0EA339A37BFD2EFAC1A75DA532BF1AED17

F93809E57EC0DEC571B6783D644E1A6806660A34A8D80CFC7A479199CD02717C

WindowsServer2003-KB3067903-x86-CHT.exe

81CBED4FB4A906ADA607D4F3D34DA8BBBBD019AB

1DB9AB79018CD52339254D511A627FA431DA5083796D9D6D24E2F471CEDA739C

WindowsServer2003-KB3067903-x86-CSY.exe

5720C1A582B762F95DA265C750745273EE51C477

8730CD9301BC337E86FACCCCED0698C017C70F7753A1CB4F90D94A24D9F8B056

WindowsServer2003-KB3067903-x86-CSY.exe

A311DAA1D2DD1DB9B85BA50D835773A6C3A4678F

B60C630E0962B368EBA0BA3DB926EA90CF87662EE2A4DC6A6DA15CCE9D0A10C0

WindowsServer2003-KB3067903-x86-DEU.exe

8A0C9AFFC76C3A6D84FE6F8D6CD4287E66C81D3B

B26979C50071618BCBBED1DAB80A3943A83B6B8AC74E1E29410A793A8CEB470A

WindowsServer2003-KB3067903-x86-DEU.exe

BE25A4F856CCB2C670ACD36288E27DFA44896744

6ED9CC0B45FCD6654A8210D76FE513A69DC8266E4C2E7BE2B7EA92113E4D98A1

WindowsServer2003-KB3067903-x86-ENU.exe

4292CDB5D0FA8EC2827AE19D5BBB6170D125D400

88B7DF93770C1B202A05C9FC426117533EA1746B8640BF5E44A602FAEB1B7E02

WindowsServer2003-KB3067903-x86-ESN.exe

1D63569A6EEE2369777B1B942E77D2D4032DA0E0

E4D3DB6064640BFFF36B48F2A516AD28B59DDDF89AD60647C0610376D8082FC7

WindowsServer2003-KB3067903-x86-ESN.exe

7205D0B5A62D14B0FE6B8A979F0BAE66319E493C

A3163350F77E999A409701A0635E171D5BE99532E7EA27683DE76E7F57CB9A67

WindowsServer2003-KB3067903-x86-FRA.exe

7BB4382B17D4229F9428FD0341CD07AA48087BEB

914C364A25D3985BC4AB3AE9E866BC3154E3180C62D9F35B3744C02CFF1EAD05

WindowsServer2003-KB3067903-x86-FRA.exe

C934214248589DA5915789B877E377B119914978

9A6276A54A329EEE2ED2C82490A3040697635331B8A687B3250C810E3E526BB5

WindowsServer2003-KB3067903-x86-HUN.exe

4794A8A34C9111FD1335F24BE12DA07B3DB12440

857D25A86512695AB5391601FC085E21B18E12D2256A1FE0699FCE4DAD5B4A39

WindowsServer2003-KB3067903-x86-HUN.exe

F634D159FC588FD4FBCE25A5C3CAD5ECD0658451

68CE7242AF7B67EA6F72D87E71751AEFC73A93BAC52B6E1B3396C4F2B9A8887C

WindowsServer2003-KB3067903-x86-ITA.exe

15C883BC625C6F09D81AD3951D099CC5EDD95F8F

9D9E8EB2AA60ECD0681A34C5841B25F53DD86E80E82350523404AD85EDD3ADC3

WindowsServer2003-KB3067903-x86-ITA.exe

EF519C4EBA4A68C4B3D3D27BC3919A5DEDA56C8C

A6CF0883C4251D7512B14BDCF06F7E44D564F838A6C9B9853EC38D45455DE05D

WindowsServer2003-KB3067903-x86-JPN.exe

CBE30E56A655401BFB61567E1F17A5D0B0669182

EF9A1FE7D4E62340AE336B02190CE5DF3B4C9F4DED774AB16FBC2D3AFD0D9A17

WindowsServer2003-KB3067903-x86-JPN.exe

DBE3202D89A5C29154AB053407BB55B42707A62D

BB5D36E850176DA95544CB2505BCBA3D817A5D8E8BF8FA5D1500891855E61BA6

WindowsServer2003-KB3067903-x86-KOR.exe

0917F21D3C66F3A75C50A4914C8E2807D76F1C43

46F9A722C4C5109D25BE53DAD3EC9AA86EECDCE344C644968165EEC804DC3AFC

WindowsServer2003-KB3067903-x86-KOR.exe

1DBB723302CDF5F76B7C7FFE95F8E13A80EC4011

08A1493BCB47561C141C8E7EA07265FE77F977F7B67740F9A45310AD0E609146

WindowsServer2003-KB3067903-x86-NLD.exe

0AE892A40E2991B498A72FCC234F0E39F327FFAF

8B8FBF7CC47B60D7D836CEA67EA48F4D0AA3FCE17F1691508D34E272167CA9E3

WindowsServer2003-KB3067903-x86-NLD.exe

CD50BCA17BB757CEC1E0DFAC283F25F9CEA102FA

03909B33A0CC4954BEEF3279DA03A97F025032960473DB14CD87B93A9E1738BB

WindowsServer2003-KB3067903-x86-PLK.exe

3AEB74AF320A23B39F17FF1B3BF837143C950638

100636F0495545204AAB0D8B96D628A4995EC3B26F2D442B4E2278B194261B6F

WindowsServer2003-KB3067903-x86-PTB.exe

298B2734711AAACC538D5A1CF4895D3E8E982548

A59CD09D950FF2626CDE476F0933644AB90E01F1054F80B84A87F59AE410128C

WindowsServer2003-KB3067903-x86-PTG.exe

9077C3C17CB714653A18B4E46FA3BDDBF961B5BE

D5F22F7E64CED4E780C6F046A9BBFE8B8CB09910E26E1FE1D3409557D6456B7F

WindowsServer2003-KB3067903-x86-RUS.exe

645E7499D9A8ABEAD20A02B7CD32739C05DB7CBC

5945822F77D4694F5260F8DE38E7620F078D16BFE2005E2187F6DE7D4598684C

WindowsServer2003-KB3067903-x86-SVE.exe

7BC0FDA51A48AA30D92086579D787D9D4B623700

F06B1516AEF08DEF59714088F4A3E84817BB4301BD0E1A54D096373DB31C1167

WindowsServer2003-KB3067903-x86-SVE.exe

858BFFEB914F4EF86EF35D495B1194A6AB96EDA4

26C8CE8B78C33BE393F46E2AAEFA0B33D0033D81D9D429BF4088EB6D491AF28A

WindowsServer2003-KB3067903-x86-TRK.exe

3F55CB93F560E658EFACCB6F9D2EFBBCC8D2A3F6

EC9C332271937AE295F91F2A4BF4CFC55EC82F4CAC6148AD55E544078C2B1BAC


Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Lokalne wsparcie według kraju: Obsługa międzynarodowa samoa

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×