Tworzenie spotkań, uczestniczenie w nich i ich prowadzenie podczas używania aplikacji Teams do nauki na odległość

Tworzenie spotkań, uczestniczenie w nich i ich prowadzenie to podstawowe zadanie, gdy korzystasz z platformy do nauki na odległość. W zależności od tego, kim jesteś i który scenariusz próbujesz wdrożyć, poniżej przedstawiono zestaw wytycznych i informacji dotyczących przeprowadzania spotkań przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. 
 

Uwaga: Aplikacja Teams obsługuje spotkania z udziałem do 300 uczestników.

Z przejściem na nauczanie online wiąże się szereg wyzwań dla Twojej klasy. Aplikacja Microsoft Teams może ułatwić tworzenie i prowadzenie spotkań dla klasy wirtualnej. Zapoznaj się z różnymi tematami lub odwiedź nasze centrum nauki na odległość, aby uzyskać dodatkową pomoc. 

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams można zaplanować na dwa sposoby: Użyj kalendarza lub użyj opcji Rozpocznij spotkanie teraz

Aby zaplanować spotkanie przy użyciu kalendarza, wykonaj następujące czynności. 

 1. Przejdź do pozycji Kalendarz z lewej strony aplikacji i wybierz pozycję Nowe spotkanie w prawym górnym rogu.

 2. Wybierz zakres czasu w kalendarzu. Zostanie otwarty formularz planowania.

 3. W formularzu planowania możesz wprowadzić tytuł spotkania, zaprosić uczestników i dodać szczegółowe informacje. Użyj Asystenta planowania, aby znaleźć odpowiednią dla wszystkich godzinę.

 4. Po uzupełnieniu wszystkich szczegółów wybierz pozycję Zapisz. Spowoduje to zamknięcie formularza planowania i wysłanie zaproszenia do skrzynek odbiorczych wszystkich uczestników w programie Outlook.

Jeśli chcesz korzystać z funkcji Rozpocznij spotkanie teraz, zobacz Tworzenie błyskawicznych spotkań za pomocą funkcji Rozpocznij spotkanie teraz

Każdemu uczestnikowi spotkania możesz nadać rolę, która ma wpływ na to, co może on widzieć i robić po dołączeniu do spotkania. Na przykład uczestnik może używać swojego mikrofonu i kamery wideo oraz wyświetlać zawartość udostępnianą przez inne osoby, ale nie może udostępniać własnej zawartości ani dodawać bądź usuwać uczestników. Aby uzyskać więcej informacji o różnych rolach, które można przypisać uczestnikom, zobacz Role na spotkaniu w aplikacji Teams

Aby zmienić rolę uczestnika:

 1. Otwórz spotkanie z kalendarza, a następnie wybierz pozycję Opcje spotkania.

 2. Z listy rozwijanej Kto może prezentować wybierz osobę, której chcesz nadać uprawnienia prezentera.

Jeśli już istnieje kanał dla klasy wirtualnej, możesz utworzyć spotkanie w tym kanale. Wybierz listę rozwijaną Spotkanie w prawym górnym rogu okna kanału, a następnie wybierz pozycję Zaplanuj spotkanie.  

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Spotkanie na kanale.

Porada: Jeśli w ramach danych zajęć chcesz wyodrębnić jedną lub kilka grup, możesz użyć kanału prywatnego. Dla każdej grupy projektowej utwórz kanał prywatny, aby móc łatwo i szybko spotykać się pojedynczo z poszczególnymi grupami projektowymi. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kanału prywatnego, zobacz Kanały standardowe i prywatne.  

Wysłanie informacji o sposobie działania spotkań, oczekiwanym zachowaniu i regułach przed rozpoczęciem spotkania może być pomocne. 

Najlepszym rozwiązaniem jest używanie tego samego zestawu instrukcji i tych samych ustawień dla wszystkich spotkań z uczniami. Dzięki temu uczniowie będą wiedzieć, czego mogą się spodziewać. 

Możesz na przykład zamieścić w zaproszeniu na spotkanie następujące instrukcje. 

Aby dołączyć do lekcji online:

 1. Kliknij poniższy link Dołącz za pomocą aplikacji Microsoft Teams, aby wejść do swojej klasy wirtualnej.

 2. Gdy dołączasz, wycisz swój mikrofon i pozostaw wyłączony obraz wideo.

 3. Wybierz przycisk Dołącz, aby dołączyć do spotkania.

 4. Aby otworzyć boczny panel czatu, kliknij ikonę Czat.

 5. Aby podnieść rękę podczas lekcji, wpisz Ręka w górę w panelu czatu.

 6. Gdy nauczyciel będzie gotowy wysłuchać Twojego pytania, włączy Twój mikrofon, co pozwoli Ci zadać pytanie lub wypowiedzieć się w konwersacji.

  Pamiętaj: Szanuj prawa innych uczniów do uczenia się bez zakłóceń. Wszystkie reguły szkoły i klasy obowiązują online tak samo, jak w szkole. 

Jeśli po raz pierwszy prowadzisz spotkania online i uczestniczysz w nich, ten przewodnik do wydrukowania ułatwi Ci szybkie opanowanie podstaw. 

Jak dopasować widok na spotkaniu

Aplikacja Teams próbuje przewidzieć to, co zechcesz zobaczyć na spotkaniu. Gdy ktoś zaczyna mówić, pokazujemy tę osobę. Gdy ktoś udostępnia zawartość, pokazujemy ją.

Jednak jeśli wolisz widzieć coś innego, możesz poinformować o tym aplikację Teams na kilka sposobów.

 • Przełączanie między osobami a zawartością  Gdy ktoś udostępnia prezentację, możesz przełączać się między wyświetlaniem zawartości a osobami w pokoju, klikając interesujący Cię klip wideo lub prezentację programu PowerPoint.

 • Przypinanie klipu wideo  Kliknij prawym przyciskiem myszy klip wideo w spotkaniu i wybierz polecenie Przypnij. Klip wideo będzie pokazywany bez względu na to, kto obecnie mówi. W dowolnym momencie możesz przypiąć wiele klipów wideo lub kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny przypięty klip wideo i wybrać polecenie Odepnij.

 • Zmienianie rozmiaru ramki klipu wideo  Aplikacja Teams może przyciąć klip wideo, aby lepiej pasował do ekranu. Jeśli chcesz to zmienić, kliknij prawym przyciskiem myszy klip wideo, a następnie wybierz polecenie Dopasuj do ramki, aby wyświetlić cały klip wideo. Aby wyświetlić bliższy, przycięty widok, kliknij prawym przyciskiem myszy klip wideo, a następnie wybierz pozycję Wypełnij ramkę.

Zajęcia online mogą być dla Ciebie nowością. Aby zwiększyć efektywność środowiska klasy online, możesz rozważyć następujące kwestie: 

 • Jak będziesz rozpoczynać spotkanie z uczniami? Czy masz zestaw wytycznych? Czy chcesz zezwolić na używanie wideo? Czy zachęcasz uczniów do czatowania ze sobą w celu udzielenia odpowiedzi na pytania, czy czat powinien służyć tylko do bezpośredniej wymiany pytań między uczniami a nauczycielem? Czy wdrożono system przenoszenia ręki?

 • Czy uczniowie rozumieją reguły etykiety zajęć online? Możesz na przykład udostępnić im następującą listę:

  • Żadnych odrębnych spotkań twarzą w twarz.

  • Uczniowie, którzy nie przestrzegają reguł, mogą zostać usunięci z zajęć online.

  • Czy jeśli obraz wideo jest dozwolony, to uczniowie powinni rozmywać tło?

 • Jak możesz zachęcać do uczestnictwa?

 • Czy masz wypracowaną metodę kontaktowania się z uczniami po sesji zajęć? Rozważ udostępnienie ankiety na zakończenie lub ćwiczeń, które uczniowie mogą wykonać poza zajęciami online, aby zapewnić poprawne zrozumienie lekcji.

  • Jeśli chcesz utworzyć bilet wyjścia dla uczniów, gdy opuszczają oni zajęcia online, spróbuj utworzyć test w programie Microsoft Forms.

Nagranie spotkania może być cennym zasobem dla uczniów i rodziców oraz ułatwić uczniom zrozumienie i zapamiętanie przedstawionego materiału. Podczas nagrywania spotkania są automatycznie tworzone transkrypcje z możliwością wyszukiwania i napisy. 

Aby nagrać spotkanie, po jego rozpoczęciu przejdź do pozycji Więcej opcji > Rozpocznij nagrywanie. Korzystając z pozycji Więcej opcji, możesz też zatrzymać nagrywanie. 

Używaj kontrolek spotkań, aby zarządzać ustawieniami i czatem.

Po zakończeniu spotkania otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do nagrania, a nagranie będzie dostępne w czacie lub kanale przez siedem dni.

Po zakończeniu zajęć online możesz opuścić spotkanie, rozłączając się.

Nauka online może być jednocześnie wymagająca i ekscytująca — zarówno dla uczniów, jak i instruktorów. Przy użyciu aplikacji Microsoft Teams nauczyciele mogą przeprowadzać wirtualne wykłady, prezentacje, a nawet prowadzić grupy dyskusyjne. 

Przeczytaj różne tematy na tej stronie, aby łatwiej rozpocząć korzystanie z aplikacji Microsoft Teams w klasach wirtualnych. 

Chcesz zapoznać się z omówieniem działania aplikacji Microsoft Teams? Obejrzyj ten klip wideo!

Zdjęcie urządzenia Surface Book

Otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem na spotkanie w ramach zajęć online od instruktora lub administratora szkoły. Aby je zaakceptować, po prostu kliknij zielony znacznik wyboru w zaproszeniu. 

Istnieje kilka sposobów dołączania do zajęć online po ich rozpoczęciu. 

 • Jeśli masz otwartą aplikację Teams, gdy instruktor rozpocznie spotkanie, w prawym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlone powiadomienie podręczne z ogłoszeniem rozpoczęcia spotkania. Wybierz pozycję Dołącz, aby dołączyć do spotkania.

 • Możesz również przejść do swojego kalendarza aplikacji Teams. Są w nim wymienione wszystkie Twoje spotkania online. Aby dołączyć do spotkania, kliknij dwukrotnie spotkanie, a następnie w prawym górnym rogu wybierz pozycję Dołącz.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy spotkanie w kalendarzu i wybierz pozycję Dołącz online.

W zależności od tego, jak zostało skonfigurowane spotkanie, może być konieczne zaczekanie na wpuszczenie na zajęcia online. W takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że znajdujesz się obecnie w poczekalni spotkania. Twój instruktor wkrótce Cię wpuści. 

Przed pierwszymi zajęciami online instruktor prawdopodobnie wyśle do Ciebie zestaw wytycznych i reguł obowiązujących na zajęciach. 

Oto kilka typowych reguł, które ułatwią bezproblemowy przebieg zajęć online. 

 1. Podczas dołączania do spotkania wyłącz kamerę wideo i mikrofon, jeśli instruktor nie zalecił inaczej. W tym celu kliknij suwaki mikrofonu i kamery wideo, aby oba były ustawione na wyłączone. Zawsze możesz je włączyć na spotkaniu, jeśli poprosi o to instruktor.

 2. Jeśli instruktor wymaga od Ciebie włączenia kamery wideo, rozmyj tło. Pozwala to utworzyć najlepsze środowisko do nauki dla wszystkich Twoich rówieśników. Nie musisz się przejmować, że w tle znajduje się coś rozpraszające innych uczniów lub mogące zostać uznane za obraźliwe. Aby rozmyć tło, kliknij środkowy suwak, gdy dołączasz do spotkania. Spowoduje to otwarcie panelu z prawej strony ekranu z kilkoma opcjami tła. Wybierz pozycję Rozmycie, aby przesłonić szczegóły wszystkiego, co znajduje się za Tobą.

 3. Używaj czatu spotkania do zadawania pytań. Instruktor prawdopodobnie udostępni wskazówki dotyczące najlepszego sposobu podnoszenia ręki, ale najczęstszy to kliknięcie ikony Czat w spotkaniu, a następnie wpisanie Ręka w górę lub Podniesienie ręki. Następnie poczekaj, aż instruktor Cię wezwie.

Po dołączeniu do zajęć online zobaczysz kilka kontrolek, które ułatwią Ci uczestnictwo oraz komunikowanie się z instruktorem i innymi uczniami (gdy jest to dozwolone). 

 • Aby skorzystać z czatu na zajęciach online, kliknij ikonę Czat.

 • W oknie czatu możesz wpisać wiadomość, wstawić tekst lub znak emoji, a następnie wysłać wiadomość. Pamiętaj o przestrzeganiu reguł instruktora określających, które typy wiadomości są odpowiednie na zajęciach online. 

  Podczas zajęć online możesz używać funkcji czatu.

Aplikacja Teams próbuje przewidzieć to, co zechcesz zobaczyć na spotkaniu. Gdy ktoś zaczyna mówić, pokazujemy tę osobę. Gdy ktoś udostępnia zawartość, pokazujemy ją.

Jednak jeśli wolisz widzieć coś innego, możesz poinformować o tym aplikację Teams na kilka sposobów.

 • Przełączanie między osobami a zawartością  Gdy ktoś udostępnia prezentację, możesz przełączać się między wyświetlaniem zawartości a osobami w pokoju, klikając interesujący Cię klip wideo lub prezentację programu PowerPoint.

 • Przypinanie klipu wideo  Kliknij prawym przyciskiem myszy klip wideo w spotkaniu i wybierz polecenie Przypnij. Klip wideo będzie pokazywany bez względu na to, kto obecnie mówi. W dowolnym momencie możesz przypiąć wiele klipów wideo lub kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny przypięty klip wideo i wybrać polecenie Odepnij.

 • Zmienianie rozmiaru ramki klipu wideo  Aplikacja Teams może przyciąć klip wideo, aby lepiej pasował do ekranu. Jeśli chcesz to zmienić, kliknij prawym przyciskiem myszy klip wideo, a następnie wybierz polecenie Dopasujdo ramki, aby wyświetlić cały klip wideo. Aby wyświetlić bliższy, przycięty widok, kliknij prawym przyciskiem myszy klip wideo, a następnie wybierz pozycję Wypełnijramkę.

Jako administrator, możesz zarządzać pewnymi ustawieniami zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Możesz określić zasady spotkań dla całej organizacji, a także konkretne ustawienia, które będą stosowane do wszystkich spotkań w organizacji. 

Zasady spotkań służą do kontrolowania, które funkcje są dostępne dla uczestników i organizatorów spotkania. Niektóre zasady, które można ustawić:

 • Czy jest dozwolone nagrywanie w chmurze

 • Włączanie lub wyłączanie wideo IP

 • Włączanie lub wyłączanie trybu udostępniania ekranu

 • Włączanie lub wyłączanie funkcji tablicy

 • Włączanie lub wyłączanie funkcji notatki udostępnionej

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu ustawiania zasad spotkań, zobacz Zarządzanie zasadami spotkań

Istnieje kilka ustawień spotkań, które można skonfigurować dla całej organizacji. Są to, między innymi:

 • Czy jest dozwolone dołączanie do spotkań przez użytkowników anonimowych

 • Tworzenie niestandardowych zaproszeń na spotkania. Niestandardowe zaproszenia na spotkania można tak zaprojektować, aby na przykład zawierały reguły klasy obowiązujące dla wszystkich zajęć online.

Aby dowiedzieć się więcej o zmienianiu ustawień spotkania dla organizacji, zobacz Zarządzanie ustawieniami spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×