We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Używanie czytnika zawartości ekranu do stosowania motywów lub dodawania obrazów do formularzy i testów w aplikacji Microsoft Forms

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób z wadami wzroku lub zaburzeniami poznawczymi, które korzystają z programu czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator Microsoft, JAWS lub NVDA z produktami Microsoft 365. Ten artykuł jest częścią zestawu zawartości pomocy technicznej dotyczącej czytnika zawartości ekranu platformy Microsoft 365, w którym można znaleźć więcej informacji o ułatwieniach dostępu w naszych aplikacjach. Aby uzyskać ogólną pomoc, odwiedź stronę główną Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Za pomocą programu Microsoft Forms oraz klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz dostosować formularze i testy. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora i JAWS w przeglądarce Microsoft Edge, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu i przeglądarkami, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak uatrakcyjnić swoje formularze i testy za pomocą motywów, kolorów i obrazów.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie motywu

Stosowanie motywu powoduje zmianę tła i konturu formularza lub testu. Możesz wybrać jeden ze wstępnie zaprojektowanych obrazów lub kolorów. Możesz też zaprojektować własny motyw. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do Dodawanie motywu niestandardowego.

 1. W formularzu lub teście, do którego chcesz dodać motyw, naciskaj klawisz TAB lub klawisze Shift+Tab aż przejdziesz do przycisku Motyw, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu motywów.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do motywu, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby go wybrać i zastosować.

 3. Aby zamknąć menu motywu, naciśnij klawisz Esc.

Dodawanie motywu niestandardowego

W dostosowanym motywie możesz użyć swojego obrazu z komputera lub usługi OneDrive. Możesz również przekazać obraz z Internetu. Możesz nawet dostosować kolor motywu. Wystarczy użyć wartości szesnastkowej koloru, aby zdefiniować dokładny odcień, którego chcesz użyć.

 1. W formularzu lub teście, do którego chcesz dodać niestandardowy motyw, naciskaj klawisz TAB lub klawisze Shift+Tab aż przejdziesz do przycisku Motyw, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu motywów.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Dostosuj motyw”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przekazać obraz do motywu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przekaż obraz”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarty selektor obrazów. Usłyszysz: „Wyszukiwanie obrazów”.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać obraz w trybie online, naciśnij klawisz Enter. Następnie naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz komunikat „Wyszukiwanie, edycja”, wpisz szukane wyrazy, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby je wyszukać. Naciskaj klawisz Tab aż znajdziesz obraz, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby użyć obrazu z komputera, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz „Przekaż”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Otworzy się okno dialogowe Otwieranie systemu Windows. Przejdź do żądanego obrazu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby użyć obrazu z usługi OneDrive, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz „OneDrive”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostaną wyświetlone foldery usługi OneDrive. Przejdź do żądanego obrazu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby określić kolor, którego chcesz użyć, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Dostosuj kolor”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wpisz żądany kod szesnastkowy koloru. Na przykład wpisz 7FFFD4, aby uzyskać kolor zielonego jabłka.

 6. Aby zamknąć menu motywu, naciśnij klawisz Esc.

Dodawanie obrazu do tytułu formularza lub testu

Do tytułu formularza lub testu możesz dodać obraz, taki jak logo.

 1. W formularzu lub teście, do którego tytułu chcesz dodać obraz, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz tytuł, a po nim „Projektant tytułu formularza”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wstaw obraz”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przekazać obraz do tytułu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przekaż obraz”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarty selektor obrazów. Usłyszysz: „Wyszukiwanie obrazów”.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać obraz w trybie online, naciśnij klawisz Enter. Następnie naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz komunikat „Wyszukiwanie, edycja”, wpisz szukane wyrazy, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby je wyszukać. Naciskaj klawisz Tab aż znajdziesz obraz, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby użyć obrazu z komputera, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz „Przekaż”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Otworzy się okno dialogowe Otwieranie systemu Windows. Przejdź do żądanego obrazu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby użyć obrazu z usługi OneDrive, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz „OneDrive”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostaną wyświetlone foldery usługi OneDrive. Przejdź do żądanego obrazu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Obraz zostanie dodany z lewej strony tytułu. Fokus wróci do formularza lub testu.

 5. Aby dodać do obrazu tekst alternatywny, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Tekst alternatywny dla czytników ekranu”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wpisz tekst alternatywny. Aby wyjść z pola tekstowego, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab.

Dodawanie obrazu do pytania formularza lub testu

Użyj obrazu wraz z pytaniami formularza lub testu, aby ułatwić respondentom zrozumienie kontekstu.

 1. W formularzu lub teście, w którym chcesz dodać obraz do pytania, naciskaj klawisz Tab aż przejdziesz do pytania, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wstaw multimedia”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Wybór multimediów, obraz”.

 3. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarty selektor obrazów. Usłyszysz: „Wyszukiwanie obrazów”.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać obraz w trybie online, naciśnij klawisz Enter. Następnie naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz komunikat „Wyszukiwanie, edycja”, wpisz szukane wyrazy, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby je wyszukać. Naciskaj klawisz Tab aż znajdziesz obraz, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby użyć obrazu z komputera, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz „Przekaż”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Otworzy się okno dialogowe Otwieranie systemu Windows. Przejdź do żądanego obrazu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby użyć obrazu z usługi OneDrive, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz „OneDrive”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostaną wyświetlone foldery usługi OneDrive. Przejdź do żądanego obrazu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Obraz zostanie dodany z prawej strony pytania. Fokus wróci do formularza lub testu.

 5. Aby dodać do obrazu tekst alternatywny, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Edycja”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Tekst alternatywny dla czytników ekranu”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wpisz tekst alternatywny. Aby wyjść z pola tekstowego, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Forms

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą programu Microsoft Forms oraz klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego w system macOS czytnika zawartości ekranu w przeglądarce Safari możesz dostosować swoje formularze i testy. Dowiesz się, jak uatrakcyjnić swoje formularze i testy za pomocą motywów, kolorów i obrazów.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Dodawanie motywu

Stosowanie motywu powoduje zmianę tła i konturu formularza lub testu. Możesz wybrać jeden ze wstępnie zaprojektowanych obrazów lub kolorów. Możesz też zaprojektować własny motyw. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do Dodawanie motywu niestandardowego.

 1. W formularzu lub teście, do którego chcesz dodać motyw, naciskaj klawisz TAB lub klawisze Shift+Tab aż przejdziesz do przycisku Motyw, a następnie naciśnij klawisz Return. Zostanie otwarte menu motywów.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do motywu, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij klawisz Return, aby go wybrać i zastosować.

 3. Aby zamknąć menu motywu, naciśnij klawisz Esc.

Dodawanie motywu niestandardowego

W dostosowanym motywie możesz użyć swojego obrazu z komputera lub usługi OneDrive. Możesz również przekazać obraz z Internetu. Możesz nawet dostosować kolor motywu. Wystarczy użyć wartości szesnastkowej koloru, aby zdefiniować dokładny odcień, którego chcesz użyć.

 1. W formularzu lub teście, do którego chcesz dodać niestandardowy motyw, naciskaj klawisz TAB lub klawisze Shift+Tab aż przejdziesz do przycisku Motyw, a następnie naciśnij klawisz Return. Zostanie otwarte menu motywów.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Dostosuj motyw”, a następnie naciśnij klawisz Return.

 3. Aby przekazać obraz do motywu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przekaż obraz”, a następnie naciśnij klawisz Return. Zostanie otwarty selektor obrazów. Usłyszysz: „Wyszukiwanie obrazów”.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać obraz w trybie online, naciśnij klawisz Return. Następnie naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz komunikat „Wyszukiwanie, edytuj tekst”, wpisz szukane wyrazy, a następnie naciśnij klawisz Return, aby je wyszukać. Naciskaj klawisz Tab aż znajdziesz obraz, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij klawisz Return.

  • Aby użyć obrazu z komputera, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz „Przekaż”, a następnie naciśnij klawisz Return. Zostanie otwarta przeglądarka plików systemu MacOS. Przejdź do żądanego obrazu, a następnie naciśnij klawisz Return.

  • Aby użyć obrazu z usługi OneDrive, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz „OneDrive”, a następnie naciśnij klawisz Return. Zostaną wyświetlone foldery usługi OneDrive. Przejdź do żądanego obrazu, a następnie naciśnij klawisz Return.

 5. Aby określić kolor, którego chcesz użyć, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Dostosuj kolor”, a następnie naciśnij klawisz Return. Wpisz żądany kod szesnastkowy koloru. Na przykład wpisz 7FFFD4, aby uzyskać kolor zielonego jabłka.

 6. Aby zamknąć menu motywu, naciśnij klawisz Esc.

Dodawanie obrazu do tytułu formularza lub testu

Do tytułu formularza lub testu możesz dodać obraz, taki jak logo.

 1. W formularzu lub teście, do którego chcesz dodać obraz, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz tytuł, a po nim „Projektant tytułu formularza”, a następnie naciśnij klawisz Return.

 2. Naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz Return. Usłyszysz: „Wyszukiwanie obrazów”.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać obraz w trybie online, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz komunikat „Wyszukiwanie, edytuj tekst”, wpisz szukane wyrazy, a następnie naciśnij klawisz Return, aby je wyszukać. Naciskaj klawisz Tab aż znajdziesz obraz, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij klawisz Return.

  • Aby użyć obrazu z komputera, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz „Przekaż”, a następnie naciśnij klawisz Return. Zostanie otwarta przeglądarka plików systemu MacOS. Przejdź do żądanego obrazu, a następnie naciśnij klawisz Return.

  • Aby użyć obrazu z usługi OneDrive, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz „OneDrive”, a następnie naciśnij klawisz Return. Zostaną wyświetlone foldery usługi OneDrive. Przejdź do żądanego obrazu, a następnie naciśnij klawisz Return.

  Obraz zostanie dodany z lewej strony tytułu. Fokus wróci do formularza lub testu.

 4. Aby dodać do obrazu tekst alternatywny, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Tekst alternatywny dla czytników ekranu”, a następnie naciśnij klawisz Return. Wpisz tekst alternatywny. Aby wyjść z pola tekstowego, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab.

Dodawanie obrazu do pytania formularza lub testu

Użyj obrazu wraz z pytaniami formularza lub testu, aby ułatwić respondentom zrozumienie kontekstu.

 1. W formularzu lub quizie, do którego chcesz dodać obraz, naciskaj klawisze Control+Option+Strzałka w prawo, aż dotrzesz do pytania, a następnie naciśnij klawisze Control+Option+spacja.

 2. Naciśnij klawisz Tab, a następnie naciśnij klawisz Return. Usłyszysz: „Przycisk Obraz, wybierz pozycję Multimedia”.

 3. Naciśnij klawisz Return. Zostanie otwarty selektor obrazów. Usłyszysz: „Wyszukiwanie obrazów”.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać obraz w trybie online, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz komunikat „Wyszukiwanie, edytuj tekst”, wpisz szukane wyrazy, a następnie naciśnij klawisz Return, aby je wyszukać. Naciskaj klawisz Tab aż znajdziesz obraz, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij klawisz Return.

  • Aby użyć obrazu z komputera, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz „Przekaż”, a następnie naciśnij klawisz Return. Otworzy się okno dialogowe Otwieranie systemu macOS. Przejdź do żądanego obrazu, a następnie naciśnij klawisz Return.

  • Aby użyć obrazu z usługi OneDrive, naciskaj klawisz Tab aż usłyszysz „OneDrive”, a następnie naciśnij klawisz Return. Zostaną wyświetlone foldery usługi OneDrive. Przejdź do żądanego obrazu, a następnie naciśnij klawisz Return.

  Obraz zostanie dodany z prawej strony pytania. Fokus wróci do formularza lub testu.

 5. Aby dodać do obrazu tekst alternatywny, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Edycja”, a następnie naciśnij klawisz Return. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Tekst alternatywny dla czytników ekranu”, a następnie naciśnij klawisz Return. Wpisz tekst alternatywny. Aby wyjść z pola tekstowego, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Forms

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą programu Microsoft Forms oraz funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS w przeglądarce Safari możesz dostosować formularze i testy. Dowiesz się, jak uatrakcyjnić swoje formularze i testy za pomocą motywów, kolorów i obrazów.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie motywu

Stosowanie motywu powoduje zmianę tła i konturu formularza lub testu. Możesz wybrać jeden ze wstępnie zaprojektowanych obrazów lub kolorów. Możesz też zaprojektować własny motyw. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do Dodawanie motywu niestandardowego.

 1. W przypadku dodawania motywu do formularza przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w temacie Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, do którego chcesz dodać motyw.

 3. W formularzu lub teście szybko przesuwaj w lewo aż przejdziesz do przycisku Motyw, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Zostanie otwarte menu motywów.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż przejdziesz do motywu, którego chcesz użyć, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran, aby go wybrać i zastosować.

 5. Aby wyjść z menu motywów, przesuń dwoma palcami tam i z powrotem po ekranie.

Dodawanie motywu niestandardowego

W dostosowanym motywie możesz użyć swojego obrazu z usługi OneDrive. Możesz również przekazać obraz z Internetu. Możesz nawet dostosować kolor motywu. Wystarczy użyć wartości szesnastkowej koloru, aby zdefiniować dokładny odcień, którego chcesz użyć.

 1. W przypadku dodawania niestandardowego motywu do formularza przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w temacie Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, do którego chcesz dodać motyw niestandardowy.

 3. W formularzu lub teście szybko przesuwaj w lewo aż przejdziesz do przycisku Motyw, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Zostanie otwarte menu motywów.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dostosuj motyw”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran.

 5. Aby przekazać obraz do motywu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przekaż obraz”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Zostanie otwarty selektor obrazów. Usłyszysz: „Wyszukiwanie obrazów”.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać obraz online, naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Bing, Wyszukiwanie”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Wpisz wyszukiwane słowa za pomocą klawiatury ekranowej. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wyszukać. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyszukaj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz obraz, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Dodaj”, a następnie naciśnij ekran dwukrotnie.

  • Aby użyć obrazu z biblioteki zdjęć na telefonie, szybko przesuwaj w prawo aż usłyszysz komunikat „Przekaż”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Galeria zdjęć”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Przejdź do obrazu, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby użyć obrazu z usługi OneDrive, szybko przesuwaj w prawo aż usłyszysz komunikat „OneDrive”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Zostaną wyświetlone foldery usługi OneDrive. Przejdź do żądanego obrazu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby określić kolor, którego chcesz użyć, szybko przesuwaj w prawo aż usłyszysz komunikat „Dostosuj kolor”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Dwukrotnie naciśnij ekran i przy użyciu klawiatury ekranowej wpisz kod szesnastkowy żądanego koloru. Na przykład wpisz 7FFFD4, aby uzyskać kolor zielonego jabłka.

 8. Aby wyjść z menu motywów, przesuń dwoma palcami tam i z powrotem po ekranie.

Dodawanie obrazu do tytułu formularza lub testu

Do tytułu formularza lub testu możesz dodać obraz, taki jak logo.

 1. W przypadku dodawania obrazu tytułu do formularza przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w temacie Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, do którego chcesz dodać obraz do tytułu.

 3. W formularzu lub teście szybko przesuwaj w prawo lub w lewo aż usłyszysz tytuł, a po nim „Projektant tytułu formularza”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Wstaw obraz”.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać obraz online, naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Bing, Wyszukiwanie”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Wpisz wyszukiwane słowa za pomocą klawiatury ekranowej. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wyszukać. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyszukaj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz obraz, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Dodaj”, a następnie naciśnij ekran dwukrotnie.

  • Aby użyć obrazu z biblioteki zdjęć na telefonie, szybko przesuwaj w prawo aż usłyszysz komunikat „Przekaż”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Galeria zdjęć”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Przejdź do obrazu, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby użyć obrazu z usługi OneDrive, szybko przesuwaj w prawo aż usłyszysz komunikat „OneDrive”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Zostaną wyświetlone foldery usługi OneDrive. Przejdź do żądanego obrazu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie obrazu do pytania formularza lub testu

Użyj obrazu wraz z pytaniami formularza lub testu, aby ułatwić respondentom zrozumienie kontekstu.

 1. Aby dodać obraz do pytania formularza lub testu, przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w temacie Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, do którego chcesz dodać obraz.

 3. W formularzu lub teście szybko przesuwaj w prawo lub w lewo aż usłyszysz żądane pytanie, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran.

 4. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Przycisk Obraz”. Aby wybrać, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać obraz online, szybko przesuwaj w prawo aż usłyszysz komunikat „Wyszukaj obrazy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo aż usłyszysz komunikat „Bing, Wyszukiwanie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz wyszukiwane słowa za pomocą klawiatury ekranowej. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wyszukać. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wyszukaj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz obraz, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Dodaj”, a następnie naciśnij ekran dwukrotnie.

  • Aby użyć obrazu z biblioteki zdjęć na telefonie, szybko przesuwaj w prawo aż usłyszysz komunikat „Przekaż”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Galeria zdjęć”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Przejdź do obrazu, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby użyć obrazu z usługi OneDrive, szybko przesuwaj w prawo aż usłyszysz komunikat „OneDrive”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Zostaną wyświetlone foldery usługi OneDrive. Przejdź do żądanego obrazu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Obraz zostanie dodany z prawej strony pytania. Fokus wróci do formularza lub testu.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Forms

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą programu Microsoft Forms oraz funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android w przeglądarce Chrome możesz dostosować formularze i testy. Dowiesz się, jak uatrakcyjnić swoje formularze i testy za pomocą motywów, kolorów i obrazów.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Dodawanie motywu

Stosowanie motywu powoduje zmianę tła i konturu formularza lub testu. Możesz wybrać jeden ze wstępnie zaprojektowanych obrazów lub kolorów. Możesz też zaprojektować własny motyw. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do Dodawanie motywu niestandardowego.

 1. W przypadku dodawania motywu do formularza przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w temacie Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, do którego chcesz dodać motyw.

 3. W formularzu lub teście szybko przesuwaj w lewo aż przejdziesz do przycisku Motyw lub Pomysły na motyw, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Zostanie otwarte menu motywów.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż przejdziesz do motywu, którego chcesz użyć, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran, aby go wybrać i zastosować.

 5. Aby wyjść z menu motywów, szybko przesuń w dół, a potem w lewo.

Dodawanie motywu niestandardowego

W dostosowanym motywie możesz użyć swojego obrazu z usługi OneDrive lub przekazać obraz z Internetu. Możesz nawet dostosować kolor motywu. Wystarczy użyć szesnastkowej wartości koloru, aby zdefiniować dokładny odcień, którego chcesz użyć.

 1. Jeśli dodajesz niestandardowy motyw do formularza, przełącz się na wersję klasyczną zgodnie z instrukcjami w temacie Przełączanie się na wersję klasyczną.

 2. Otwórz formularz lub test, do którego chcesz dodać motyw niestandardowy.

 3. W formularzu lub teście szybko przesuwaj w lewo aż przejdziesz do przycisku Motyw lub Pomysły motywu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Motywy.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Dostosuj motyw”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby przekazać obraz dla motywu, szybko przesuwaj w prawo aż usłyszysz komunikat „Przekaż obraz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty selektor obrazów. Usłyszysz: „Wyszukiwanie obrazów”.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać obraz online, naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Pole edycji, Wyszukaj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz wyszukiwane słowa za pomocą klawiatury ekranowej. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wyszukać. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „przycisk Wyszukiwanie”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz obraz, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Dodaj”, a następnie naciśnij ekran dwukrotnie.

  • Aby użyć obrazu z biblioteki zdjęć na telefonie, szybko przesuwaj w prawo aż usłyszysz komunikat „Przekaż”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Przejdź do obrazu, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby użyć obrazu z usługi OneDrive, szybko przesuwaj w prawo aż usłyszysz komunikat „OneDrive”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Zostaną wyświetlone foldery usługi OneDrive. Przejdź do żądanego obrazu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby określić kolor, którego chcesz użyć, szybko przesuwaj w prawo aż usłyszysz komunikat „Dostosuj kolor”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Wpisz żądany kod szesnastkowy koloru za pomocą klawiatury ekranowej. Na przykład wpisz 7FFFD4, aby uzyskać kolor zielonego jabłka.

 8. Aby wyjść z menu motywów, szybko przesuń w dół, a potem w lewo.

Dodawanie obrazu do tytułu formularza lub testu

Do tytułu formularza lub testu możesz dodać obraz, taki jak logo.

 1. W przypadku dodawania obrazu tytułu do formularza przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w temacie Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, do którego chcesz dodać obraz do tytułu.

 3. W formularzu lub teście szybko przesuwaj w prawo lub w lewo aż usłyszysz tytuł, a po nim „Projektant tytułu formularza”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Wstaw obraz”.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać obraz online, naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Pole edycji, Wyszukaj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz wyszukiwane słowa za pomocą klawiatury ekranowej. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wyszukać. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „przycisk Wyszukiwanie”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz obraz, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Dodaj”, a następnie naciśnij ekran dwukrotnie.

  • Aby użyć obrazu z biblioteki zdjęć na telefonie, szybko przesuwaj w prawo aż usłyszysz komunikat „Przekaż”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Przejdź do obrazu, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby użyć obrazu z usługi OneDrive, szybko przesuwaj w prawo aż usłyszysz komunikat „OneDrive”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Zostaną wyświetlone foldery usługi OneDrive. Przejdź do żądanego obrazu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie obrazu do pytania formularza lub testu

Użyj obrazu wraz z pytaniami formularza lub testu, aby ułatwić respondentom zrozumienie kontekstu.

 1. W przypadku dodawania obrazu do pytania formularza przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w temacie Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, do którego chcesz dodać obraz.

 3. W formularzu lub teście szybko przesuwaj w prawo lub w lewo aż usłyszysz żądane pytanie, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Wstaw multimedia”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Przycisk Obraz”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyszukać obraz online, szybko przesuwaj w prawo aż usłyszysz komunikat „Wyszukaj obrazy”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Pole edycji, Wyszukaj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wpisz wyszukiwane słowa za pomocą klawiatury ekranowej. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Gotowe”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wyszukać. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „przycisk Wyszukiwanie”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz obraz, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Dodaj”, a następnie naciśnij ekran dwukrotnie.

  • Aby użyć obrazu z biblioteki zdjęć na telefonie, szybko przesuwaj w prawo aż usłyszysz komunikat „Przekaż”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Przejdź do obrazu, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby użyć obrazu z usługi OneDrive, szybko przesuwaj w prawo aż usłyszysz komunikat „OneDrive”, a następnie dwukrotnie naciśnij ekran. Zostaną wyświetlone foldery usługi OneDrive. Przejdź do żądanego obrazu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Obraz zostanie dodany z prawej strony pytania. Fokus wróci do formularza lub testu.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Forms

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×