Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Rozwiązywanie problemów z dodatkiem Notes zajęć

Dodatek Notes zajęć jest dostępny dla klasycznych wersji programu OneNote 2013 i OneNote 2016. Po zainstalowaniu dodatku Notes zajęć na wstążce programu OneNote powinna być wyświetlana karta Notes zajęć.

Pobierz dodatek Notes zajęć tutaj

Jeśli nie widzisz notesu zajęć na wstążce programu OneNote lub jest wyświetlany komunikat o błędzie o treści "Niestety, obecnie nie można uruchomić programu OneNote". Wypróbuj następujące pomysły:

Uruchom ponownie komputer

Jeśli po prostu pobrano dodatek lub komputer nie został ponownie uruchomiony za jakiś czas:

 1. Zamknij wszystkie uruchomione programy.

 2. Uruchom ponownie komputer.

 3. Otwórz ponownie program OneNote.

Ładowanie dodatku Notes zajęć

 1. Otwórz aplikację klasyczną OneNote .

 2. Wybierz pozycję Plik > Opcje, a następnie kartę Dodatki.

 3. Notes zajęć powinien być widoczny na liście jako aktywny dodatek aplikacji.

  Okienko Zarządzanie dodatkami pakietu Office z wybraną pozycją Notes zajęć. Sekcja zarządzania dodatkami COM z przyciskiem Przejdź.

 4. Jeśli jest wymieniony jako nieaktywny dodatek aplikacji, wybierz pozycję Przejdź.

 5. W następnym oknie sprawdź pole Zachowanie przy ładowaniu. Jeśli widnieje tam informacja „Ładowanie przy Autostarcie”, zaznacz pole wyboru Notes zajęć, a następnie wybierz przycisk OK, aby włączyć dodatek Notes zajęć.

  Okienko Dodatki COM

 6. Jeśli widzisz komunikat: „Nie załadowano. Wystąpił błąd wykonania podczas ładowania dodatku COM”, spróbuj wykonać poniższe czynności.

 7. Jeśli nadal nie możesz zobaczyć dodatku, pobierz narzędzie do naprawy instalacji/odinstalowywania

Instalowanie dodatku Notes zajęć jako administrator

 1. Zamknij program OneNote.

 2. Pobierz dodatek Notes zajęć.

 3. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję Zapisz.

 4. Po zakończeniu instalacji wybierz pozycję Otwórz folder. W folderze Pobrane zobaczysz instalator Notesu zajęć pod nazwą ClassNotebook.Setup.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik ClassNotebook.Setup i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

 6. Po zakończeniu instalacji dodatku Notes zajęć otwórz program OneNote. Jeśli na wstążce programu OneNote jest widoczna karta Notes zajęć, wszystko gotowe. Jeśli karta Notes zajęć nadal nie pojawia się na wstążce programu OneNote, powtórz opisaną powyżej procedurę ładowania dodatku Notes zajęć.

Naprawianie pakietu Office

Wypróbuj to rozwiązanie, jeśli karta Notes zajęć nadal nie pojawia się na wstążce.

 1. Zamknij program OneNote.

 2. Na pasku Start wpisz Programy i funkcje, a następnie uruchom tę aplikację.

 3. Wybierz pozycję Microsoft Microsoft 365 na liście programów i wybierz pozycję Zmień.

 4. Wybierz pozycję Szybka naprawa, a następnie polecenie Napraw.

  Szybka naprawa pakietu Office

 5. Po zakończeniu naprawy otwórz program OneNote na komputerze stacjonarnym i sprawdź, czy na wstążce programu OneNote jest widoczna karta Notes zajęć. Jeśli nie, wykonaj opisaną powyżej procedurę ładowania dodatku Notes zajęć.

Jeśli nadal nie widzisz notesu zajęć na wstążce programu OneNote, pobierz i uruchom program do rozwiązywania problemów. Jeśli problemy nadal występują , skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Dowiedz się więcej

Wprowadzenie z notesem zajęć w programie OneNote: przewodnik dla nauczycieli

Dodatkowe zasoby dla nauczycieli

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×