Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

WPROWADZENIE

Ta zbiorcza aktualizacja dla programu Microsoft BizTalk Adapter Pack 2013 zawiera poprawki dotyczące problemów BizTalk Adapter Pack 2013, które zostały rozwiązane po wydaniu BizTalk Adapter Pack 2013.

Zaleca się test poprawki, przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym. Ponieważ są zbiorcze, każde nowe wydanie aktualizacja zawiera wszystkie poprawki i wydania aktualizacji wszystkich aktualizacji zabezpieczeń, które zostały uwzględnione w poprzednim BizTalk Adapter Pack 2013. Firma Microsoft zaleca, aby rozważyć zastosowanie najnowszej aktualizacji systemu BizTalk Adapter Pack 2013.

Ważne uwagi dotyczące pakietu aktualizacji zbiorczej

  • Każdy pakiet aktualizacji zbiorczej zawiera wszystkie aktualizacje składników. Jednak pakiet aktualizacji zbiorczej aktualizacji tylko te składniki, które są zainstalowane w systemie.

Uwaga Aby uzyskać więcej informacji dotyczących najnowszego dodatku service pack lub pakiet aktualizacji zbiorczej dla programu BizTalk Adapter Pack 2013 kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2555976 dodatek Service Pack i aktualizacji zbiorczej listy serwera BizTalk

Więcej informacji

Pakiet aktualizacji zbiorczej dla programu BizTalk Adapter Pack 2013 jest w pakiecie zbiorczym aktualizacji, który zawiera wszystkie poprzednie poprawki do daty dla systemu BizTalk Adapter Pack 2013.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej do opisywania aktualizacji produktów firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Pakiet poprawek, które są uwzględnione w zbiorczej aktualizacji 5 dla programu BizTalk Adapter Pack 2013

Artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, które omówiono te poprawki są zwalniane jak tylko staną się dostępne. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów BizTalk Adapter Pack 2013 kliknij następujące numery artykułów w celu przejdź do artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Numer artykułu KB

Opis

3192680

Poprawka: Struktura odpowiedzi NCO BAPI różni się od ClassicRFC Jeśli BAPI odpowiedź jest puste

3202537

Poprawka: "Wystąpił błąd podczas przeglądania system LOB" po rozwinięciu IDOC schematu z nowy typ złącza NCo na serwerze BizTalk

3203865

Poprawka: BizTalk dostawcy danych programu SAP nie ma Właściwość ConnectorType

4010116

Poprawka: "nie można przydzielić klienta w puli" Błąd w NCo na serwerze BizTalk

4012183

Poprawka: Błąd podczas pobierania metadanych dla operacji IDOC/RFC/tRFC/BAPI systemu SAP używa kodowania standardu Unicode i typ połączenia jest NCo na serwerze BizTalk

4013857

Poprawka: Karta WCF SAP ulega awarii po zmianie Właściwość ConnectorType NCo na serwerze BizTalk

4020013

Poprawka: Brak hierarchii segment iDOC otrzymanych w SAP i zawiera błędy, gdy jest on wysyłany przez NCo z serwera BizTalk

4020014

Poprawka: Karta SAP w trybie NCo nie Przytnij końcowe znaki niedrukowalne na serwerze BizTalk

Jak uzyskać zbiorczego pakietu aktualizacji 5 dla programu BizTalk Adapter Pack 2013

BizTalk Server korzysta z modelu aktualizacji zbiorczej (CU) za dostarczanie poprawek i aktualizacji. Każdy Zbiorcza aktualizacja zawiera nowe aktualizacje, a także wszystkie aktualizacje zawarte w poprzednich aktualizacji zbiorczych. Zaleca się test i dotyczą wszystkich środowisk BizTalk najnowszej CU.

Wszystkie nowe poprawki są publicznie dostępne w nadchodzących aktualizacji zbiorczej. Autonomiczne poprawki mogą być udzielane przed Następna aktualizacja zbiorcza, jeśli zgłoszonego problemu jest krytyczny, ma wpływ znaczącą działalność i nie ma obejścia tego problemu. Autonomiczny poprawki (jeśli jest dostępny) wymagają najnowsze wydała zbiorczą aktualizację jako warunek wstępny.

Centrum Pobierania

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:

alternate text

Pobrać 5 aktualizację zbiorczą dla programu BizTalk Adapter Pack 2013 teraz.
Data wydania:, 16 sierpnia 2017

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania firmy Microsoft obsługuje pliki, zobacz jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online.

Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów przy użyciu najbardziej aktualnego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w nim.

Informacje o pakiecie aktualizacji zbiorczej

Wymagania wstępneAby zastosować ten pakiet aktualizacji zbiorczej, musi mieć zainstalowany program BizTalk Adapter Pack 2013.

Uwaga Jeśli plik Readme.txt jest uwzględniony w tym pakiecie aktualizacji zbiorczej, zobacz plik Readme.txt, aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej aktualizacji.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaMusisz ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tego pakietu aktualizacji zbiorczej.

Angielskiej wersji tej aktualizacji ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć Strefa czasowa kartę w datę i godzinę w Panelu sterowania.

Dla wszystkich obsługiwanych wersji x64 BizTalk Adapter Pack 2013

Nazwa pliku

Wersja

Data

Rozmiar

Platforma

Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 15:51:58: 00

455712

x64

Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 15:51:58: 00

455712

x64

Microsoft.Adapters.OracleDB.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 15:51:58: 00

390176

x64

Microsoft.Adapters.OracleDB.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 15:51:58: 00

390176

x64

Microsoft.Adapters.SAP.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 15:51:58: 00

431120

x64

Microsoft.Adapters.SAP.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 15:51:58: 00

431120

x64

Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 15:51:58: 00

66584

x64

Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 15:51:58: 00

66584

x64

Microsoft.Adapters.SAP.SAPGInvoker.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 15:51:58: 00

158760

x64

Microsoft.Adapters.SAP.SAPGInvoker.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 15:51:58: 00

158760

x64

Microsoft.Adapters.Sql.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 15:51:58: 00

259088

x64

Microsoft.Adapters.Sql.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 15:51:58: 00

259088

x64

Microsoft.Data.SAPClient.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 15:51:58: 00

336920

x64

Microsoft.Data.SAPClient.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 15:51:58: 00

336920

x64

Wszystkie obsługiwane wersje systemu BizTalk Adapter Pack 2013 x86

Nazwa pliku

Wersja

Data

Rozmiar

Platforma

Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 3:40:38 PM

459808

x86

Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 3:40:38 PM

459808

x86

Microsoft.Adapters.OracleDB.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 3:40:38 PM

394272

x86

Microsoft.Adapters.OracleDB.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 3:40:38 PM

394272

x86

Microsoft.Adapters.SAP.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 3:40:38 PM

435216

x86

Microsoft.Adapters.SAP.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 3:40:38 PM

435216

x86

Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 3:40:38 PM

66584

x86

Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 3:40:38 PM

66584

x86

Microsoft.Adapters.SAP.SAPGInvoker.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 3:40:38 PM

145960

x86

Microsoft.Adapters.SAP.SAPGInvoker.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 3:40:38 PM

145960

x86

Microsoft.Adapters.Sql.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 3:40:38 PM

263184

x86

Microsoft.Adapters.Sql.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 3:40:38 PM

263184

x86

Microsoft.Data.SAPClient.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 3:40:38 PM

341016

x86

Microsoft.Data.SAPClient.dll

3.5.7433.2

8-14-2017 3:40:38 PM

341016

x86

Powiązane artykuły

Aby uzyskać więcej informacji na temat poprawek programu BizTalk Server kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2003907 informacje dotyczące poprawek programu BizTalk Server

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×