Wprowadzenie

Pakiet zbiorczy poprawek (kompilacja 4.00.3558.02) jest dostępny dla programu Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010. ten pakiet zbiorczy poprawek zawiera wszystkie wcześniejsze poprawki opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB):

978864 Pakiet aktualizacji 1 dla programu Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 20102028634 pakiet zbiorczy poprawek (kompilacja 4.0.3547.2) jest dostępny dla programu Microsoft Forefront Identity Manager (fim) 2010Pakiet zbiorczy poprawek rozwiązuje również problemy i udostępnia funkcje, które nie zostały wcześniej udokumentowane w artykule bazy wiedzy. Aby uzyskać więcej informacji o tych problemach i funkcjach, zobacz sekcję "więcej informacji".

Rozwiązanie

Informacje dotyczące poprawki

Obsługiwana poprawka jest dostępna w firmie Microsoft. Ta poprawka jest jednak przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Poprawkę należy stosować tylko w przypadku systemów, w których występują problemy opisane w tym artykule. Ta poprawka może być dodatkowo testowana. Jeśli nie jest to poważnie narażony na ten problem, zalecamy poczekanie na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę. Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy znajduje się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania". Jeśli ta sekcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Microsoft i pomocą techniczną, aby uzyskać poprawkę. Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe problemy lub jeśli jest wymagane rozwiązanie problemu, może być konieczne utworzenie oddzielnego żądania usługi. Zwykłe opłaty za pomoc techniczną będą dotyczyć dodatkowych pytań i problemów, które nie kwalifikują się do tej konkretnej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne żądanie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga W formularzu "Poprawka dostępna do pobrania" są wyświetlane Języki, dla których jest dostępna poprawka. Jeśli nie widzisz swojego języka, oznacza to, że poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Aby można było zastosować tę poprawkę, na komputerze musi być zainstalowany program Microsoft Forefront Identity Manager 2010.

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki nie trzeba ponownie uruchamiać komputera.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ten pakiet zbiorczy poprawek zastępuje następujący pakiet poprawek:

2028634 Pakiet zbiorczy poprawek (kompilacja 4.0.3547.2) jest dostępny dla programu Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny dla tych plików są podane w formacie UTC (Coordinated Universal Time). Podczas wyświetlania informacji o pliku są one konwertowane na czas lokalny. Aby sprawdzić różnicę między czasem UTC a lokalnym, Użyj karty strefa czasowa w elemencie Data i godzina w panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Date

Okresie

Fimaddinsextensionslp_x64_kb2272389.msp

Nie dotyczy

4 358 144

09-Sep-2010

13:09

Fimaddinsextensionslp_x86_kb2272389.msp

Nie dotyczy

3 478 016

09-Sep-2010

12:48

Fimaddinsextensions_x64_kb2272389.msp

Nie dotyczy

3 051 520

09-Sep-2010

13:09

Fimaddinsextensions_x86_kb2272389.msp

Nie dotyczy

2 570 240

09-Sep-2010

12:48

Fimcmbulkclient_x86_kb2272389.msp

Nie dotyczy

2 256 384

09-Sep-2010

12:48

Fimcmclient_x64_kb2272389.msp

Nie dotyczy

5 793 280

09-Sep-2010

13:09

Fimcmclient_x86_kb2272389.msp

Nie dotyczy

5 127 680

09-Sep-2010

12:48

Fimcm_x64_kb2272389.msp

Nie dotyczy

10 140 160

09-Sep-2010

13:09

Fimpcns_x64_kb2272389.msp

Nie dotyczy

182 784

09-Sep-2010

13:09

Fimpcns_x86_kb2272389.msp

Nie dotyczy

142 848

09-Sep-2010

12:48

Fimservicelp_x64_kb2272389.msp

Nie dotyczy

4 605 440

09-Sep-2010

13:09

Fimservice_x64_kb2272389.msp

Nie dotyczy

16 491 008

09-Sep-2010

13:09

Fimsyncservice_x64_kb2272389.msp

Nie dotyczy

21 146 624

09-Sep-2010

13:09

Więcej informacji

Naprawione problemy związane z zarządzaniem certyfikatami

W tym pakiecie poprawek rozwiązano następujący problem:problem, który przesłano przez usługę aktualizacji online, nie może zaktualizować atrybutu Target w usłudze Active Directory w zarządzaniu certyfikatami programu FIM 2010.

Stała funkcja i problemy związane z zarządzaniem poświadczeniami

W tym pakiecie poprawek rozwiązano następującą funkcję i problemy:

Funkcji

Funkcja 1Kreator rejestracji resetowania hasła nie umożliwia organizacjom dostarczenia linku do ich zasad dotyczących danych. Ta poprawka umożliwia dodanie poprawki w celu udostępnienia funkcji, za pomocą której można wstawić link do zasad dotyczących danych organizacji i wyświetlić to łącze w Kreatorze rejestracji resetowania hasła. Aby włączyć tę funkcję, należy ustawić wartość rejestru PrivacyLink (REG_SZ) po zastosowaniu tej poprawki. Ta poprawka jest dostępna w szablonach zasad grupy programu Identity Manager 2010. Aby uzyskać szablony zasad grupy, odwiedź następującą witrynę Centrum pobierania firmy Microsoft w sieci Web:

Szablony zasad grupy programu Microsoft Forefront Identity Manager 2010

Generuje

Problem 1Ta poprawka umożliwia poprawne działanie funkcji pamięci podręcznej rejestracji hasła samoobsługowego. Po włączeniu funkcji pamięć podręczna rejestracji użytkownicy, którzy zostali zarejestrowani do resetowania hasła, będą sprawdzali okresowo rejestrację, aby upewnić się, że jest ona aktualna. Użytkownicy, którzy nie zostali zarejestrowani, będą w dalszym ciągu monitowani o zarejestrowanie się w celu zresetowania hasła za każdym razem, gdy logują się do systemu Windows.Problem 2Typ wartości rejestru CacheInterval i MaxOffset jest ustawiany na REG_SZ w szablonach zasad grupy. Ta poprawka koryguje typ REG_DWORD. Ta poprawka jest dostępna w szablonach zasad grupy programu Identity Manager 2010. Aby uzyskać szablony zasad grupy, odwiedź następującą witrynę Centrum pobierania firmy Microsoft w sieci Web:

Szablony zasad grupy programu Microsoft Forefront Identity Manager 2010Problem 3Po zresetowaniu internetowych usług informacyjnych Portal resetowania hasła zwraca następujący komunikat o błędzie:

Wystąpił nieoczekiwany błąd.

Dodana funkcja związana z deklaratywnym zastrzeganiem

W tym pakiecie poprawek dodano następującą funkcję:Funkcja 1ta poprawka umożliwia reguły synchronizacji wychodzącej używanie zakresu przepływu, który uwzględnia więcej niż dwa typy zasobów.

Rozwiązano problem związany ze wspólnym interfejsem użytkownika

W tym pakiecie poprawek rozwiązano następujący problem:problem 1, gdy istnieje więcej niż siedem UocListViews w jednej konfiguracji ekranu kontroli zasobów (RCDC), UocListView jest renderowany w widoku szkieletu zamiast w widoku graficznym.

Naprawione problemy i funkcje związane z aparatem synchronizacji

W tym pakiecie poprawek Rozwiązano następujące funkcje i problemy:

Funkcje

Funkcja 1Poprawka wprowadza nowy klucz rejestru MinimalObjectLogging. Dzięki temu mniejsza informacja będzie rejestrowana, jeśli wystąpił błąd podczas uruchamiania. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego klucza rejestru, odwiedź następującą witrynę internetową Microsoft TechNet:

Ustawienia kluczy rejestru i plików konfiguracji w programie FIM 2010Funkcja 2Ta poprawka zapisuje komunikat o błędzie w dzienniku zdarzeń, gdy uruchomiony agent zarządzania napotka błędy przemieszczenia.Funkcja 3Agent zarządzania może mieć kilka partycji. Na przykład agent zarządzania usługi Active Directory może mieć kilka partycji, na których każda domena w lesie jest partycją. Gdy cała partycja nie jest zaznaczona, wszystkie uprzednio zaimportowane obiekty są przechowywane w obszarze łącznika. Następnie pełny import wszystkich innych partycji usuwa wszystkie obiekty, które znajdują się na niezaznaczonym partycji.

Generuje

Problem 1W rzadkich okolicznościach, gdy Kosz jest włączony w systemie Windows Server 2008 R2, jest wyświetlany kod błędu 0x80230309. Ponadto w agencie zarządzania usługi Active Directory jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

DiMAGE wskazuje operację aktualizowania lub zamieniania. Ale obraz nie istnieje.

Problem 2Kwerenda WMI dla MIIS_RunHistory nie zwraca żadnego wyniku.Problem 3Agent zarządzania łącznością (ECMA) ma Właściwość CustomData, która jest używana do przechowywania znaku wodnego na potrzeby delty. Gdy wystąpi błąd eksportowania — nie-powrotnie importowany, znak wodny nie jest zatwierdzany. Poprawka zatwierdza Właściwość CustomData, nawet jeśli wystąpi błąd.Problem 4Gdy ostatni członek zostanie przygotowany do wyeksportowania, atrybut z wieloma wzorcami generuje błąd "nie znaleziono atrybutu". Ten błąd występuje, gdy aparat synchronizacji uruchamia import, który jest wyświetlany w nowym członku, a nie w oczekiwany sposób.Problem 5Pierwszeństwo atrybutu nie działa zgodnie z oczekiwaniami w przypadku deklaracyjnego inicjowania obsługi administracyjnej, a Agent.To zarządzania usługą FIM umożliwia wykonanie jednej z następujących operacji po zastosowaniu tej poprawki:

  • Uruchom tylko pełną synchronizację na agencie zarządzania Active Directory (MA), która ma wyższy priorytet niż kod FIM.

  • Uruchom w wersji Preview zatwierdzanie połączonych obiektów CS nieprawidłowych obiektów Metaverse na końcu, które mają wyższy priorytet niż kod FIM.

Problem 6Jeśli tworzysz nową skrzynkę pocztową przy użyciu metody "ExchangeUtils" w programie, w atrybucie nTSecurityDescriptor może wystąpić komunikat "Eksport-Change-unimported". Ta poprawka koryguje normalizację tego atrybutu.Problem 7W rzadkich przypadkach aparat synchronizacji może powodować awarie z atrybutem członka o wielu wzorcach.Problem nr 8Podczas zmieniania typu obiektu podczas inicjowania obsługi skryptów jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

DiMAGE ma inną klasę kotwicy lub obiekt podstawowy od tego, co pokazano na hologramie.

Problem 9Po uruchomieniu MAs w nieoczekiwanym porządku i usunięciu ostatniego członka grupy jest wyświetlany komunikat o błędzie "0x80070057 (parametr jest nieprawidłowy"). w przypadku wieloskładnikowego, wielowartościowego atrybutu odwołania, takiego jak członek grupy.Problem 10W rzadkich przypadkach aparat synchronizacji może ulec awarii podczas synchronizacji przyrostowej.

Naprawione problemy odnoszące się do aparatu przepływu pracy

Problem 1Zmiana grup dynamicznych w programie FIM 2010 wymaga dużo czasu, aby zmiany zostały wprowadzone. Ta poprawka zwiększa wydajność po wprowadzeniu tych zmian.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×