Użyj czytnika zawartości ekranu, aby udostępnić formularz lub test na potrzeby współpracy w aplikacji Microsoft Forms

Zawartość czytnika zawartości ekranu Zawartość czytnika zawartości ekranu

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną pomocy technicznej firmy Microsoft.

Użyj Microsoft Forms za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, aby udostępnić i umożliwić innym osobom współtworzyć Twoje formularze oraz testy. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora i JAWS w przeglądarce Microsoft Edge, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu i przeglądarkami, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

W tym temacie

Udostępnianie formularza lub testu

Utwórz link, dzięki któremu inne osoby będą mogły wyświetlać rozpoczęty przez Ciebie formularz lub test, bądź dokonywać zmian. Mogą one również wyświetlać, edytować i usuwać odpowiedzi.

Współautorzy mogą udostępniać formularze lub testy innym osobom, ale nie mogą modyfikować poziomu uprawnień współpracy. Jako właściciel formularza, jesteś jedyną osobą, która może wybrać inne ustawienia uprawnień. Na przykład, jeśli masz ustawione uprawnienia na wartość Osoby w mojej organizacji mogą wyświetlać i edytować, Twoim współautorzy nie będą mogli zmienić tego poziomu uprawnień na inny.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące scenariuszy uprawnień, zapoznaj się z sekcją „Scenariusze dotyczące uprawnień udostępniania” w artykule Udostępnianie formularza do współpracy.

 1. Otwórz formularz lub test, który chcesz udostępnić do współpracy.

 2. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż przejdziesz do przycisku Udostępnij, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Udostępnij do współpracy, uzyskaj link w celu wyświetlania i edytowania”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby określić osoby, które mogą współtworzyć formularz lub test, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz żądaną opcję, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Jeśli zaznaczono opcję Określone osoby w mojej organizacji mogą wyświetlać i edytować, naciśnij jednokrotnie klawisz Tab. Usłyszysz: „Wprowadź nazwę lub adres e-mail”. Wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, którą chcesz dodać jako współautora, i naciśnij klawisz Enter. Powtórz te czynności dla każdego współautora.

  Uwagi: 

  • Ta opcja nie jest jeszcze dostępna w środowiskach GCC, GCC High i DoD.

  • Możesz wyznaczyć maksymalnie 100 współautorów dla jednego formularza i może to być kombinacja pojedynczych osób lub grup. Grupa (bez względu na to, ile osób należy do grupy) liczy się jako jeden współautor.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Kopiuj”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Link do współpracy jest kopiowany do schowka.

 6. Wklej link w dowolnym miejscu, do którego współautorzy mogą mieć dostęp, np. kanał Microsoft Teams lub wiadomość e-mail, i udostępnij go.

Zatrzymywanie udostępniania formularza lub testu

Jeśli chcesz zatrzymać współpracowanie nad formularzem lub testem, możesz usunąć link do współpracy. Link ten stanie się bezużyteczny dla wszystkich osób próbujących uzyskać do niego dostęp. Zawsze możesz utworzyć i wysłać kolejny unikatowy link dla swoich formularzy lub testów.

 1. Otwórz formularz lub test, w przypadku którego chcesz zatrzymać udostępnianie.

 2. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż przejdziesz do przycisku Udostępnij, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Usuń, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia linku. Aby potwierdzić, naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Usuń link, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Konfigurowanie urządzeniu do pracy z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Forms

Eksplorowanie i poruszanie się w aplikacji Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Użyj aplikacji Microsoft Forms za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego w systemie macOS czytnika zawartości ekranu, czytnika zawartości ekranu w przeglądarce Safari w celu umożliwienia innym osobom współtworzenia Twoich formularzy i testów.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Opcja Udostępnij do współpracy jest wyłącznie dostępna dla klientów usług Office 365 Education i Aplikacje Microsoft 365 dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Udostępnianie formularza lub testu

Utwórz link, dzięki któremu inne osoby będą mogły wyświetlać rozpoczęty przez Ciebie formularz lub test, bądź dokonywać zmian. Mogą one również wyświetlać, edytować i usuwać odpowiedzi.

Współautorzy mogą udostępniać formularze lub testy innym osobom, ale nie mogą modyfikować poziomu uprawnień współpracy. Jako właściciel formularza, jesteś jedyną osobą, która może wybrać inne ustawienia uprawnień. Na przykład, jeśli masz ustawione uprawnienia na wartość Osoby w mojej organizacji mogą wyświetlać i edytować, Twoim współautorzy nie będą mogli zmienić tego poziomu uprawnień na inny.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące scenariuszy uprawnień, zapoznaj się z sekcją „Scenariusze dotyczące uprawnień udostępniania” w artykule Udostępnianie formularza do współpracy.

 1. Otwórz formularz lub test, który chcesz udostępnić do współpracy.

 2. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż przejdziesz do przycisku Udostępnij, a następnie naciśnij klawisz Return.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Uzyskaj link w celu wyświetlania i edytowania”, a następnie naciśnij klawisz Return.

 4. Aby określić osoby, które mogą współtworzyć formularz lub test, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz żądaną opcję, a następnie naciśnij klawisz Return.

  Jeśli zaznaczono opcję Określone osoby w mojej organizacji mogą wyświetlać i edytować, naciśnij jednokrotnie klawisz Tab. Usłyszysz: „Wprowadź nazwę lub adres e-mail”. Wpisz imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, którą chcesz dodać jako współautora, i naciśnij klawisz Return. Powtórz te czynności dla każdego współautora.

  Uwagi: 

  • Ta opcja nie jest jeszcze dostępna w środowiskach GCC, GCC High i DoD.

  • Możesz wyznaczyć maksymalnie 100 współautorów dla jednego formularza i może to być kombinacja pojedynczych osób lub grup. Grupa (bez względu na to, ile osób należy do grupy) liczy się jako jeden współautor.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Kopiuj”, a następnie naciśnij klawisz Return. Link do współpracy jest kopiowany do schowka.

 6. Wklej link w dowolnym miejscu, do którego współautorzy mogą mieć dostęp, np. kanał Microsoft Teams lub wiadomość e-mail, i udostępnij go.

Zatrzymywanie udostępniania formularza lub testu

Jeśli chcesz zatrzymać współpracowanie nad formularzem lub testem, możesz usunąć link do współpracy. Link ten stanie się bezużyteczny dla wszystkich osób próbujących uzyskać do niego dostęp. Zawsze możesz utworzyć i wysłać kolejny unikatowy link dla swoich formularzy lub testów.

 1. Otwórz formularz lub test, w przypadku którego chcesz zatrzymać udostępnianie.

 2. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż przejdziesz do przycisku Udostępnij, a następnie naciśnij klawisz Return.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Usuń, a następnie naciśnij klawisz Return.

 4. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia linku. Aby potwierdzić, naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do przycisku Usuń link, a następnie naciśnij klawisz Return.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Konfigurowanie urządzeniu do pracy z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Forms

Eksplorowanie i poruszanie się w aplikacji Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Użyj aplikacji Microsoft Forms za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego w systemie iOS czytnika zawartości ekranu, czytnika zawartości ekranu w przeglądarce Safari w celu umożliwienia innym osobom współtworzenia Twoich formularzy i testów.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Opcja Udostępnij do współpracy jest wyłącznie dostępna dla klientów usług Office 365 Education i Aplikacje Microsoft 365 dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

W tym temacie

Udostępnianie formularza lub testu

Utwórz link, dzięki któremu inne osoby będą mogły wyświetlać rozpoczęty przez Ciebie formularz lub test, bądź dokonywać zmian. Mogą one również wyświetlać, edytować i usuwać odpowiedzi.

Współautorzy mogą udostępniać formularze lub testy innym osobom, ale nie mogą modyfikować poziomu uprawnień współpracy. Jako właściciel formularza, jesteś jedyną osobą, która może wybrać inne ustawienia uprawnień. Na przykład, jeśli masz ustawione uprawnienia na wartość Osoby w mojej organizacji mogą wyświetlać i edytować, Twoim współautorzy nie będą mogli zmienić tego poziomu uprawnień na inny.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące scenariuszy uprawnień, zapoznaj się z sekcją „Scenariusze dotyczące uprawnień udostępniania” w artykule Udostępnianie formularza do współpracy.

 1. Aby udostępnić formularz lub test, przełącz się do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami opisanymi w temacie Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, który chcesz udostępnić do współpracy.

 3. Szybko przesuwaj w lewo, aż przejdziesz do przycisku Udostępnij, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Uzyskaj link w celu wyświetlania i edytowania”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby określić osoby, które mogą współtworzyć formularz lub test, naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj ekran, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę żądanej opcji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Jeśli zaznaczono opcję Określone osoby w mojej organizacji mogą wyświetlać i edytować, szybko przesuń w prawo jeden raz. Usłyszysz: „Wprowadź nazwę lub adres e-mail”. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie użyj klawiatury ekranowej, aby wpisać imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, którą chcesz dodać jako współautora. Aby przeglądać listę dopasowań, szybko przesuń w prawo. Gdy usłyszysz żądaną nazwę, naciśnij dwukrotnie ekran. Powtórz te czynności dla każdego współautora.

  Uwagi: 

  • Ta opcja nie jest jeszcze dostępna w środowiskach GCC, GCC High i DoD.

  • Możesz wyznaczyć maksymalnie 100 współautorów dla jednego formularza i może to być kombinacja pojedynczych osób lub grup. Grupa (bez względu na to, ile osób należy do grupy) liczy się jako jeden współautor.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Kopiuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Link do współpracy jest kopiowany do schowka.

 7. Wklej link w dowolnym miejscu, do którego współautorzy mogą mieć dostęp, np. kanał Microsoft Teams lub wiadomość e-mail, i udostępnij go.

Zatrzymywanie udostępniania formularza lub testu

Jeśli chcesz zatrzymać współpracowanie nad formularzem lub testem, możesz usunąć link do współpracy. Link ten stanie się bezużyteczny dla wszystkich osób próbujących uzyskać do niego dostęp. Zawsze możesz utworzyć i wysłać kolejny unikatowy link dla swoich formularzy lub testów.

 1. Aby zatrzymać udostępnianie formularza lub testu, przełącz się do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami opisanymi w temacie Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, w przypadku którego chcesz zatrzymać udostępnianie.

 3. Szybko przesuwaj w lewo, aż przejdziesz do przycisku Udostępnij, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż przejdziesz do przycisku Usuń, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia linku. Aby potwierdzić, szybko przesuwaj w prawo, aż przejdziesz do przycisku Usuń link, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Konfigurowanie urządzeniu do pracy z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Forms

Eksplorowanie i poruszanie się w aplikacji Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Użyj aplikacji Microsoft Forms za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego w systemie Android czytnika zawartości ekranu, czytnika zawartości ekranu w przeglądarce Chrome w celu udostępnienia i umożliwienia innym osobom współtworzenia Twoich formularzy i testów.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Opcja Udostępnij do współpracy jest wyłącznie dostępna dla klientów usług Office 365 Education i Aplikacje Microsoft 365 dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Udostępnianie formularza lub testu

Utwórz link, dzięki któremu inne osoby będą mogły wyświetlać rozpoczęty przez Ciebie formularz lub test, bądź dokonywać zmian. Mogą one również wyświetlać, edytować i usuwać odpowiedzi.

Współautorzy mogą udostępniać formularze lub testy innym osobom, ale nie mogą modyfikować poziomu uprawnień współpracy. Jako właściciel formularza, jesteś jedyną osobą, która może wybrać inne ustawienia uprawnień. Na przykład, jeśli masz ustawione uprawnienia na wartość Osoby w mojej organizacji mogą wyświetlać i edytować, Twoim współautorzy nie będą mogli zmienić tego poziomu uprawnień na inny.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące scenariuszy uprawnień, zapoznaj się z sekcją „Scenariusze dotyczące uprawnień udostępniania” w artykule Udostępnianie formularza do współpracy.

 1. Aby udostępnić formularz lub test, przełącz się do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami opisanymi w temacie Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, który chcesz udostępnić do współpracy.

 3. Szybko przesuwaj w lewo, aż przejdziesz do przycisku Udostępnij, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Uzyskaj link w celu wyświetlania i edytowania”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby określić osoby, które mogą współtworzyć formularz lub test, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz żądaną opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Jeśli zaznaczono opcję Określone osoby w mojej organizacji mogą wyświetlać i edytować, szybko przesuń w prawo jeden raz. Usłyszysz: „Wprowadź nazwę lub adres e-mail”. Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie użyj klawiatury ekranowej, aby wpisać imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, którą chcesz dodać jako współautora. Aby przeglądać listę dopasowań, szybko przesuń w prawo. Gdy usłyszysz żądaną nazwę, naciśnij dwukrotnie ekran. Powtórz te czynności dla każdego współautora.

  Uwagi: 

  • Ta opcja nie jest jeszcze dostępna w środowiskach GCC, GCC High i DoD.

  • Możesz wyznaczyć maksymalnie 100 współautorów dla jednego formularza i może to być kombinacja pojedynczych osób lub grup. Grupa (bez względu na to, ile osób należy do grupy) liczy się jako jeden współautor.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Kopiuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Link do współpracy jest kopiowany do schowka.

 7. Wklej link w dowolnym miejscu, do którego współautorzy mogą mieć dostęp, np. kanał Microsoft Teams lub wiadomość e-mail, i udostępnij go.

Zatrzymywanie udostępniania formularza lub testu

Jeśli chcesz zatrzymać współpracowanie nad formularzem lub testem, możesz usunąć link do współpracy. Link ten stanie się bezużyteczny dla wszystkich osób próbujących uzyskać do niego dostęp. Zawsze możesz utworzyć i wysłać kolejny unikatowy link dla swoich formularzy lub testów.

 1. Aby zatrzymać udostępnianie formularza lub testu, przełącz się do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami opisanymi w temacie Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, w przypadku którego chcesz zatrzymać udostępnianie.

 3. Szybko przesuwaj w lewo, aż przejdziesz do przycisku Udostępnij, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż przejdziesz do przycisku Usuń, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia linku. Aby potwierdzić, szybko przesuwaj w prawo, aż przejdziesz do przycisku Usuń link, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Konfigurowanie urządzeniu do pracy z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Forms

Eksplorowanie i poruszanie się w aplikacji Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×