Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Jeśli organizujesz spotkanie z wieloma uczestnikami, możesz przypisać role do każdego z nich, aby określić, kto co może robić na spotkaniu. 

Do wyboru są trzy role: współorganizator, osoba prowadząca i uczestnik. Współorganizatorzy i osoby prowadzące mają większość uprawnień organizatora, a uczestnicy są bardziej kontrolowani.

Poniżej przedstawiono konkretne możliwości każdej roli:

Funkcja

Organizator

Współorganizator

Osoba prowadząca

Uczestnik

Mówienie i udostępnianie wideo

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Uczestniczenie w czacie spotkania

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Udostępnianie zawartości

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Prywatne wyświetlanie pliku programu PowerPoint udostępnionego przez inną osobę

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Przejmowanie kontroli nad prezentacją programu PowerPoint innej osoby

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Wyciszanie innych uczestników

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Uniemożliwianie uczestnikom wyłączania wyciszenia

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Usuwanie uczestników

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Wpuszczanie osób oczekujących w poczekalni

znacznik wyboru

znacznik wyboru

  znacznik wyboru*

Zmienianie ról innych uczestników

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Rozpoczynanie/zatrzymywanie nagrywania

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Rozpoczynanie lub zatrzymywanie transkrypcji na żywo

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Zarządzanie osobnymi pokojami

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Zmienianie opcji spotkania

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Dodawanie lub usuwanie aplikacji

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Korzystanie z aplikacji*

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

Zmiana ustawień aplikacji

znacznik wyboru

znacznik wyboru

znacznik wyboru

*Osoby ról osoby prowadzącej, które nie są zalogowane, nie mogą wyświetlać innych osób z poczekalnia ani wpuszczenia ich z poczekalnie w aplikacji Teams w sieci Web i na komputerze.

Zmień role spotkania

Przed spotkaniem

Aby móc przypisać role, musisz wysłać zaproszenie na spotkanie.

Po wykonaniu tych czynności przejdź do obszaru Kalendarz Przycisk Zaplanuj spotkanie, kliknij dwukrotnie utworzone spotkanie i wybierz pozycję Opcje spotkania.

Spowoduje to wyświetlenie strony internetowej, na której zobaczysz opcję Wybierz współorganizatorów i następujące opcje w obszarze Kto może prezentować?

Kto może prezentować?

Efekt

Wszyscy

Każda osoba, która ma dostęp do linku do spotkania, dołączy do spotkania jako osoba prowadząca. 

Osoby w mojej organizacji

Tylko osoby w Twojej organizacji będą osobami prowadzącymi. Uczestnicy zewnętrzni dołączą jako uczestnicy.

Określone osoby

Tylko osoby wybrane z listy zaproszonych będą osobami prowadzącymi. Wszyscy inni dołączą jako uczestnicy.

Tylko ja

Tylko organizator będzie osobą prowadzącą. Wszyscy inni uczestnicy dołączą jako uczestnicy.

Należy pamiętać o kilku kwestiach:

 • Musisz wysłać zaproszenie na spotkanie bezpośrednio do każdej osoby, którą chcesz wybrać na osobę prowadzącą.

 • Współorganizator nie może wprowadzać zmian w spotkaniu przed jego rozpoczęciem.

 • Uczestników zewnętrznych nie można tworzyć osób prowadzących ani współorganizatorów.

 • Nie można zmienić roli organizatora spotkania.

Uwaga: Możliwość wybierania określonych osób prowadzących nie jest jeszcze dostępna dla spotkań w kanale. 

Podczas spotkania

Istnieją dwa sposoby zmiany roli osoby w trakcie spotkania przez Ciebie lub współorganizatora:

 • Przejdź do Kalendarza Przycisk Spotkania,kliknij dwukrotnie spotkanie i wybierz Opcje spotkania. Użyj menu rozwijanego Wybierz współorganizatorów , aby dodać współorganizatora. Przypisani współorganizatorzy otrzymają powiadomienie informujące o tym, że mogą udostępniać zawartość i ułatwiać spotkanie.

  Uwaga: Jeśli spotkanie jest cykliczne, wszelkie zmiany wprowadzone w pozycji Opcje spotkania będą stosowane do wszystkich wystąpień spotkania.

Interfejs użytkownika opcji spotkania

 • Wybierz pozycję Pokaż uczestników w kontrolkach spotkania, aby wyświetlić listę wszystkich osób na spotkaniu. Umieść wskaźnik myszy na nazwisku osoby, której rolę chcesz zmienić, i wybierz pozycję Więcej opcji. W tym miejscu wybierz pozycję Przydziel rolę o soby prowadzącej lub Przydziel rolę uczestnika.

  Uwagi: 

  1. Jeśli spotkanie jest cykliczne, przypisania ról wykonane w ten sposób będą stosowane tylko do bieżącego spotkania. W przypadku przyszłych wystąpień uczestnicy zachowają przypisaną im rolę na stronie Opcje spotkania .

  2. Jeśli ktoś opuści spotkanie, a następnie dołączy do niego później, ponownie dołączy do poprzedniej przypisanej roli.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×