Uwaga: 15 czerwca 2022 r. zostanie wycofana aplikacja komputerowa Internet Explorer 11 (aby uzyskać listę zakresów, zobacz Często zadawane pytania). Te same aplikacje i witryny IE11, z których obecnie korzystasz, można otwierać w Microsoft Edge w trybie programu Internet Explorer. Dowiedz się więcej tutaj.

Źródło: Pomoc techniczna Microsoft

RAPID PUBLISHING

ARTYKUŁY DOTYCZĄCE SZYBKIEGO PUBLIKOWANIA ZAWIERAJĄ INFORMACJE BEZPOŚREDNIO Z ORGANIZACJI POMOCY TECHNICZNEJ FIRMY MICROSOFT. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ TWORZONE W ODPOWIEDZI NA WYŁANIAJĄCE SIĘ LUB UNIKATOWE TEMATY LUB SĄ W ZAMIERZONY SPOSÓB UZUPEŁNIANE INNYMI INFORMACJAMI Z BAZY WIEDZY.

SymptomGdy używasz paska adresu programu Internet Explorer 6.0 lub nowszego do wprowadzania nazwy użytkownika i hasła w celu uzyskania dostępu do witryny FTP, a formatem adresu URL, który wprowadzasz, jest ftp://username:password@domain,jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie: program Windows nie może odnaleźć


ftp://username:password@domain".     Sprawdź pisownię i spróbuj ponownie.

PrzyczynaNazwa użytkownika lub hasło zawiera dowolny ze znaków:


# ? / \ %


To zachowanie jest działaniem zaprojektowany.

RozwiązanieJeśli nazwa użytkownika lub hasło musi zawierać dowolny ze znaków wymienionych w sekcji Przyczyna, należy zakodować znaki specjalne w następujący sposób:


# -> %23


/ -> %2F:


-> %3A


? -> %3F


\ -> %5C


% -> %25

Więcej informacjiRozważmy poniższy przykład.


Użytkownik z nazwą użytkownika "jdoe" i hasłem "Oczywiście?", który chce uzyskać dostęp do witryny FTP na serwerze o nazwie "ftpserver".


Gdy użytkownik spróbuje uzyskać dostęp do witryny za pomocą programu Internet Explorer i ftp://jdoe:Sure?@ftpserver na pasek adresu, dostęp nie powiedzie się i zostanie wyświetlony opisany powyżej komunikat o błędzie.


Jednak gdy użytkownik wprowadzi adres ftp://jdoe:Sure%3F@ftpserver pasku adresu, będzie on pomyślnie uzyskać dostęp do serwera FTP.

ZASTRZEŻENIE

FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU, NIEZAWODNOŚCI ANI ŚCISŁOŚCI INFORMACJI I POKREWNYCH GRAFIK ZAWARTYCH W TEJ WITRYNIE SIECI WEB („MATERIAŁY”). MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ POWIADOMIENIA.


W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ I WYKLUCZAJĄ WSZYSTKIE REPREZENTACJE, GWARANCJE I WARUNKI, CZY TO JAWNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI OŚWIADCZENIA, GWARANCJE LUB WARUNKI TYTUŁU, NIENARUSZEŃ, WYSTARCZAJĄCEGO WARUNKU LUB JAKOŚCI, WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO MATERIAŁÓW.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×