Symptomy

Przykładowy scenariusz:

 • Użytkownik podłącza komputer z systemem Windows Vista do sieci.

 • W sieci jest skonfigurowany router lub inne urządzenie działające jako serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

 • Ten router lub inne urządzenie nie obsługuje flagi BROADCAST protokołu DHCP.

W tym scenariuszu system Windows Vista nie może uzyskać adresu IP.

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu różnicy w projektach systemów Windows Vista i Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2). Konkretnie: w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 flaga BROADCAST w pakietach odnajdowania DHCP ma ustawioną wartość 0 (wyłączone). W systemie Windows Vista flaga BROADCAST w pakietach odnajdowania DHCP nie jest wyłączona. Dlatego niektóre routery i niektóre serwery DHCP firm innych niż Microsoft nie mogą przetworzyć pakietów odnajdowania DHCP.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.
Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru, edytować go i przywracać w systemach Windows XP i Windows Server 2003Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, należy wyłączyć flagę BROADCAST protokołu DHCP w systemie Windows Vista. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start , wpisz ciąg regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję regedit na liście Programy.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.

 2. Zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz rejestru:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID}W tej ścieżce rejestru kliknij podklucz (GUID) odpowiadający karcie sieciowej podłączonej do sieci.

 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość DWORD (32-bitowa).

 4. W polu Nowa wartość #1 wpisz DhcpConnEnableBcastFlagToggle, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję DhcpConnEnableBcastFlagToggle, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

 6. W polu Dane wartości wpisz 1, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Zamknij Edytor rejestru.

Po ustawieniu dla tego klucza rejestru wartości 1 system Windows Vista będzie najpierw próbować uzyskać adres IP za pomocą flagi BROADCAST w pakietach odnajdowania DHCP. W przypadku niepowodzenia będzie próbować uzyskać adres IP bez użycia flagi BROADCAST w pakietach odnajdowania DHCP.

Więcej informacji

Jeśli wiadomo, że dany router lub serwer DHCP firmy innej niż Microsoft nie obsługuje flagi BROADCAST protokołu DHCP, zamiast używać klucza rejestru DhcpConnEnableBcastFlagToggle, można ustawić następujący wpis rejestru w opisany niżej sposób.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID}

Nazwa wartości: DhcpConnForceBroadcastFlag
Typ wartości: REG_DWORD
Dane wartości: 0Uwaga Wartość danych 0 powoduje wyłączenie tego wpisu rejestru. Za pomocą tego wpisu rejestru można zapobiec używaniu przez system Windows Vista flagi BROADCAST protokołu DHCP. Po ustawieniu tego wpisu rejestru system Windows Vista nigdy nie używa flagi BROADCAST protokołu DHCP.

Uwaga: Ten problem nie występuje w systemie Windows 7. Dla klucza rejestru DhcpConnEnableBcastFlagToggle jest domyślnie ustawiona wartość 1.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×