Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Wprowadzenie

Windows Środowisko Preinstaluj (PE) 3.0 nie obsługuje protokołu uwierzytelniania IEEE 802.X. Dlatego klient Windows PE 3.0 nie może uwierzytelnić przełącznika skonfigurowanego dla uwierzytelnionego dostępu do sieci IEEE 802.X.

Więcej informacji

Po zastosowaniu tej poprawki Windows PE 3.0 obsługuje protokół uwierzytelniania IEEE 802.X.

Uwaga: uwierzytelnianie 802.1X nie jest obsługiwane po uruchomieniu Windows pe z następujących elementów:

 • Wdrażanie systemu operacyjnego Microsoft System Center Configuration Manager 2007

 • Zestaw narzędzi firmy Microsoft do wdrażania


Informacje dotyczące poprawek

Obsługiwana poprawka jest dostępna od firmy Microsoft. Jednak ta poprawka ma na celu naprawienie tylko problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj tę poprawkę tylko do systemów, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może wymagać dodatkowych testów. Dlatego jeśli ten problem cię nie dotyczy poważnie, zalecamy zaczekanie na kolejną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, u góry tego artykułu z bazy wiedzy znajduje się sekcja "Dostępne do pobrania poprawki". Jeśli ta sekcja nie jest wyświetlana, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Microsoft i pomocą techniczną w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe problemy lub jest wymagane jakiekolwiek rozwiązywanie problemów, może być konieczne utworzenie oddzielnego żądania usługi. Typowe koszty pomocy technicznej będą miały zastosowanie do dodatkowych pytań dotyczących pomocy technicznej i problemów, które nie kwalifikują się do danej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć oddzielne żądanie obsługi, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga W formularzu "Dostępne do pobrania poprawki" są wyświetlane języki, dla których jest dostępna poprawka. Jeśli nie widzisz swojego języka, oznacza to, że poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Nie ma żadnych wymagań wstępnych, aby zainstalować tę poprawkę.

Informacje o rejestrze

Aby użyć jednej z poprawek w tym pakiecie, nie musisz wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych aktualizacji ani poprawek.

Informacje dotyczące pliku

Angielska wersja tej poprawki zawiera atrybuty plików (lub nowsze atrybuty plików) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny dla tych plików są wymienione w uniwersalnym czasie koordynowanym (UTC). Podczas wyświetlania informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby znaleźć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, użyj karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panel sterowania.

Dla wszystkich obsługiwanych wersji Windows PE 3.0 opartych na procesorze x86

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Dot3cfg.dll

6.1.7600.20541

82,432

05-paź-2009

05:51

x86

Dot3api.dll

6.1.7600.20541

91,136

05-paź-2009

05:51

x86

Dot3dlg.dll

6.1.7600.20541

47,104

05-paź-2009

05:51

x86

Dot3msm.dll

6.1.7600.20541

115,200

05-paź-2009

05:51

x86

Dot3svc.dll

6.1.7600.20541

214,016

05-paź-2009

05:51

x86

Report.system.netdiagframework.xml

Nie dotyczy

29,356

22-lip-2009

23:04

Nie dotyczy

Report.system.wired.xml

Nie dotyczy

19,290

22-lip-2009

23:04

Nie dotyczy

Rules.system.netdiagframework.xml

Nie dotyczy

57,286

22-lip-2009

23:04

Nie dotyczy

Rules.system.wired.xml

Nie dotyczy

40,902

22-lip-2009

23:04

Nie dotyczy

Onex.dll

6.1.7600.20541

199,168

05-paź-2009

05:51

x86

Onexui.dll

6.1.7600.20541

1,111,552

05-paź-2009

05:51

x86

Dla wszystkich obsługiwanych wersji opartych na procesorach x64 Windows PE 3.0

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Czas

Platformy

Dot3cfg.dll

6.1.7600.20541

69,120

05-paź-2009

06:41

x64

Dot3api.dll

6.1.7600.20541

84,992

05-paź-2009

06:41

x64

Dot3dlg.dll

6.1.7600.20541

57,856

05-paź-2009

06:41

x64

Dot3msm.dll

6.1.7600.20541

103,936

05-paź-2009

06:41

x64

Dot3svc.dll

6.1.7600.20541

252,416

05-paź-2009

06:41

x64

Report.system.netdiagframework.xml

Nie dotyczy

29,356

22-lip-2009

23:23

Nie dotyczy

Report.system.wired.xml

Nie dotyczy

19,290

22-lip-2009

23:23

Nie dotyczy

Rules.system.netdiagframework.xml

Nie dotyczy

57,286

22-lip-2009

23:23

Nie dotyczy

Rules.system.wired.xml

Nie dotyczy

40,902

22-lip-2009

23:23

Nie dotyczy

Onex.dll

6.1.7600.20541

235,520

05-paź-2009

06:41

x64

Onexui.dll

6.1.7600.16385

1,080,320

14-lip-2009

01:41

x64

Dot3api.dll

6.1.7600.20541

91,136

05-paź-2009

05:51

x86

Dot3dlg.dll

6.1.7600.16385

47,104

14-lip-2009

01:15

x86

Dot3msm.dll

6.1.7600.20541

115,200

05-paź-2009

05:51

x86

Onex.dll

6.1.7600.20541

199,168

05-paź-2009

05:51

x86

Onexui.dll

6.1.7600.20541

1,111,552

05-paź-2009

05:51

x86

Dodaj aktualizację do Windows PE 3.0

Poniższe instrukcje pokazują, jak dodać następującą aktualizację do Windows PE 3.0. Nie obejmuje żadnej integracji z System Center Configuration Manager ani z innymi produktami.

972831 Protokół uwierzytelniania IEEE 802.1X nie jest obsługiwany w Windows Środowisko preinstalacyjne (PE) 3.0 Musisz mieć dostępne lub zainstalowane następujące pliki i wymagania wstępne:

 • Komputer technika z zainstalowanym zestawem AIK (Windows Automated Installation Kit) dla Windows 7

 • 394904_intl_i386_zip.exe lub 394905_intl_x64_zip.exe w zależności od architektury obrazu Windows PE

 • Poniższy skrypt VBS i dwa pliki XML. Znajdują się one w sekcji Przykłady skryptów:

  • StartDot3.VBS

  • USERDATA-EAP-TLS.xml

  • Wired-WinPE-EAP-TLS.xml

 • Certyfikat główny zapisany jako RootCert.cer

 • Wszystkie podrzędne certyfikaty urzędu certyfikacji zapisane jako SubCACert.cer

 • Twój certyfikat użytkownika pfx zapisany jako Usercert.pfx

 • Wersje x86 lub x64 certutil.exe i certutil.exe.mui z komputera z Windows 7, w zależności od architektury obrazu Windows PE

UwagaNa poniższym przykładzie jest kompilacja x86 wersji Windows PE.

Na komputerze z systemem Windows opartym na Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2 zainstaluj Windows 7 AIK.

 1. Na komputerze technika kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Windows AIK, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia Narzędzia wdrażania, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  Skrót menu otwiera okno Wiersz polecenia i automatycznie ustawia zmienne środowiskowe tak, aby wskazywały wszystkie niezbędne narzędzia. Domyślnie wszystkie narzędzia są instalowane w folderze C:\Program Files\Windows AIK\Tools.

 2. W wierszu polecenia uruchom skrypt Copype.cmd. Skrypt wymaga dwóch argumentów: architektury sprzętu i lokalizacji docelowej.

  Na przykład uruchom <architekturę copype.cmd> <> docelową , gdzie> architektury <może być x86, amd64 lub ia64, a miejscem docelowym <> jest ścieżka katalogu lokalnego.

  Na przykład uruchom następujące polecenie:

  copype.cmd x86 c:\winpe_x86The skrypt tworzy następującą strukturę katalogu i kopiuje wszystkie pliki niezbędne dla tej architektury:

  \winpe_x86
  \winpe_x86\ISO
  \winpe_x86\mount

 3. Skopiuj obraz podstawowy (Windows PE.wim) do folderu \Winpe_x86\ISO\sources i zmień nazwę pliku na boot.wim.

  copy c:\winpe_x86\winpe.wim c:\winpe_x86\ISO\sources\boot.wim
 4. Zamontuj Windows Windows pe. W tym kroku zainstalujesz obraz podstawowy w katalogu lokalnym, aby można było dodawać lub usuwać pakiety.

  Dism /Mount-Wim /WimFile:C:\winpe_x86\ISO\sources\boot.wim /index:1 /MountDir:C:\winpe_x86\mount
 5. Dodaj do obrazu następujące pakiety. Należy pamiętać, że każde polecenie powinno być pojedynczym wierszem, a polecenie nie może być zawijane.

  Dodawanie pakietu WINPE-WMI

  dism.exe /image:C:\winpe_x86\mount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\winpe-wmi.cab"

  dism.exe /image:C:\winpe_x86\mount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\en-us\winpe-wmi_en-us.cab"

  Dodaj pakiet WINPE-Scripting

  dism.exe /image:C:\winpe_x86\mount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\winpe-scripting.cab"

  dism.exe /image:C:\winpe_x86\mount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\en-us\winpe-scripting_en-us.cab"

  Dodawanie pakietu WINPE-HTA

  dism.exe /image:C:\winpe_x86\mount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\winpe-hta.cab"

  dism.exe /image:C:\winpe_x86\mount /add-package /packagepath:"C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools\x86\WinPE_FPs\en-us\winpe-hta_en-us.cab"
 6. Wyodrębnij zawartość 394904_intl_i386_zip.exe aktualizacji do folderu c:\972831.

 7. Dodaj do obrazu aktualizację obsługi systemu 802.1X:

  dism.exe /image:C:\winpe_x86\mount /add-package /packagepath:"c:\972831\Windows6.1-KB972831-86.cab" 
 8. Utwórz folder zawierający dodatkowe pliki dla obsługi 802.1X. W tym celu uruchom następujące polecenie:

  md C:\winpe_x86\mount\winpe

 9. Skopiuj certutil.exe i certutil.exe.mui z komputera opartego na Windows 7 do folderu c:\winpe_x86\mount\winpe. Te pliki można znaleźć w folderze %windir%\system32.

  Uwaga Należy skopiować poprawną wersję tych plików na podstawie architektury obrazu Windows PE.

 10. Edytuj plik Wired-WinPE-EAP-TLS.xml i zmień następujący wiersz, aby wprowadzić thumbprint/hash certyfikatu głównego urzędu certyfikacji dla właściwego urzędu certyfikacji:

  <TrustedRootCA>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00</TrustedRootCA> 
 11. Skopiuj profil połączenia do katalogu Windows PE przy użyciu protokołu EAP-TLS:

  Copy Wired-WinPE-EAP-TLS.xml C:\winpe_x86\mount\winpe 
 12. Edytuj plik USERDATA-EAP-TLS.xml i zmień następujące wiersze nazwy użytkownika i usercert:

  <eapTls:Username>contoso\username</eapTls:Username>

  <eapTls:UserCert>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00</eapTls:UserCert>
 13. Skopiuj profil połączenia do katalogu Windows PE przy użyciu protokołu EAP-TLS:

  copy USERDATA-EAP-TLS.xml C:\winpe_x86\mount\winpe 
 14. Skopiuj certyfikat główny i wszystkie podrzędne certyfikaty urzędu certyfikacji do folderu c:\winpe_x86\mount\winpe.

 15. Skopiuj certyfikat użytkownika pfx do folderu c:\winpe_x86\mount\winpe.

 16. Edytuj plik StartDot3.vbs i zmień następujący wiersz:

  certutil –user –p PASSWORD -importpfx \winpe\USERcert.pfx NOEXPORT,NOCHAIN 

  Uwaga W tym wierszu musisz zmienić hasło HASŁO przypisane do certyfikatu podczas eksportowania.

 17. Skopiuj StartDot3.Vbs do folderu c:\winpe_x86\mount\winpe.

 18. Edytuj plik startnet.cmd, aby uruchamiać StartDot3.vbs automatycznie:

  notepad C:\winpe_x86\mount\windows\system32\startnet.cmd
 19. Dodaj plik \winpe\StartDot3.vbs po poleceniu wpeinit, a następnie zapisz plik startnet.cmd.

 20. Odinstaluj i zatwierdź zmiany w polu . WIM:

  Dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\winpe_x86\mount /Commit
 21. Utwórz nośnik rozruchowy, wykonując kroki opisane w pliku Pomocy Windows 7 AIK w następujących tematach:

  • "To create a bootable CD-ROM"

  • "Aby utworzyć rozruchowy UFD"

Przykłady skryptów

Firma Microsoft udostępnia przykłady programowania tylko do ilustracji, bez gwarancji wyrażonej lub dorozumianej, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i/lub przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że znasz język programowania oraz narzędzia służące do tworzenia i debugowania procedur. Specjaliści pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w objaśnieniu funkcjonalności określonej procedury, ale nie zmodyfikują tych przykładów w celu zapewnienia dodatkowych funkcji ani skonstruowania procedur spełniających określone potrzeby.
Jeśli masz ograniczone doświadczenie w programowaniu, możesz skontaktować się z certyfikowanym partnerem firmy Microsoft lub usługami doradczych firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź te witryny internetowe firmy Microsoft:

Certyfikowani partnerzy firmy Microsoft — https://partner.microsoft.com/global/30000104

Usługi doradcze firmy Microsoft — http://support.microsoft.com/gp/advisoryservice

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktu z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;CNTACTMS

StartDot3.VBS


‘================================
‘StartDot3.VBS
‘================================
Dim WshShell
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")

commandLine = "certutil -addstore Root \winpe\Rootcert.cer"
Return = WshShell.Run(commandLine, 0, true)

commandLine = "certutil -addstore CA \winpe\SubCAcert.cer"
Return = WshShell.Run(commandLine, 0, true)

commandLine = "certutil –user –p PASSWORD -importpfx \winpe\USERcert.pfx NOEXPORT,NOCHAIN"
Return = WshShell.Run(commandLine, 0, true)

commandLine = "net start dot3svc"
Return = WshShell.Run(commandLine, 0, true)

commandLine = "netsh lan add profile filename=\winpe\Wired-WinPE-EAP-TLS.xml"
Return = WshShell.Run(commandLine, 0, true)

commandLine = "netsh lan set eapuserdata filename=\winpe\Wired-WinPE-UserData-EAP-TLS.xml allusers=yes interface=*"
Return = WshShell.Run(commandLine, 0, true)

USERDATA-EAP-TLS.xml


<?xml version="1.0"?>
<EapHostUserCredentials xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapHostUserCredentials" xmlns:eapCommon="http://www.microsoft.com/provisioning/EapCommon" xmlns:baseEap="http://www.microsoft.com/provisioning/BaseEapMethodUserCredentials">
<EapMethod>
<eapCommon:Type>13</eapCommon:Type>
<eapCommon:AuthorId>0</eapCommon:AuthorId>
</EapMethod>
<Credentials xmlns:eapUser="http://www.microsoft.com/provisioning/EapUserPropertiesV1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:baseEap="http://www.microsoft.com/provisioning/BaseEapUserPropertiesV1" xmlns:eapTls="http://www.microsoft.com/provisioning/EapTlsUserPropertiesV1">
<baseEap:Eap>
<baseEap:Type>13</baseEap:Type>
<eapTls:EapType>
<eapTls:Username>contoso\username</eapTls:Username>
<eapTls:UserCert>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00</eapTls:UserCert>
</eapTls:EapType>
</baseEap:Eap>
</Credentials>
</EapHostUserCredentials>

Wired-WinPE-EAP-TLS.xml


<?xml version="1.0"?>
<LANProfile xmlns="http://www.microsoft.com/networking/LAN/profile/v1">
<MSM>
<security>
<OneXEnforced>false</OneXEnforced>
<OneXEnabled>true</OneXEnabled>
<OneX xmlns="http://www.microsoft.com/networking/OneX/v1">
<authMode>user</authMode>
<EAPConfig><EapHostConfig xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapHostConfig"><EapMethod>
<Type xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapCommon">13</Type>
<VendorId xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapCommon">0</VendorId>
<VendorType xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapCommon">0</VendorType>
<AuthorId xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapCommon">0</AuthorId>
</EapMethod>
<Config xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapHostConfig">
<Eap xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/BaseEapConnectionPropertiesV1"><Type>13</Type>
<EapType xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapTlsConnectionPropertiesV1">
<CredentialsSource>
<CertificateStore>
<SimpleCertSelection>true</SimpleCertSelection>
</CertificateStore>
</CredentialsSource>
<ServerValidation>
<DisableUserPromptForServerValidation>false</DisableUserPromptForServerValidation>
<ServerNames></ServerNames>
<TrustedRootCA>00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00</TrustedRootCA>
</ServerValidation>
<DifferentUsername>false</DifferentUsername>
<PerformServerValidation xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapTlsConnectionPropertiesV2">true</PerformServerValidation>
<AcceptServerName xmlns="http://www.microsoft.com/provisioning/EapTlsConnectionPropertiesV2">false</AcceptServerName>
</EapType>
</Eap>
</Config>
</EapHostConfig>
</EAPConfig>
</OneX>
</security>
</MSM>
</LANProfile>

Informacje

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×