Opis narzędzia do oczyszczania rejestracji poprawek

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) kończy się 12 lipca 2011. Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy korzystać z systemu Windows Vista z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows.

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała narzędzie do oczyszczania rejestracji poprawek. Aby pobrać to narzędzie, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:


http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=165592Uwaga Aby uzyskać informacje dotyczące obsługi tego narzędzia, w wierszu polecenia należy wpisać polecenie PatchRegCleanup /?.

Omówienie

W rejestrze są przechowywane informacje dotyczące aktualizacji zainstalowanych dla każdego produktu zainstalowanego za pomocą Instalatora Windows. Te klucze rejestru ułatwiają określanie, czy dana aktualizacja jest zarejestrowana, zastosowana czy przestarzała lub czy została zastąpiona. Informacje dotyczące zainstalowanych aktualizacji są przechowywane w wielu kluczach i wartościach rejestru. Aby produkt można było obsługiwać (naprawiać, aktualizować lub odinstalować), dane w tych kluczach rejestru muszą być zsynchronizowane. Kiedy dane w tych kluczach rejestru nie są zsynchronizowane, nie można wykonywać operacji trybu konserwacji na pliku msi produktu.

Narzędzie do oczyszczania rejestracji poprawek ułatwia rozwiązywanie niektórych problemów związanych z nieprawidłową lub uszkodzoną rejestracją aktualizacji. To narzędzie umożliwia przywracanie znanego stanu produktu, tak aby można było ponownie zainstalować aktualizacje.

Więcej informacji

Informacje dotyczące każdego produktu zainstalowanego za pomocą Instalatora Windows są przechowywane w następującym podkluczu rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\<Squished GUID for Product> Identyfikator SQUID (squished GUID) to wewnętrzna reprezentacja identyfikatora GUID, która przedstawia właściwość kodu produktu w pliku msi. Informacje dotyczące zainstalowanych aktualizacji dla określonego produktu są rejestrowane w następującym podkluczu Patches:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\<Squished GUID for Product>\Patches\ Informacje dotyczące poszczególnych aktualizacji są wyświetlane w następujących lokalizacjach:

  • W wartości wielociągu AllPatches. Jest tutaj wyświetlany identyfikator SQUID każdej aktualizacji, niezależnie od tego, czy aktualizacja jest zarejestrowana, zastosowana czy przestarzała lub czy została zastąpiona.

  • W węźle Patches w podkluczu, którego nazwa jest identyfikatorem SQUID danej aktualizacji. W tym podkluczu są dostępne dodatkowe szczegóły dotyczące aktualizacji.

Aby można było przeprowadzić prawidłową rejestrację aktualizacji, wszystkie aktualizacje, które zostały zarejestrowane lub zastosowane i których identyfikatory SQUID są wyświetlane w węźle Patches, powinny być również wyświetlane w wartości wielociągu AllPatches. Ponadto wartość wielociągu AllPatches nie powinna zawierać identyfikatorów SQUID aktualizacji, dla których nie ma odpowiednich kluczy rejestru w węźle Patches.

Jeśli informacje dotyczące rejestracji aktualizacji są niezgodne z oczekiwaniami, Instalator Windows nie będzie mógł wykonywać na produkcie żadnych operacji trybu konserwacji.

Narzędzie do oczyszczania rejestracji poprawek pozwala rozwiązać część tych problemów przez usunięcie wszelkich kluczy rejestru w węźle Patches, dla których nie ma odpowiednich wpisów w wartości wielociągu AllPatches.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów związanych z rejestracją aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

971187Jak rozwiązać problemy dotyczące uszkodzonej rejestracji aktualizacji oprogramowania MSI

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×