MS16-019: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 3.5 w systemie Windows 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2: 9 lutego 2016


Wyświetl produkty, których dotyczy ten artykuł.

Streszczenie

Ta aktualizacja usuwa luki w zabezpieczeniach w programie Microsoft.NET Framework. Luka umożliwia odmowę usługi, jeśli osoba atakująca wstawia specjalnie spreparowany XSLT do składnika web part XML po stronie klienta, który powoduje, że wywołania cykliczne na serwerze. Aby dowiedzieć się więcej na temat tej luki w zabezpieczeniach, zobacz Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS16-019.

Więcej informacji

Ważne Wszystkie przyszłe zabezpieczenia i aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami dla Windows RT 8.1, systemu Windows 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2 wymagają zainstalowania aktualizacji 2919355 . Firma Microsoft zaleca zainstalowanie aktualizacji 2919355 na komputerach z systemem Windows RT 8.1, Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2 aby otrzymywać przyszłe aktualizacje.

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update. Po włączeniu funkcji automatycznego aktualizowania, ta aktualizacja zostanie pobrana i zainstalowana automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania zabezpieczeń aktualizacje automatycznie, zobacz sekcję "Włączenie funkcji automatycznego aktualizowania w Panelu sterowania" w tym artykule Centrum zabezpieczeń & bezpieczeństwa.

Metoda 2: Centrum Pobierania firmy Microsoft

Można uzyskać pakiet autonomiczny aktualizacji za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft. Aby zainstalować tę aktualizację, postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania.

Download Pobierz aktualizację zabezpieczeń 3127222

Informacje na temat wdrażania aktualizacji

Aby uzyskać informacje na temat wdrażania o tej aktualizacji zobacz artykuł bazy wiedzy Knowledge Base firmy Microsoft 3137893.

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Uwaga Nie zaleca się usuwania żadnych aktualizacji zabezpieczeń.

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć apletu Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Aktualizuj informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Ta aktualizacja nie wymaga ponownego uruchomienia systemu po zastosowaniu o ile aktualizowane pliki są zablokowane lub są używane.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.

Skrót pliku

Windows8.1-KB3127222-x64.msu

12907814077E7B409AEF1CB31C2F9FF26CEC9E28

C84DBDCC0A930B868BBBD4027C1984C4E4A7543628ED24E6B7CD68F18BAE39C1

Windows8.1-KB3127222-x86.msu

889A8A1EF37495FE98A28E4F9A125330C74D9251

B83FCA5BB9B0D93B9D35A41C14565D9B048DDCAB45A0DB96355E9F0763314F52

Atrybuty plików

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów x86

Używany składnik usługi GDR

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16 384

21-Aug-2015

13:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

15-Oct-2015

13:26

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

15-Oct-2015

13:26

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

15-Oct-2015

13:27

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

21-Aug-2015

13:14

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

01-Sep-2015

14:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

01-Sep-2015

22:51

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

21-Aug-2015

13:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,872

01-Sep-2015

22:49

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

01-Sep-2015

22:52

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

28-Aug-2015

13:19

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16,896

28-Aug-2015

13:17

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

28-Aug-2015

13:19

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

20-Aug-2015

13:23

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

20-Aug-2015

13:21

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

20-Aug-2015

13:23

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

03-Nov-2015

00:28

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

03-Nov-2015

00:26

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

28672

16-Sep-2015

00:57

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

18-Sep-2015

13:19

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

18-Sep-2015

13:19

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

08-Sep-2015

17:25

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

21-Aug-2015

13:10

system.drawing.dll

2.0.50727.8019

630,784

28-Dec-2015

14:47

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16 384

21-Aug-2015

13:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

15-Oct-2015

13:26

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

15-Oct-2015

13:26

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

15-Oct-2015

13:27

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

21-Aug-2015

13:14

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

01-Sep-2015

14:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

01-Sep-2015

22:51

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

21-Aug-2015

13:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,872

01-Sep-2015

22:49

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

01-Sep-2015

22:52

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

28-Aug-2015

13:19

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16,896

28-Aug-2015

13:17

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

28-Aug-2015

13:19

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

20-Aug-2015

13:23

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

20-Aug-2015

13:21

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

20-Aug-2015

13:23

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

03-Nov-2015

00:28

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

03-Nov-2015

00:26

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

28672

16-Sep-2015

00:57

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

18-Sep-2015

13:19

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

18-Sep-2015

13:19

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

08-Sep-2015

17:25

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

21-Aug-2015

13:10

system.drawing.dll

2.0.50727.8019

630,784

28-Dec-2015

14:47

Składnik usługi LDR

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16 384

03-Oct-2015

05:53

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

08-Sep-2015

17:28

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

08-Sep-2015

17:27

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

08-Sep-2015

17:28

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

31-Aug-2015

19:08

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

08-Sep-2015

17:26

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

17-Dec-2015

14:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

03-Oct-2015

05:52

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,872

17-Dec-2015

14:08

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

17-Dec-2015

14:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

18-Sep-2015

13:20

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16,896

18-Sep-2015

13:20

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

18-Sep-2015

13:20

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

17-Dec-2015

14:11

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

17-Dec-2015

14:11

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

17-Dec-2015

14:11

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

08-Sep-2015

17:25

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

08-Sep-2015

17:25

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

28672

17-Dec-2015

14:13

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

26-Sep-2015

15:11

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

26-Sep-2015

15:11

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

31-Aug-2015

22:32

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

03-Oct-2015

05:56

system.drawing.dll

2.0.50727.8681

630,784

23-Dec-2015

14:24

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16 384

03-Oct-2015

05:53

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

08-Sep-2015

17:28

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

08-Sep-2015

17:27

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

08-Sep-2015

17:28

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

31-Aug-2015

19:08

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

08-Sep-2015

17:26

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

17-Dec-2015

14:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

03-Oct-2015

05:52

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,872

17-Dec-2015

14:08

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

17-Dec-2015

14:09

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

18-Sep-2015

13:20

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16,896

18-Sep-2015

13:20

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

18-Sep-2015

13:20

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

17-Dec-2015

14:11

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

17-Dec-2015

14:11

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

17-Dec-2015

14:11

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

08-Sep-2015

17:25

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

08-Sep-2015

17:25

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

28672

17-Dec-2015

14:13

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

26-Sep-2015

15:11

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

26-Sep-2015

15:11

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

31-Aug-2015

22:32

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

03-Oct-2015

05:56

system.drawing.dll

2.0.50727.8681

630,784

23-Dec-2015

14:24

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na x64

Używany składnik usługi GDR

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

system.drawing.dll

2.0.50727.8019

630,784

28-Dec-2015

14:58

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16 384

28-Dec-2015

14:22

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

28-Dec-2015

14:21

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

28-Dec-2015

14:21

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

28-Dec-2015

14:22

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

30-Oct-2015

15:34

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

30-Oct-2015

15:38

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

30-Oct-2015

15:42

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

28-Dec-2015

14:24

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,872

30-Oct-2015

15:36

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

30-Oct-2015

15:42

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

30-Oct-2015

15:49

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16,896

30-Oct-2015

15:50

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

30-Oct-2015

15:49

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

30-Oct-2015

15:39

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

30-Oct-2015

15:42

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

30-Oct-2015

15:41

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

09-Nov-2015

19:33

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

09-Nov-2015

19:33

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

28672

09-Nov-2015

19:35

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

31-Oct-2015

03:41

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

31-Oct-2015

03:41

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

09-Nov-2015

19:37

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

28-Dec-2015

14:23

system.drawing.dll

2.0.50727.8019

630,784

28-Dec-2015

14:47

system.drawing.dll

2.0.50727.8019

630,784

28-Dec-2015

14:58

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16 384

28-Dec-2015

14:22

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

28-Dec-2015

14:21

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

28-Dec-2015

14:21

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

28-Dec-2015

14:22

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

30-Oct-2015

15:34

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

30-Oct-2015

15:38

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

30-Oct-2015

15:42

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

28-Dec-2015

14:24

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,872

30-Oct-2015

15:36

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

30-Oct-2015

15:42

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

30-Oct-2015

15:49

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16,896

30-Oct-2015

15:50

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

30-Oct-2015

15:49

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

30-Oct-2015

15:39

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

30-Oct-2015

15:42

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

30-Oct-2015

15:41

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

09-Nov-2015

19:33

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

09-Nov-2015

19:33

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

28672

09-Nov-2015

19:35

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

31-Oct-2015

03:41

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

31-Oct-2015

03:41

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

09-Nov-2015

19:37

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

28-Dec-2015

14:23

system.drawing.dll

2.0.50727.8019

630,784

28-Dec-2015

14:47

Składnik usługi LDR

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

system.drawing.dll

2.0.50727.8681

630,784

23-Dec-2015

14:24

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16 384

04-Dec-2015

22:39

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

04-Dec-2015

22:46

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

04-Dec-2015

22:45

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

04-Dec-2015

22:45

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

17-Dec-2015

14:10

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

17-Dec-2015

14:10

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

17-Dec-2015

14:15

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

04-Dec-2015

22:40

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,872

17-Dec-2015

14:14

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

17-Dec-2015

14:15

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

30-Oct-2015

19:47

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16,896

30-Oct-2015

19:49

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

30-Oct-2015

19:48

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

30-Oct-2015

19:44

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

30-Oct-2015

19:45

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

30-Oct-2015

19:45

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

31-Oct-2015

03:38

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

31-Oct-2015

03:38

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

28672

22-Oct-2015

13:18

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

24-Oct-2015

13:19

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

24-Oct-2015

13:18

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

24-Oct-2015

13:12

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

04-Dec-2015

22:42

system.drawing.dll

2.0.50727.8681

630,784

23-Dec-2015

14:24

system.drawing.dll

2.0.50727.8681

630,784

23-Dec-2015

14:24

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16 384

04-Dec-2015

22:39

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

04-Dec-2015

22:46

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

04-Dec-2015

22:45

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

04-Dec-2015

22:45

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

17-Dec-2015

14:10

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

17-Dec-2015

14:10

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

17-Dec-2015

14:15

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

04-Dec-2015

22:40

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,872

17-Dec-2015

14:14

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

17-Dec-2015

14:15

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

30-Oct-2015

19:47

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16,896

30-Oct-2015

19:49

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

30-Oct-2015

19:48

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

30-Oct-2015

19:44

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

30-Oct-2015

19:45

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

30-Oct-2015

19:45

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

31-Oct-2015

03:38

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

31-Oct-2015

03:38

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

28672

22-Oct-2015

13:18

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

24-Oct-2015

13:19

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

24-Oct-2015

13:18

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

24-Oct-2015

13:12

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

04-Dec-2015

22:42

system.drawing.dll

2.0.50727.8681

630,784

23-Dec-2015

14:24

system.drawing.dll

2.0.50727.8681

630,784

23-Dec-2015

14:24

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16 384

04-Dec-2015

22:39

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

04-Dec-2015

22:46

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

04-Dec-2015

22:45

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

04-Dec-2015

22:45

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

17-Dec-2015

14:10

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

17-Dec-2015

14:10

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

17-Dec-2015

14:15

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

04-Dec-2015

22:40

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,872

17-Dec-2015

14:14

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

17-Dec-2015

14:15

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

30-Oct-2015

19:47

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

16,896

30-Oct-2015

19:49

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

30-Oct-2015

19:48

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

30-Oct-2015

19:44

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

30-Oct-2015

19:45

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

15,360

30-Oct-2015

19:45

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

31-Oct-2015

03:38

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

31-Oct-2015

03:38

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

28672

22-Oct-2015

13:18

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

24-Oct-2015

13:19

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

24576

24-Oct-2015

13:18

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

24-Oct-2015

13:12

system.drawing.resources.dll

2.0.50727.7905

13,312

04-Dec-2015

22:42

system.drawing.dll

2.0.50727.8681

630,784

23-Dec-2015

14:24


Pomoc dotycząca instalowania aktualizacji: wsparcie dla usługi Microsoft Update

Rozwiązania zabezpieczeń dla zawodowych informatyków: problemów z aktualizacjami zabezpieczeń i pomocy technicznej

Pomoc dotycząca ochrony komputera z systemem Windows przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem: rozwiązanie i Centrum zabezpieczeń

Lokalne wsparcie według kraju: Obsługa międzynarodowa samoa


PoradyTen artykuł dotyczy następujących produktów:

  • Microsoft.NET Framework 3.5 w razie używania:

    • Windows Server 2012 R2

    • Windows 8.1

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×