Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Objawy

Podczas łączenia się systemu Unicode SAP w programie Microsoft Visual Studio za pomocą Connector platformy .NET (KBC) w programie Microsoft BizTalk Server (zgodnie z opisem w sekcji Podłączanie do systemu SAP w programie Visual Studio), pobierania metadanych dla operacji IDOC/RFC/tRFC/BAPI powoduje błędy, które wyglądają następująco:

Karta komunikat o błędzie: Wystąpił błąd podczas próby przekonwertowania tablicy bajtów: [/ BEV1/NEMAT BEV1/NEMATMAS05 701] z RFCTYPE: RFCTYPE_CHAR o długości: 4 i miejsc po przecinku: 0 do typu .net. Nazwa pola dla parametru/to: zwolnione.

Wystąpił błąd podczas przeglądania system LOB. Karta wiadomości: Błąd podczas deserializacji treści komunikatu odpowiedzi dla operacji "Przeglądaj".

Rozwiązanie

Ten problem został rozwiązany w następujących aktualizacji zbiorczej dla programu BizTalk Server:

Zbiorcza aktualizacja 2 dla programu BizTalk Server 2016

Zbiorcza aktualizacja 5 dla systemu BizTalk Adapter Pack 2013

Zbiorcza aktualizacja 6 dla programu BizTalk Server R2 2013

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Powiązane artykuły

Aby uzyskać informacji na temat dodatków service pack i listy Aktualizacja zbiorcza dla programu BizTalk Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2555976 dodatek Service pack i listy Aktualizacja zbiorcza dla programu BizTalk Server

Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek programu BizTalk Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2003907 informacji dotyczących poprawek systemu BizTalk i obsługi dodatku Service Pack

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×