Dodawanie tagów ułatwień dostępu do plików PDF ułatwia czytnikom zawartości ekranu i innym technologiom ułatwień dostępu odczytywanie dokumentu i poruszanie się po nim za pomocą między innymi spisu treści, hiperlinków, zakładek i tekstu alternatywnego. Te tagi umożliwiają także odczytywanie informacji na różnych urządzeniach, na przykład na wyświetlaczach z dużą czcionką, pomocnikach cyfrowych (PDA) i telefonach komórkowych. W systemach Windows, Office dla komputerów Mac i Office dla sieci Web tagi można dodawać automatycznie podczas zapisywania pliku w formacie PDF.

Przygotowywanie pliku źródłowego

Najszybszym i najprostszym sposobem upewnień się, że plik PDF jest dostępny, jest uruchomienie najpierw narzędzia Sprawdzanie ułatwień dostępu. Po rozwiązaniach problemów znalezionych przez sprawdzanie ułatwień dostępu pakiet Office użyje tych informacji do utworzenia tagów ułatwień dostępu w pliku PDF. 

Zapisywanie pliku PDF z ułatwieniami dostępu w pakiecie Office

Office 365, Office 2019, Office 2016

 1. Przed wygenerowaniem pliku PDF uruchom sprawdzanie ułatwień dostępu, aby upewnić się, że dostęp do dokumentu i jego edycja są łatwe dla wszystkich osób niepełnosprawnych. 

 2. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako i wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać plik.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako wybierz pozycję PDF z listy Zapisz jako typ.

 4. Kliknij pozycję Opcje, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Tagi struktury dokumentu dla ułatwień dostępu, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Office 2013

 1. Przed wygenerowaniem pliku PDF uruchom sprawdzanie ułatwień dostępu, aby upewnić się, że dostęp do dokumentu i jego edycja są łatwe dla wszystkich osób niepełnosprawnych. 

 2. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. W obszarze Wybierz lokalizację określ miejsce, w którym chcesz zapisać plik.

 4. W obszarze Wybierz folder wskaż folder, który był już wcześniej używany, lub kliknij pozycję Przeglądaj w poszukiwaniu dodatkowych folderów, aby wybrać inny folder.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie jako kliknij strzałkę w polu listy Zapisz jako typ, a następnie kliknij pozycję PDF.

 6. Kliknij przycisk Opcje.

 7. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Tagi struktury dokumentu dla ułatwień dostępu, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Office 2010

 1. Przed wygenerowaniem pliku PDF uruchom sprawdzanie ułatwień dostępu, aby upewnić się, że dostęp do dokumentu i jego edycja są łatwe dla wszystkich osób niepełnosprawnych. 

 2. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako kliknij strzałkę w polu listy Zapisz jako typ, a następnie kliknij pozycję PDF.

 4. Kliknij przycisk Opcje.

 5. Upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Tagi struktury dokumentu dla ułatwień dostępu, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Office dla komputerów Mac

 1. Przed wygenerowaniem pliku PDF uruchom sprawdzanie ułatwień dostępu, aby upewnić się, że dostęp do dokumentu i jego edycja są łatwe dla wszystkich osób niepełnosprawnych.

 2. Wybierz pozycję Plik > Zapisz jako (lub naciśnij klawisze Command+Shift+S), wpisz nazwę pliku w polu tekstowym Zapisz jako, a następnie wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać plik.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako przejdź do listy rozwijanej Format. Za pomocą strzałki w dół przejrzyj typy plików i wybierz format PDF.

 4. Wybierz przycisk radiowy „Najlepsze do elektronicznej dystrybucji i ułatwień dostępu (korzysta z usługi online firmy Microsoft)”. Zapewni to otagowanie pliku PDF.

  Porada:  PowerPoint dla systemu macOS tej opcji nie ma w przypadku zapisywania w formacie PDF, ale prezentację można zapisać w formacie OneDrive, otworzyć w programie PowerPoint dla sieci Web i pobrać z tego miejsca jako plik PDF. Pliki PDF wygenerowane na podstawie PowerPoint dla sieci Web chronią tagowanie.

 5. Wybierz pozycję Zapisz.

  Uwaga: Firma Microsoft przykłada olbrzymią wagę do bezpieczeństwa i prywatności użytkowników. Aby przekonwertować dokument programu Word na plik PDF, przesyłamy dokumenty przez Internet do zabezpieczonej usługi firmy Microsoft. Przekonwertowany plik jest następnie natychmiast przesyłany z powrotem do Twojego urządzenia. Ta usługa online firmy Microsoft nie przechowuje na naszych serwerach żadnej zawartości Twoich plików. Przekonwertowany plik możesz zapisać w preferowanej lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dlaczego usługa online firmy Microsoft musi przekonwertować niektóre pliki pakietu Office?

Office dla sieci Web

 1. Przed wygenerowaniem pliku PDF uruchom sprawdzanie ułatwień dostępu, aby upewnić się, że dostęp do dokumentu i jego edycja są łatwe dla wszystkich osób niepełnosprawnych.

 2. Na wstążce wybierz przycisk Plik.

 3. Wybierz opcję Zapisz jako.

 4. W okienku Zapisz jako wybierz pozycję Pobierz jako plik PDF, aby otworzyć okno Word dla sieci Web dialogowego Microsoft. Zostanie wyświetlony link umożliwiający pobranie dokumentu PDF.

 5. Wybierz pozycję Kliknij tutaj, aby wyświetlić dokument w formacie PDF, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. W panelu powiadomienia znajdź nazwę dokumentu w obszarze Obecnie pobierane pliki i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać plik w domyślnej lokalizacji, wybierz pozycję Zapisz.

  • Aby zapisać w innej lokalizacji, naciśnij pozycję Zapisz jako. W oknie dialogowym Zapisywanie jako możesz wpisać nową nazwę pliku i wybrać odpowiedni folder. Kliknij przycisk Zapisz.

 7. Jeśli chcesz otworzyć dokument lub folder, wybierz odpowiednią opcję na pasku powiadomień.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×