Poprawka: Komunikat wyjątku "System.ComponentModel.Win32Exception" po uruchomieniu aplikacji WPF przeglądarki, aby odczytywać lub zapisywać pliki cookie w przeglądarce Firefox

Symptomy

W przeglądarce Firefox uruchomieniu aplikacji przeglądarki Windows Presentation Foundation (WPF). Gdy aplikacja odczytuje lub zapisuje plik cookie w przeglądarce sieci Web, awarie aplikacji Presentationhost.exe a następujący komunikat o błędzie:

System.ComponentModel.Win32Exception: Wystąpił nieznany błąd (0x105) w MS. Internal.AppModel.CookieHandler.SetCookieUnsafe (identyfikator Uri uri, cookieData ciąg, ciąg p3pHeader) w System.Windows.Application.SetCookie (Uri uri, wartość ciągu)

Ten problem występuje, gdy są spełnione następujące warunki:

  • Wersja przeglądarki Firefox nie jest wcześniejsza niż 3.0.

  • .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) zainstalowane na komputerze.

Rozwiązanie

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak jest ona przeznaczona do usunięcia tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service Pack zawierający tę poprawkę. Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z biurem obsługi klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o pomocy technicznej odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty za połączenie z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli specjalista firmy Microsoft zdecyduje że określona aktualizacja, może rozwiązać Twój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Wymagania wstępne

Musi mieć.NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 w celu zastosowania tej poprawki.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące pliku

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

x86 wersji i x64 wersji

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Npwpf.dll

3.5.30729.4122

68,408

04-Jun-2009

10:19

x86

Obejście

Aby obejść ten problem, należy użyć wersji przeglądarki Firefox starszej niż 3.0.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×