Program czytnik ekranu nie działa poprawnie, gdy używasz Menedżera serwera w systemie Windows 8 lub systemu Windows Server 2012

Objawy

Założono, że komputer, na którym jest uruchomiony system Windows Server 2012 lub komputerze z systemem Windows 8, który ma zdalnego serwera administracji narzędzia dla systemu Windows 8 zainstalowany. Jeśli używasz czytnika ekranu do czytania elementów na ekranie w Menedżerze serwera mogą wystąpić następujące problemy na tym komputerze.

Problem 1

Gdy użytkownik próbuje dodać lub usunąć ról lub funkcji za pomocą Menedżera serwera, czytnika ekranu nie odczytuje stan pola wyboru Wybór roli lub pole wyboru Wybór funkcji.

Problem 2

Kiedy użytkownik próbuje dodać lub usunąć ról lub funkcji za pomocą Menedżera serwera, czytnika ekranu nie odczytuje zawartość rolę zależną okno dialogowe lub okno dialogowe zale¿y od.

Problem 3

Gdy użytkownik próbuje dodać lub usunąć ról lub funkcji za pomocą Menedżera serwera, czytnika ekranu nie odczytuje stan instalacji roli lub funkcji.

Problem 4

Załóżmy, że użytkownik próbuje dodać lub usuwanie ról lub funkcji za pomocą Menedżera serwera. Po wybraniu roli lub funkcji, fokus nie jest ustawiony do wybranej roli lub funkcji. W związku z tym program czytnik ekranu nie może odczytać zawartość wybranej roli lub funkcji.

Wydanie 5

Załóżmy, że użytkownik próbuje dodać lub usuwanie ról lub funkcji za pomocą Menedżera serwera. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe rola zależna lub okno dialogowe zale¿y od, fokus nie ustawiono do okna dialogowego. W związku z tym program czytnik ekranu nie może odczytać zawartość okna dialogowego.

Przyczyna

Problemy występują, ponieważ niektóre informacje w kreatorze dodawania ról i funkcji i Kreator usuwania ról i funkcji jest niedostępny. W związku z tym powiązane elementy nie odbijają się poprawnie w czytnika ekranu.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 2883201 lub zainstalowania poprawki, którą opisano w tym artykule. Ta poprawka jest również dostępna w .

Informacje o aktualizacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uzyskiwania tego pakietu zbiorczego aktualizacji 2883201, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

pakiet zbiorczy aktualizacji Windows RT, Windows 8 i Windows Server 2012: październik 2013Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, należy przesłać żądanie do centrum obsługi klienta firmy Microsoft i obsługi technicznej w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępneAby zastosować tę poprawkę, zostanie uruchomiony system Windows Server 2012 lub wersji systemu Windows 8, który ma zdalnego serwera administracji Tools for Windows 8 zainstalowany.

Informacje dotyczące rejestruAby użyć poprawki w tym pakiecie, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomieniaPo zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawekTa poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja globalna tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach w systemie Windows 8 i Windows Server 2012Ważne Poprawki systemu Windows 8 i Windows Server 2012 są zawarte w tych samych opakowaniach. Jednak tylko „Windows 8” znajduje się na stronie żądania poprawki. Aby zażądać pakietu poprawek, który dotyczy jednego lub obu systemów operacyjnych, wybierz poprawkę, która jest wyświetlana w obszarze „Windows 8” na stronie. Zawsze sprawdzaj w sekcji „Stosuje się do”, do jakiego systemu operacyjnego dotyczy każda z poprawek.

  • Pliki dotyczące określonego produktu, etapu rozwoju (RTM, SPn) i składnika usługi (LDR, GDR) można zidentyfikować przez sprawdzenie wersji pliku, jak pokazano w poniższej tabeli:

  • Składniki usługi GDR zawierają tylko te poprawki, które są publicznie wydane w celu rozwiązania często występujących, krytycznych problemów. Składniki usługi LDR zawierają też inne poprawki, a nie tylko publicznie rozpowszechniane poprawki.

  • Pliki MANIFESTU (.manifest) i pliki MUM (.mum) instalowane są dla każdego środowiska są wymienione osobno w sekcji "Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 8 i Windows Server 2012". Pliki MUM i pliki MANIFESTU oraz skojarzone pliki z wykazu zabezpieczeń (.cat), są bardzo ważne, aby utrzymać stan zaktualizowanych składników. Pliki katalogu zabezpieczeń, których atrybuty nie zostały wymienione, są podpisane za pomocą podpisu cyfrowego firmy Microsoft.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Informacje o dodatkowych plikach dla systemu Windows 8 i Windows Server 2012

Dodatkowe pliki dla wszystkich obsługiwanych wersji x86 systemu Windows 8

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×