W tym artykule opisano pakiet poprawki, która zawiera najnowsze poprawki dla Microsoft BitLocker zarządzania i monitorowania (MBAM) 2.5. Sprawdź Szczegóły problemu i wymagania wstępne tej poprawki.

Uwaga Zaleca się test poprawki, przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym.

Objawy

Jeśli komputer ma zainstalowany klient MBAM 2.5 i są szyfrowane przy użyciu bit AES 256 z rozpraszaniem siła szyfrowania, klient MBAM jest zgłaszane jako niezgodne w raportach zgodności MBAM.

Rozwiązanie

Jak zainstalować poprawkę

Tę poprawkę można zainstalować przy użyciu jednej z następujących metod.

Metoda 1: Wykonaj instrukcje Kreatora instalacji

Kliknij dwukrotnie poprawki i dokończyć pracę Kreatora instalacji.

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft znajdują się:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, trzeba mieć zainstalowanego klienta Microsoft BitLocker Administracja i monitorowanie 2.5.

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę poprawkę, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:

MBAM2.5-Client-KB2975636.exe /acceptEula=Yes /quiet


Wyodrębnianie pliku MSP, uruchamiając następujące polecenie w wierszu polecenia:

MBAM2.5-Client-KB2975636.exe /acceptEula=Yes /extract <path to extract MSP>


Następnie należy zainstalować pliku MSP, uruchamiając następujące polecenie:

msiexec /update <path to the extracted MSP> /quiet


Wersja globalna tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Dla x86 wersji programu Microsoft BitLocker Administracja i monitorowanie 2.5

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat Advanced Encryption Standard (AES) przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak skonfigurować metody szyfrowania i siłę szyfrowania przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony funkcją BitLocker przejdź do następującej witryny firmy Microsoft:

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×