Dodatek Notes zajęć jest dostępny dla wersji klasycznych programu OneNote 2013 i OneNote 2016. Po zainstalowaniu dodatku Notes zajęć na wstążce programu OneNote powinna być wyświetlana karta Notes zajęć.

Pobierz dodatek Notes zajęć tutaj

Jeśli nie widzisz notesu zajęć na wstążce programu OneNote lub jest wyświetlany komunikat o błędzie o błędzie "Niestety OneNote nie można w tej chwili rozpocząć". Wypróbuj następujące pomysły:

Ponowne uruchamianie komputera

Zwłaszcza w przypadku, gdy po prostu pobrano dodatek lub komputer nie został ponownie uruchomiony przez jakiś czas. 

 1. Zamknij wszystkie programy, które są nadal uruchomione.

 2. Uruchom ponownie komputer.

 3. Ponownie otwórz program OneNote.

Ładowanie dodatku Notes zajęć

 1. Otwórz klasyczną wersję programu OneNote.

 2. Wybierz pozycję Plik > Opcje, a następnie kartę Dodatki.

 3. Notes zajęć powinien być widoczny na liście jako aktywny dodatek aplikacji.

  Okienko Zarządzanie dodatkami pakietu Office z wybraną pozycją Notes zajęć. Sekcja zarządzania dodatkami COM z przyciskiem Przejdź.

 4. Jeśli jest wymieniony jako nieaktywny dodatek aplikacji, wybierz pozycję Przejdź.

 5. W następnym oknie sprawdź pole Zachowanie przy ładowaniu. Jeśli widnieje tam informacja „Ładowanie przy Autostarcie”, zaznacz pole wyboru Notes zajęć, a następnie wybierz przycisk OK, aby włączyć dodatek Notes zajęć.

  Okienko Dodatki COM

 6. Jeśli widzisz komunikat: „Nie załadowano. Wystąpił błąd wykonania podczas ładowania dodatku COM”, spróbuj wykonać poniższe czynności.

 7. Jeśli nadal nie możesz zobaczyć dodatku, pobierz narzędzie do instalowania/odinstalowywania naprawy. 

Instalowanie dodatku Notes zajęć jako administrator

 1. Zamknij program OneNote.

 2. Pobierz dodatek Notes zajęć.

 3. Gdy zostanie wyświetlony monit, wybierz pozycję Zapisz.

 4. Po zakończeniu instalacji wybierz pozycję Otwórz folder. W folderze Pobrane zobaczysz instalator Notesu zajęć pod nazwą ClassNotebook.Setup.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik ClassNotebook.Setup i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

 6. Po zakończeniu instalacji dodatku Notes zajęć otwórz program OneNote. Jeśli na wstążce programu OneNote jest widoczna karta Notes zajęć, wszystko gotowe. Jeśli karta Notes zajęć nadal nie pojawia się na wstążce programu OneNote, powtórz opisaną powyżej procedurę ładowania dodatku Notes zajęć.

Naprawianie pakietu Office

Wypróbuj to rozwiązanie, jeśli karta Notes zajęć nadal nie pojawia się na wstążce.

 1. Zamknij program OneNote.

 2. Na pasku Start wpisz Programy i funkcje, a następnie uruchom tę aplikację.

 3. Wybierz pozycję Microsoft Microsoft 365 na liście programów, a następnie wybierz pozycję Zmień.

 4. Wybierz pozycję Szybka naprawa, a następnie polecenie Napraw.

  Szybka naprawa pakietu Office

 5. Po zakończeniu naprawy otwórz program OneNote na komputerze stacjonarnym i sprawdź, czy na wstążce programu OneNote jest widoczna karta Notes zajęć. Jeśli nie, wykonaj opisaną powyżej procedurę ładowania dodatku Notes zajęć.

Jeśli nadal nie widzisz notesu zajęć na wstążce programu OneNote, pobierz i uruchom program do rozwiązywania problemów. Jeśli problemy nadal występują, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.

Dodatkowe zasoby dla nauczycieli

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×