Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Urządzenia firmy Microsoft wymienione w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” nie mają specjalnych urządzeń nadawczo-odbiorczych. Zamiast tego mysz i klawiatura korzystają z urządzenia nadawczo-odbiorczego wbudowanego w komputer stacjonarny lub przenośny, z którym są połączone. Sposoby nawiązywania połączenia Bluetooth między myszą lub klawiaturą a komputerem są zróżnicowane. Połączenie zależy od sposobu zaimplementowania technologii Bluetooth w komputerze. Jeśli zastosowanie kroków przedstawionych w tym artykule nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z producentem komputera, aby dowiedzieć się, jak włączyć usługę Bluetooth na komputerze oraz jak dodać urządzenie do komputera.

Uwaga Urządzenie nadawczo-odbiorcze to rodzaj łącznika USB — mała wtyczka z logo USB. Aby zobaczyć złącze USB, kliknij następujące łącze:

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/images/howto/USB_connector.gif

Więcej informacji

Konfigurowanie urządzenia Bluetooth na komputerze z systemem Windows

Jak się upewnić, że usługa Bluetooth jest uruchomiona

 1. Otwórz przystawkę Usługi programu Microsoft Management Console (MMC). W tym celu wykonaj następujące czynności:

  Windows Vista lub Windows 7

  1. Kliknij przycisk Start , wklej lub wpisz następujące polecenie w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

   services.msc

  2. Na liście Programy kliknij pozycję Usługi.

   Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

  Windows XP

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  2. Skopiuj następujące polecenie i wklej je (lub wpisz) w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

   services.msc

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługa obsługi Bluetooth.

 3. Jeśli Usługa obsługi Bluetooth jest zatrzymana, kliknij pozycję Uruchom.

 4. Na liście Typ uruchomienia kliknij pozycję Automatyczny.

 5. Kliknij kartę Logowanie.

 6. Kliknij pozycję Lokalne konto systemowe.

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. Jeśli pojawi się monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Tak.

Jak nawiązać połączenie między urządzeniem Bluetooth a komputerem

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Connect (Połącz) znajdujący się na spodzie myszy. Jeśli urządzenie ma diodę informującą o stanie baterii, będzie ona migać na przemian czerwonym i zielonym światłem, co oznacza, że urządzenie jest wykrywalne.

 2. Otwórz oprogramowanie Bluetooth na komputerze. Oprogramowanie Bluetooth zazwyczaj znajduje się w Panelu sterowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat otwierania oprogramowania Bluetooth, zobacz sekcję „Jak otworzyć oprogramowanie Bluetooth”.

 3. Kliknij kartę Urządzenia , a następnie kliknij opcję Dodaj.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


  Mysz Bluetooth firmy Microsoft nie wymaga klucza dostępu do nawiązania połączenia z komputerem. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie klucza dostępu, wybierz pozycję Brak klucza dostępu. Jeśli nie ma opcji Brak klucza dostępu, spróbuj wprowadzić kod dostępu 0000 za pomocą klawiatury.

Jeśli nie można nawiązać połączenia z komputerem, należy rozwiązać problem z połączeniem Bluetooth. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z połączeniem Bluetooth, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

883258 Jak rozwiązywać problemy z wykrywaniem urządzeń Bluetooth i łącznością Bluetooth w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2
 

894035 Po otwarciu Panelu sterowania brakuje w nim elementu Urządzenia Bluetooth.
 

Jak otworzyć oprogramowanie Bluetooth

Istnieje kilka wersji oprogramowania Bluetooth, które ułatwia nawiązywanie połączenia między urządzeniem a bezprzewodowym urządzeniem nadawczo-odbiorczym Bluetooth. Na przykład w komputerze przenośnym firmy Toshiba może być używane oprogramowanie Bluetooth firmy Toshiba. Systemy Windows 7, Windows Vista oraz Windows XP z dodatkiem SP2 zawierają oprogramowanie Bluetooth firmy Microsoft.

 • Aby otworzyć oprogramowanie Bluetooth firmy Microsoft na komputerze z systemem Windows Vista, Windows 7 lub Windows XP z dodatkiem SP2, kliknij pozycję Urządzenia Bluetooth w Panelu sterowania.

 • Aby otworzyć oprogramowanie Bluetooth firmy Toshiba na komputerach przenośnych firmy Toshiba, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Toshiba, wskaż polecenie Bluetooth, a następnie kliknij polecenie Ustawienia Bluetooth.


  Aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania Bluetooth firmy Toshiba, odwiedź następującą witrynę firmy Toshiba w sieci Web:

  http://www.toshiba.com

 • W przypadku innych producentów komputerów przenośnych należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do komputera. Ewentualnie można skontaktować się z następującymi producentami komputerów, aby uzyskać więcej informacji na temat ich oprogramowania Bluetooth:

  Aby uzyskać informacje dotyczące kontaktowania się z innymi producentami komputerów przenośnych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

  https://support.microsoft.com/pl-pl/gp/oemphone

Konfigurowanie urządzenia Bluetooth na komputerze firmy Apple (Macintosh)

Urządzenia wymienione w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” zostały zaprojektowane do korzystania z funkcji Bluetooth udostępnianych w systemie operacyjnym. Te urządzenia nie wymagają oprogramowania Intellitype ani Intellipoint.

Uwaga Poniższe kroki mogą się różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego Macintosh.
  Aby dodać mysz lub klawiaturę Bluetooth, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że masz świeży zestaw baterii. Jeśli tak nie jest, wyłącz urządzenie Bluetooth. Zielona dioda na urządzeniu powinna zgasnąć.

  Uwaga Zarówno mysz, jak i klawiatura może mieć na spodzie przełącznik włączania/wyłączania. Należy zapoznać się z poniższymi ilustracjami. Świecąca dioda oznacza, że urządzenie jest włączone


  Wymiana baterii


  Włączanie lub wyłączanie urządzenia

 2. W menu Apple kliknij polecenie Preferencje.

 3. Kliknij pozycję Bluetooth.

 4. Kliknij, aby zaznaczyć pola wyboru Włączone i Wykrywalne.


 5. Kliknij pozycję Skonfiguruj nowe urządzenie lub kliknij znak plus (+) w lewym dolnym rogu okna.

 6. W oknie asystenta ustawień Bluetooth kliknij przycisk Dalej.

 7. Włącz urządzenie za pomocą przycisku włączania/wyłączania na spodzie urządzenia.

 8. Wybierz pozycję Mysz lub Klawiatura, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. Naciśnij przycisk synchronizowania (sync) na spodzie urządzenia, jeśli taki przycisk istnieje. Jeśli istnieje przycisk synchronizowania, powinien znajdować się obok symbolu Bluetooth. Jeśli urządzenie nie ma przycisku synchronizowania, przejdź do następnego kroku.

  Synchronizowanie urządzenia

 10. Komputer wykryje urządzenie. Wybierz nazwę myszy lub klawiatury, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 11. Po ukończeniu konfigurowania kliknij przycisk Zakończ. Urządzenie powinno teraz działać.

W przypadku konfigurowania myszy Bluetooth warto pobrać i zainstalować zaawansowane sterowniki portu USB i myszy Bluetooth. Aby znaleźć odpowiedni sterownik, przejdź na następującą witrynę firmy Apple:

http://www.apple.com/downloads/macosx/drivers/steermouse.html Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania urządzenia Bluetooth na komputerze Macintosh, odwiedź następującą witrynę firmy Apple:

http://www.apple.com/support/bluetooth/ Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×