Pakiet zbiorczy aktualizacji 14 dla programu System Center 2012 R2 Service Manager

Wprowadzenie

W tym artykule opisano problemy, które naprawiono w 14 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu Microsoft System Center 2012 R2 Service Manager. Ten artykuł zawiera także instrukcje dotyczące instalacji tej aktualizacji.

Problemy rozwiązane

 • Pakiet zbiorczy aktualizacji 14 dla składników programu System Center dodaje obsługę protokołu zabezpieczeń TLS (Transport Layer) w wersji 1.2. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustawiania, konfigurowania i uruchamiania środowiska, aby używać protokołu TLS 1.2 zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  4055768 przewodnik wdrażania pomocy technicznej 1.2 protokołu TLS dla programu System Center 2012 R2

 • Jeśli używasz przycisku Zastosuj do tworzenia new zgłoszenia serwisowego szablonu, szablon jest tworzony brakujące związanej z tym działalności oraz elementów pokrewnych.

 • Dla elementów pracy typów rozszerzonych klasy incydentu, wystąpi błąd "Zmień kolizji", nawet jeśli mają one żadnych zmian zachodzących na siebie.

 • Polecenie cmdlet Get-SCOMGroup środowiska PowerShell nie powiedzie się, jeśli baza danych zawiera wiele grup (takich jak tysięcy).

Jak uzyskać 14 pakiet zbiorczy aktualizacji dla programu System Center 2012 R2 Service Manager

Pakiety aktualizacji programu Service Manager są dostępne przez ręczne pobieranie.

Pobieranie ręczne

Przejdź do następującej strony, aby ręcznie pobrać pakiet aktualizacji w witrynie Microsoft Download Center:

 Pobierz teraz pakiet aktualizacji programu Service Manager.

Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online

Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwy¿szonym poziomie zabezpieczeñ, które utrudniaj¹ wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Instrukcje dotyczące instalacji programu Service Manager

Przed instalacją

Przed zastosowaniem tej aktualizacji, wykonaj następujące kroki:

 1. Jeśli masz wdrożeniu programu System Center filmowej z Runbook interakcji z System Center Service Manager (za pośrednictwem programu PowerShell programu Service Manager lub działania pakiet integracji Menedżera usługi), należy zainstalować konsoli programu System Center Service Manager wraz z 14 pakietu zbiorczego aktualizacji na każdym z serwerów programu System Center filmowej Runbook.

 2. Według systemu Windows należy zainstalować następujące aktualizacje na wszystkie role Service Manager (Zarządzanie serwerami, serwer hurtowni danych, Self Service Portal i konsole analityka, w tym konsole analityka, zainstalowane na serwerach System Center filmowej Runbook), System operacyjny.

  System operacyjny

  Wymagane do zainstalowania aktualizacji

  Windows 8.1 / Windows Server 2012 R2

  • 3154520 Obsługa wersji domyślny System TLS zawarte w.NET Framework 3.5 w systemie Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1

  Windows Server 2012

  • 3154519 Obsługa wersji domyślny System TLS zawarte w.NET Framework 3.5 w systemie Windows Server 2012

  Dodatek SP1 dla systemu Windows 7 / Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

  • 3154518 Obsługa wersji domyślny System TLS zawarte w.NET Framework 3.5.1 w systemie Windows 7 z dodatkiem SP1 i Server 2008 R2 z dodatkiem SP1

  Windows 10 / Windows Server 2016

  • 3154521 pakiet zbiorczy poprawek 3154521.NET Framework 4.5.2 i 4.5.1 w systemie Windows

  • 3156421 zbiorczej aktualizacji dla wersji systemu Windows 10 1511 i systemu Windows Server 2016 Technical Preview 4: 10 maja 2016

 3. Ustawić wartości klucza rejestru następujące na wszystkie role Service Manager (Zarządzanie serwerami, serwer hurtowni danych, Self Service Portal i konsole analityka), zgodnie z systemu operacyjnego Windows. Dla 64-bitowych systemach operacyjnych:

  Ścieżka

  Klucz rejestru

  Wartość

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v2.0.50727

  SystemDefaultTlsVersions

  dword:00000001

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v2.0.50727

  SystemDefaultTlsVersions

  dword:00000001

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319

  SystemDefaultTlsVersions

  dword:00000001

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319

  SystemDefaultTlsVersions

  dword:00000001

  Dla 32-bitowych systemach operacyjnych:

  Ścieżka

  Klucz rejestru

  Wartość

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v2.0.50727

  SystemDefaultTlsVersions

  dword:00000001

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\ 4.0.30319

  SystemDefaultTlsVersions

  dword:00000001

 4. Przed zastosowaniem tej aktualizacji, należy zamknąć wszystkie aplikacje związane z programu Service Manager. Na przykład zamknięcie konsoli programu Service Manager, łącza portalu samoobsługowego i narzędzia do tworzenia treści.

 5. Upewnij się, że serwer hurtowni danych został pomyślnie zsynchronizowany z serwerem zarządzania co najmniej jeden raz.

 6. Upewnij się, że aktualizacja jest zainstalowana na składniki programu Service Manager w następującej kolejności:

  1. Serwer hurtowni danych

  2. Podstawowy serwer zarządzania

  3. Pomocnicze serwery zarządzania

  4. Wszystkie konsole analityka

Instalacja

 1. Pobierz aktualizację do folderu docelowego. Ta aktualizacja zawiera zarówno w wersji x86, jak i w wersji x64-bitowych. Pobierz odpowiednią wersję dla używanego systemu.

 2. Otwórz folder docelowy, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pobrane pliku.

 3. Kliknij Uruchom jako administrator.

 4. Zaakceptuj postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft, a następnie wykonaj kroki w Kreatorze instalacji.

Po zakończeniu instalacji

Jak najszybciej po zainstalowaniu tej aktualizacji, należy ponownie uruchomić wszystkie konsole.

Pliki aktualizacji w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji

Oto lista plików, które zostały zmienione w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji. Jeśli nie masz zainstalowane wszystkie poprzednie pakiety zbiorcze aktualizacji, może również zaktualizowane pliki inne niż te wymienione w tym miejscu. Aby uzyskać pełną listę plików, które są aktualizowane zobacz sekcję "Pliki zaktualizowany w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji" wszystkich pakietów zbiorczych aktualizacji, które zostały wydane po bieżącego pakietu zbiorczego aktualizacji.

Plik

Wersja pliku

Rozmiar (w bajtach)

Microsoft.EnterpriseManagement.Core.Cmdlets.psd1

1587

Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll

7.5.3079.768

2576384

Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.Core.dll

7.5.3079.768

757760

Microsoft.EnterpriseManagement.Reporting.Code.dll

7.5.3079.768

90112

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Application.Common.dll

7.5.3079.768

1327104

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Applications.ServiceRequest.Workflows.dll

7.5.3079.768

102400

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Cmdlets.psd1

1605

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Linking.Consumer.OperationalStore.dll

7.5.3079.768

114688

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.OpsMgrConnector.dll

7.5.3079.768

188416

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Sdk.dll

7.5.3079.768

307200

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.SLA.Common.dll

7.5.3079.768

245760

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ExtendedControls.dll

7.5.3079.768

59904

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.SMControls.dll

7.5.3079.768

1331200

Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.Utility.dll

7.5.3079.768

319488

Microsoft.Mom.CmdbInstanceSubscriptionDataSourceModule.dll

7.5.3079.768

339968

Microsoft.Mom.DatabaseQueryModules.dll

7.5.3079.768

233472

OMCIConnector_SyncMetadata_UpdateTimestamp.PS1

11742

System.Center.Service.Manager.psm1

3112

Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.Cmdlets.dll

7.5.3079.768

159744

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.SdkDataAccess.dll

7.5.3079.768

1,229,840

Microsoft.Mom.DiscoveryDatabaseAccess.dll

7.5.3079.768

177,160

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ViewFramework.dll

7.5.3079.768

125440

Microsoft.EnterpriseManagement.Core.SdkUtilities.dll

7.5.3079.768

135168

SCMsgs.dll

7.5.3079.768

114688

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ChangeManagement.Workflows.dll

7.5.3079.768

90112

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ReleaseManagement.Workflows.dll

7.5.3079.768

81920

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.DataCenter.dll

7.5.3079.768

151552

Microsoft.EnterpriseManagement.Orchestration.dll

7.5.3079.768

139264

Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.Olap.dll

7.5.3079.768

217088

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.SessionManager.dll

7.5.3079.768

118784

Microsoft.EnterpriseManagement.SystemCenter.LinkingFramework.DataSync.dll

7.5.3079.768

36864

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.AD.dll

7.5.3079.768

102400

Microsoft.EnterpriseManagement.WindowsUtility.dll

7.5.3079.768

32768

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe

7.5.3079.768

921600

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Cmdlets.dll

7.5.3079.768

299008

Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.QueryCache.dll

7.5.3079.768

2269184

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.FormsInfra.dll

7.5.3079.768

589824

Microsoft.EnterpriseManagement.ResourceAccessLayer.dll

7.5.3079.768

806912

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ActivityManagement.Workflows.dll

7.5.3079.768

106496

Microsoft.EnterpriseManagement.SystemCenter.LinkingFramework.MomIntegration.dll

7.5.3079.768

61440

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.SCOConnector.dll

7.5.3079.768

98304

Microsoft.EnterpriseManagement.Core.dll

7.5.3079.768

4464640

Microsoft.EnterpriseManagement.MPImporter.dll

7.5.3079.768

13824

TraceScenarios.cab

7.5.3079.768

4687

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ActivityManagement.Forms.dll

7.5.3079.768

458752

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Applications.ServiceCatalog.Tasks.dll

7.5.3079.768

634880

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Applications.ServiceRequest.Common.dll

7.5.3079.768

200704

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Applications.ServiceRequest.Tasks.dll

7.5.3079.768

77824

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ChangeManagement.Presentation.dll

7.5.3079.768

94208

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Datawarehouse.dll

7.5.3079.768

270336

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.KnowledgeManagement.Forms.dll

7.5.3079.768

233472

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ReleaseManagement.Forms.dll

7.5.3079.768

360448

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ReleaseManagement.Presentation.dll

7.5.3079.768

90112

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Administration.dll

7.5.3079.768

1634304

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Applications.ServiceRequest.Forms.dll

7.5.3079.768

323584

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Applications.ProblemManagement.Forms.dll

7.5.3079.768

385024

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Incident.Forms.dll

7.5.3079.768

675840

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ActivityManagement.Presentation.dll

7.5.3079.768

81920

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Incident.TaskHandlers.dll

7.5.3079.768

159744

Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.SynchModule.dll

7.5.3079.768

159744

Microsoft.EnterpriseManagement.Core.resources.dll(EN)

7.5.3079.768

315392

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.SdkDataAccess.resources.dll(EN)

7.5.3079.768

45056

Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Cmdlets.dll-help.xml(en)

840748

Microsoft.Mom.Sdk.Authorization.dll

7.5.3079.768

197648

Microsoft.Mom.ServiceCommon.dll

7.5.3079.768

32,784

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×