WAŻNE: Pomysły w programie Excel to teraz Analiza danych

Aby lepiej odzwierciedlać to, jak dzięki usłudze Pomysły analizowanie danych jest prostsze, szybsze i bardziej intuicyjne, nazwa tej funkcji została zmieniona na Analiza danych. Środowisko i funkcje są takie same i nadal są zgodne z tym samymi przepisami dotyczącymi prywatności i licencjonowania. Jeśli jesteś w półrocznym kanale dla przedsiębiorstw, możesz nadal widzieć funkcję „Pomysły” do momentu zaktualizowania programu Excel.

Twoja przeglądarka nie obsługuje wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Usługa Analiza danych w programie Excel umożliwia interpretację danych za pomocą zapytań  w języku naturalnym, które umożliwiają  zadawanie pytań dotyczących danych bez konieczności pisania skomplikowanych formuł. Ponadto Analiza danych udostępnia ogólne podsumowania wizualne, trendy i wzorce.

Czy masz pytania? Chętnie udzielimy odpowiedzi!

Wystarczy zaznaczyć komórkę w zakresie danych, aby > wybrać przycisk Analiza danych na karcie Narzędzia główne. Analiza danych w programie Excel przeanalizuje Twoje dane i zwróci interesujące wizualizacje dotyczące tych danych w okienku zadań.

Jeśli interesuje Cię więcej szczegółowych informacji, możesz zadać pytanie w polu zapytania u góry okienka, a następnie nacisnąć klawisz Enter. Analiza danych udziela odpowiedzi za pomocą obiektów wizualnych, takich jak tabele, wykresy i tabele przestawne, które można następnie wstawiać do skoroszytu. 

Animowany obraz korzystania z przetwarzania języka naturalnego w usłudze Pomysły w programie Excel.

Jeśli interesuje Cię przeglądanie swoich danych lub po prostu chcesz poznań możliwości, funkcja Analiza danych również dostarcza spersonalizowane, sugerowane pytania, do których możesz uzyskać dostęp, klikając pole zapytania. 

Wypróbuj sugerowane pytania

Po prostu zadaj pytanie

Kliknij pole tekstowe u góry okienka Analiza danych, aby wyświetlić listę sugestii na podstawie swoich danych.

Analiza danych w programie Excel zapewni sugerowane pytania na podstawie analizy Twoich danych.

Możesz także wpisać określone pytanie dotyczące Twoich danych.

Analiza danych w programie Excel udziela odpowiedzi na pytanie, ile sprzedano blokad lub kasków.

Uwagi: 

Uzyskaj szczegółowe informacje dzięki Analiza danych

Jeśli żadne pytanie nie przychodzi Ci do głowy, oprócz języka naturalnego funkcja Analiza danych analizuje i dostarcza podsumowania wizualne, trendy oraz wzorce na wysokim poziomie.

Możesz zaoszczędzić czas i uzyskać bardziej skoncentrowaną analizę, wybierając tylko te pola, które chcesz wyświetlić. Po wybraniu pól i sposobu ich podsumowywania, funkcja Analiza danych wyklucza inne dostępne dane, zapewniając przyspieszenie całego procesu oraz prezentowanie mniej, ale bardziej trafnych sugestii. Na przykład możesz chcieć jedynie wyświetlić sumę sprzedaży według lat. Możesz też poprosić funkcję Analiza danych o wyświetlanie średniej sprzedaży w podziale na lata. 

Wybierz, które pola są dla Ciebie najbardziej interesujące?

Okienko Analiza danych z linkiem określającym pola, których należy użyć.

Zaznacz te pola i wybierz sposób podsumowywania danych.

Wybierz pola, które chcesz uwzględnić i zaktualizować, aby uzyskać nowe rekomendacje.

Funkcja Analiza danych zapewnia mniej, ale bardziej trafnych sugestii.

Okienko Analiza danych przedstawiające dostosowane sugestie.

Uwaga: Na liście pól opcja To nie jest wartość odwołuje się do pól, które nie są zwykle sumowane ani uśredniane. Nie można na przykład zsumować wyświetlanych lat, ale można zsumować wartości dla wyświetlanych lat. Jeśli jest używana z innym polem, które jest sumowane lub uśredniane, opcja To nie jest wartość działa tak samo, jak etykieta wiersza, jednak jeśli jest ona używana samodzielnie, opcja To nie jest wartość będzie zliczać unikatowe wartości wybranego pola.

Funkcja Analiza danych działa najlepiej w przypadku przejrzystych danych tabelarycznych.

Przykładowa tabela programu Excel

Poniżej zamieszczono porady dotyczące efektywnego korzystania z możliwości funkcji Analiza danych:

 1. Funkcja Analiza danych działa najlepiej z danymi, które są sformatowane jako Tabela programu Excel. Aby utworzyć tabelę programu Excel, kliknij dowolne miejsce w obrębie danych, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+T.

 2. Upewnij się, że masz dobre nagłówki dla kolumn. Nagłówki powinny być pojedynczym wierszem unikatowych, niepustych etykiet poszczególnych kolumn. Unikaj podwójnych wierszy nagłówków, scalonych komórek itp.

 3. Jeśli masz skomplikowane lub zagnieżdżone dane, możesz użyć dodatkuPower Query do przekonwertowania tabel z kartami krzyżowymi lub wieloma wierszami nagłówków.

Nie udało się uzyskać funkcji Analiza danych? Prawdopodobnie to nasza, a nie Twoja, wina.

Oto kilka powodów, dlaczego funkcja Analiza danych mogła nie zadziałać w przypadku Twoich danych:

 • Funkcja Analiza danych obecnie nie obsługuje analizowania zestawów danych przekraczających 1,5 mln komórek. Obecnie nie ma obejścia tego problemu. W międzyczasie możesz przefiltrować dane, a następnie skopiować je do innej lokalizacji, aby uruchomić dla nich funkcję Analiza danych.

 • Daty w postaci ciągów, takie jak „2017-01-01”, będą analizowane tak, jakby były ciągami tekstowymi. Aby obejść ten problem, utwórz nową kolumnę korzystającą z funkcji DATA lub DATA.WARTOŚĆ i sformatuj ją jako datę.

 • Funkcja Analiza danych nie będzie działać, jeśli program Excel jest w trybie zgodności (tzn. gdy plik jest w formacie .xls). W międzyczasie zapisz plik jako plik XLSX, XLSM lub XSLB.

 • Scalone komórki także mogą sprawiać problemy w ich zrozumieniu. Jeśli próbujesz wyśrodkować dane, takie jak nagłówek raportu, w ramach obejścia problemu usuń wszystkie scalone komórki, a następnie sformatuj je przy użyciu ustawienia Wyrównaj zaznaczenie do środka. Naciśnij klawiszeCtrl+1, a następnie przejdź do pozycji Wyrównanie > Poziomo > Wyrównaj zaznaczenie do środka.

Funkcja Analiza danych działa najlepiej w przypadku przejrzystych danych tabelarycznych.

Przykładowa tabela programu Excel

Poniżej zamieszczono porady dotyczące efektywnego korzystania z możliwości funkcji Analiza danych:

 1. Funkcja Analiza danych działa najlepiej z danymi, które są sformatowane jako Tabela programu Excel. Aby utworzyć tabelę programu Excel, kliknij dowolne miejsce w obrębie danych, a następnie naciśnij klawisze COMMAND+T.

 2. Upewnij się, że masz dobre nagłówki dla kolumn. Nagłówki powinny być pojedynczym wierszem unikatowych, niepustych etykiet poszczególnych kolumn. Unikaj podwójnych wierszy nagłówków, scalonych komórek itp.

Nie udało się uzyskać funkcji Analiza danych? Prawdopodobnie to nasza, a nie Twoja, wina.

Oto kilka powodów, dlaczego funkcja Analiza danych mogła nie zadziałać w przypadku Twoich danych:

 • Funkcja Analiza danych obecnie nie obsługuje analizowania zestawów danych przekraczających 1,5 mln komórek. Obecnie nie ma obejścia tego problemu. W międzyczasie możesz przefiltrować dane, a następnie skopiować je do innej lokalizacji, aby uruchomić dla nich funkcję Analiza danych.

 • Daty w postaci ciągów, takie jak „2017-01-01”, będą analizowane tak, jakby były ciągami tekstowymi. Aby obejść ten problem, utwórz nową kolumnę korzystającą z funkcji DATA lub DATA.WARTOŚĆ i sformatuj ją jako datę.

 • Funkcja Analiza danych nie może analizować, jeśli program Excel działa w trybie zgodności (tzn. gdy plik jest w formacie xls). W międzyczasie zapisz plik jako plik XLSX, XLSM lub XSLB.

 • Scalone komórki także mogą sprawiać problemy w ich zrozumieniu. Jeśli próbujesz wyśrodkować dane, takie jak nagłówek raportu, w ramach obejścia problemu usuń wszystkie scalone komórki, a następnie sformatuj je przy użyciu ustawienia Wyrównaj zaznaczenie do środka. Naciśnij klawiszeCtrl+1, a następnie przejdź do pozycji Wyrównanie > Poziomo > Wyrównaj zaznaczenie do środka.

Funkcja Analiza danych działa najlepiej w przypadku przejrzystych danych tabelarycznych.

Przykładowa tabela programu Excel

Poniżej zamieszczono porady dotyczące efektywnego korzystania z możliwości funkcji Analiza danych:

 1. Funkcja Analiza danych działa najlepiej z danymi, które są sformatowane jako Tabela programu Excel. Aby utworzyć tabelę programu Excel, kliknij dowolne miejsce w obrębie danych, a następnie kliknij kolejno pozycje Narzędzia główne > Tabele > Formatuj jako tabelę.

 2. Upewnij się, że masz dobre nagłówki dla kolumn. Nagłówki powinny być pojedynczym wierszem unikatowych, niepustych etykiet poszczególnych kolumn. Unikaj podwójnych wierszy nagłówków, scalonych komórek itp.

Nie udało się uzyskać funkcji Analiza danych? Prawdopodobnie to nasza, a nie Twoja, wina.

Oto kilka powodów, dlaczego funkcja Analiza danych mogła nie zadziałać w przypadku Twoich danych:

 • Funkcja Analiza danych obecnie nie obsługuje analizowania zestawów danych przekraczających 1,5 mln komórek. Obecnie nie ma obejścia tego problemu. W międzyczasie możesz przefiltrować dane, a następnie skopiować je do innej lokalizacji, aby uruchomić dla nich funkcję Analiza danych.

 • Daty w postaci ciągów, takie jak „2017-01-01”, będą analizowane tak, jakby były ciągami tekstowymi. Aby obejść ten problem, utwórz nową kolumnę korzystającą z funkcji DATA lub DATA.WARTOŚĆ i sformatuj ją jako datę.

Stale ulepszamy funkcję Analiza danych

Nawet jeśli nie spełniasz żadnego z powyższych warunków, możemy nie znaleźć zalecenia. Jest tak, ponieważ szukamy konkretnego zestawu klas wniosków, a usługa nie zawsze coś znajduje. Stale pracujemy nad rozwijaniem typów analiz obsługiwanych przez usługę.

Oto bieżąca lista dostępnych funkcji:

 • Pozycja: klasyfikuje i wyróżnia element, który jest znacznie większy od pozostałych elementów.

Wykres liniowy przedstawiający płace ze znacznie wyższym poziomem wydatków

 • Trend: wyróżnia wykryty stały wzorzec trendu w szeregu czasowym danych.

Wykres liniowy przedstawiający wydatki rosnące w czasie

 • Wartość odstająca: wyróżnia wartości odstające w szeregu czasowym.

Wykres punktowy przedstawiający wartości odstające

 • Większość: znajduje przypadki, w których większość wartości całkowitej można przypisać do jednego czynnika.

Wykres pierścieniowy przedstawiający kategorię Osoby stanowiącą większość wydatków

Jeśli nie uzyskasz żadnych wyników, prześlij nam opinię, przechodząc do pozycji Plik > Opinia.

Ponieważ funkcja Analiza danych analizuje Twoje dane za pomocą usług sztucznej inteligencji, możesz mieć obawy dotyczące bezpieczeństwa swoich danych. You can read the Microsoft privacy statement for more details.

Funkcja Analiza danych używa materiałów dostarczanych przez inne firmy. Jeśli chcesz zapoznać się ze szczegółami, sprawdź temat Informacje o licencjonowaniu na potrzeby funkcji Analiza danych.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×