Kompilacje niejawnego programu testów pakietu Office dla komputerów Mac są regularnie aktualizowane, aby zapewnić nowe i ulepszone funkcje, aktualizacje związane z zabezpieczeniami oraz poprawki błędów.  Aby uzyskać podobne informacje o innych aplikacjach pakietu Office dla komputerów Mac, zobacz Informacje o wersji dotyczące kompilacji przeznaczonych do niejawnego programu testów (szybkie aktualizacje) pakietu Office dla komputerów Mac.

UWAGA: Jeśli zakupiono program Excel 2016 dla komputerów Mac (nie subskrypcję), nie będą już oferowane aktualizacje w ramach niejawnego programu tester — szybkie aktualizacje. Jeśli chcesz nadal otrzymywać aktualizacje w ramach niejawnego programu testów — szybkie aktualizacje, możesz zostać subskrybentem platformy Microsoft 365 lub kupić program Excel 2019. Oto informacje o wersji dotyczące pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

Instrukcje:

 1. Jeśli wystąpią problemy — możesz łatwo wrócić do wcześniejszej wersji programu Excel, przenosząc element „Microsoft Excel.app” z katalogu Programy do Kosza, a następnie pobierając i instalując poprzednią wersję z historii aktualizacji pakietu Office dla komputerów Mac.

 2. Dowiedz się, jak instalować aktualizacje pakietu Office dla komputerów Mac, oraz skorzystaj z poniższych informacji, aby zapoznać się z poszczególnymi wersjami w niejawnym programie testów — szybkie aktualizacje.

Opinie użytkowników pomagają nam ulepszać produkty.  Jeśli zauważysz problem, kliknij przycisk uśmiechniętej buźki w górnym rogu aplikacji, aby poinformować nas, co możemy zrobić lepiej lub co Ci się podoba.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Opinia z przyciskami Coś mi się podoba, Coś mi się nie podoba oraz Mam sugestię.

Dołącz do społeczności programu Excel, aby poznać program Excel i uczestniczyć w dyskusjach.

Aby uzyskać informacje o wersji po 26 lutego 2020 r., zapoznaj się z artykułem Informacje o wersji dotyczące pakietu Office dla komputerów Mac (kompilacje niejawnego programu testów — szybkie aktualizacje), który zawiera informacje o wersji dotyczące innych aplikacji pakietu Office oprócz programu Excel.

Wersja: 16.35 (kompilacja 200205)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Opcje drukowania zostały zaktualizowane. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami w uwagach z 29 stycznia.

Poprawki błędów

 • W przypadku umieszczenia w folderze autostartu pliki XLAM nie były otwierane przy uruchomieniu programu Excel.

 • Podczas tworzenia fragmentatora niektóre nazwy pól mogły być zawijane w wielu wierszach i nakładać się na inne nazwy pól.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto inne drobne usterki.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.35 (kompilacja 200203)

Wersja: 16.35 (kompilacja 200129)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Opcje drukowania zostały zaktualizowane. W oknie dialogowym Drukowanie wprowadzono zmianę pozwalającą na jednoczesne drukowanie arkuszy o różnej orientacji. Wcześniej ustawienia orientacji i rozmiaru papieru dla poszczególnych arkuszy zostałyby zastąpione ustawieniami z okna dialogowego Drukowanie.  Oznacza to, że jeśli masz 1 arkusz, który ma być drukowany w orientacji pionowej, i drugi w orientacji poziomej, trzeba było drukować je oddzielnie lub oba byłyby drukowane w tej samej orientacji.  Ustawienia zostały usunięte z okna dialogowego Drukowanie i teraz powinny być ustawiane na karcie Układ strony na wstążce dla każdego konkretnego arkusza.

Poprawki błędów

 • Podczas zmieniania rozmiaru obrazu tekst na obrazach był bardziej rozmyty niż oczekiwano.

 • Znaki emoji w niektórych czcionkach nie pojawiały się poprawnie.

 • Okno dialogowe Filtr czasami było umieszczone u góry okna i mogło być nieco zakryte przez pasek menu Apple.

 • Podczas używania parametru ScreenUpdating = False w makrze czasami zachowywał się on inaczej przy pierwszym uruchomieniu makra w porównaniu z kolejnymi uruchomieniami.

 • Program Excel mógł się zawieszać, jeśli został uruchomiony przez makro w programie Word lub PowerPoint.

 • Przytrzymanie klawisza SHIFT podczas otwierania skoroszytu nie blokowało uruchamiania automatycznych makr.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto inne drobne usterki.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.34 (kompilacja 200122)

Wersja: 16.34 (kompilacja 200119)

Wersja: 16.34 (kompilacja 200115)

Wersja: 16.34 (kompilacja 200108)

Nowe lub ulepszone funkcje

Zobacz notatki z 21 czerwca, aby poznać ważne dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Etykieta nad polem tekstowym w polach InputBoxes nie wyświetla prawidłowo wielu wierszy.

 • Tekst nie jest wyświetlany w komórkach dla niektórych zestawów znaków.

 • Gdy spróbujesz usunąć duplikaty za pomocą makra, zostanie wyświetlone okno dialogowe.

 • Rozwiązano niektóre drobne problemy.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.34 (kompilacja 200106)

Wersja: 16.33 (kompilacja 191216)

Nowe lub ulepszone funkcje

Zobacz notatki z 21 czerwca, aby poznać ważne dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy nie działało.

 • Rozwiązano niektóre drobne problemy.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.33 (kompilacja 191209)

Nowe lub ulepszone funkcje

Zobacz notatki z 21 czerwca, aby poznać ważne dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano niektóre drobne problemy.

Znane problemy

Ważne: Występuje znany problem, polegający na tym, że kliknięcie prawym przyciskiem myszy nie działa prawidłowo. Zalecane jest zaczekanie do kolejnej aktualizacji lub wykonanie powyższych instrukcji, jeśli konieczne jest przywrócenie poprzedniej wersji.

Wersja: 16.33 (kompilacja 191204)

Nowe lub ulepszone funkcje

Zobacz notatki z 21 czerwca, aby poznać ważne dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów wywołujących awarie i inne niewielkie problemy.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.33 (Kompilacja 191202)

Nowe lub ulepszone funkcje

Zobacz notatki z 21 czerwca, aby poznać ważne dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Po awarii może zostać dwukrotnie wyświetlony pasek komunikatów dotyczący odzyskiwania pliku.

 • Niektóre znaki emoji nie były wyświetlane poprawnie.

 • Rozwiązano kilka problemów wywołujących awarie i inne niewielkie problemy.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.33 (Kompilacja 191127)

Wersja: 16.32 (kompilacja 191120)

Nowe lub ulepszone funkcje

Zobacz notatki z 21 czerwca, aby poznać ważne dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Niektóre czcionki nie są wyświetlane z oczekiwanymi atrybutami, takimi jak kursywa.

 • Rozwiązano kilka problemów wywołujących awarie i inne niewielkie problemy.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.32 (kompilacja 191114)

Nowe lub ulepszone funkcje

Zobacz notatki z 21 czerwca, aby poznać ważne dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Formatowanie liczb nie wyświetlało oczekiwanych znaków dla separatora tysięcy i dziesiętnych zgodnie z ustawieniami regionalnymi na komputerze Mac.

 • Komórki z tekstem ukośnym nie były prawidłowo widoczne po wydrukowaniu.

 • W niektórych czcionkach nie było oczekiwanego odstępu między znakami a podkreśleniem.

 • Rozwiązano kilka problemów wywołujących awarie i inne niewielkie problemy.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.32 (kompilacja 191111)

Nowe lub ulepszone funkcje

Zobacz notatki z 21 czerwca, aby poznać ważne dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • W przypadku drukowania do pliku PDF niektóre znaki nie są poprawnie rozmieszczone.

 • Niektóre etykiety tekstowe w oknie dialogowym filtra będą ukryte po ustawieniu filtrów „według etykiet” i „według wartości”.

 • Tekst monitu PólWprowadzania nie był widoczny w trybie jasnym.

 • Podczas wklejania dużego zakresu komórek w komórkach nie zawsze widać, co zostało wklejone, zanim nie przewinie się ekranu.

 • Rozwiązano kilka problemów wywołujących awarie i inne niewielkie problemy.

Znane problemy

Jesteśmy świadomi problemu polegającego na tym, że ustawienia regionalne z komputera Mac nie są poprawnie obsługiwane w programie Excel.

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.32 (kompilacja 191106)

Wersja: 16.32 (kompilacja 191103)

Wersja: 16.32 (kompilacja 191029)

Wersja: 16.31 (Kompilacja 191021)

Nowe lub ulepszone funkcje

Importowanie pliku XML — podczas otwierania pliku danych XML dane zostaną zaimportowane jako tabela. Dawniej plik otwierał się w formacie zwykłego tekstu.  Zobacz notatki z 14 sierpnia, aby poznać inne ważne dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Program Excel mógł ulec awarii, jeśli drukowano pojedynczą stronę arkusza przy użyciu makra.

 • Rozwiązano pewne inne drobne problemy.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.31 (Kompilacja 191016)

Wersja: 16.31 (Kompilacja 191009)

Nowe lub ulepszone funkcje

Zobacz notatki z 14 sierpnia, aby poznać ważne dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • W niektórych przypadkach podziały wierszy wyświetlały się jako znaki zapytania w komórkach.

 • Zmiana nazwy arkusza powodowała opróżnienie schowka.

 • W trybie ciemnym w przypadku niektórych pól w okienku konstruktora formuł tekst w kolorze czarnym wyświetlał się na ciemnym tle.

 • W oknie dialogowym tworzenia pola obliczeniowego w tabeli przestawnej wyświetlał się dodatkowy wiersz.

 • Rozwiązano pewne inne drobne problemy.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.31 (Kompilacja 191007)

Wersja: 16.30 (Kompilacja 190924)

Nowe lub ulepszone funkcje

Zobacz notatki z 14 sierpnia, aby poznać ważne dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • W przypadku komórek zawierających dane akcji lub geograficzne przycisk służący do wstawiania pól danych do sąsiadujących komórek nie działa.

 • Tagi zastosowane przy użyciu narzędzia Finder były usuwane z plików, które są przechowywane w udostępnionym folderze podczas zapisywania przez program Excel. 

 • Rozwiązano pewne inne drobne problemy.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.30 (Kompilacja 190916)

Nowe lub ulepszone funkcje

Zobacz notatki z 14 sierpnia, aby poznać ważne dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • W widoku układu strony z niektórymi wierszami lub kolumnami, które mają być powtarzane na każdej stronie, czasami wskaźnik zaznaczonej komórki został nieprawidłowo wyrównany do rzeczywistej zaznaczonej komórki.

 • Jeśli dla pliku ustawiono opcję „zalecany tylko do odczytu”, czasami może on zostać otwarty z fokusem na pasku komunikatów, a nie na aktywnej komórce, więc przed rozpoczęciem edytowania należy kliknąć komórkę.

 • Rozwiązano pewne inne drobne problemy.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.30 (Kompilacja 190912)

Wersja: 16.30 (Kompilacja 190910)

Wersja: 16.30 (Kompilacja 190902)

Nowe lub ulepszone funkcje

Zobacz notatki z 14 sierpnia, aby poznać ważne dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano niektóre drobne problemy.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.30 (Kompilacja 190828)

Nowe lub ulepszone funkcje

Zobacz notatki z 14 sierpnia, aby poznać ważne dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki.

 • W niektórych przypadkach, podczas przeciągania arkusza do nowej pozycji, ikona trójkąta wskazująca pozycję arkusza nie będzie widoczna we właściwym miejscu.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.30 (Kompilacja 190826)

Wersja: 16.29 (Kompilacja 190813)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kolory kart arkuszy teraz wypełniają całą kartę podobnie, jak w programie Excel dla systemu Windows i programu Excel dla sieci Web.

Zrzut ekranu przedstawiający karty arkusza, które mają kolory wypełniające całą kartę.

Zobacz notatki z 6 czerwca, aby poznać ważne dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Pewne porady dotyczące funkcji pokazywały wymagane parametry jako opcjonalne.

 • W niektórych przypadkach program Excel może ulec awarii podczas zmieniania formatowania niektórych wykresów.

 • W celu dodania tytułu osi pomocniczej do wykresów jest wyświetlana niepoprawna ikona.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.29 (Kompilacja 190807)

Wersja: 16.28 (kompilacja 190710)

Nowe lub ulepszone funkcje

Zobacz notatki z 6 czerwca, aby poznać ważne dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Alerty „Udziel dostępu” są wyświetlane zbyt często podczas próby otwierania lub zapisywania plików. Czasami program Excel zawiesza się, gdy to się stało.

 • Czasami po kliknięciu komórki zostanie zaznaczona komórka w innym wierszu. 

 • Podczas zmieniania obramowania komórek obramowanie zostanie usunięte i trzeba będzie spróbować ponownie dodać nowe obramowanie.

 • Do komórki nie można zastosować czcionek z długimi nazwami.

 • Podczas korzystania z funkcja VoiceOver nie można tworzyć ogłoszeń podczas przełączania się między komórkami przy użyciu klawiszy strzałek.

 • Część tekstu w oknie dialogowym preferencji została obcięta w niektórych językach.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki.

Znane problemy

Nieoczekiwane zamykanie okna dialogowego „Udzielanie dostępu” — jeśli występuje ten problem, zapoznaj się z następującym artykułem, aby uzyskać pomoc w czasie, gdy pracujemy nad znalezieniem stałego rozwiązania problemu — Program Excel wyświetla monit o udzielenie dostępu do plików.

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.28 (kompilacja 190709)

Wersja: 16.27 (kompilacja 190619)

Nowe lub ulepszone funkcje

Zobacz notatki z 6 czerwca, aby poznać ważne dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Niektóre przyciski na karcie Narzędzia główne były wyświetlane jako wyłączone po otwarciu plików z zewnętrznymi połączeniami danych.

 • W opcjach formatowania osi wykresu część tekstu była wyświetlana w języku angielskim, nawet jeśli pozostała zawartość programu Excel była w innym języku.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki.

Znane problemy

Nieoczekiwane zamykanie okna dialogowego „Udzielanie dostępu” — jeśli występuje ten problem, zapoznaj się z następującym artykułem, aby uzyskać pomoc w czasie, gdy pracujemy nad znalezieniem stałego rozwiązania problemu — Program Excel wyświetla monit o udzielenie dostępu do plików.

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.27 (kompilacja 190617)

Wersja: 16.27 (Kompilacja 190606)

Nowe lub ulepszone funkcje

Ikona Odśwież wszystko Odświeżanie zapytań PowerQuery dla plików tekstowych, plików programu Excel.  Dowiedz się więcej o tej atrakcyjnej nowej funkcji tutaj — Podróż do dodatku Power Query w programie Excel dla komputerów Mac zaczyna się teraz

Zobacz notatki z 4 i 25 kwietnia, aby poznać niektóre inne najnowsze dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Podczas zapisywania pliku w formacie PDF na komputerze stacjonarnym pojawia się monit o przyznanie dostępu.

 • W przypadku niektórych treści pomocy były dostępne obrazy, które nie były dobrze widoczne w trybie ciemnym.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.27 (Kompilacja 190603)

Wersja: 16.27 (Kompilacja 190529)

Wersja: 16.26 (kompilacja 190522)

Nowe lub ulepszone funkcje

Zobacz notatki z 4 i 25 kwietnia, aby poznać niektóre najnowsze dodane funkcje.
Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Obrazy połączone nie wyświetlały prawidłowo połączonego obszaru podczas otwierania skoroszytu.

 • Czasami pismo odręczne/rysunek nie powinno zostać usunięte po naciśnięciu przycisku „Usuń całe pismo odręczne”.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.26 (kompilacja 190520)

Wersja: 16.26 (kompilacja 190506)

Nowe lub ulepszone funkcje

Zobacz notatki z 4 i 25 kwietnia, aby poznać niektóre najnowsze dodane funkcje.
Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Program Excel tracił fokus po zapisaniu pliku CSV.

 • Czcionka Arial o rozmiarze 7 pkt była wyświetlane jako inna czcionka na niektórych poziomach powiększenia.

 • Skanowanie dokumentów z telefonu iPhone nie działało.

 • Funkcja VoiceOver anonsowała nieprawidłowe odwołania do komórek zawierających liczby.

 • Występował błąd przy próbie aktualizacji zakresu przywoływanego w nazwanym zakresie.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki.

 • Podczas dodawania tytułu pomocniczej osi pionowej do wykresu pojawiała się niewłaściwa ikona.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.25 (kompilacja 190424)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Pozycja „Zmniejszanie tekstu w celu jego dopasowania” jest teraz dostępna na wstążce, więc nie musisz otwierać okna dialogowego Formatowanie, aby ustawić tę opcję dla komórek.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Zmniejszanie tekstu w celu jego dopasowania na wstążce.

 • Przyciski formatowania indeksu dolnego i górnego można teraz dodać do wstążki lub paska narzędzi Szybki dostęp.

Zrzut ekranu przedstawiający przyciski indeksu dolnego i górnego na paska narzędzi Szybki dostęp i wstążce.

 • Nowa opcja tabeli przestawnej — wyłączanie automatycznego grupowania według daty.  Aby ustawić tę opcję, przejdź do pozycji Excel > Preferencje > Tabele i filtry.

Zrzut ekranu opcji tabel przestawnych, aby wyłączyć automatyczne grupowanie kolumn Data/Godzina.

 • Przejrzyj notatki z dnia 4 kwietnia, aby poznać dodatkowe funkcje.

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • W niektórych przypadkach arkusz będzie stale przesuwany tam i z powrotem o kilka pikseli.

 • Po kliknięciu przycisku we fragmentatorze pasek stanu nie zostanie zaktualizowany po zastosowaniu tego filtru.

 • Wykresy nie są aktualizowane po modyfikacji danych przez makro do chwili zakończenia makra. 

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.25 (kompilacja 190417)

Nowe lub ulepszone funkcje

Zobacz notatki z 4 kwietnia, aby poznać niektóre najnowsze dodane funkcje.
Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Nie można edytować zapytań do baz danych programu SQL Server, jeśli otworzysz właściwości zapytania, klikając menu rozwijane odświeżania.

 • Przycisk „Przejdź do notatek” nie zaznaczał komórek z notatkami, jeśli przycisk został kliknięty na pasku narzędzi szybkiego dostępu.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki.

 • Okienko konstruktora formuł nie wyświetla się poprawnie podczas przełączania się z trybu jasnego do ciemnego.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.25 (kompilacja 190415)

Wersja: 16.25 (kompilacja 190410)

Wersja: 16.25 (kompilacja 190403)

Nowe lub ulepszone funkcje

1. Użyj odwołań względnych do rejestrowania makra! 

zrzut ekranu przedstawiający przycisk „Użyj odwołań względnych”

2. Funkcja Znajdź i zaznacz została dodana na karcie Narzędzia główne na wstążce. Ułatwia to wybieranie różnych typów komórek, aby umożliwić szybszą pracę.

Zrzut ekranu przedstawiający menu Znajdź i zaznacz, które zostało dodane do karty Narzędzia główne na wstążce.

3. Przyciski Powiększenie do zaznaczenia, Nowe okno, Rozmieść wszystko, Przełącz okna, Ukryj i Odkryj zostały dodane do karty Widok, aby ułatwić zarządzanie oknami.

Zrzut ekranu przedstawiający przycisk powiększenia zaznaczenia znajdujący się na karcie Widok na wstążce.

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Podczas używania funkcji Zablokuj okienka czasami wiersze stają się niepoprawnie wyrównane w miarę pomniejszania i powiększania.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki.

 • Okienko konstruktora formuł nie wyświetla się poprawnie podczas przełączania się z trybu jasnego do ciemnego.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.24 (kompilacja 190325)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • W widoku układu strony obramowania strony nie były widoczne.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki.

 • W przypadku próby wstawienia komentarza z obsługą wątków przy użyciu języka VBA może wystąpić błąd.

 • W przypadku pewnych ustawień języka i regionu na komputerze niektóre nazwy funkcji były wyświetlane niepoprawnie.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.24 (kompilacja 190320)

Wersja: 16.24 (kompilacja 190310)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Ożywianie skoroszytów – w skoroszytach programu Excel można teraz wstawiać modele 3D z wbudowanymi animacjami. Te osadzone animacje 3D umożliwiają szybsze i sprawniejsze dodawanie ruchu i animacji do skoroszytów. Istnieje ponad 30 nowych animowanych modeli 3D oferujących jeszcze większą elastyczność w tworzeniu.

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Edycja reguł formatowania warunkowego wpłynie tylko na pierwszą regułę na liście.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.24 (kompilacja 190306)

Wersja: 16.24 (kompilacja 190303)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano problem, gdy czasami komentarze w wątkach nie były dostępne oraz nie były dostępne typy danych Akcje i Geografia.

 • Korzystanie z formatu ActiveSheet.ExportAsFixedFormat w makrze języka VBA nie działa.

 • Skrót klawiaturowy SHIFT+OPT+F10 umożliwia otwarcie listy pól komórki zawierającej typ danych akcji i geografii.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.24 (kompilacja 190227)

Wersja: 16.24 (kompilacja 190224)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano problem z tłumaczeniem szablonu korzystania z przewodnika w niektórych językach.

 • Czasami tekst nie był wyświetlany w komórce podczas wpisywania, jeśli górny wiersz został tylko częściowo przewinięty do widoku.

 • Kontrolki formularza „Pokrętła” byłyby czasami wyświetlane niedopasowane do przycisków.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.23 (kompilacja 190220)

Wersja: 16.23 (kompilacja 190218)

Wersja: 16.23 (kompilacja 190211)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki.

 • W widoku układu strony krawędzie strony nie były widoczne.

 • Przyciski paska formuły nie były poprawnie przełączane podczas włączania/wyłączania trybu ciemnego.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.23 (kompilacja 190206)

Wersja: 16.23 (kompilacja 190203)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki.

 • Wystąpiło opóźnienie między czasem wprowadzenia wartości a czasem aktualizacji wykresu używającego tej wartości.

 • Tekst z akcentami był zawijany lub pokazywał dodatkowe spacje w nieoczekiwanych miejscach, powodując problemy z wyrównania w niektórych komórkach.

 • W przypadku niektórych wykresów nazwa serii była wyświetlana w niewłaściwym języku.

 • Zwiększono wydajność podczas przełączania między arkuszami za pomocą zablokowanych okienek w systemie MacOS Mojave.

 • Tekst przycisku fragmentatora był zbyt szybko obcinany, gdy tekst był za długi do wyświetlenia na przycisku.

 • Nagłówki stron mogą wyglądać na usunięte, jeśli na stronie Ustawienia strony ustawione zostaną małe marginesy.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.23 (kompilacja 190130)

Wersja: 16.22 (kompilacja 190127)

Wersja: 16.22 (kompilacja 190123)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki.

 • Tekst, który zawiera znaki Unicode może być niepoprawnie wyrównany lub może zostać nieprawidłowo przeniesiony do następnego wiersza.

 • Wyświetlenie wykresów punktowych z liniami łączącymi punkty danych może zająć dużo czasu, co może wyglądać na zawieszenie programu Excel.

 • Nagłówki stron mogą wyglądać na usunięte, jeśli na stronie Ustawienia strony ustawione zostaną małe marginesy.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.22 (kompilacja 190120)

Wersja: 16.22 (kompilacja 190112)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Teraz możesz zrezygnować z trybu ciemnego. W tym celu przejdź do pozycji Excel > Preferencje > Ogólne i włącz opcję „Nie zezwalaj na zmianę wyglądu w trybie ciemnym” (dostępna tylko wtedy, gdy komputer ma system MacOS 10.14).

 • W obszarze Preferencje opcje nie były wyróżniane podczas korzystania z funkcji wyszukiwania.

 • Cofanie nie działało dla zmian szerokości kolumn.

 • Strzałki śledzenia poprzedników nie były usuwane podczas zapisywania pliku.

 • Ulepszono czas reakcji wpisywania podczas edytowania formuły.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.22 (kompilacja 190109)

Wersja: 16.22 (kompilacja 190107)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Podczas edytowania nagłówka lub stopki pojawia się wiele wskaźników kursora.

 • W niektórych przypadkach w językach wschodnioazjatyckich pola fonetyczne nie były wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami.

 • Niektóre przyciski kontrolek formularza wydawały się być niepoprawnie po kliknięciu.

 • Dla fragmentatorów nie można włączyć opcji ukrywania elementów bez danych.

 • Po zaznaczeniu komórki w tabeli przestawnej klawisze strzałek nie powodowały przeniesienia zaznaczenia. 

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.22 (kompilacja 190101)

Szczęśliwego Nowego Roku!

Wersja: 16.21 (kompilacja 181219)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Czasami arkusz nie był przewijany do wybranej komórki po użyciu funkcji Znajdź lub klawisza skrótu takiego jak CMD + strzałka w dół/w górę do nawigacji w arkuszu.

 • Opcja formatu liczb Księgowe nie była wyświetlana w polu Powiedz mi, co chcesz zrobić po wpisaniu zapytania „księgowe”.

 • Niektóre pliki były otwierane w oknie znajdującym się poza ekranem i poza widokiem — teraz będą otwierane pośrodku ekranu.

 • Przycisk Zamknij nie działał podczas edytowania nazwy arkusza.

 • Po skopiowaniu komórki i wklejeniu jej jako „połączonej komórki” wyświetlana była karta wstążki Kształty.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki. 

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.21 (kompilacja 181214)

Wersja: 16.21 (kompilacja 181212)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Lista rozwijana dla sprawdzenia poprawności danych nie działała po wybraniu opcji Blokowania okienek na pasku.

 • W przypadku niektórych języków w okienku Niestandardowe formaty liczb wyświetlany był niepoprawny symbol dla „roku”.

 • Z listy komend okna dialogowego Dostosowywanie Klawiatury usunięto komendę „Zachowaj tylko tekst”.  Zamiast niej zaleca się używanie komendy „Formatowanie wartości i liczb”.

 • Naciśnięcie klawisza F4 w okienku Konstruktor formuł nie przełączało w odpowiedni sposób między odwołaniami względnymi a bezwzględnymi.

 • W niektórych przypadkach tekst z jednej komórki przelewał się na komórkę sąsiadującą i był wyświetlany za wartością znajdującą się w komórce sąsiadującej.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki. 

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.21 (kompilacja 181210)

Wersja: 16.21 (kompilacja 181205)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Podczas edycji nagłówków i stopek tekst nie był wyświetlany poprawnie.

 • Nazwy pól tabeli przestawnej w Trybie ciemnym nie były wyświetlane w odpowiednim kolorze.

 • Karty wstążki nachodziły czasem na pasek tytułu.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki. 

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.21 (kompilacja 181202)

Nowe lub ulepszone funkcje 

 • @wzmianki w komentarzach programu Excel

  • Wpisz znak „@” w komentarzu w dowolnym pliku programu Excel przechowywanym w usłudze OneDrive dla Firm lub SharePoint. Odbiorca automatycznie otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem zawierającym link do konkretnego komentarza. Musisz udzielić dostępu, jeśli użytkownik nie ma uprawnień do dokumentu.

Uwaga: Konieczne jest zainstalowanie i skonfigurowane na komputerze aplikacji Outlook dla komputerów Mac.

Wersja: 16.20 (kompilacja 181120)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Lista reguł formatowania warunkowego w oknie dialogowym „Zarządzaj regułami” nie przewija się prawidłowo.

 • Autokorekta nadal wprowadza poprawki, nawet jeśli skasowano i ponownie wpisano fragment tekstu (próbując zastąpić korektę).

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki. 

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.20 (kompilacja 181118)

Wersja: 16.20 (kompilacja 181113)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano niektóre problemy z trybem ciemnym polegające na tym, że pewne ikony lub elementy na ekranie nie były wyraźnie widoczne.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki. 

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.20 (kompilacja 181112)

Wersja: 16.20 (kompilacja 181107)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano niektóre problemy z trybem ciemnym polegające na tym, że pewne ikony lub elementy na ekranie nie były wyraźnie widoczne.

 • Rozwiązano problem z klawiszami skrótów dla języka tajskiego dotyczącymi komentarzy.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki. 

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.20 (kompilacja 181031)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • (Powtórzenie ogłoszenia z poprzedniej aktualizacji) Tryb ciemny — nowy wygląd, który nie męczy wzroku i pomaga skupić się na pracy (wymaga systemu macOS Mojave).

obraz wstążki programu Excel w trybie ciemnym

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki. 

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.19 (kompilacja 181029)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Nowoczesne nowe ikony — wstążka ma nowy wygląd. Nowe ikony mają wyraźne, przejrzyste linie oraz lepszy kontrast, aby pakiet Office był łatwiej dostępny również dla osób niepełnosprawnych.

 • Tryb ciemny — nowy wygląd, który nie męczy wzroku i pomaga skupić się na pracy (wymaga systemu macOS Mojave).
  obraz wstążki programu Excel w trybie ciemnym

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • W niektórych przypadkach kontrolki formularzy z menu rozwijanymi nie działały.

 • Podczas uruchamiania programu Excel pojawiał się błąd dotyczący skoroszytu makr osobistych.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki. 

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.19 (kompilacja 181024)

Wersja: 16.19 (kompilacja 181020)

Nowe lub ulepszone funkcje

Właśnie dodaliśmy kilka wspaniałych nowych funkcji ułatwiających pracę z listami:
   FILTRUJ — filtruje listę na podstawie zdefiniowanych kryteriów
   UNIKATOWE — pobiera wartości unikatowe z listy lub zakresu
   SORTUJ — sortuje listę wartości

Zobacz więcej na temat tych i innych zaawansowanych nowych funkcji w artykule Wersja Preview tablic dynamicznych w programie Excel. Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów usługi O365.

Zrzut ekranu arkusza programu Excel przedstawiającego listę danych i formułę z użytą funkcją SORTUJ do sortowania listy.

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Czasami wpisywanie było wolne, gdy było włączone blokowanie okienek.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki. 

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.19 (kompilacja 181018)

Nowe lub ulepszone funkcje

ikona błyskawicy „Pomysły” w programie Excel — analiza danych na podstawie ogólnych podsumowań wizualnych, trendów i wzorców. Wystarczy kliknąć komórkę w zakresie danych, a następnie kliknąć przycisk Pomysły na karcie Narzędzia główne. Funkcja Pomysły w programie Excel przeanalizuje dane i zwróci interesujące wizualizacje dotyczące tych danych w okienku zadań. Dowiedz się więcej na stronie Pomysły w programie Excel.

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Gdy paski przewijania są ustawione na „zawsze włączone”, klikanie i przeciąganie w celu zaznaczenia zakresu komórek w niektórych przypadkach nie powodowało przewijania arkusza.  

 • Naciśnięcie klawiszy CMD+R podczas edytowania komórki nie powodowało wyrównania tekstu do prawej.

 • Rozwiązano problem z używaniem właściwości ActiveWindow.Left i ActiveWindow.Top języka VBA do sterowania położeniem okna.

 • Znaki rozszerzone (wyświetlane po przytrzymaniu naciśniętego klawisza) nie były wstawiane poprawnie.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki. 

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.19 (kompilacja 181015)

Wersja: 16.19 (kompilacja 181010)

Nowe lub ulepszone funkcje

ikona błyskawicy „Pomysły” w programie Excel — analiza danych na podstawie ogólnych podsumowań wizualnych, trendów i wzorców. Wystarczy kliknąć komórkę w zakresie danych, a następnie kliknąć przycisk Pomysły na karcie Narzędzia główne. Funkcja Pomysły w programie Excel przeanalizuje dane i zwróci interesujące wizualizacje dotyczące tych danych w okienku zadań. Dowiedz się więcej na stronie Pomysły w programie Excel.

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano problem z wklejaniem podczas edytowania komentarza.

 • Lista autouzupełniania funkcji nie była czasami wyświetlana podczas edytowania formuły.

 • Program Excel czasami wolno cofał operację po wklejeniu.

 • Niektóre linki „więcej pomocy” nie umożliwiały znalezienia właściwego tematu Pomocy.

 • Domyślnie formatowanie warunkowe z użyciem „formatu niestandardowego” powodowało zastosowanie różowego koloru wypełnienia. Domyślnie nie używa ono już koloru wypełnienia.

 • Jeśli podczas używania funkcji dostosowywania klawiatury wklejono tekst w polu wyszukiwania, był on umieszczany w polu kombinacji klawiszy.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki. 

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.19 (kompilacja 181009)

Wersja: 16.19 (kompilacja 181001)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Ulepszono czas reakcji podczas ponownego obliczania skoroszytu. Kliknięcie komórki lub wpisanie teraz będzie anulować ponowne obliczanie.

 • Linki do innych skoroszytów mogły przestać działać, jeśli istniał więcej niż jeden link, a połączone pliki znajdowały się w różnych folderach.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że wskutek wprowadzenia określonych znaków w językach wschodnioazjatyckich skoroszyt mógł ulec uszkodzeniu i po ponownym otwarciu wymagać naprawy.

 • Wprowadzono bardziej przejrzysty komunikat na pasku biznesowym w przypadku otwarcia pliku zablokowanego przez innego użytkownika.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki. 

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.18 (kompilacja 180926)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

 • Etykiety charakteru

  • Podczas redagowania wiadomości e-mail lub tworzenia dokumentu w obszarze karty Narzędzia główne jest teraz wyświetlany przycisk Poufność, o ile zalogowano się przy użyciu konta służbowego usługi Office 365

  • Jeśli administrator skonfigurował etykiety charakteru, za pomocą tego przycisku można zastosować do wiadomości e-mail etykietę charakteru (określającą poziom poufności)

  • Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację tutaj: https://aka.ms/officemipdocs

Poprawki błędów

 • Poprawki drobniejszych błędów.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki. 

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.18 (kompilacja 180924)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki. 

 • Dla języka tajskiego cyfry będą wyświetlane jako zachodnie liczby arabskie po ponownym otwarciu pliku.

 • Wskaźnik myszy podczas korzystania z pisma odręcznego nie zawsze zmieniał się na poprawny typ wskaźnika po zatrzymaniu wskaźnika myszy na przyciskach wstążki.

 • Komentarze nie były wyświetlane po zatrzymaniu wskaźnika myszy na komórce zawierającej komentarz.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.

Wersja: 16.18 (kompilacja 180919)

Wersja: 16.18 (kompilacja 180915)

Wersja: 16.18 (kompilacja 180911)

Wersja: 16.18 (kompilacja 180910)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki. 

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji. 

Wersja: 16.18 (kompilacja 180905)

Wersja: 16.18 (kompilacja 180903)

Nowe lub ulepszone funkcje

Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach. Kliknij ten link, aby znaleźć ostatnio dodane funkcje.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki. 

 • Teraz linie kropkowane wokół kopiowanych komórek znikają po wprowadzeniu kolejnych zmian.

 • Można teraz zmieniać rozmiar okna dialogowego Dostosowywanie klawiatury.

 • W niektórych przypadkach nie można było otworzyć opcji pól wykresu przestawnego.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji. 

Wersja: 16.18 (kompilacja 180828)

Wersja:  16.17 (kompilacja 180822)

Nowe lub ulepszone funkcje

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki. 

 • W niektórych przypadkach etykietki narzędzi funkcji nie były wyświetlane, mimo że powinny.

 • Formuły nie były ponownie obliczane po przejściu do trybu automatycznych obliczeń. Aby obliczenia zostały wykonane, konieczne było wprowadzenie kolejnej zmiany.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  

Wersja:  16.17 (kompilacja 180816)

Nowe lub ulepszone funkcje

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki. 

 • Niekiedy w komórkach z tekstem ukośnym i kolorem wypełnienia nie był wyświetlany tekst.

 • Niekiedy nie można było zapisać pliku jako nowego typu pliku przy pierwszej próbie.

 • Przycisku listy rozwijanej dla komórek ze sprawdzaniem poprawności danych nie można było kliknąć, jeśli dotyczył ostatniej widocznej kolumny.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  

Wersja:  16.17 (kompilacja 180813)

Wersja:  16.17 (kompilacja 180802)  

Wersja: 16.16 (kompilacja 180726)

Nowe lub ulepszone funkcje

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie i usunięto drobne usterki. 

 • Komunikat ostrzegawczy podczas otwierania plików zawierających makra był zawsze wyświetlany w języku angielskim — niezależnie od ustawienia języka.

 • Wprowadzenie liczby ujemnej w komórce sformatowanej jako wartość procentowa powodowało przemnożenie liczby przez 100.  Na przykład jeśli wprowadzono –1, wartość ta była wyświetlana jako –100% zamiast jako –1%.

 • Na ekranach o wysokiej rozdzielczości galeria zmieniania koloru dla wykresów była bardzo duża.

 • Po przesunięciu okna programu Excel na ekran zewnętrzny lub z niego wykresy nie były wyświetlane.

 • Okno Edytora Visual Basic było nieoczekiwanie wyświetlane na wierzchu okna programu Excel.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  

Wersja: 16.16 (kompilacja 180724)

Wersja: 16.16 (kompilacja 180718)

Nowe lub ulepszone funkcje

Poprawki błędów

 • Poprawki drobniejszych błędów

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  

Wersja: 16.16 (kompilacja 180713)

Nowe lub ulepszone funkcje

Poprawki błędów

 • Po skopiowaniu i wklejeniu do innej aplikacji jako obrazu opcja „naciśnij klawisz Enter, aby wkleić” była niedostępna w programie Excel.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Wykresy przebiegu w czasie utworzone przez jednego użytkownika nie były wyświetlane dla innych użytkowników, którzy edytowali dokument w tym samym czasie (współtworzenie).

 • Pliki tymczasowe nie zawsze były usuwane z folderu funkcji Autoodzyskiwanie.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  

Wersja: 16.16 (kompilacja 180712)  

Wersja: 16.16 (kompilacja 180709)

Nowe lub ulepszone funkcje

Poprawki błędów

 • Po umieszczeniu wskaźnika myszy na komórce zawierającej komentarz nie był on wyświetlany.  

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Na pasku tytułu niekiedy pojawiał się komunikat „zapisane na moim komputerze Mac”, nawet jeśli nie zapisano pliku.

 • Rozwiązano sporadyczny problem z drukowaniem w formacie PDF dotyczący komórek z zawijanym tekstem.

 • Nie działał przycisk przestawny do stosowania formatowania w tabelach przestawnych.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  

Wersja: 16.16 (kompilacja 180705) 

Wersja: 16.16 (kompilacja 180702)  

Wersja:  16.16 (kompilacja 180626)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych funkcjach.  Ostatnio dodane funkcje obejmują wypełnianie błyskawiczne i usługę Microsoft Translator.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano problem dotyczący awarii lub zawieszania się programu Excel przy drukowaniu lub zapisywaniu pliku PDF.  

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Funkcja cofania nie działała, gdy było widoczne okienko Konstruktor formuł.

 • Funkcja zamieniania wszystkiego nie działała w przypadku zaznaczenia zakresu danych, w którym część wierszy została odfiltrowana.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  

Wersja:  16.15 (kompilacja 180620)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • W razie przełączenia arkuszy strzałka listy rozwijanej dla komórki ze sprawdzaniem poprawności danych pojawiała się w innym arkuszu.

 • Na karcie Tabela przestawna na wstążce brakowało przycisku Oś czasu.

 • Przycisk Historia wersji był wyświetlany jako naciśnięty nawet po zamknięciu okienka historii wersji.

 • Na pasku narzędzi Szybki dostęp dla przycisku Cofnij była wyświetlana niepoprawna etykietka narzędzia.

 • W menu kontekstowym wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obrazu brakowało opcji „hiperlink”.

 • Naciśnięcie klawisza ESC nie powodowało opuszczenia edytowania formuły po sprawdzaniu błędów.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  

 • Występuje problem polegający na tym, że program Excel może zawieszać się lub ulegać awarii podczas próby wydrukowania.  Ten problem powinien zostać rozwiązany w ramach następnej aktualizacji po wydaniu z 21 czerwca 2018 r.

 • W razie wybrania zakresu danych, w którym odfiltrowano niektóre wiersze, funkcja Zamień wszystko nie zamieniała wartości, ale zgłaszała, że zamieniono niektóre wartości.

Wersja:  16.15 (kompilacja 180618) 

Wersja: 16.15 (kompilacja 180612)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Autouzupełnianie nie było wyświetlane podczas wprowadzania wartości komórek za pomocą edytora IME dla języka japońskiego.

 • Ikony niektórych przycisków na pasku narzędzi Szybki dostęp były niepoprawne.

 • Podczas uruchamiania programu Excel po zamknięciu okna dialogowego z pytaniem, czy wysłać pełne dane diagnostyczne, bez dokonywania wyboru program Excel wyświetlał pusty obszar w miejscu arkusza.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  

Wersja:  16.15 (kompilacja 180605)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach.

Poprawki błędów

 • Program Excel wyświetlał komunikat „zapisane na moim komputerze Mac” dla plików z niezapisanymi zmianami.

 • Naciśnięcie klawiszy Fn+CMD+strzałka w górę/dół nie powodowało przełączenia do poprzedniego/następnego arkusza.

 • Podczas kopiowania bardzo wielu wierszy i wklejania jako tekstu do kopiowanego tekstu mogły być dołączane nieoczekiwane znaki.

 • Podczas próby edytowania kodu VBA dodatku XLAM dodatek mógł stawać się tylko do odczytu.

 • Naciśnięcie klawiszy CMD+SHIFT+" lub CMD+" nie powodowało skopiowania wartości lub formuły z komórki powyżej.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Przyciski wstążki były aktualizowane powoli.  Na przykład po zaznaczeniu komórki z pogrubioną czcionką upływało dużo czasu, zanim przycisk Pogrubienie wskazywał, że komórka jest pogrubiona.

 • Podczas otwierania poprzedniej wersji pliku chronionego hasłem w monicie o hasło wyświetlana była tylko część nazwy pliku.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  

 • Podczas uruchamiania programu Excel po zamknięciu okna dialogowego z pytaniem, czy wysłać pełne dane diagnostyczne, bez dokonywania wyboru program Excel wyświetlał pusty obszar w miejscu arkusza.  Aby wyświetlić arkusz, trzeba było ponownie uruchomić program Excel i podjąć decyzję.

Wydanie z 4 czerwca 2018 r.

Wersja:  16.15 (kompilacja 180602) 

Wersja:  16.15 (kompilacja 180528)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach.

Poprawki błędów

 • Skoroszyt może zostać uszkodzony w przypadku edytowania tekstu w przewodniku fonetycznym (tylko języki wschodnioazjatyckie).

 • Okno dialogowe sortowania i filtrowania może być otwierane na niewłaściwym ekranie w przypadku używania kilku monitorów.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  

Wersja: 16.14 (kompilacja 180524)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów z awariami.

 • Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  

Wersja: 16.14 (kompilacja 180520)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach.

Poprawki błędów

 • Nie było etykietki narzędzia informującej, jak szybko nawigować po arkuszach, gdy umieszczano wskaźnik myszy na przyciskach prowadzących do następnego/poprzedniego arkusza.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Pasek formuły mógł nie być synchronizowany z okienkiem Konstruktor formuł.

 • Wskaźnik zaznaczenia wokół skopiowanych komórek mógł obejmować inne komórki, jeśli zaznaczony zakres zawierał ponad 2000 wierszy.

 • Zakresy objęte odwołaniem nie były wyróżniane kolorem podczas używania okienka Konstruktor formuł.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  

Wersja: 16.14 (kompilacja 180516)  

Wersja: 16.14 (kompilacja 180513)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach.

Poprawki błędów

 • W niektórych przypadkach tekst nie był zawijany poprawnie.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Wskaźnik kursora (migająca kreska) był trudny do zauważenia, jeśli kolor tła komórki był ciemny.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  

Wersja: 16.14 (kompilacja 180509)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach.

Poprawki błędów

 • Naciśnięcie klawiszy CMD+A nie powodowało zaznaczenia tekstu w polu „Przeszukaj arkusz”.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Po otwarciu skoroszytu czasem był on widoczny za innymi skoroszytami, które były już otwarte.

 • Nie można otworzyć okienka Formatowanie dla kilku typów wykresów. 

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  

Wersja: 16.14 (kompilacja 180507)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach.

Poprawki błędów

 • Polecenie języka VBA Range().CopyPicture nie działało, więc nie można było skopiować programowo zakresu jako obrazu.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Czasami wykresy programu Excel wstawione do programu PowerPoint były nieoczekiwanie przycinane.

 • W polu „Przeszukaj arkusz” powyżej wstążki nie można było zaznaczyć tekstu, naciskając klawisze CMD+A.

 • W niektórych przypadkach nagłówki kolumn były nie do końca prawidłowo wyrównane do krawędzi kolumny arkusza. 

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Okno otwieranego skoroszytu mogło nie być umieszczane na pierwszym planie przed innymi już otwartymi skoroszytami.

Wersja:  16.14 (kompilacja 180502)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach.

Poprawki błędów

 • Naciśnięcie przycisków CMD+A, gdy istniały obiekty takie jak wykresy, obrazy lub pola tekstowe, powodowało zaznaczenie wszystkich obiektów i nie było możliwości zaznaczenia wszystkich komórek w bieżącym regionie lub arkuszu.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Podczas eksportowania do formatu PDF za pomocą makra obrazy i kształty nie były uwzględniane w pliku PDF.

 • Podkreślenie tekstu pionowego było niepoprawnie wyświetlane.

 • W kategorii wykresów „Inne...” nie było widać żadnych typów wykresów.  Typy wykresów Giełdowy, Powierzchniowy i Radarowy, które wcześniej były pokazywane w kategorii „Inne”, są teraz widoczne pod przyciskiem Wykres kaskadowy.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Okno otwieranego skoroszytu mogło nie być umieszczane na pierwszym planie przed innymi już otwartymi skoroszytami.

Wersja:  16.14 (kompilacja 180429)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach.

Poprawki błędów

 • Rozmiar czcionki mógł ulegać zmianie na pasku formuły po rozpoczęciu edytowania komórki.

 • Wyróżnienie zaznaczenia było niepoprawnie wyrównane względem elementów wykresu dla niektórych typów wykresów. Linie oznaczające wybrany element były z dala od elementu.

 • Brakowało niektórych ikon w menu Dodaj element wykresu.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Wpisanie znaku = i początku nazwy funkcji może nie spowodować wyświetlenia listy funkcji do użycia.  Ten problem można rozwiązać, przechodząc do pozycji Excel > Preferencje > Autouzupełnianie i włączając pozycję „Pokaż opcje Autouzupełniania dla funkcji i nazwanych zakresów”.

Wersja:  16.13 (kompilacja 180424)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach.

Poprawki błędów

 • Komentarze nie były wyświetlane po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad skomentowaną komórką.

 • Usunięto kilka problemów powodujących awarie, w tym awarię po dwukrotnym kliknięciu przycisku filtru.

 • Pola tekstowe i kształty nie były uwzględniane przy zapisywaniu wykresu jako obrazu.

 • W niektórych przypadkach tekst zmieniał kolor na biały podczas edytowania komórki, przez co wydawało się, że zniknął.

 • Okno dialogowe Lista pól tabeli przestawnej zostało poszerzone, aby ułatwić odczytywanie długich nazw pól.

 • Podczas kopiowania/wklejania wielu wierszy na końcu wklejanego tekstu były dodawane nadmiarowe znaki.

 • Zdarzało się, że tekst był niewidoczny po powiększaniu i zastosowaniu zawijania tekstu.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Wpisanie znaku = i początku nazwy funkcji może nie spowodować wyświetlenia listy funkcji do użycia.  Ten problem można rozwiązać, przechodząc do pozycji Excel > Preferencje > Autouzupełnianie i włączając pozycję „Pokaż opcje Autouzupełniania dla funkcji i nazwanych zakresów”.

Wersja:  16.13 (kompilacja 180422)

Wersja: 16.13 (kompilacja 180416)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach.

Poprawki błędów

 • Usunięto wiele awarii.

 • Wystąpił problem polegający na tym, że część zawartości mogła zostać utracona, jeśli utworzono nowy plik i zapisano go pod tą samą nazwą, co istniejący plik (zastąpienie istniejącego pliku).

 • Czasami komórka aktywna nie przewijała się do widoku po naciśnięciu klawisza skrótu, takiego jak CMD+Strzałka w dół, w celu zaznaczenia komórki na końcu zakresu.

 • Komunikat o błędzie uwzględniał język związany z systemem Microsoft Windows podczas otwierania określonych jednoplikowych dokumentów sieci Web (MHT).

 • W niektórych przypadkach program Excel ulegał awarii, jeśli zamknięto okienko Konstruktora formuł, a następnie kliknięto komórkę.

 • Przyciski wskazujące, czy arkusz jest skonfigurowany w orientacji pionowej, czy poziomej, nie były odpowiednio wyróżniane.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Wpisanie znaku = i początku nazwy funkcji może nie spowodować wyświetlenia listy funkcji do użycia.  Ten problem można rozwiązać, przechodząc do pozycji Excel > Preferencje > Autouzupełnianie i włączając pozycję „Pokaż opcje Autouzupełniania dla funkcji i nazwanych zakresów”.

 • Nie można otworzyć okienka formatowania dla nowych typów wykresów (pierścieniowy, mapa drzewa, kaskadowy, histogram, mapa i lejek) więc nie można dopasować niektórych opcji wykresu.

Wersja: 16.13 (kompilacja 180411)

Wersja: 16.13 (kompilacja 180409)

Wersja: 16.13 (kompilacja 180401)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający autoodzyskiwanie podczas awarii.

 • Podczas otwierania plików w niektórych przypadkach rozmiar okna był za mały.

 • Program Excel ulegał awarii, gdy próbowano dostosować źródło danych dla wykresu w arkuszu wykresu.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Wpisanie znaku = i początku nazwy funkcji może nie spowodować wyświetlenia listy funkcji do użycia.  Ten problem można rozwiązać, przechodząc do pozycji Excel > Preferencje > Autouzupełnianie i włączając pozycję „Pokaż opcje Autouzupełniania dla funkcji i nazwanych zakresów”.

 • Nie można otworzyć okienka formatowania dla nowych typów wykresów (pierścieniowy, mapa drzewa, kaskadowy, histogram, mapa i lejek) więc nie można dopasować niektórych opcji wykresu.

Wersja:  16.13 (kompilacja 180327)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Kliknij menu Pomoc i wybierz pozycję Co nowego, aby uzyskać informacje o najnowszych nowych funkcjach.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem komórek przy użyciu formatu walutowego po zmianie poziomu powiększenia.

 • Ikony niestandardowe nie były zapisywane w regułach formatowania warunkowego.

 • Ulepszono wydajność kopiowania i wklejania w skoroszycie.

 • Wykresy przestawne nie były synchronizowane z tabelą przestawną po wyczyszczeniu wszystkich pól z tabeli przestawnej.

Wersja: 16.12 (kompilacja 180320)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Rozwiązano problem polegający na tworzeniu folderów tymczasowych w udziałach sieciowych podczas edytowania plików.

 • Program Excel będzie teraz automatycznie konwertował daty skopiowane i wklejone ze skoroszytu przy użyciu systemu daty 1900 do skoroszytu, w którym jest używany system daty 1904 (lub odwrotnie).

 • Dostosowywanie zakresów dat osi czasu za pomocą klawiatury nie powodowało odpowiedniego filtrowania powiązanej tabeli przestawnej.

Wersja: 16.12 (kompilacja 180314)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Jakość obrazu jest zachowywana podczas eksportowania do formatu PDF.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Ulepszono wydajność przewijania w arkuszach.

 • Rozwiązano niektóre problemy związane z komentarzami wstawianymi przez uruchomienie makra.

 • Listy rozwijane nie są nadal przewijane po zatrzymaniu wskaźnika myszy na wskaźniku „przewiń” u góry lub na dole listy.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Wpisanie znaku = i początku nazwy funkcji może nie spowodować wyświetlenia listy funkcji do użycia.  Ten problem można rozwiązać, przechodząc do pozycji Excel > Preferencje > Autouzupełnianie i włączając pozycję „Pokaż opcje Autouzupełniania dla funkcji i nazwanych zakresów”.

 • Nie można otworzyć okienka formatowania dla nowych typów wykresów (pierścieniowy, mapa drzewa, kaskadowy, histogram, mapa i lejek) więc nie można dopasować niektórych opcji wykresu.

Wersja: 16.12 (kompilacja 180308)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano problem z niektórymi typami wykresów (pierścieniowym, mapy drzewa, kaskadowym, histogramem, mapy i lejka) polegający na tym, że program Excel mógł ulegać awarii podczas próby użycia okna dialogowego wybierania danych.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Wpisanie znaku = i początku nazwy funkcji może nie spowodować wyświetlenia listy funkcji do użycia.  Ten problem można rozwiązać, przechodząc do pozycji Excel > Preferencje > Autouzupełnianie i włączając pozycję „Pokaż opcje Autouzupełniania dla funkcji i nazwanych zakresów”.

 • Nie można otworzyć okienka formatowania dla nowych typów wykresów (pierścieniowy, mapa drzewa, kaskadowy, histogram, mapa i lejek) więc nie można dopasować niektórych opcji wykresu.

Wersja: 16.12 (kompilacja 180306)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • W niektórych przypadkach występował problem z kopiowaniem i wklejaniem polegający na tym, że obcinane były 2 ostatnie znaki tekstu.

Wersja: 16.12 (kompilacja 180305)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Naciśnięcie klawiszy CMD+F powoduje otwarcie okna dialogowego Znajdowanie zamiast umieszczenia kursora w polu Znajdź na wstążce.

 • Pliki XLS zapisane z dużym rozmiarem okna były otwierane w bardzo małym oknie. Było tak z powodu ograniczenia rozmiaru okna, które można zapisać w formacie pliku XLS.  Te pliki będą otwierane w większym oknie, ale nie w oknie o dokładnie tym samym rozmiarze, co okno, w którym je zapisano.

 • Daty skopiowane i wklejone ze skoroszytu przy użyciu systemu daty 1900 do skoroszytu, w którym jest używany system daty 1904 (lub odwrotnie), nie były konwertowane. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj o różnicach między systemami dat 1900 i 1904.

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Po skopiowaniu komórki zawierającej tekst i wklejeniu jej do aplikacji poza programem Excel mogą nie zostać wklejone 2 ostatnie znaki skopiowanego tekstu.

 • Wpisanie znaku = i początku nazwy funkcji może nie spowodować wyświetlenia listy funkcji do użycia.  Ten problem można rozwiązać, przechodząc do pozycji Excel > Preferencje > Autouzupełnianie i włączając pozycję „Pokaż opcje Autouzupełniania dla funkcji i nazwanych zakresów”.

 • Nie można otworzyć okienka formatowania dla nowych typów wykresów (pierścieniowy, mapa drzewa, kaskadowy, histogram, mapa i lejek) więc nie można dopasować niektórych opcji wykresu.

Wersja:  16.12 (kompilacja 180226)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Usunięto awarię, która występowała w niektórych przypadkach podczas przełączania arkuszy.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Wpisanie znaku = i początku nazwy funkcji nie powoduje wyświetlenia listy funkcji do użycia.  Ten problem można rozwiązać, przechodząc do pozycji Excel > Preferencje > Autouzupełnianie i włączając pozycję „Pokaż opcje Autouzupełniania dla funkcji i nazwanych zakresów”.

 • Nie można otworzyć okienka formatowania dla nowych typów wykresów (pierścieniowy, mapa drzewa, kaskadowy, histogram, mapa i lejek) więc nie można dopasować niektórych opcji wykresu.

Wersja: 16.11 (kompilacja 180220)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Naprawiono ikonę do wstawiania filtru osi czasu do tabeli przestawnej.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Wpisanie znaku = i początku nazwy funkcji nie powoduje wyświetlenia listy funkcji do użycia.  Ten problem można rozwiązać, przechodząc do pozycji Excel > Preferencje > Autouzupełnianie i włączając pozycję „Pokaż opcje Autouzupełniania dla funkcji i nazwanych zakresów”.

 • Nie można otworzyć okienka formatowania dla nowych typów wykresów (pierścieniowy, mapa drzewa, kaskadowy, histogram, mapa i lejek) więc nie można dopasować niektórych opcji wykresu.

Wersja: 16.11 (kompilacja 180214)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Usunięto awarię, która występowała podczas wybierania koloru do zastosowania do komórki, czcionki, obramowania lub innego elementu.

 • Czasami kliknięcie hiperlinku nie powodowało przejścia do linku.

 • Liczby ujemne sformatowane jako procent wskazywały niepoprawną wartość.

 • Karty wstążki Wykres przestawny nie były wyświetlane po zaznaczeniu wykresu przestawnego.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Nie można otworzyć okienka formatowania dla nowych typów wykresów (pierścieniowy, mapa drzewa, kaskadowy, histogram, mapa i lejek) więc nie można dopasować niektórych opcji wykresu.

Wersja: 16.11 (kompilacja 180206)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Usunięto wiele awarii.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że obliczenia trwały dłużej, niż oczekiwano, gdy używano wielu wątków.

 • Teraz program Excel wyświetla liczbę ostatnio używanych dokumentów określoną w preferencjach ostatnio używanych elementów w systemie MacOS.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Jeśli utworzysz wykres przestawny, karta wstążki służąca do dopasowywania formatu wykresu nie jest wyświetlana. Wkrótce to naprawimy.

 • Nie można otworzyć okienka formatowania dla nowych typów wykresów (pierścieniowy, mapa drzewa, kaskadowy, histogram, mapa i lejek) więc nie można dopasować niektórych opcji wykresu.

Wersja: 16.11 (kompilacja 180205)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Jeśli utworzysz wykres przestawny, karta wstążki służąca do dopasowywania formatu wykresu nie jest wyświetlana. Wkrótce to naprawimy.

 • Nie można otworzyć okienka formatowania dla nowych typów wykresów (pierścieniowy, mapa drzewa, kaskadowy, histogram, mapa i lejek) więc nie można dopasować niektórych opcji wykresu.

Wersja:  16.11 (kompilacja 180130)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Data utworzenia została zastąpiona dla plików zapisanych w udziałach SMB.

 • Ulepszone przewijanie podczas nawigowania za pomocą klawiatury.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Jeśli utworzysz wykres przestawny, karta wstążki służąca do dopasowywania formatu wykresu nie jest wyświetlana. Wkrótce to naprawimy.

 • Nie można otworzyć okienka formatowania dla nowych typów wykresów (pierścieniowy, mapa drzewa, kaskadowy, histogram, mapa i lejek) więc nie można dopasować niektórych opcji wykresu.

Wersja: 16.10 (kompilacja 180124)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Ulepszona wydajność podczas przełączania arkuszy i przewijania.

 • Gdy funkcja „Edytuj bezpośrednio w komórce” jest wyłączona, podczas edytowania komórki pojawia się tylko pierwszy znak w komórce.

 • W przypadku zamykania programu Excel, gdy jest otwartych wiele skoroszytów, monit o zapisanie wszystkich nie był wyświetlany.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd. 

Wersja: 16.10 (kompilacja 180120)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów dotyczących awarii.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd. 

Wersja: 16.10 (kompilacja 180114)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano problem powodujący awarię programu Excel po zamknięciu ostatniego otwartego skoroszytu.

 • Rozwiązano kilka innych problemów dotyczących awarii.

 • Rozwiązano problem z formatowaniem obramowania w menu wstążki.

Znane problemy

Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd.

Wersja: 16.10 (kompilacja 180109)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano problemy dotyczące awarii.

 • Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy.  Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W przypadku otwarcia jednego skoroszytu i zamknięcia go program Excel ulega awarii.

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd. 

Wersja:  16.10 (kompilacja 180102)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów, które mogły powodować awarię.

 • Autozapis nie był włączany nawet w przypadku zapisania dokumentu w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że niektóre etykiety w oknach dialogowych i na przyciskach były niepoprawne w niektórych językach.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy.  Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd.

Wersja: 16.9 (kompilacja 171226)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Poprawki drobniejszych błędów.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy.  Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd.

Wersja: 16.9 (kompilacja 171219)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Usunięto awarie.

 • Zwiększono wydajność przewijania podczas przeciągania w celu rozszerzenia zaznaczenia.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy.  Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd.

 • W przypadku niektórych języków etykiety w oknie dialogowym Preferencje zawierają niewłaściwy tekst.

Wersja:  16.9 (kompilacja 171217)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Wpisywanie i nawigowanie może działać wolniej, jeśli projekt języka VBA zawiera funkcje zdefiniowane przez użytkownika i zostało wyświetlone okienko konstruktora formuł.

 • Program Excel może ulec awarii podczas ładowania niektórych dodatków języka VBA.

 • W przypadku niektórych języków ustawienie formatu daty przy użyciu języka VBA w formacie zawierającym symbol zastępczy „rrrr” spowoduje wprowadzenie w komórce ciągu „rrrr” zamiast roku.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy.  Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd.

 • W przypadku niektórych języków etykiety w oknie dialogowym Preferencje zawierają niewłaściwy tekst.

Wersja: 16.9 (kompilacja 171210)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów powodujących awarie.

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał ustawienie wartości jako sumy dla wykresów kaskadowych.

 • Niektóre właściwości plików były usuwane z plików, w tym tagi kolorów systemu MacOS.

 • Nie działało śledzenie błędów.

 • Niektóre linki pomocy prowadziły użytkownika do niezwiązanej z właściwym tematem witryny internetowej firmy Microsoft.

 • W przypadku używania makra ustawiającego parametr ScreenUpdating = False program Excel nie aktualizował ekranu po zakończeniu działania makra.

 • Niektóre formaty daty powodowały wyświetlanie fragmentów kodu formatu w komórce zamiast daty.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy.  Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd.

Wersja: 16.9 (kompilacja 171206)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Liczne poprawki w celu uniknięcia niektórych awarii.

 • Filtry dla zakresów zawierających daty nie wyświetlały wszystkich wartości dat na liście rozwijanej zakresu filtru.

 • Sortowanie przy użyciu makra Range().Sort nie działało.

 • Wstawienie funkcji za pomocą przycisków karty Formuły na wstążce powodowało dwukrotnie wstawianie funkcji.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy.  Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Niektóre formaty daty powodowały wyświetlanie fragmentów kodu formatu daty zamiast daty.  

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd. 

Wersja: 16.9 (kompilacja 171204)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Usunięto wiele awarii.

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający wklejanie na pasku formuły lub w komórce po rozpoczęciu edytowania.

 • Ulepszono wygląd etykietki narzędzia i wyróżnienia komórki po umieszczeniu wskaźnika myszy na komórkach podczas tworzenia formuły

 • Rozwiązano problem z polem wyboru zaznacz wszystkie/usuń zaznaczenie wszystkich na listach filtrów.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy.  Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd.

Wersja:  16.9 (kompilacja 171129)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Usunięto wiele awarii.

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał włączanie trybu obliczeń wielowątkowych, jeśli po uruchomieniu programu Excel były włączone określone dodatki.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy.  Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd. 

Wersja: 16.8 (kompilacja 171126)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Usunięto wiele awarii.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że niektóre komórki wydawały się puste nawet wtedy, gdy takie nie były.

 • Rozwiązano problem z wprowadzaniem daty lub godziny w niektórych językach przy użyciu skrótów klawiaturowych (CMD+; lub CTRL+;).

 • Rozwiązano problem z instalowaniem dodatków XLAM z lokalizacji sieciowej.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy.  Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd. 

 • Jeśli są włączone konkretne dodatki programu Excel, wówczas obliczanie wielowątkowe nie będzie włączone dla nowych skoroszytów.

Wersja: 16.8 (kompilacja 171121)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Usunięto wiele awarii.

 • Rozwiązano niektóre problemy z wprowadzaniem tekstu w edytorze IME (Input Method Editor) dla niektórych języków.

 • Rozwiązano problem z połączeniami danych polegający na tym, że znaki dodatkowe były wyświetlane w polach tekstowych.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że strzałki poprzedników i następników nie były wyświetlane wtedy, gdy tego oczekiwano, w widoku układu strony.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy.  Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd. 

 • Jeśli są włączone konkretne dodatki programu Excel, wówczas obliczanie wielowątkowe nie będzie włączone dla nowych skoroszytów.

 • Czasami zawartość komórek będzie wydawała się pusta, gdy do przewijania jest używana płytka dotykowa. 

Wersja: 16.8 (kompilacja 171114)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Usunięto wiele awarii.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy.  Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd. 

 • Obliczenia wielowątkowe mogą nie być włączone dla nowych skoroszytów.

 • Czasami zawartość komórki będzie wydawać się pusta mimo tego, że zawiera wartość. Ten problem jest badany, jednak nadal możesz przesłać opinię ze zrzutem ekranu, jeśli napotkasz ten problem. 

Wersja: 16.8 (kompilacja 171111)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Wielowątkowe obliczanie ponowne — teraz w wielu przypadkach skoroszyty mogą być obliczane ponownie szybciej dzięki wprowadzeniu wielowątkowego obliczania ponownego.

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zapoznaj się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października.

Poprawki błędów

 • Usunięto liczne awarie, w tym awarię podczas korzystania z kontrolek formularza, takich jak przyciski i pola kombi.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy.  Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd. 

 • Jeśli zauważysz wzrost szybkości wykonywania obliczeń dla skoroszytu w wersji 16.8, otwórz go i zapisz przy użyciu wersji 15.x. Skoroszyt nie będzie już korzystać z wielowątkowego obliczania ponownego po jego ponownym otwarciu w wersji 16.8.

 • Czasami zawartość komórki będzie wydawać się pusta mimo tego, że zawiera wartość. Ten problem jest badany, jednak nadal możesz przesłać opinię ze zrzutem ekranu, jeśli napotkasz ten problem. 

Wersja: 16.8 (kompilacja 171107)

Nowe lub ulepszone funkcje

(Nie zapomnij zapoznać się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października)

Poprawki błędów

 • Usunięto wiele awarii.

 • Niektóre opcje menu zostały zduplikowane

 • Naciśnięcie klawiszy CMD+SHIFT+T teraz powoduje wstawienie formuły Autosumowanie.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy.  Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Wstawienie kontrolki formularza powoduje wystąpienie awarii programu Excel.

 • Rozmiar czcionki na pasku formuły jest mniejszy, niż oczekiwano.

 • W Edytorze VB, jeśli klikniesz menu rozwijane obiektu w oknie kodu (na przykład obiekt Ten skoroszyt), wystąpi błąd. 

Wersja:  16.8 (kompilacja 171101)

Poprawki błędów

 • Rozwiązano problem powodujący, że tekst jest wyświetlany w języku angielskim nawet wtedy, gdy język systemu Mac OS jest inny niż angielski.

 • Ta aktualizacja zawiera pewne poprawki, aby uniknąć awarii w określonych sytuacjach. Zobacz uwagi z 1 listopada, aby zapoznać się z dodatkowymi uwzględnionymi poprawkami.

Wersja: 16.7 (kompilacja 171029)

Nowe lub ulepszone funkcje

(Nie zapomnij zapoznać się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października)

Poprawki błędów (najważniejsze informacje)

 • Nowe skoroszyty są teraz otwierane w mniejszym oknie i nie zajmują większości ekranu.

 • Rozwiązano problem z linkiem „Pomoc dotycząca tej funkcji” podczas pracy w okienku konstruktora formuł.

 • Teraz można dodać nowy wiersz tekstu podczas edytowania komórki, naciskając klawisze OPT+RETURN.

 • Kliknięcie przycisku programu Excel w Edytorze Visual Basic powoduje teraz wyświetlenie okna programu Excel.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po przełączeniu do innego arkusza w programie Excel był wyświetlany Edytor Visual Basic.

 • Rozwiązano problem z przełączaniem do widoku niestandardowego.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że funkcja VoiceOver nie mogła informować o liczbie elementów znalezionych podczas wyszukiwania i nie informowała o lokalizacji, gdy użytkownik przeszedł do elementu znalezionego przez funkcję wyszukiwania.

 • Usunięto różne awarie, między innymi awarię przy próbie użycia funkcji zdefiniowanej przez użytkownika w okienku konstruktora formuł.

 • Objaśnienia w oknie dialogowym Format liczb pojawiały się w nieodpowiednim czasie.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że w oknie dialogowym Usuwanie duplikatów niektóre przyciski i etykiety nakładały się na siebie.

 • W arkuszu z orientacją „od prawej do lewej” poziomy pasek przewijania był przewijany w odwrotnym kierunku.

 • Rozwiązano problemy z komentarzami edycji.

 • Rozwiązano problem uniemożliwiający uruchamianie niektórych dodatków i makr języka VBA.

 • Rozwiązano problem powodujący, że w nowych szablonach skoroszytu i na stronach logowania był wyświetlany nieprawidłowy język po użyciu Edytora Visual Basic.

 • Niektóre rozmiary papieru były wyświetlane niepoprawnie w galerii rozmiarów papieru.

 • Dodatek Solver nie przerywał działania po osiągnięciu skonfigurowanego limitu czasu.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy.  Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Rozmiar czcionki na pasku formuły jest mniejszy, niż oczekiwano.

 • W niektórych przypadkach separatory ułamków dziesiętnych i tysięcy określone w preferencjach systemu Mac OS nie są używane przez program Excel.

 • Naciśnięcie klawiszy CMD+SHIFT+T nie powoduje wstawienia formuły Autosumowanie.

 • Niektóre formaty liczb powodują, że wartości liczbowe są wyświetlane w postaci samych krzyżyków (#), nawet gdy kolumna jest wystarczająco szeroka.

 • Przeciągnięcie okna między ekranem Retina a ekranem innego typu może spowodować, że zawartość arkusza nie zostanie poprawnie przeskalowana.  Aby obejść ten problem, można powiększyć i pomniejszyć ponownie.

 • Niekiedy strzałki komentarzy nie łączą komentarzy z komórkami.

Wersja: 16.7 (kompilacja 171020)

Opinie użytkowników pomagają nam ulepszać produkty.  Jeśli zauważysz problem, kliknij przycisk uśmiechniętej buźki w górnym rogu aplikacji, aby poinformować nas, co możemy zrobić lepiej lub co Ci się podoba.

Nowe lub ulepszone funkcje

(Nie zapomnij zapoznać się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października)

Poprawki błędów

 • Rozwiązano kilka problemów występujących podczas korzystania z klawiatury o układzie innym niż amerykański.

 • Teraz formuła =INFO("system") zwraca poprawny wynik „mac”.

 • W Kreatorze importu tekstu na liście rozwijanej wyboru formatu importu brakowało niektórych typów plików.

 • Wprowadzono liczne poprawki eliminujące awarie i (lub) zawieszanie się oprogramowania w określonych sytuacjach.

 • Wiele innych poprawek.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy.  Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Po zamknięciu dokumentu, gdy język jest inny niż angielski, przycisk, który powinien mieć nazwę „Nie zapisuj”, ma nazwę „Zapisz wszystko”.

 • Rozmiar czcionki na pasku formuły jest mniejszy, niż oczekiwano.

 • W niektórych przypadkach separatory ułamków dziesiętnych i tysięcy określone w preferencjach systemu Mac OS nie są używane przez program Excel.

 • Naciśnięcie klawiszy CMD+SHIFT+T nie powoduje wstawienia formuły Autosumowanie.

 • Niektóre formaty liczb powodują, że wartości liczbowe są wyświetlane w postaci samych krzyżyków (#), nawet gdy kolumna jest wystarczająco szeroka.

 • Przeciągnięcie okna między ekranem Retina a ekranem innego typu może spowodować, że zawartość arkusza nie zostanie poprawnie przeskalowana.  Aby obejść ten problem, można powiększyć i pomniejszyć ponownie.

 • Niekiedy strzałki komentarzy nie łączą komentarzy z komórkami.

 • Podczas tworzenia formuły przy użyciu okienka formuły nie działa link pomocy.

Wersja: 16.7 (kompilacja 171017)

Opinie użytkowników pomagają nam ulepszać produkty.  Jeśli zauważysz problem, kliknij przycisk uśmiechniętej buźki w górnym rogu aplikacji, aby poinformować nas, co możemy zrobić lepiej lub co Ci się podoba.

Nowe lub ulepszone funkcje

(Nie zapomnij zapoznać się z istotnymi aktualizacjami funkcji wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października)

Poprawki błędów

 • Rozwiązano wiele problemów dotyczących kopiowania i wklejania.

 • Rozwiązano problem związany z kartami arkuszy: teraz cała nazwa arkusza jest widoczna.

 • Wprowadzono liczne poprawki eliminujące awarie i (lub) zawieszanie się oprogramowania w określonych sytuacjach.

 • Rozwiązano pewne problemy ze skrótami klawiaturowymi, w tym ze skrótem CMD+strzałka umożliwiającym przechodzenie do końca zakresu i skrótem CMD+E powodującym wyśrodkowanie tekstu oraz innymi.

 • Rozwiązano kilka problemów z ustawianiem i zapisywaniem preferencji

 • Rozwiązano problem związany z otwieraniem wszystkich okien dokumentów obejmujących wiele okien.

 • Podczas zmieniania rozmiaru wiersza lub kolumny przez przeciąganie myszą etykietki narzędzi są teraz wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami.

 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał wybranie wielu przycisków we fragmentatorze.

 • W Kreatorze importu tekstu można teraz przewijać w prawo, aby wyświetlić wszystkie kolumny.

 • Rozwiązano problem związany z niepoprawnym wyświetlaniem zablokowanych okienek po powiększeniu.

 • Rozwiązano kilka problemów z językiem VBA. Między innymi operacja Application.OperatingSystem zwraca teraz poprawną wartość.

 • Wiele innych poprawek.

Znane problemy

Jest to nadal wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy.  Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Rozmiar czcionki na pasku formuły jest mniejszy, niż oczekiwano.

 • W niektórych przypadkach separatory ułamków dziesiętnych i tysięcy określone w preferencjach systemu Mac OS nie są używane przez program Excel.

 • Naciśnięcie klawiszy CMD+SHIFT+T nie powoduje wstawienia formuły Autosumowanie.

 • Formuła =INFO("system") zwraca niepoprawny wynik: „pcdos”.

 • Niektóre formaty liczb powodują, że wartości liczbowe są wyświetlane w postaci samych krzyżyków (#), nawet gdy kolumna jest wystarczająco szeroka.

 • W Kreatorze importu tekstu na liście rozwijanej wyboru formatu importu brakuje niektórych typów plików.

 • Nowym skoroszytom będzie nadawana nazwa domyślna inna niż w przeszłości. Domyślna nazwa przedtem to „Zeszyt1”, ale teraz będzie to „Skoroszyt1”. Może to wywierać wpływ, jeśli używasz skryptów lub makr języka VBA, które odwołują się do domyślnej nazwy pliku.

 • Przeciągnięcie okna między ekranem Retina a ekranem innego typu może spowodować, że zawartość arkusza nie zostanie poprawnie przeskalowana.  Aby obejść ten problem, można powiększyć i pomniejszyć ponownie.

 • Uruchamianie aplikacji może trwać dłużej, niż oczekiwano.

 • Niekiedy strzałki komentarzy nie łączą komentarzy z komórkami.

 • Podczas tworzenia formuły przy użyciu okienka formuły nie działa link pomocy.

Wersja:  16.7 (kompilacja 171008)

Nowe lub ulepszone funkcje

(Nie zapomnij zapoznać się z istotnymi funkcjami wymienionymi w uwagach dotyczących aktualizacji z 2 października)

Poprawki błędów

 • Wprowadzono liczne poprawki eliminujące awarie i (lub) zawieszanie się oprogramowania w określonych sytuacjach.

 • Rozwiązano pewne problemy ze skrótami klawiaturowymi, w tym ze skrótem CMD+A podczas edytowania komórki, który zamiast zaznaczenia zakresu powoduje zaznaczenie tekstu w komórce.

 • Rozwiązano problem występujący po zaznaczeniu zakresu, wpisaniu wartości i naciśnięciu klawiszy CMD+RETURN. Powoduje to teraz zatwierdzenie wartości we wszystkich komórkach w zaznaczonym zakresie.

 • Wiele poprawek eliminujących mniej istotne usterki.

Znane problemy

Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Nowym skoroszytom będzie nadawana nazwa domyślna inna niż w przeszłości. Domyślna nazwa przedtem to „Zeszyt1”, ale teraz będzie to „Skoroszyt1”. Może to wywierać wpływ, jeśli używasz skryptów lub makr języka VBA, które odwołują się do domyślnej nazwy pliku.

 • Przeciągnięcie okna między ekranem Retina a ekranem innego typu może spowodować, że zawartość arkusza nie zostanie poprawnie przeskalowana.  Aby obejść ten problem, można powiększyć i pomniejszyć ponownie.

 • Wiele skrótów klawiaturowych nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • Uruchamianie aplikacji może trwać dłużej, niż oczekiwano.

 • Niekiedy strzałki komentarzy nie łączą komentarzy z komórkami.

 • Podczas tworzenia formuły przy użyciu okienka formuły nie działa link pomocy i nie można zamknąć skoroszytu do momentu zamknięcia okienka Konstruktor formuł.

Wersja: 16.6 (kompilacja 171001)

Logo programu Microsoft Excel dla komputerów Mac z pokazaną wersją 16.6

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Współtworzenie — w przypadku subskrybentów usługi Microsoft 365 skoroszyty przechowywane w usłudze OneDrive i programie SharePoint można edytować jednocześnie z innymi osobami.

 • Nowe funkcje — dla subskrybentów usługi Office 365: nowe funkcje WARUNKI i PRZEŁĄCZ pozwalają skrócić formuły.

 • Lepsza obsługa wykresów ze źródłami danych w postaci tabel przestawnych — zaktualizowanie tabeli przestawnej powoduje zaktualizowanie wykresów.

 • Fragmentatory tabel — dodanie fragmentatora pozwala szybko filtrować tabelę.

 • Nowe i nowoczesne typy wykresów — dla subskrybentów usługi Office 365: nowe typy wykresów, w tym skrzynka i wąsy, lejek, histogram, Pareto, pierścieniowy, mapa w formie drzewa oraz kaskadowy, ułatwiają wizualizowanie danych.

 • Aktualizacja języka Visual Basic for Applications (VBA) — niektóre dodatkowe metody, właściwości i obiekty dostępne dla użytkowników pakietu Office dla systemu Windows działają teraz także na komputerze Mac. Nadal występują różnice między modelami obiektów na komputerach Mac i w systemie Windows, więc w przypadku niektórych elementów nadal będzie pojawiać się komunikat „nie jest obsługiwane na tej platformie”. Wkrótce dostępnych będzie więcej szczegółowych informacji na temat zmian w modelu obiektów.

Poprawki błędów

 • Zwiększono wydajność widoku układu strony.

Znane problemy

Jest to pierwsza wersja zapoznawcza następnej wersji głównej, więc oczekujemy, że wystąpią pewne problemy.  Prosimy o przekazywanie informacji na temat wszelkich znalezionych problemów przez kliknięcie przycisku uśmiechniętej buźki w górnym rogu okna aplikacji.  Oto kilka problemów, o których już wiemy:

 • Nowym skoroszytom będzie nadawana nazwa domyślna inna niż w przeszłości. Domyślna nazwa przedtem to „Zeszyt1”, ale teraz będzie to „Skoroszyt1”. Może to wywierać wpływ, jeśli używasz skryptów lub makr języka VBA, które odwołują się do domyślnej nazwy pliku.

 • Wiele skrótów klawiaturowych nie działa zgodnie z oczekiwaniami.

 • Uruchamianie aplikacji może trwać dłużej, niż oczekiwano.

 • Niekiedy strzałki komentarzy nie łączą komentarzy z komórkami.

 • Podczas tworzenia formuły przy użyciu okienka formuły nie działa link pomocy.

 • Jeśli przy zaznaczonym zakresie coś zostanie wpisane i zostaną naciśnięte klawisze CMD+RETURN, spowoduje to tylko zatwierdzenie wartości w aktywnej komórce.

Wersja: 15.40 (kompilacja 170926)

Nowe lub ulepszone funkcje

Nic nowego w tym tygodniu.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że numeracja wierszy była odwrócona, a niektóre numery lub zawartość wierszy wyglądały jak lustrzane odbicie ich właściwego wyglądu.  Dotyczyło to komputerów z systemem macOS w wersji 10.13 (High Sierra).

Znane problemy

 • Na komputerach z paskiem Touch Bar program Excel ulegał awarii po naciśnięciu znaku równości w celu rozpoczęcia wpisywania formuły.

Wersja: 15.39.0 (kompilacja 170913)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Poprawki błędów

 • Poprawki drobniejszych błędów

Znane problemy

 • W niektórych przypadkach numery wierszy mogą mieć wygląd lustrzany i mogą być w odwrotnej kolejności w obszarze obejmującym pewną liczbę wierszy. Ponadto niektóre linie siatki mogą być widoczne w nieoczekiwanej lokalizacji. Ten problem dostrzeżono tylko w programie Excel zainstalowanym w systemie MacOS 10.13 (High Sierra).  

Wersja:  15.39.0 (kompilacja 170905)

Nowe lub ulepszone funkcje

Poprawki błędów

 • Poprawki drobniejszych błędów

Znane problemy

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Wersja: 15.39.0 (kompilacja 170829)

Nowe lub ulepszone funkcje

Nic nowego w tym tygodniu.

Poprawki błędów

Poprawki drobniejszych błędów

Znane problemy

Nic nowego w tym tygodniu.

Wersja: 15.38.0 (kompilacja 170822)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Poprawki błędów

 • Poprawka zabezpieczeń: Dodano ostrzeżenie o zabezpieczeniach dotyczące makr programu Excel 4

 • Problem: Awaria w przypadku otwarcia pewnych plików w określonej kolejności

Znane problemy

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Wersja: 15.38.0 (kompilacja 170815)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Poprawki błędów

 • Rozwiązanie problemu związanego z niepoprawną wysokością wiersza po ponownym otwarciu arkusza kalkulacyjnego. Wysokość wiersza jest zwiększana, jeśli arkusz kalkulacyjny zawiera komórki z zawijaniem tekstu i takie, w których wysokość wiersza została dostosowana za pomocą funkcji Autodopasowanie. Ten problem dotyczył poprzedniej wersji udostępnianej niejawnym testerom w ramach szybkich aktualizacji.

Znane problemy

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Wersja: 15.38.0 (kompilacja 170809)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Poprawki błędów

 • Rozwiązano niektóre drobne problemy.

Znane problemy

 • W niektórych przypadkach wysokość wierszy zostanie zwiększona po otwarciu dokumentu w przypadku wierszy zawierających komórki z zawiniętym tekstem, dla których wysokości wierszy określono za pomocą funkcji autodopasowania.

Wersja: 15.38.0 (kompilacja 170801)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Poprawki błędów

 • Poprawiono niektóre szablony dokumentów dla pewnych regionów, uwzględniając w nich odpowiednią zawartość regionalną.

 • Rozwiązano niektóre drobne problemy.

Znane problemy

 • W niektórych przypadkach wysokość wierszy zostanie zwiększona po otwarciu dokumentu w przypadku wierszy zawierających komórki z zawiniętym tekstem, dla których wysokości wierszy określono za pomocą funkcji autodopasowania.

Uwagi i informacje

 • Aby zgłosić problemy lub przesłać opinię bezpośrednio do naszego zespołu, kliknij uśmiechniętą buźkę w prawym górnym rogu aplikacji, a następnie kliknij pozycję Powiedz nam, co Ci się podoba lub Powiedz nam, co można ulepszyć.

 • Skontaktuj się z nami i innymi niejawnymi testerami w ramach społeczności niejawnego programu testów pakietu Office lub za pomocą usługi Twitter.

 • Aby przejść na poziom Szybkie aktualizacje, kliknij pozycję Pomoc > Sprawdź aktualizacje > Dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office, aby uzyskiwać wczesny dostęp do nowych wersji > Niejawny program testów pakietu Office — szybkie aktualizacje.

Wersja: 15.37.0 (kompilacja 170725)

Nowe lub ulepszone funkcje

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Poprawki błędów

 • Naprawiono problem polegający na tym, że po użyciu klawiszy FN+strzałka w górę/strzałka w dół w celu przejścia o stronę w górę lub w dół, a następnie usunięciu wartości z komórki wyglądało nadal na to, że komórka zawiera wartość, mimo że faktycznie została ona usunięta.

 • Poprawki drobniejszych błędów.

Znane problemy

 • Nic nowego w tym tygodniu.

Wersja: 15.37.0 (kompilacja 170704)

Nowe i ulepszone funkcje

 • Teraz można dodawać obrazy do nagłówków i stopek (funkcja została wydana w czerwcu 2017 r., ale nie została tu wcześniej udokumentowana).

Opcja Obraz na karcie Nagłówek i stopka na wstążce

 • Poprawki błędów

 • Obrazy w nagłówkach i stopkach — usunięto problem z obniżoną jakością obrazów po wydrukowaniu.

Znane problemy

 • Obecnie nie ma znanych problemów.

Informacje dodatkowe:

 • Aby zgłosić problemy lub przesłać opinię bezpośrednio do naszego zespołu, kliknij uśmiechniętą buźkę w prawym górnym rogu aplikacji, a następnie kliknij pozycję Powiedz nam, co Ci się podoba lub Powiedz nam, co można ulepszyć.

 • Jeśli chcesz powrócić do poprzedniej działającej wersji, możesz przejść do folderu Programy i przenieść plik „Microsoft Excel.app” do Kosza, a następnie przejść na stronę swojego konta w usłudze Office.com, aby ponowne zainstalować bieżącą wersję dla osób niebędących niejawnymi testerami.  Przed zainstalowaniem starszej wersji należy przenieść nowszą wersję do Kosza.

 • Skontaktuj się z nami i innymi niejawnymi testerami w ramach społeczności niejawnego programu testów pakietu Office lub za pomocą usługi Twitter.

 • Aby przejść na poziom Szybkie aktualizacje, kliknij pozycję Pomoc > Sprawdź aktualizacje > Dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office, aby uzyskiwać wczesny dostęp do nowych wersji > Niejawny program testów pakietu Office — szybkie aktualizacje.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×