Poprawka: Niestandardowe.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 aplikacji korzystającej z Windows Forms nie drukuje lub nie stosuje zdefiniowanych ustawień drukarki w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Vista lub Windows Server 2008 Service Pack 2

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Zastosować aktualizację zabezpieczeń 2656374 na komputerze, na którym jest uruchomiony dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Vista lub Windows Server 2008 Service Pack 2.

  • Uruchom niestandardowej aplikacji Microsoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2, który używa Windows Forms.

W tym scenariuszu mogą wystąpić następujące problemy:

  • Niestandardowej aplikacji nie może drukować, gdy aplikacja używa niestandardowych kontroler wydruku. Ten problem może się objawiać jako Brak, aby drukować bez komunikatów o błędach, nawet wtedy, gdy strony nie jest drukowany.

  • Nie można stosować ustawienia drukarki, które są zdefiniowane w aplikacji niestandardowej. (Takie ustawienia obejmują rozmiar strony, układ, Zasobnik papieru i tak dalej). Zamiast tego mogą być stosowane ustawienia drukarki domyślnej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń aktualizacji 2656374, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2656374 MS12-025: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Vista i Windows Server 2008 Service Pack 2: 10 kwietnia 2012

Rozwiązanie

Informacje dotyczące pobierania

Ta poprawka jest dostępna do pobrania w Microsoft Download Center:

Download Pobierz teraz x86 wersji tego pakietu poprawek. Download X64-bitowych wersja tego pakietu poprawek, Pobierz teraz. Download Pobierz teraz komputerów z procesorami IA-64 wersja tego pakietu poprawek.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwy¿szonym poziomie zabezpieczeñ, które utrudniaj¹ wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Przełączniki wiersza polecenia dla tej poprawki

Aby uzyskać informacje dotyczące różnych przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę poprawkę kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

934307 Opis narzędzia Autonomiczny Instalator rozszerzenia Windows Update (Wusa.exe) i plików msu w systemie Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2

Informacje dotyczące ponownego uruchamiania

Ta poprawka nie wymaga ponownego uruchomienia systemu po zastosowaniu o ile aktualizowane pliki są zablokowane lub są używane.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych wcześniej wydanych poprawek.

Informacje o usuwaniu poprawek

Aby usunąć tę poprawkę, należy użyć apletu Programy i funkcje w Panelu sterowania.

Informacje dotyczące pliku

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Wszystkie obsługiwane wersje systemów x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

16 384

12-Sep-2011

11:01

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:06

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:06

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

09-Sep-2011

11:25

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

19,968

13-Jan-2012

20:06

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:07

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:07

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

12-Sep-2011

11:01

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,872

13-Jan-2012

20:07

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

13-Jan-2012

20:07

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:08

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

16,896

09-Sep-2011

11:26

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

12-Sep-2011

11:02

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:08

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:08

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

13-Jan-2012

20:09

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:09

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:09

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

28672

13-Jan-2012

20:10

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:10

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:10

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

13,312

12-Sep-2011

11:02

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

13,312

12-Sep-2011

11:03

System.drawing.dll

2.0.50727.5729

630,784

23-Apr-2012

11:00

Wszystkie obsługiwane wersje systemów opartych na x64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

System.drawing.dll

2.0.50727.5729

630,784

23-Apr-2012

10:59

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

16 384

13-Jan-2012

20:07

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:07

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:08

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

15-Nov-2011

15:03

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

19,968

13-Jan-2012

20:08

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:09

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:09

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

15-Nov-2011

21:43

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,872

13-Jan-2012

20:09

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

13-Jan-2012

20:09

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:10

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

16,896

15-Nov-2011

15:04

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

15-Nov-2011

21:43

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:10

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:10

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

13-Jan-2012

20:11

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:11

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:12

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

28672

13-Jan-2012

20:12

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:12

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

13-Jan-2012

20:13

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

13,312

15-Nov-2011

21:43

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

13,312

15-Nov-2011

21:43

System.drawing.dll

2.0.50727.5729

630,784

23-Apr-2012

11:00

Wszystkie obsługiwane wersje systemów komputerów z procesorami IA-64

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

System.drawing.dll

2.0.50727.5729

630,784

23-Apr-2012

10:51

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

24576

16-Aug-2010

14:31

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

16-Aug-2010

14:31

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

16,896

16-Aug-2010

14:31

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

15,360

20-Aug-2010

06:44

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

13,312

20-Aug-2010

06:44

System.drawing.resources.dll

2.0.50727.4016

13,312

20-Aug-2010

06:45

System.drawing.dll

2.0.50727.5729

630,784

23-Apr-2012

11:00

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Informacje zawarte w tym artykule dotyczą

Ten artykuł dotyczy następujących produktów:

  • Microsoft.NET Framework 2.0 z dodatkiem Service Pack 2 w razie używania:

    • Windows Vista Service Pack 2

    • Dodatek Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2008

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×