MS15-074: Luki w zabezpieczeniach usługi Instalator Windows umożliwiają podniesienie uprawnień: 14 lipca 2015 roku.

Streszczenie

Ta aktualizacja zabezpieczeń usuwa lukę w zabezpieczeniach systemu Windows, która może pozwolić na podniesienie uprawnień, jeśli usługa Instalator Windows nieprawidłowo uruchamia skrypty niestandardowe działania. Aby wykorzystać tę lukę, osoba atakująca najpierw złamanie zabezpieczeń użytkownika, który jest zalogowany do systemu docelowego. Osoba atakująca może następnie instalować programy, można przeglądać, zmienić lub usunąć dane, lub można utworzyć nowych kont, zlecając pełnymi prawami administracyjnymi. Aby dowiedzieć się więcej na temat luki w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS15-074.

Więcej informacji

Ważne

 • Wszystkie przyszłe zabezpieczenia i aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami dla Windows RT 8.1, systemu Windows 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2 wymagają zainstalowania aktualizacji 2919355 . Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji 2919355 na komputerach z systemem Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2 aby otrzymywać przyszłe aktualizacje.

 • Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zaleca się zainstalowanie dowolnego języka pakiety, które wymagają przed zainstalowanie tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietów językowych systemu Windows.

Informacje dotyczące instalacji, które są zależne od zachowania mniej bezpieczne

Ważne Kroki opisane w tej sekcji należy wykonać dokładnie. Nieprawidłowa modyfikacja rejestru może spowodować poważne problemy. Przed przystąpieniem do modyfikacji, wykonać kopię zapasową rejestru w celu przywrócenia w razie wystąpienia problemów.

 • Aplikacje korzystające z instalacji, które są zależne od zachowania mniej bezpieczne nie może prawidłowo zainstalować. Jeśli podstawowe znaczenie, włączenia instalacji dla tych aplikacji, Administratorzy IT mogą tymczasowo zrezygnować tej poprawki zabezpieczeń, zmieniając ustawienie rejestru.

  Uwaga Należy pamiętać, że ta metoda zrezygnować wyłącza tę poprawkę zabezpieczeń.

  Aby tymczasowo cofnąć poprawkę zabezpieczeń w KB 3072630, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz , a następnie kliknij przycisk OK.

  2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz w rejestrze:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer
   Uwaga Jeśli ten podklucz nie istnieje, utwórz go.

  3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD.

  4. Dla nazwy DWORD wpisz RemappedElevatedProxiesPolicy, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy RemappedElevatedProxiesPolicy, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

  6. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.

  7. Zainstalować żądanej aplikacji.

  8. Po aplikacji instaluje się pomyślnie, należy ustawić wartość DWORD RemappedElevatedProxiesPolicy na 0 , aby ponownie włączyć poprawkę zabezpieczeń KB 3072630.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń, zmienia się z zachowaniem akcji niestandardowych do uzyskiwania dostępu do gałęzi użytkownika w rejestrze. Ta aktualizacja zabezpieczeń bardziej rygorystycznie wymusza wymaganie tylko niestandardowych akcji, które użyć personifikacji dostęp do HKCU dla bieżącego użytkownika.

Poniżej przedstawiono nowe zachowanie:

 • Akcje niestandardowe z personifikacji ma dostęp HKCU dla bieżącego użytkownika.

 • Akcji niestandardowej, która jest uruchamiana na koncie System będzie miał dostęp HKCU system zamiast HKCU dla bieżącego użytkownika.

Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń, jeśli okaże się, że niektóre klucze rejestru w HKCU nie są ustawione przez akcje niestandardowe, należy ponownie zaprojektować pakietu MSI tak, aby ta akcja niestandardowa jest uznawane.


Znane problemy w tej aktualizacji zabezpieczeń

 • 3153727 Instalator Windows z niektórych czynności nie można zainstalować w systemie Windows Server 2012 R2 lub Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak włączyć funkcję automatycznego aktualizowania zobacz Automatyczne pobieranie aktualizacji zabezpieczeń.

Uwaga Dla Windows RT i Windows RT 8.1, ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update tylko.

Można uzyskać pakiet autonomiczny aktualizacji za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania, aby zainstalować tę aktualizację.

Kliknij łącze pobierania w biuletynie zabezpieczeń firmy Microsoft MS15-074 odpowiadający wersji systemu Windows, które są uruchomione.

Więcej informacji

Windows Server 2003 (wszystkie wersje)Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje o aktualizacji zabezpieczeń dotyczących oprogramowania.

Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane wersje 32-bitowe systemu Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3072630-x86-ENU.exe

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2003 przeznaczone dla komputerów z procesorem x64:
WindowsServer2003-KB3072630-x64-ENU.exe

Wszystkie obsługiwane wersje z procesorem Itanium systemu Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB3072630-ia64-ENU.exe

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Plik dziennika aktualizacji

KB3072630.log

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące usuwania

Użyj apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania lub narzędzia Spuninst.exe, w folderze %Windir%\$NTUninstallKB3072630$\Spuninst.

Informacje o plikach

W sekcji informacje o plikach .

Weryfikacja klucza rejestru

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB3072630\Filelist

Windows Vista (wszystkie wersje)Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje o aktualizacji zabezpieczeń dotyczących oprogramowania.

Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Vista:
Windows6.0-KB3072630-x86.msu

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Vista dla komputerów z procesorem x64:
Windows6.0-KB3072630-x64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące usuwania

WUSA.exe nie obsługuje usuwania aktualizacji. W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacjei wybierz z listy aktualizacji.

Informacje o plikach

W sekcji informacje o plikach .

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji.

Windows Server 2008 (wszystkie wersje)Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje o aktualizacji zabezpieczeń dotyczących oprogramowania.

Nazwy plików aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3072630-x86.msu

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 dla komputerów z procesorem x64:
Windows6.0-KB3072630-x64.msu

Wszystkie obsługiwane wersje z procesorem Itanium systemu Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3072630-ia64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące usuwania

WUSA.exe nie obsługuje usuwania aktualizacji. W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia. W obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacjei wybierz z listy aktualizacji.

Informacje o plikach

W sekcji informacje o plikach .

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji.

Windows 7 (wszystkie wersje)Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje o aktualizacji zabezpieczeń dotyczących oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows 7:
Windows6.1-KB3072630-x86.msu

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 z x64:
Windows6.1-KB3072630-x64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące usuwania

W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika Instalatora lub kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę System i zabezpieczenia, a następnie obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacjei wybierz z listy aktualizacji.

Informacje o plikach

W sekcji informacje o plikach .

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji.

Windows Server 2008 R2 (wszystkie wersje)Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje o aktualizacji zabezpieczeń dotyczących oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2008 R2 x64:
Windows6.1-KB3072630-x64.msu

Wszystkie obsługiwane wersje z procesorem Itanium systemu Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3072630-ia64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące usuwania

W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika Instalatora lub kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę System i zabezpieczenia, a następnie obszarze Windows Updatekliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacjei wybierz z listy aktualizacji.

Informacje o plikach

W sekcji informacje o plikach .

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji.

Windows 8 i Windows 8.1 (wszystkie wersje)Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje o aktualizacji zabezpieczeń dotyczących oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Wszystkie obsługiwane wersje 32-bitowe systemu Windows 8:
Windows8-RT-KB3072630-x86.msu

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8 x64:
Windows8-RT-KB3072630-x64.msu

Wszystkie obsługiwane 32-bitowe wersje systemu Windows 8.1:
Windows8.1-KB3072630-x86.msu

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 x64:
Windows8.1-KB3072630-x64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące usuwania

W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika Instalatora lub kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę System i zabezpieczenia, kliknij przycisk Windows Update, a następnie w obszarze Zobacz też, kliknij zainstalowane aktualizacjei wybierz z listy aktualizacji.

Informacje o plikach

W sekcji informacje o plikach .

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji.

Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 (wszystkie wersje)Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje o aktualizacji zabezpieczeń dotyczących oprogramowania.

Nazwa pliku aktualizacji zabezpieczeń

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3072630-x64.msu

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3072630-x64.msu

Przełączniki instalacji

Zobacz artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base 934307

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące usuwania

W celu odinstalowania aktualizacji zainstalowanej przez program WUSA, należy użyć przełącznika Instalatora lub kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę System i zabezpieczenia, kliknij przycisk Windows Update, a następnie w obszarze Zobacz też, kliknij zainstalowane aktualizacjei wybierz z listy aktualizacji.

Informacje o plikach

W sekcji informacje o plikach .

Weryfikacja klucza rejestru

Uwaga Klucz rejestru nie istnieje do wykrycia obecności tej aktualizacji.

Windows RT i Windows RT 8.1 (wszystkie wersje)Tabela odwołań

Poniższa tabela zawiera informacje o aktualizacji zabezpieczeń dotyczących oprogramowania.

Wdrażania

Te aktualizacje są dostępne za pośrednictwem Witryny Windows Update tylko.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące usuwania

Kliknij polecenie Panel sterowania, Systemi zabezpieczenia, kliknij przycisk Windows Update, a następnie w obszarze Zobacz też, kliknij zainstalowane aktualizacjei wybierz z listy aktualizacji.

Informacje o pliku

W sekcji informacje o plikach .


Nazwa pliku

Skrót SHA1

Skrót SHA256

Windows6.0-KB3072630-ia64.msu

E90C6B7B0A71E8F5A2BCCDCE1C438DEC6EF03DA9

D2AB0F616CCB4109166BC015BD1866D789FB437E5308F4E3341295DC420E4554

Windows6.0-KB3072630-x64.msu

9B1CDB02E13D27451F3B13BDC990A0FF9358F117

DC6D6AB3FADDE5AECEE38F1D9AA267315782B1C69B8CBC5BDF3FFACA0B0DEC92

Windows6.0-KB3072630-x86.msu

E3274FE422E1C4D5A33A98AE33F0B933DF244F0C

39C92388228F8EC9836E7A45B3C11537E9CF0341A0A615E1D73B861B7FCE55FD

Windows6.1-KB3072630-ia64.msu

6C7B578B8B1AB764503FA66D2E6E329EB26B0BB8

B42D5F474A38DD3FD72831295113EA2677F0F76B7F4E0A39BC747ED585F63C8E

Windows6.1-KB3072630-x64.msu

D5130670D4C9CE8618180FA8F2CE40401B9CA7E4

D407C679670CB8D66B854662A2FB8021DA78986728FEC2B2FEF80F4DB3A81FD2

Windows6.1-KB3072630-x86.msu

482A2EB17F3D5290B6224608A16533FCE495E4E6

EBD34DF9FD366BCAC50531B78D696315B5442525CB83A221A5EDF3E05DCAE976

Windows8.1-KB3072630-arm.msu

326FAD57660D2F24635A0A008BC71EA2094EB310

B28BB68701DD0487987C2A09C0FBA619ECB9B0F237223102432E6ADBBF0D28DC

Windows8.1-KB3072630-x64.msu

091031B865773F0A51A53B630CB74304133E5F8A

E2AD3A4749B2AA2E61C66C5FECEB46C53CB5F5E601BDB3F3AEF8352FAC4BD825

Windows8.1-KB3072630-x86.msu

DC560613B4D5991DE6128F10E534D240FAF98422

87FBAB0D9EADDE25FDE25728351F443BE2E8A81CB9A9639CFBBF988D2D805AF0

Windows8-RT-KB3072630-arm.msu

36F1786DA0579CC0038E04412415BA7471A4ABBB

489A5418081DBEB3D4064FB5906F347572FB93CB77ED96519B51C944375700D8

Windows8-RT-KB3072630-x64.msu

7B400B4484CDC7E95C5EB68EF66F4C626744C24E

60720EDE1793CF403DA97F32D6705A9E1B393BB18C016F11C69C57A3863D9E1A

Windows8-RT-KB3072630-x86.msu

61D605EAEC6B2ADBCB71D1FDA659E9F97630B9E3

A65B0F7B89BBC847BD291C3DD2B0253F498C2A1B04243764F86F68C506F16D18

WindowsServer2003-KB3072630-ia64-DEU.exe

E946892D947230F95DB419E5020B0C23727951DB

8D8D6EC005420CCD80E24726A9B88EC7E575BAF81FAAB060ED7ECD357AB336B0

WindowsServer2003-KB3072630-ia64-ENU.exe

6E41D623ABB2EC7DB20CC9919230B7F5BA7902BF

CED97B209F0D4478953B703C53DE9EB43A6EF23FE1E0614053BE788680D0C6A4

WindowsServer2003-KB3072630-ia64-FRA.exe

B171664CFFB4E39AC90194BCCCCD1BE2C53086A2

B39A8FF40F08311804F927A4BC58B0A7C8CB2A780CEE27DA71F4267770548865

WindowsServer2003-KB3072630-ia64-JPN.exe

10D2AA18DB7ECDF943FBC43B02F58DE9B5A7ED03

0C1C941D374355830C19B07529B45952FB3182AAF1F806BBF617F3ACE75346DC

WindowsServer2003-KB3072630-x64-CHS.exe

AC570F50C5694D7ED4B9C8F1687A405B2776714B

7C42D346C7196DEF01D63DA8B3E9E34A379BE7F54F899BD50E25BB467EB2E923

WindowsServer2003-KB3072630-x64-CHT.exe

B34BDC29CBE9502AFA9872C14D243F354BCC1095

96213E81C996DAF030C599E0581AB871DA43C438685A44B3F44A114B6370A6F8

WindowsServer2003-KB3072630-x64-DEU.exe

77EC9DA66FCF1F2BF8A74CC8137AEDCCD4BB163F

77F802DCE04F306AF5C72F530E6887816CE8CCAC6164F2175BBCC5B2C3CD2BB9

WindowsServer2003-KB3072630-x64-ENU.exe

E4E5D7C372DDB9474FBA3947D45A62CAD7051A35

E3541840E1AE46B0A14BBEBF4E7E116EF324134BFE73127BB4B41448CE9F061B

WindowsServer2003-KB3072630-x64-ESN.exe

40D8E64970E55120C6DC0DB1DA1B8BA2F60FA883

1924D6CD0C78759AF6A54D9A2560A670139C8024B0A8F5954A9CBDB47737D565

WindowsServer2003-KB3072630-x64-FRA.exe

439F5D43865B392A3BCBFC62F4BAD041E076D795

57C04BD90C0D1A9CF5496233A8CD989D9F4C0F8EFA670D2D1AA7E65D893C0E8C

WindowsServer2003-KB3072630-x64-ITA.exe

BC8C592D6F63199AC581F4F6E129B702332E4A3D

264E147014A9943190AD32ED3612BDF72AF77218CF96C2731E2BB892C72EE622

WindowsServer2003-KB3072630-x64-JPN.exe

50534D65930D23F45AE1B5035472D817C7931308

8985B8C77C541DEC63B253007018F4F6583762B6FDC56B568D4F6BE603B1E441

WindowsServer2003-KB3072630-x64-KOR.exe

E10F68451C65E799AC295F69E09DCEED4CDFA59E

C5220FF3C2373207B93091A73F95AE56613E2C69E1664C752A9D0B35535F8F16

WindowsServer2003-KB3072630-x64-PTB.exe

3EC3277A99CC6A3976444D04B18B83822E3B467C

C85E422AE818C91AA085EC8CDED37AFAE54E34CF2D8F292F2103C694A1BDB174

WindowsServer2003-KB3072630-x64-RUS.exe

A8E0D97717AF5D7E91CE1DB2D993664F58505EC4

C3C9842F74564658ACE7ADB9FE554A6B8D221A4B28B4DC3D8CCAE487B6438875

WindowsServer2003-KB3072630-x86-CHS.exe

ECFA522FF4C0170F0BEC5F3F9E9256D72787817B

A9C1E0A8DE68D22398E50E1DFD0C6BD30A8C73E21EDF4CD7D2BE74AE9B220A2C

WindowsServer2003-KB3072630-x86-CHT.exe

B69DEB7CC9B8DEEC097EB8A5B4830D9743715517

52C6E77635FFE8D1C8FE9E1CB51B19BD3D7630189278E47D9030AC071361481E

WindowsServer2003-KB3072630-x86-CSY.exe

445109429CBDD3CE08797EE2EA0CC7E5F26F1756

17F9F5296547FD6EAA0D892B372115A0F8BE653B7719C351619BC6097369B0C7

WindowsServer2003-KB3072630-x86-DEU.exe

897FAFF140ECE8D8C73147274CAF67CDE74FAF35

3173A3B4834B0E3467D19E52A7E06A4ACFA314A2EAEC226A19D679D3FF760A84

WindowsServer2003-KB3072630-x86-ENU.exe

6CEE65F05D1A69624B313623C8AE3B1FCF5BE89A

B05000928E6B602E612A6B1311F3D2F5A383325BF8DEE2A2B4799CA762AFD529

WindowsServer2003-KB3072630-x86-ESN.exe

22BC2753C4C8F13677D46D049E0B7D3CF45D19CF

A153CD90FAD8A312B0C34BED7C60C8D8520F8D52770E97C4C5F92C4DC11E74B9

WindowsServer2003-KB3072630-x86-FRA.exe

987E434227A3A2EA96EBD31B7B0D8C45971E576E

7F91DA42ABC7D14BBA6B26284F0DE66CCA766310DD9F8451CB8AA540F064FE4C

WindowsServer2003-KB3072630-x86-HUN.exe

4EE5328647DE2467EB5AE24E94AAF8892F70A54C

CEF940F773A9D2F6F03EEA3AB4E28FE861738D35A30A512CCBCC2C6FF5F3ECCB

WindowsServer2003-KB3072630-x86-ITA.exe

208C2C7363820DF10DCBFE3670DB735EAD504514

60692797BFEDF570851AD65C2B055F135D4A9755B0C7040F87DF2653D2F78117

WindowsServer2003-KB3072630-x86-JPN.exe

35AEB550A6DBA07081474AF4136A9C489339227E

0942D2F14812211748532AFF65279B57B3CD5A2634F2632FF04FAD1FEBC264DF

WindowsServer2003-KB3072630-x86-KOR.exe

31DEDD59C6B7D714FE531B81C5295A0CBE18EEC6

838A9A00EF753DE36B580547EA950B5A644DC99A79D094904D7CA2C9138CC7D9

WindowsServer2003-KB3072630-x86-NLD.exe

A546AFCF70FB964DA9BF20EDD9373073F7644B36

C6591D720A2F0416FDCAC44ED782D2AB5FC8C03A1764240792FDC2C0ECE8BB19

WindowsServer2003-KB3072630-x86-PLK.exe

C36DE9C3DB9BCBA8B67BFECCD59805738BBD4AC3

BC4BFE59988020BC273A9D3B4E88E1CF3CACD5224B4BAE352F8630AFA390B302

WindowsServer2003-KB3072630-x86-PTB.exe

C77D8561757BA461D11AC783DC107D2F8222732B

DA0D2DB5FE03C699C62A237B7977F347B1DB8115F32D0967A5319DA3B3D084C2

WindowsServer2003-KB3072630-x86-PTG.exe

66AC8F61D0C4EBAA82423EF8E213F74213968819

87F60B00525C4F04F72C2B232CB2644F5923F6722A76B5B88B97B7FCE491F7F9

WindowsServer2003-KB3072630-x86-RUS.exe

B7926B6439A8B0D2D66E14B12C6D3D564EE8EA94

6097D16F5F86423263664528C2F01E49CF005D50FD5BE64E5F13F2C9377A4A2A

WindowsServer2003-KB3072630-x86-SVE.exe

827955B510ECD0656F7AD210AB24C9D0BD58386C

4767D65893601EEBAE6E7448F5E84560EE6DA41ABD3A060A1701DF77C08E108C

WindowsServer2003-KB3072630-x86-TRK.exe

BFFC1DA8F1928CE4EC5C63BEFCE9887FF755611E

1348E0B453B95DAFB6AB1D7AA39998A98E07B8AAD889A533659D63422E865AC2


Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego oraz z uwzględnieniem bieżącego czasu letniego (DST). Dodatkowo daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach systemu Windows Server 2003

 • Pliki dotyczące określonego etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (QFE, GDR) zostały wymienione w kolumnach "Service branch" i "SP requirement".

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są publicznie wydane w celu rozwiązania często występujących, krytycznych problemów. Składniki usługi QFE zawierają nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

 • Oprócz plików wymienionych w poniższych tabelach ta aktualizacja oprogramowania instaluje skojarzony z nimi plik wykazu (KBnumer.cat) podpisany za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2003 z x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dodatek SP

Składnik usługi

Crypt32.dll

5.131.3790.5668

1,433,600

26-Jun-2015

22:30

x64

SP2

SP2QFE

Msi.dll

4.5.6002.23731

5,318,144

26-Jun-2015

22:30

x64

SP2

SP2QFE

Msiexec.exe

4.5.6002.23731

125,440

26-Jun-2015

22:30

x64

SP2

SP2QFE

Msihnd.dll

4.5.6002.23579

502,784

26-Jun-2015

22:30

x64

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5233

46,592

26-Jun-2015

22:30

x64

SP2

SP2QFE

Wcrypt32.dll

5.131.3790.5668

600,576

26-Jun-2015

22:30

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsi.dll

4.5.6002.23731

4,470,784

26-Jun-2015

22:30

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsiexec.exe

4.5.6002.23731

96,256

26-Jun-2015

22:30

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsihnd.dll

4.5.6002.23579

332,800

26-Jun-2015

22:30

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5233

46,080

26-Jun-2015

22:30

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2003 z procesorami x 86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dodatek SP

Składnik usługi

Crypt32.dll

5.131.3790.5668

600,576

26-Jun-2015

22:23

x86

SP2

SP2QFE

Msi.dll

4.5.6002.23731

4,470,784

26-Jun-2015

22:23

x86

SP2

SP2QFE

Msiexec.exe

4.5.6002.23731

96,256

26-Jun-2015

14:31

x86

SP2

SP2QFE

Msihnd.dll

4.5.6002.23579

332,800

26-Jun-2015

22:23

x86

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5233

46,080

16-May-2014

04:42

x86

SP2

SP2QFE

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2003 komputerów z procesorami IA-64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Dodatek SP

Składnik usługi

Crypt32.dll

5.131.3790.5668

1,769,984

26-Jun-2015

22:30

IA-64

SP2

SP2QFE

Msi.dll

4.5.6002.23731

8,179,712

26-Jun-2015

22:30

IA-64

SP2

SP2QFE

Msiexec.exe

4.5.6002.23731

237,056

26-Jun-2015

22:30

IA-64

SP2

SP2QFE

Msihnd.dll

4.5.6002.23579

1,084,416

26-Jun-2015

22:30

IA-64

SP2

SP2QFE

W03a3409.dll

5.2.3790.5233

45056

26-Jun-2015

22:30

IA-64

SP2

SP2QFE

Wcrypt32.dll

5.131.3790.5668

600,576

26-Jun-2015

22:30

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsi.dll

4.5.6002.23731

4,470,784

26-Jun-2015

22:30

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsiexec.exe

4.5.6002.23731

96,256

26-Jun-2015

22:30

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wmsihnd.dll

4.5.6002.23579

332,800

26-Jun-2015

22:30

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Ww03a3409.dll

5.2.3790.5233

46,080

26-Jun-2015

22:30

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Informacje o plikach w systemie Windows Vista i Windows Server 2008

 • Pliki, które dotyczą określonego produktu, etapu rozwoju (SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Kamień milowy

  Składnik usługi

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista z dodatkiem SP2 i Windows Server 2008 z dodatkiem SP2

  SP2

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są publicznie wydane w celu rozwiązania często występujących, krytycznych problemów. Składniki usługi LDR zawierają też inne poprawki, a nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Zainstalowane pliki MANIFEST (.manifest) i MUM (.mum) nie są wymienione na liście.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows Vista i Windows Server 2008 x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

28672

27-Feb-2013

07:20

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:15

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:18

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

36864

27-Feb-2013

07:21

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

36864

27-Feb-2013

07:21

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

28672

27-Feb-2013

04:07

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

07:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:46

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

36864

27-Feb-2013

07:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

28672

27-Feb-2013

07:20

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:46

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:24

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

07:28

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

24576

27-Feb-2013

06:46

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

24576

27-Feb-2013

06:15

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:52

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:46

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:18

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:18

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:17

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:18

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:52

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

07:20

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:18

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:15

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:28

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:46

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:22

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:52

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

20480

27-Feb-2013

07:20

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

20480

27-Feb-2013

05:52

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

28672

17-Jun-2015

18:52

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:56

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:36

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

36864

17-Jun-2015

17:05

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

36864

17-Jun-2015

16:56

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

16:20

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:33

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:53

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:29

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

36864

17-Jun-2015

18:07

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

28672

17-Jun-2015

17:33

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:56

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:10

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

24576

17-Jun-2015

18:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

24576

17-Jun-2015

18:01

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:07

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:07

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

16:56

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:41

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:05

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:07

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:01

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

16:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:42

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

16:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:34

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:00

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

20480

17-Jun-2015

17:28

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

20480

17-Jun-2015

18:50

Nie dotyczy

Authui.dll

6.0.6002.19116

1,993,728

02-Jun-2014

10:30

x86

Authui.dll

6.0.6002.23730

1,993,728

17-Jun-2015

16:14

x86

Msi.dll

4.5.6002.19424

2,264,576

17-Jun-2015

16:50

x86

Msimsg.dll

4.5.6002.18005

2 560

11-Apr-2009

04:27

x86

Msi.dll

4.5.6002.23730

2,267,136

17-Jun-2015

16:14

x86

Msimsg.dll

4.5.6002.23730

2 560

17-Jun-2015

15:01

x86

Msiexec.exe

4.5.6002.19424

73,216

17-Jun-2015

15:09

x86

Msiexec.exe

4.5.6002.23730

73,216

17-Jun-2015

15:02

x86

Msihnd.dll

4.5.6002.19116

332,800

02-Jun-2014

10:31

x86

Msihnd.dll

4.5.6002.23730

332,800

17-Jun-2015

16:14

x86

Appinfo.dll

6.0.6002.19116

33,280

02-Jun-2014

10:30

x86

Consent.exe

6.0.6002.19116

82,432

02-Jun-2014

08:56

x86

Appinfo.dll

6.0.6002.23730

33,280

17-Jun-2015

16:14

x86

Consent.exe

6.0.6002.23730

82,432

17-Jun-2015

15:02

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemów Windows Vista i Windows Server 2008 z x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

20,992

27-Feb-2013

07:34

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,552

27-Feb-2013

05:41

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

22,528

27-Feb-2013

06:13

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

22,528

27-Feb-2013

07:38

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

25 600

27-Feb-2013

06:51

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

26,624

27-Feb-2013

06:19

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

20,992

27-Feb-2013

04:12

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,552

27-Feb-2013

06:18

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

22,016

27-Feb-2013

06:03

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,040

27-Feb-2013

06:51

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

25 600

27-Feb-2013

05:38

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

18,432

27-Feb-2013

06:13

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

22,528

27-Feb-2013

07:16

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

24064

27-Feb-2013

05:43

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,040

27-Feb-2013

05:36

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

14848

27-Feb-2013

07:20

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

14,336

27-Feb-2013

06:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,040

27-Feb-2013

05:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,040

27-Feb-2013

06:14

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

21,504

27-Feb-2013

07:36

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

24576

27-Feb-2013

05:47

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,552

27-Feb-2013

05:57

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

22,528

27-Feb-2013

06:00

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,552

27-Feb-2013

06:54

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,040

27-Feb-2013

06:42

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,552

27-Feb-2013

06:57

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,552

27-Feb-2013

06:42

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

22,528

27-Feb-2013

06:01

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,040

27-Feb-2013

05:40

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

22,016

27-Feb-2013

06:04

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

22,528

27-Feb-2013

05:57

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

22,528

27-Feb-2013

05:45

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

23,552

27-Feb-2013

06:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

11,264

27-Feb-2013

05:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

11,776

27-Feb-2013

07:34

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

20,992

17-Jun-2015

17:42

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

24064

17-Jun-2015

18:02

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

22,528

17-Jun-2015

17:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

22,528

17-Jun-2015

19:12

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

26,112

17-Jun-2015

19:07

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

27,136

17-Jun-2015

18:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

21,504

17-Jun-2015

16:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

24064

17-Jun-2015

17:41

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

22,528

17-Jun-2015

18:57

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

23,552

17-Jun-2015

19:11

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

26,112

17-Jun-2015

17:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

18,944

17-Jun-2015

19:18

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

22,528

17-Jun-2015

17:02

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

24576

17-Jun-2015

17:09

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

23,552

17-Jun-2015

19:04

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

14848

17-Jun-2015

18:53

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

14,336

17-Jun-2015

17:27

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

23,552

17-Jun-2015

18:04

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

23,552

17-Jun-2015

18:01

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

21,504

17-Jun-2015

18:08

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

25088

17-Jun-2015

19:10

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

24064

17-Jun-2015

17:37

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

23,040

17-Jun-2015

17:34

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

24064

17-Jun-2015

18:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

23,040

17-Jun-2015

18:05

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

24064

17-Jun-2015

19:17

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

23,552

17-Jun-2015

18:30

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

22,528

17-Jun-2015

18:29

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

23,552

17-Jun-2015

19:14

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

22,528

17-Jun-2015

19:00

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

23,040

17-Jun-2015

18:07

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

22,528

17-Jun-2015

19:15

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

24064

17-Jun-2015

17:02

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

11,264

17-Jun-2015

18:30

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

11,776

17-Jun-2015

18:02

Nie dotyczy

Authui.dll

6.0.6002.19116

2,280,448

02-Jun-2014

21:29

x64

Authui.dll

6.0.6002.23730

2,280,960

17-Jun-2015

16:24

x64

Msi.dll

4.5.6002.19424

3,137,536

17-Jun-2015

16:23

x64

Msimsg.dll

4.5.6002.18005

2 560

11-Apr-2009

05:15

x64

Msi.dll

4.5.6002.23730

3,143,168

17-Jun-2015

16:24

x64

Msimsg.dll

4.5.6002.23730

2 560

17-Jun-2015

15:34

x64

Msiexec.exe

4.5.6002.19424

125,440

17-Jun-2015

15:18

x64

Msiexec.exe

4.5.6002.23730

125,952

17-Jun-2015

15:34

x64

Msihnd.dll

4.5.6002.19116

503,296

02-Jun-2014

21:30

x64

Msihnd.dll

4.5.6002.23730

503,296

17-Jun-2015

16:24

x64

Appinfo.dll

6.0.6002.19116

45056

02-Jun-2014

21:29

x64

Consent.exe

6.0.6002.19116

87,552

02-Jun-2014

20:29

x64

Appinfo.dll

6.0.6002.23730

45056

17-Jun-2015

16:23

x64

Consent.exe

6.0.6002.23730

87,552

17-Jun-2015

15:35

x64

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

28672

27-Feb-2013

07:20

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:15

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:18

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

36864

27-Feb-2013

07:21

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

36864

27-Feb-2013

07:21

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

28672

27-Feb-2013

04:07

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

07:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:46

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

36864

27-Feb-2013

07:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

28672

27-Feb-2013

07:20

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:46

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:24

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

07:28

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

24576

27-Feb-2013

06:46

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

24576

27-Feb-2013

06:15

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:52

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:46

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:18

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:18

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:17

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:18

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:52

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

07:20

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:18

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:15

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:28

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

06:46

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:22

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

32,768

27-Feb-2013

05:52

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

20480

27-Feb-2013

07:20

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

20480

27-Feb-2013

05:52

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

28672

17-Jun-2015

18:52

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:56

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:36

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

36864

17-Jun-2015

17:05

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

36864

17-Jun-2015

16:56

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

16:20

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:33

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:53

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:29

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

36864

17-Jun-2015

18:07

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

28672

17-Jun-2015

17:33

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:56

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:10

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

24576

17-Jun-2015

18:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

24576

17-Jun-2015

18:01

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:07

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:07

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

16:56

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:41

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:05

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:07

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:01

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

16:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:42

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

16:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:34

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

18:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

17:00

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

20480

17-Jun-2015

17:28

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

20480

17-Jun-2015

18:50

Nie dotyczy

Authui.dll

6.0.6002.19116

1,993,728

02-Jun-2014

10:30

x86

Authui.dll

6.0.6002.23730

1,993,728

17-Jun-2015

16:14

x86

Msi.dll

4.5.6002.19424

2,264,576

17-Jun-2015

16:50

x86

Msimsg.dll

4.5.6002.18005

2 560

11-Apr-2009

04:27

x86

Msi.dll

4.5.6002.23730

2,267,136

17-Jun-2015

16:14

x86

Msimsg.dll

4.5.6002.23730

2 560

17-Jun-2015

15:01

x86

Msiexec.exe

4.5.6002.19424

73,216

17-Jun-2015

15:09

x86

Msiexec.exe

4.5.6002.23730

73,216

17-Jun-2015

15:02

x86

Msihnd.dll

4.5.6002.19116

332,800

02-Jun-2014

10:31

x86

Msihnd.dll

4.5.6002.23730

332,800

17-Jun-2015

16:14

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 komputerów z procesorami IA-64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

25 600

27-Feb-2013

05:13

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

20,992

27-Feb-2013

03:41

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

25 600

27-Feb-2013

05:41

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

14848

27-Feb-2013

05:42

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

14,336

27-Feb-2013

06:07

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

11,264

27-Feb-2013

05:23

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

11,776

27-Feb-2013

05:53

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

26,112

17-Jun-2015

17:05

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

21,504

17-Jun-2015

15:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

26,112

17-Jun-2015

17:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

14848

17-Jun-2015

17:25

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

14,336

17-Jun-2015

17:44

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

11,264

17-Jun-2015

18:03

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

11,776

17-Jun-2015

18:21

Nie dotyczy

Authui.dll

6.0.6002.19116

2,951,680

02-Jun-2014

09:25

IA-64

Authui.dll

6.0.6002.23730

2,951,680

17-Jun-2015

15:44

IA-64

Msi.dll

4.5.6002.19424

5,989,888

17-Jun-2015

16:05

IA-64

Msimsg.dll

4.5.6002.18005

2 560

11-Apr-2009

05:01

IA-64

Msi.dll

4.5.6002.23730

5,999,104

17-Jun-2015

15:46

IA-64

Msimsg.dll

4.5.6002.23730

2 560

17-Jun-2015

15:07

IA-64

Msiexec.exe

4.5.6002.19424

237568

17-Jun-2015

15:09

IA-64

Msiexec.exe

4.5.6002.23730

237568

17-Jun-2015

15:07

IA-64

Msihnd.dll

4.5.6002.19116

1,085,952

02-Jun-2014

09:26

IA-64

Msihnd.dll

4.5.6002.23730

1,085,952

17-Jun-2015

15:46

IA-64

Appinfo.dll

6.0.6002.19116

90,624

02-Jun-2014

09:25

IA-64

Consent.exe

6.0.6002.19116

133,120

02-Jun-2014

08:38

IA-64

Appinfo.dll

6.0.6002.23730

90,624

17-Jun-2015

15:44

IA-64

Consent.exe

6.0.6002.23730

133,120

17-Jun-2015

15:09

IA-64

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

36864

27-Feb-2013

07:21

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

28672

27-Feb-2013

04:07

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

36864

27-Feb-2013

07:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

24576

27-Feb-2013

06:46

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

24576

27-Feb-2013

06:15

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

20480

27-Feb-2013

07:20

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.18795

20480

27-Feb-2013

05:52

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

36864

17-Jun-2015

17:05

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

32,768

17-Jun-2015

16:20

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

36864

17-Jun-2015

18:07

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

24576

17-Jun-2015

18:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

24576

17-Jun-2015

18:01

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

20480

17-Jun-2015

17:28

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.0.6002.23730

20480

17-Jun-2015

18:50

Nie dotyczy

Authui.dll

6.0.6002.19116

1,993,728

02-Jun-2014

10:30

x86

Authui.dll

6.0.6002.23730

1,993,728

17-Jun-2015

16:14

x86

Msi.dll

4.5.6002.19424

2,264,576

17-Jun-2015

16:50

x86

Msimsg.dll

4.5.6002.18005

2 560

11-Apr-2009

04:27

x86

Msi.dll

4.5.6002.23730

2,267,136

17-Jun-2015

16:14

x86

Msimsg.dll

4.5.6002.23730

2 560

17-Jun-2015

15:01

x86

Msiexec.exe

4.5.6002.19424

73,216

17-Jun-2015

15:09

x86

Msiexec.exe

4.5.6002.23730

73,216

17-Jun-2015

15:02

x86

Msihnd.dll

4.5.6002.19116

332,800

02-Jun-2014

10:31

x86

Msihnd.dll

4.5.6002.23730

332,800

17-Jun-2015

16:14

x86

Informacje o plikach w systemie Windows 7 i Windows Server 2008 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Kamień milowy

  Składnik usługi

  6.1.7601. 18xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601. 22xxx

  Windows 7 i Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są publicznie wydane w celu rozwiązania często występujących, krytycznych problemów. Składniki usługi LDR zawierają też inne poprawki, a nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Zainstalowane pliki MANIFEST (.manifest) i MUM (.mum) nie są wymienione na liście.

Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 7 x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

27,648

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,720

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

28672

15-Jun-2015

22:00

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

28672

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

32,768

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

33,792

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

27,136

15-Jun-2015

21:33

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,208

15-Jun-2015

21:51

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

28,160

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,696

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

33,280

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

23,552

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,184

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

31,232

15-Jun-2015

21:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,696

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

18,944

15-Jun-2015

21:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

18,432

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,696

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,696

15-Jun-2015

21:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

27,648

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

31,744

15-Jun-2015

22:00

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,208

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,184

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,720

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,696

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,208

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,208

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

28672

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,696

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,184

15-Jun-2015

21:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,184

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,184

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,208

15-Jun-2015

22:00

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

14,336

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

15,360

15-Jun-2015

21:51

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

15,360

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

27,648

15-Jun-2015

21:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,720

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

28672

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

28672

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

32,768

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

33,792

15-Jun-2015

21:38

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

27,136

15-Jun-2015

21:24

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,208

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

28,160

15-Jun-2015

21:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,696

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

33,280

15-Jun-2015

21:40

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

23,552

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,184

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

31,232

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,696

15-Jun-2015

21:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

18,944

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

18,432

15-Jun-2015

21:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,696

15-Jun-2015

21:40

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,696

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

27,648

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

31,744

15-Jun-2015

21:38

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,208

15-Jun-2015

21:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,184

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,720

15-Jun-2015

21:47

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,696

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,208

15-Jun-2015

21:38

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,208

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

28672

15-Jun-2015

21:47

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,696

15-Jun-2015

21:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,184

15-Jun-2015

21:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,184

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,184

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,208

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

14,336

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

15,360

15-Jun-2015

21:40

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

15,360

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll

6.1.7601.18896

1,805,824

15-Jun-2015

21:43

x86

Authui.ptxml

Nie dotyczy

2 721

15-Jun-2015

18:12

Nie dotyczy

Authui.dll

6.1.7601.23099

1,806,848

15-Jun-2015

21:31

x86

Authui.ptxml

Nie dotyczy

2 721

15-Jun-2015

18:14

Nie dotyczy

Msi.dll

5.0.7601.18896

2,364,416

15-Jun-2015

21:43

x86

Msimsg.dll

5.0.7601.18896

25088

15-Jun-2015

21:37

x86

Msi.dll

5.0.7601.23099

2,364,928

15-Jun-2015

21:32

x86

Msimsg.dll

5.0.7601.23099

25088

15-Jun-2015

21:27

x86

Msiexec.exe

5.0.7601.18896

73,216

15-Jun-2015

21:42

x86

Msiexec.exe

5.0.7601.23099

73,216

15-Jun-2015

21:31

x86

Msihnd.dll

5.0.7601.18896

337,408

15-Jun-2015

21:43

x86

Msihnd.dll

5.0.7601.23099

337,408

15-Jun-2015

21:32

x86

Appinfo.dll

6.1.7601.18896

47104

15-Jun-2015

21:43

x86

Consent.exe

6.1.7601.18896

101,824

15-Jun-2015

21:47

x86

Appinfo.dll

6.1.7601.23099

47104

15-Jun-2015

21:31

x86

Consent.exe

6.1.7601.23099

102,336

15-Jun-2015

21:37

x86

Wszystkie obsługiwane wersje systemów Windows 7 i Windows Server 2008 R2 z procesorami x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

27,648

15-Jun-2015

22:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,720

15-Jun-2015

22:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

28672

15-Jun-2015

22:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

28672

15-Jun-2015

22:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

32,768

15-Jun-2015

22:47

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

33,792

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

27,136

15-Jun-2015

21:41

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,208

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

28,160

15-Jun-2015

22:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,696

15-Jun-2015

22:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

33,280

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

23,552

15-Jun-2015

22:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,184

15-Jun-2015

22:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

31,232

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,696

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

18,944

15-Jun-2015

22:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

18,432

15-Jun-2015

22:47

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,696

15-Jun-2015

22:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,696

15-Jun-2015

22:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

27,648

15-Jun-2015

22:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

31,744

15-Jun-2015

22:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,208

15-Jun-2015

22:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,184

15-Jun-2015

22:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,720

15-Jun-2015

22:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,696

15-Jun-2015

22:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,208

15-Jun-2015

22:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,208

15-Jun-2015

22:57

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

28672

15-Jun-2015

22:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,696

15-Jun-2015

22:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,184

15-Jun-2015

22:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,184

15-Jun-2015

22:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,184

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,208

15-Jun-2015

22:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

14,336

15-Jun-2015

22:57

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

15,360

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

15,360

15-Jun-2015

22:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

27,648

15-Jun-2015

22:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,720

15-Jun-2015

22:51

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

28672

15-Jun-2015

22:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

28672

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

32,768

15-Jun-2015

23:00

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

33,792

15-Jun-2015

23:00

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

27,136

15-Jun-2015

21:51

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,208

15-Jun-2015

22:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

28,160

15-Jun-2015

23:01

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,696

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

33,280

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

23,552

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,184

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

31,232

15-Jun-2015

22:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,696

15-Jun-2015

22:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

18,944

15-Jun-2015

22:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

18,432

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,696

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,696

15-Jun-2015

22:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

27,648

15-Jun-2015

22:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

31,744

15-Jun-2015

22:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,208

15-Jun-2015

22:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,184

15-Jun-2015

22:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,720

15-Jun-2015

22:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,696

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,208

15-Jun-2015

22:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,208

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

28672

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,696

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,184

15-Jun-2015

22:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,184

15-Jun-2015

22:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,184

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,208

15-Jun-2015

22:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

14,336

15-Jun-2015

22:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

15,360

15-Jun-2015

22:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

15,360

15-Jun-2015

22:59

Nie dotyczy

Authui.dll

6.1.7601.18896

1,941,504

15-Jun-2015

21:45

x64

Authui.ptxml

Nie dotyczy

2 721

15-Jun-2015

18:12

Nie dotyczy

Authui.dll

6.1.7601.23099

1,942,016

15-Jun-2015

21:56

x64

Authui.ptxml

Nie dotyczy

2 721

15-Jun-2015

18:16

Nie dotyczy

Msi.dll

5.0.7601.18896

3,242,496

15-Jun-2015

21:45

x64

Msimsg.dll

5.0.7601.18896

25088

15-Jun-2015

21:42

x64

Msi.dll

5.0.7601.23099

3,243,520

15-Jun-2015

21:56

x64

Msimsg.dll

5.0.7601.23099

25088

15-Jun-2015

21:51

x64

Msiexec.exe

5.0.7601.18896

128,000

15-Jun-2015

21:44

x64

Msiexec.exe

5.0.7601.23099

128,000

15-Jun-2015

21:55

x64

Msihnd.dll

5.0.7601.18896

504,320

15-Jun-2015

21:45

x64

Msihnd.dll

5.0.7601.23099

504,320

15-Jun-2015

21:56

x64

Appinfo.dll

6.1.7601.18896

70656

15-Jun-2015

21:45

x64

Consent.exe

6.1.7601.18896

112,064

15-Jun-2015

21:50

x64

Appinfo.dll

6.1.7601.23099

70656

15-Jun-2015

21:56

x64

Consent.exe

6.1.7601.23099

112,576

15-Jun-2015

22:01

x64

Msi.dll

5.0.7601.18896

2,364,416

15-Jun-2015

21:43

x86

Msimsg.dll

5.0.7601.18896

25088

15-Jun-2015

21:37

x86

Msi.dll

5.0.7601.23099

2,364,928

15-Jun-2015

21:32

x86

Msimsg.dll

5.0.7601.23099

25088

15-Jun-2015

21:27

x86

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

27,648

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,720

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

28672

15-Jun-2015

22:00

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

28672

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

32,768

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

33,792

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

27,136

15-Jun-2015

21:33

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,208

15-Jun-2015

21:51

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

28,160

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,696

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

33,280

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

23,552

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,184

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

31,232

15-Jun-2015

21:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,696

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

18,944

15-Jun-2015

21:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

18,432

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,696

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,696

15-Jun-2015

21:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

27,648

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

31,744

15-Jun-2015

22:00

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,208

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,184

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,720

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,696

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,208

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,208

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

28672

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,696

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,184

15-Jun-2015

21:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,184

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

29,184

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

30,208

15-Jun-2015

22:00

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

14,336

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

15,360

15-Jun-2015

21:51

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

15,360

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

27,648

15-Jun-2015

21:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,720

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

28672

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

28672

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

32,768

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

33,792

15-Jun-2015

21:38

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

27,136

15-Jun-2015

21:24

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,208

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

28,160

15-Jun-2015

21:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,696

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

33,280

15-Jun-2015

21:40

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

23,552

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,184

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

31,232

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,696

15-Jun-2015

21:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

18,944

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

18,432

15-Jun-2015

21:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,696

15-Jun-2015

21:40

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,696

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

27,648

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

31,744

15-Jun-2015

21:38

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,208

15-Jun-2015

21:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,184

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,720

15-Jun-2015

21:47

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,696

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,208

15-Jun-2015

21:38

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,208

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

28672

15-Jun-2015

21:47

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,696

15-Jun-2015

21:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,184

15-Jun-2015

21:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,184

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

29,184

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

30,208

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

14,336

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

15,360

15-Jun-2015

21:40

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

15,360

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll

6.1.7601.18896

1,805,824

15-Jun-2015

21:43

x86

Authui.ptxml

Nie dotyczy

2 721

15-Jun-2015

18:12

Nie dotyczy

Authui.dll

6.1.7601.23099

1,806,848

15-Jun-2015

21:31

x86

Authui.ptxml

Nie dotyczy

2 721

15-Jun-2015

18:14

Nie dotyczy

Msiexec.exe

5.0.7601.18896

73,216

15-Jun-2015

21:42

x86

Msiexec.exe

5.0.7601.23099

73,216

15-Jun-2015

21:31

x86

Msihnd.dll

5.0.7601.18896

337,408

15-Jun-2015

21:43

x86

Msihnd.dll

5.0.7601.23099

337,408

15-Jun-2015

21:32

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2008 R2 z procesorami IA-64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

32,768

15-Jun-2015

22:53

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

27,136

15-Jun-2015

20:51

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

33,280

15-Jun-2015

22:53

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

18,944

15-Jun-2015

22:52

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

18,432

15-Jun-2015

22:53

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

14,336

15-Jun-2015

22:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

15,360

15-Jun-2015

22:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

32,768

15-Jun-2015

22:43

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

27,136

15-Jun-2015

20:53

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

33,280

15-Jun-2015

22:42

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

18,944

15-Jun-2015

22:42

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

18,432

15-Jun-2015

22:41

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

14,336

15-Jun-2015

22:40

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

15,360

15-Jun-2015

22:42

Nie dotyczy

Authui.dll

6.1.7601.18896

2,312,704

15-Jun-2015

20:55

IA-64

Authui.ptxml

Nie dotyczy

2 721

15-Jun-2015

18:00

Nie dotyczy

Authui.dll

6.1.7601.23099

2,314,240

15-Jun-2015

20:57

IA-64

Authui.ptxml

Nie dotyczy

2 721

15-Jun-2015

18:06

Nie dotyczy

Msi.dll

5.0.7601.18896

6,241,792

15-Jun-2015

20:55

IA-64

Msimsg.dll

5.0.7601.18896

25088

15-Jun-2015

20:52

IA-64

Msi.dll

5.0.7601.23099

6,243,840

15-Jun-2015

20:58

IA-64

Msimsg.dll

5.0.7601.23099

25088

15-Jun-2015

20:55

IA-64

Msiexec.exe

5.0.7601.18896

241,152

15-Jun-2015

20:54

IA-64

Msiexec.exe

5.0.7601.23099

241,152

15-Jun-2015

20:57

IA-64

Msihnd.dll

5.0.7601.18896

1,094,656

15-Jun-2015

20:55

IA-64

Msihnd.dll

5.0.7601.23099

1,094,656

15-Jun-2015

20:58

IA-64

Appinfo.dll

6.1.7601.18896

128,000

15-Jun-2015

20:55

IA-64

Consent.exe

6.1.7601.18896

181,184

15-Jun-2015

20:59

IA-64

Appinfo.dll

6.1.7601.23099

128,000

15-Jun-2015

20:57

IA-64

Consent.exe

6.1.7601.23099

181,696

15-Jun-2015

21:03

IA-64

Msi.dll

5.0.7601.18896

2,364,416

15-Jun-2015

21:43

x86

Msimsg.dll

5.0.7601.18896

25088

15-Jun-2015

21:37

x86

Msi.dll

5.0.7601.23099

2,364,928

15-Jun-2015

21:32

x86

Msimsg.dll

5.0.7601.23099

25088

15-Jun-2015

21:27

x86

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

32,768

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

27,136

15-Jun-2015

21:33

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

33,280

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

18,944

15-Jun-2015

21:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

18,432

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

14,336

15-Jun-2015

21:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.18896

15,360

15-Jun-2015

21:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

32,768

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

27,136

15-Jun-2015

21:24

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

33,280

15-Jun-2015

21:40

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

18,944

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

18,432

15-Jun-2015

21:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

14,336

15-Jun-2015

21:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.1.7601.23099

15,360

15-Jun-2015

21:39

Nie dotyczy

Authui.dll

6.1.7601.18896

1,805,824

15-Jun-2015

21:43

x86

Authui.ptxml

Nie dotyczy

2 721

15-Jun-2015

18:12

Nie dotyczy

Authui.dll

6.1.7601.23099

1,806,848

15-Jun-2015

21:31

x86

Authui.ptxml

Nie dotyczy

2 721

15-Jun-2015

18:14

Nie dotyczy

Msiexec.exe

5.0.7601.18896

73,216

15-Jun-2015

21:42

x86

Msiexec.exe

5.0.7601.23099

73,216

15-Jun-2015

21:31

x86

Msihnd.dll

5.0.7601.18896

337,408

15-Jun-2015

21:43

x86

Msihnd.dll

5.0.7601.23099

337,408

15-Jun-2015

21:32

x86

Informacje o plikach w systemie Windows 8 i Windows Server 2012

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Kamień milowy

  Składnik usługi

  6.2.920 0,16 xxx

  Windows 8 i Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0,20 xxx

  Windows 8 i Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są publicznie wydane w celu rozwiązania często występujących, krytycznych problemów. Składniki usługi LDR zawierają też inne poprawki, a nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Zainstalowane pliki MANIFEST (.manifest) i MUM (.mum) nie są wymienione na liście.

Dla wszystkich obsługiwanych wersji x86 systemu Windows 8

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

46,080

04-May-2013

05:03

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

53248

04-May-2013

05:03

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

49,152

04-May-2013

07:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

49,152

04-May-2013

07:04

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

55,808

04-May-2013

05:05

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

58,368

04-May-2013

06:28

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

46,592

04-May-2013

07:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

46,080

04-May-2013

05:03

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

53248

04-May-2013

05:04

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

48,640

04-May-2013

06:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,688

04-May-2013

06:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

56,320

04-May-2013

05:04

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

40960

04-May-2013

07:16

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

06:25

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,736

04-May-2013

06:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,688

04-May-2013

06:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

31,232

04-May-2013

05:04

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

29,696

04-May-2013

06:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,224

04-May-2013

06:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

07:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

47104

04-May-2013

07:47

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

54,272

04-May-2013

06:28

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,224

04-May-2013

06:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

06:53

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,224

04-May-2013

06:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

51200

04-May-2013

06:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

51200

04-May-2013

06:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

06:25

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

48,128

04-May-2013

06:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.17410

50,688

15-Jun-2015

16:46

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

49,152

04-May-2013

06:43

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

48,640

04-May-2013

07:35

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

06:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

51200

04-May-2013

07:09

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

24064

04-May-2013

06:35

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

24576

04-May-2013

06:42

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

24576

04-May-2013

06:36

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

46,080

04-May-2013

05:30

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

53248

04-May-2013

05:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

49,152

04-May-2013

07:09

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

49,152

04-May-2013

06:56

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

55,808

04-May-2013

05:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

58,368

04-May-2013

06:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

46,592

04-May-2013

07:00

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

46,080

04-May-2013

05:30

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

53248

04-May-2013

05:30

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

48,640

04-May-2013

06:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,688

04-May-2013

06:40

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

56,320

04-May-2013

05:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

40960

04-May-2013

06:51

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

07:01

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,736

04-May-2013

06:37

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,688

04-May-2013

08:08

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

31,232

04-May-2013

05:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

29,696

04-May-2013

06:41

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,224

04-May-2013

06:33

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

07:55

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

47104

04-May-2013

06:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

54,272

04-May-2013

06:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,224

04-May-2013

06:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

06:38

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,224

04-May-2013

07:46

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

51200

04-May-2013

06:56

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

51200

04-May-2013

06:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

06:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

48,128

04-May-2013

06:36

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.21521

50,688

13-Jun-2015

16:30

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

49,152

04-May-2013

06:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

48,640

04-May-2013

06:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

07:16

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

51200

04-May-2013

06:47

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

24064

04-May-2013

07:28

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

24576

04-May-2013

07:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

24576

04-May-2013

07:07

Nie dotyczy

Authui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 894

15-Jun-2015

15:51

Nie dotyczy

Authui.dll

6.2.9200.17410

2,037,760

15-Jun-2015

15:22

x86

Authui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 894

13-Jun-2015

15:14

Nie dotyczy

Authui.dll

6.2.9200.21521

2,037,760

13-Jun-2015

14:26

x86

Actxprxy.dll

6.2.9200.17025

754,176

12-Jun-2014

23:34

x86

Actxprxy.dll

6.2.9200.21142

753664

12-Jun-2014

23:35

x86

Msi.dll

5.0.9200.17412

2,416,640

15-Jun-2015

15:22

x86

Msimsg.dll

5.0.9200.16384

25088

26-Jul-2012

02:43

x86

Msi.dll

5.0.9200.21523

2,416,128

13-Jun-2015

14:27

x86

Msimsg.dll

5.0.9200.16384

25088

26-Jul-2012

02:43

x86

Msiexec.exe

5.0.9200.17412

62,976

15-Jun-2015

15:22

x86

Msiexec.exe

5.0.9200.21523

62,976

13-Jun-2015

14:27

x86

Msihnd.dll

5.0.9200.17150

295,424

11-Oct-2014

05:57

x86

Msihnd.dll

5.0.9200.21269

295,424

11-Oct-2014

05:23

x86

Appinfo.dll

6.2.9200.16550

52,224

06-Mar-2013

05:02

x86

Consent.exe

6.2.9200.17022

104,792

05-Jun-2014

13:55

x86

Appinfo.dll

6.2.9200.20654

52,224

06-Mar-2013

05:04

x86

Consent.exe

6.2.9200.21139

104,792

05-Jun-2014

13:09

x86

Pdc-mw.ptxml

Nie dotyczy

3,997

04-Feb-2013

23:27

Nie dotyczy

Pdc.sys

6.2.9200.16548

57,576

02-Mar-2013

09:06

x86

Pdc-mw.ptxml

Nie dotyczy

3,997

04-Feb-2013

23:32

Nie dotyczy

Pdc.sys

6.2.9200.20652

57,576

02-Mar-2013

09:26

x86

Twinui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 889

15-Jun-2015

15:51

Nie dotyczy

Twinui.dll

6.2.9200.17410

8,858,112

15-Jun-2015

15:22

x86

Windows.systemtoast.autoplay.lnk

Nie dotyczy

1 454

06-Feb-2013

23:22

Nie dotyczy

Windows.systemtoast.share.lnk

Nie dotyczy

1,547

06-Feb-2013

23:22

Nie dotyczy

Twinui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 889

13-Jun-2015

15:14

Nie dotyczy

Twinui.dll

6.2.9200.21521

8,857,600

13-Jun-2015

14:27

x86

Windows.systemtoast.autoplay.lnk

Nie dotyczy

1 454

06-Feb-2013

23:26

Nie dotyczy

Windows.systemtoast.share.lnk

Nie dotyczy

1,547

06-Feb-2013

23:26

Nie dotyczy

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows Server 2012 i Windows 8 przeznaczonych dla komputerów z procesorami x 64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

46,080

04-May-2013

07:06

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

53248

04-May-2013

07:05

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

49,152

04-May-2013

08:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

49,152

04-May-2013

10:24

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

55,808

04-May-2013

07:07

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

58,368

04-May-2013

08:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

46,592

04-May-2013

10:28

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

46,080

04-May-2013

07:06

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

53248

04-May-2013

07:06

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

48,640

04-May-2013

10:30

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,688

04-May-2013

10:27

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

56,320

04-May-2013

07:06

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

40960

04-May-2013

08:47

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

11:15

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,736

04-May-2013

10:47

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,688

04-May-2013

10:27

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

31,232

04-May-2013

07:06

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

29,696

04-May-2013

08:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,224

04-May-2013

10:56

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

10:53

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

47104

04-May-2013

10:36

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

54,272

04-May-2013

09:07

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,224

04-May-2013

08:44

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

09:13

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,224

04-May-2013

08:45

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

51200

04-May-2013

08:43

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

51200

04-May-2013

09:16

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

11:02

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

48,128

04-May-2013

08:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.17410

50,688

15-Jun-2015

19:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

49,152

04-May-2013

10:18

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

48,640

04-May-2013

11:21

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

08:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

51200

04-May-2013

10:29

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

24064

04-May-2013

10:51

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

24576

04-May-2013

08:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

24576

04-May-2013

10:16

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

46,080

04-May-2013

07:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

53248

04-May-2013

07:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

49,152

04-May-2013

09:40

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

49,152

04-May-2013

11:14

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

55,808

04-May-2013

07:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

58,368

04-May-2013

10:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

46,592

04-May-2013

10:44

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

46,080

04-May-2013

07:33

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

53248

04-May-2013

07:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

48,640

04-May-2013

10:36

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,688

04-May-2013

10:20

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

56,320

04-May-2013

07:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

40960

04-May-2013

10:23

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

11:49

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,736

04-May-2013

09:40

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,688

04-May-2013

11:20

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

31,232

04-May-2013

07:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

29,696

04-May-2013

11:23

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,224

04-May-2013

09:05

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

09:03

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

47104

04-May-2013

10:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

54,272

04-May-2013

09:05

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,224

04-May-2013

09:13

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

11:06

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,224

04-May-2013

09:22

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

51200

04-May-2013

09:10

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

51200

04-May-2013

09:05

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

10:18

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

48,128

04-May-2013

10:43

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.21521

50,688

13-Jun-2015

19:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

49,152

04-May-2013

11:19

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

48,640

04-May-2013

09:09

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

09:33

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

51200

04-May-2013

09:09

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

24064

04-May-2013

10:45

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

24576

04-May-2013

09:04

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

24576

04-May-2013

09:04

Nie dotyczy

Authui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 894

15-Jun-2015

18:21

Nie dotyczy

Authui.dll

6.2.9200.17410

2,307,072

15-Jun-2015

15:19

x64

Authui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 894

13-Jun-2015

17:06

Nie dotyczy

Authui.dll

6.2.9200.21521

2,307,072

13-Jun-2015

14:28

x64

Actxprxy.dll

6.2.9200.17025

2,146,304

12-Jun-2014

23:29

x64

Actxprxy.dll

6.2.9200.21142

2,146,816

12-Jun-2014

23:31

x64

Msi.dll

5.0.9200.17412

2,886,144

15-Jun-2015

15:20

x64

Msimsg.dll

5.0.9200.16384

25088

26-Jul-2012

02:34

x64

Msi.dll

5.0.9200.21523

2,875,904

13-Jun-2015

14:28

x64

Msimsg.dll

5.0.9200.16384

25088

26-Jul-2012

02:34

x64

Msiexec.exe

5.0.9200.17412

124,416

15-Jun-2015

15:21

x64

Msiexec.exe

5.0.9200.21523

124,416

13-Jun-2015

14:29

x64

Msihnd.dll

5.0.9200.17150

393,216

11-Oct-2014

07:44

x64

Msihnd.dll

5.0.9200.21269

393,216

11-Oct-2014

06:23

x64

Appinfo.dll

6.2.9200.16550

70,144

06-Mar-2013

06:29

x64

Consent.exe

6.2.9200.17022

112,984

05-Jun-2014

17:56

x64

Appinfo.dll

6.2.9200.20654

69 632

06-Mar-2013

05:06

x64

Consent.exe

6.2.9200.21139

112,984

05-Jun-2014

15:45

x64

Pdc-mw.ptxml

Nie dotyczy

3,997

02-Feb-2013

02:57

Nie dotyczy

Pdc.sys

6.2.9200.16547

69,864

02-Mar-2013

10:39

x64

Pdc-mw.ptxml

Nie dotyczy

3,997

02-Feb-2013

01:37

Nie dotyczy

Pdc.sys

6.2.9200.20651

69,864

02-Mar-2013

10:48

x64

Twinui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 889

15-Jun-2015

18:21

Nie dotyczy

Twinui.dll

6.2.9200.17410

10,116,608

15-Jun-2015

15:20

x64

Windows.systemtoast.autoplay.lnk

Nie dotyczy

1 454

06-Feb-2013

23:23

Nie dotyczy

Windows.systemtoast.share.lnk

Nie dotyczy

1,547

06-Feb-2013

23:23

Nie dotyczy

Twinui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 889

13-Jun-2015

17:06

Nie dotyczy

Twinui.dll

6.2.9200.21521

10,098,176

13-Jun-2015

14:29

x64

Windows.systemtoast.autoplay.lnk

Nie dotyczy

1 454

06-Feb-2013

23:30

Nie dotyczy

Windows.systemtoast.share.lnk

Nie dotyczy

1,547

06-Feb-2013

23:30

Nie dotyczy

Msi.dll

5.0.9200.17412

2,416,640

15-Jun-2015

15:22

x86

Msimsg.dll

5.0.9200.16384

25088

26-Jul-2012

02:43

x86

Msi.dll

5.0.9200.21523

2,416,128

13-Jun-2015

14:27

x86

Msimsg.dll

5.0.9200.16384

25088

26-Jul-2012

02:43

x86

Twinui.dll

6.2.9200.17410

8,858,112

15-Jun-2015

15:22

x86

Twinui.dll

6.2.9200.21521

8,857,600

13-Jun-2015

14:27

x86

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

46,080

04-May-2013

05:03

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

53248

04-May-2013

05:03

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

49,152

04-May-2013

07:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

49,152

04-May-2013

07:04

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

55,808

04-May-2013

05:05

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

58,368

04-May-2013

06:28

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

46,592

04-May-2013

07:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

46,080

04-May-2013

05:03

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

53248

04-May-2013

05:04

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

48,640

04-May-2013

06:48

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,688

04-May-2013

06:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

56,320

04-May-2013

05:04

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

40960

04-May-2013

07:16

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

06:25

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,736

04-May-2013

06:59

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,688

04-May-2013

06:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

31,232

04-May-2013

05:04

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

29,696

04-May-2013

06:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,224

04-May-2013

06:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

07:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

47104

04-May-2013

07:47

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

54,272

04-May-2013

06:28

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,224

04-May-2013

06:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

06:53

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

52,224

04-May-2013

06:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

51200

04-May-2013

06:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

51200

04-May-2013

06:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

06:25

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

48,128

04-May-2013

06:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.17410

50,688

15-Jun-2015

16:46

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

49,152

04-May-2013

06:43

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

48,640

04-May-2013

07:35

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

50,176

04-May-2013

06:26

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

51200

04-May-2013

07:09

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

24064

04-May-2013

06:35

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

24576

04-May-2013

06:42

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.16604

24576

04-May-2013

06:36

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

46,080

04-May-2013

05:30

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

53248

04-May-2013

05:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

49,152

04-May-2013

07:09

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

49,152

04-May-2013

06:56

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

55,808

04-May-2013

05:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

58,368

04-May-2013

06:39

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

46,592

04-May-2013

07:00

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

46,080

04-May-2013

05:30

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

53248

04-May-2013

05:30

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

48,640

04-May-2013

06:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,688

04-May-2013

06:40

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

56,320

04-May-2013

05:50

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

40960

04-May-2013

06:51

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

07:01

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,736

04-May-2013

06:37

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,688

04-May-2013

08:08

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

31,232

04-May-2013

05:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

29,696

04-May-2013

06:41

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,224

04-May-2013

06:33

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

07:55

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

47104

04-May-2013

06:58

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

54,272

04-May-2013

06:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,224

04-May-2013

06:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

06:38

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

52,224

04-May-2013

07:46

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

51200

04-May-2013

06:56

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

51200

04-May-2013

06:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

06:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

48,128

04-May-2013

06:36

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.21521

50,688

13-Jun-2015

16:30

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

49,152

04-May-2013

06:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

48,640

04-May-2013

06:31

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

50,176

04-May-2013

07:16

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

51200

04-May-2013

06:47

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

24064

04-May-2013

07:28

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

24576

04-May-2013

07:32

Nie dotyczy

Authui.dll.mui

6.2.9200.20708

24576

04-May-2013

07:07

Nie dotyczy

Authui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 894

15-Jun-2015

15:51

Nie dotyczy

Authui.dll

6.2.9200.17410

2,037,760

15-Jun-2015

15:22

x86

Authui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 894

13-Jun-2015

15:14

Nie dotyczy

Authui.dll

6.2.9200.21521

2,037,760

13-Jun-2015

14:26

x86

Actxprxy.dll

6.2.9200.17025

754,176

12-Jun-2014

23:34

x86

Actxprxy.dll

6.2.9200.21142

753664

12-Jun-2014

23:35

x86

Msiexec.exe

5.0.9200.17412

62,976

15-Jun-2015

15:22

x86

Msiexec.exe

5.0.9200.21523

62,976

13-Jun-2015

14:27

x86

Msihnd.dll

5.0.9200.17150

295,424

11-Oct-2014

05:57

x86

Msihnd.dll

5.0.9200.21269

295,424

11-Oct-2014

05:23

x86

Informacje o plikach Windows 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2

 • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  Wersja

  Produkt

  Kamień milowy

  Składnik usługi

  6.3.920 0,16 xxx

  Windows 8.1 i Windows Server 2012

  RTM

  GDR

 • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są publicznie wydane w celu rozwiązania często występujących, krytycznych problemów. Składniki usługi LDR zawierają też inne poprawki, a nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

Uwaga Zainstalowane pliki MANIFEST (.manifest) i MUM (.mum) nie są wymienione na liście.

Dla wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows 8.1 opartych na procesorach x 86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Authui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 894

15-Jun-2015

22:33

Nie dotyczy

Authui.dll

6.3.9600.17905

2,460,160

15-Jun-2015

19:57

x86

Msi.dll

5.0.9600.17905

3,607,552

15-Jun-2015

21:09

x86

Msimsg.dll

5.0.9600.16384

25088

22-Aug-2013

04:15

x86

Msiexec.exe

5.0.9600.17905

59,904

15-Jun-2015

21:16

x86

Msihnd.dll

5.0.9600.17415

325,120

29-Oct-2014

01:42

x86

Appinfo.dll

6.3.9600.17415

89,600

29-Oct-2014

01:59

x86

Consent.exe

6.3.9600.17415

108,864

29-Oct-2014

03:14

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64 8.1 systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Authui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 894

15-Jun-2015

23:59

Nie dotyczy

Authui.dll

6.3.9600.17905

2,774,528

15-Jun-2015

20:50

x64

Msi.dll

5.0.9600.17905

3,320,320

15-Jun-2015

22:24

x64

Msimsg.dll

5.0.9600.16384

25088

22-Aug-2013

11:44

x64

Msiexec.exe

5.0.9600.17905

65,024

15-Jun-2015

22:41

x64

Msihnd.dll

5.0.9600.17415

428,032

29-Oct-2014

02:22

x64

Appinfo.dll

6.3.9600.17415

110,080

29-Oct-2014

02:44

x64

Consent.exe

6.3.9600.17415

116,032

29-Oct-2014

04:03

x64

Msi.dll

5.0.9600.17905

3,607,552

15-Jun-2015

21:09

x86

Msimsg.dll

5.0.9600.16384

25088

22-Aug-2013

04:15

x86

Authui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 894

15-Jun-2015

22:33

Nie dotyczy

Authui.dll

6.3.9600.17905

2,460,160

15-Jun-2015

19:57

x86

Msiexec.exe

5.0.9600.17905

59,904

15-Jun-2015

21:16

x86

Msihnd.dll

5.0.9600.17415

325,120

29-Oct-2014

01:42

x86


Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Lokalne wsparcie według kraju: Obsługa międzynarodowa samoa

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji oprogramowania instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Należy pamiętać, że daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego oraz z uwzględnieniem bieżącego czasu letniego. Data i czas może również ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

ARM RT8 systemu Windows

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Authui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 894

15-Jun-2015

15:52

Nie dotyczy

Authui.dll

6.2.9200.17410

2,061,824

15-Jun-2015

15:13

Nie dotyczy

Actxprxy.dll

6.2.9200.17410

776,704

15-Jun-2015

15:13

Nie dotyczy

Msi.dll

5.0.9200.17412

2,064,216

15-Jun-2015

15:38

Nie dotyczy

Msimsg.dll

5.0.9200.16384

25088

26-Jul-2012

01:09

Nie dotyczy

Msiexec.exe

5.0.9200.17412

92,672

15-Jun-2015

15:14

Nie dotyczy

Msihnd.dll

5.0.9200.17101

287,232

30-Aug-2014

03:33

Nie dotyczy

Appinfo.dll

6.2.9200.16550

47104

06-Mar-2013

03:57

Nie dotyczy

Consent.exe

6.2.9200.17101

102,208

30-Aug-2014

04:00

Nie dotyczy

Pdc-mw.ptxml

Nie dotyczy

3,997

02-Feb-2013

02:06

Nie dotyczy

Pdc.sys

6.2.9200.16547

63,720

02-Mar-2013

10:28

Nie dotyczy

Twinui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 889

15-Jun-2015

15:52

Nie dotyczy

Twinui.dll

6.2.9200.17410

8,675,840

15-Jun-2015

15:14

Nie dotyczy

Windows.systemtoast.autoplay.lnk

Nie dotyczy

1 454

06-Feb-2013

23:18

Nie dotyczy

Windows.systemtoast.share.lnk

Nie dotyczy

1,547

06-Feb-2013

23:18

Nie dotyczy


x86 Windows8

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Authui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 894

15-Jun-2015

15:51

Nie dotyczy

Authui.dll

6.2.9200.17410

2,037,760

15-Jun-2015

15:22

x86

Authui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 894

13-Jun-2015

15:14

Nie dotyczy

Authui.dll

6.2.9200.21521

2,037,760

13-Jun-2015

14:26

x86

Actxprxy.dll

6.2.9200.17025

754,176

12-Jun-2014

23:34

x86

Actxprxy.dll

6.2.9200.21142

753664

12-Jun-2014

23:35

x86

Msi.dll

5.0.9200.17412

2,416,640

15-Jun-2015

15:22

x86

Msimsg.dll

5.0.9200.16384

25088

26-Jul-2012

02:43

x86

Msi.dll

5.0.9200.21523

2,416,128

13-Jun-2015

14:27

x86

Msimsg.dll

5.0.9200.16384

25088

26-Jul-2012

02:43

x86

Msiexec.exe

5.0.9200.17412

62,976

15-Jun-2015

15:22

x86

Msiexec.exe

5.0.9200.21523

62,976

13-Jun-2015

14:27

x86

Msihnd.dll

5.0.9200.17150

295,424

11-Oct-2014

05:57

x86

Msihnd.dll

5.0.9200.21269

295,424

11-Oct-2014

05:23

x86

Appinfo.dll

6.2.9200.16550

52,224

06-Mar-2013

05:02

x86

Consent.exe

6.2.9200.17022

104,792

05-Jun-2014

13:55

x86

Appinfo.dll

6.2.9200.20654

52,224

06-Mar-2013

05:04

x86

Consent.exe

6.2.9200.21139

104,792

05-Jun-2014

13:09

x86

Pdc-mw.ptxml

Nie dotyczy

3,997

04-Feb-2013

23:27

Nie dotyczy

Pdc.sys

6.2.9200.16548

57,576

02-Mar-2013

09:06

x86

Pdc-mw.ptxml

Nie dotyczy

3,997

04-Feb-2013

23:32

Nie dotyczy

Pdc.sys

6.2.9200.20652

57,576

02-Mar-2013

09:26

x86

Twinui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 889

15-Jun-2015

15:51

Nie dotyczy

Twinui.dll

6.2.9200.17410

8,858,112

15-Jun-2015

15:22

x86

Windows.systemtoast.autoplay.lnk

Nie dotyczy

1 454

06-Feb-2013

23:22

Nie dotyczy

Windows.systemtoast.share.lnk

Nie dotyczy

1,547

06-Feb-2013

23:22

Nie dotyczy

Twinui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 889

13-Jun-2015

15:14

Nie dotyczy

Twinui.dll

6.2.9200.21521

8,857,600

13-Jun-2015

14:27

x86

Windows.systemtoast.autoplay.lnk

Nie dotyczy

1 454

06-Feb-2013

23:26

Nie dotyczy

Windows.systemtoast.share.lnk

Nie dotyczy

1,547

06-Feb-2013

23:26

Nie dotyczy

x64 Windows8

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Authui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 894

15-Jun-2015

18:21

Nie dotyczy

Authui.dll

6.2.9200.17410

2,307,072

15-Jun-2015

15:19

x64

Authui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 894

13-Jun-2015

17:06

Nie dotyczy

Authui.dll

6.2.9200.21521

2,307,072

13-Jun-2015

14:28

x64

Actxprxy.dll

6.2.9200.17025

2,146,304

12-Jun-2014

23:29

x64

Actxprxy.dll

6.2.9200.21142

2,146,816

12-Jun-2014

23:31

x64

Msi.dll

5.0.9200.17412

2,886,144

15-Jun-2015

15:20

x64

Msimsg.dll

5.0.9200.16384

25088

26-Jul-2012

02:34

x64

Msi.dll

5.0.9200.21523

2,875,904

13-Jun-2015

14:28

x64

Msimsg.dll

5.0.9200.16384

25088

26-Jul-2012

02:34

x64

Msiexec.exe

5.0.9200.17412

124,416

15-Jun-2015

15:21

x64

Msiexec.exe

5.0.9200.21523

124,416

13-Jun-2015

14:29

x64

Msihnd.dll

5.0.9200.17150

393,216

11-Oct-2014

07:44

x64

Msihnd.dll

5.0.9200.21269

393,216

11-Oct-2014

06:23

x64

Appinfo.dll

6.2.9200.16550

70,144

06-Mar-2013

06:29

x64

Consent.exe

6.2.9200.17022

112,984

05-Jun-2014

17:56

x64

Appinfo.dll

6.2.9200.20654

69 632

06-Mar-2013

05:06

x64

Consent.exe

6.2.9200.21139

112,984

05-Jun-2014

15:45

x64

Pdc-mw.ptxml

Nie dotyczy

3,997

02-Feb-2013

02:57

Nie dotyczy

Pdc.sys

6.2.9200.16547

69,864

02-Mar-2013

10:39

x64

Pdc-mw.ptxml

Nie dotyczy

3,997

02-Feb-2013

01:37

Nie dotyczy

Pdc.sys

6.2.9200.20651

69,864

02-Mar-2013

10:48

x64

Twinui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 889

15-Jun-2015

18:21

Nie dotyczy

Twinui.dll

6.2.9200.17410

10,116,608

15-Jun-2015

15:20

x64

Windows.systemtoast.autoplay.lnk

Nie dotyczy

1 454

06-Feb-2013

23:23

Nie dotyczy

Windows.systemtoast.share.lnk

Nie dotyczy

1,547

06-Feb-2013

23:23

Nie dotyczy

Twinui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 889

13-Jun-2015

17:06

Nie dotyczy

Twinui.dll

6.2.9200.21521

10,098,176

13-Jun-2015

14:29

x64

Windows.systemtoast.autoplay.lnk

Nie dotyczy

1 454

06-Feb-2013

23:30

Nie dotyczy

Windows.systemtoast.share.lnk

Nie dotyczy

1,547

06-Feb-2013

23:30

Nie dotyczy

Msi.dll

5.0.9200.17412

2,416,640

15-Jun-2015

15:22

x86

Msimsg.dll

5.0.9200.16384

25088

26-Jul-2012

02:43

x86

Msi.dll

5.0.9200.21523

2,416,128

13-Jun-2015

14:27

x86

Msimsg.dll

5.0.9200.16384

25088

26-Jul-2012

02:43

x86

Twinui.dll

6.2.9200.17410

8,858,112

15-Jun-2015

15:22

x86

Twinui.dll

6.2.9200.21521

8,857,600

13-Jun-2015

14:27

x86

Authui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 894

15-Jun-2015

15:51

Nie dotyczy

Authui.dll

6.2.9200.17410

2,037,760

15-Jun-2015

15:22

x86

Authui-ppdlic.xrm-ms

Nie dotyczy

2 894

13-Jun-2015

15:14

Nie dotyczy

Authui.dll

6.2.9200.21521

2,037,760

13-Jun-2015

14:26

x86

Actxprxy.dll

6.2.9200.17025

754,176

12-Jun-2014

23:34

x86

Actxprxy.dll

6.2.9200.21142

753664

12-Jun-2014

23:35

x86

Msiexec.exe

5.0.9200.17412

62,976

15-Jun-2015

15:22

x86

Msiexec.exe

5.0.9200.21523

62,976

13-Jun-2015

14:27

x86

Msihnd.dll

5.0.9200.17150

295,424

11-Oct-2014

05:57

x86

Msihnd.dll

5.0.9200.21269

295,424

11-Oct-2014

05:23

x86


Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×