Używanie czytnika zawartości ekranu, aby eksplorować i poruszać się w aplikacji Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu, aby eksplorować i poruszać się w aplikacji Microsoft Forms

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą czytnika zawartości ekranu możesz poruszać się między opcjami i głównymi widokami w programie Microsoft Forms przy użyciu klawiatury. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora i programu JAWS w przeglądarce Microsoft Edge, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu i przeglądarkami, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

W tym temacie

Poruszanie się po stronie głównej programu Microsoft Forms

Po otwarciu programu Microsoft Forms wyświetlana jest strona główna. W górnej części ekranu znajduje się wiersz nagłówka programu Microsoft Forms wspólny dla wszystkich widoków. Zawiera on przyciski uruchamianie aplikacji usługi Microsoft 365, pomocy do programu Microsoft Forms i konta Microsoft.

Poniżej wiersza nagłówka znajduje się strona główna zawierająca następujące karty:

 • Karta Moje formularze zawierająca utworzone formularze i testy oraz przyciski służące do tworzenia nowych formularzy i testów.

 • Karta Udostępnione dla mnie zawierająca formularze utworzone przez inne osoby i udostępnione Tobie.

 • Karta Formularze grupy zawierające formularze należące do grup Microsoft, których jesteś członkiem.

Po prawej stronie wiersza kart znajduje się pole tekstowe Wyszukaj. Możesz rozpocząć wyszukiwanie formularzy na poszczególnych kartach.

 • Aby przechodzić między elementami na stronie głównej, w tym formularzami i testami, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. W przypadku formularzy i testów czytnik zawartości ekranu informuje o tytule elementu i liczbie odpowiedzi.

 • Aby przełączać się między kartami Moje formularze, Udostępnione dla mnie i Formularze grupy, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty, na przykład „Moje formularze”. Naciskaj klawisz strzałki w lewo lub strzałki w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej karty, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby przeglądać zawartość karty, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab.

 • Aby przejść do pola tekstowego Wyszukaj, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz: „Pole wyszukiwania, edytuj”.

Poruszanie się po formularzach i testach

Praca z formularzami i testami polega na ich tworzeniu lub modyfikowaniu, a także na odpowiadaniu na pytania w formularzu lub wykonywaniu testu.

Podczas tworzenia lub edytowania formularza lub testu strony formularza i testu zawierają wspólny wiersz nagłówka u góry ekranu. Poniżej nagłówka znajduje się pasek narzędzi z przyciskami służącymi do wyświetlania podglądu testu, dodawania motywów, udostępniania i uzyskiwania dostępu do większej liczby opcji.

Obszar zawartości znajdujący się poniżej paska narzędzi na obu stronach jest podzielony na dwie karty:

 • Na karcie Pytania znajdują się tytuł formularza lub testu oraz pola pytań i przycisk Dodaj pytanie.

 • Na karcie Odpowiedzi znajdują się odpowiedzi do formularza lub testu i dodatkowe opcje ich przeglądania.

W przypadku odpowiadania na pytania w formularzu lub teście w przeglądarce jako strona internetowa jest wyświetlany tylko formularz pytań. 

Aby przechodzić między głównymi elementami w formularzu lub teście, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Aby przechodzić między wszystkimi elementami w formularzu lub teście, naciskaj klawisze SR+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo.

Aby dowiedzieć się, jak przechodzić do ustawień formularza lub testu i zmieniać je, zobacz Dostosowywanie ustawień testu lub formularza.

Poruszanie się po przesłanych odpowiedziach

 • Aby przejść do odpowiedzi, otwórz formularz lub test, którego odpowiedzi chcesz sprawdzić. W formularzu lub teście naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Element karty Pytanie”, a następnie naciśnij klawisz strzałki w prawo jeden raz. Usłyszysz: „Element karty Odpowiedzi”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 • Aby przechodzić między głównymi elementami na karcie Odpowiedzi, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab.

 • Aby przechodzić między wszystkimi elementami na karcie Odpowiedzi, naciskaj klawisze SR+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo.

Wracanie do strony głównej programu Microsoft Forms

Aby wrócić do strony głównej programu Microsoft Forms z dowolnego innego widoku, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Link, formularze”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Odpowiadanie na pytania zawarte w formularzach lub testach w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie i udostępnianie wyników formularzy lub testów w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z programem Microsoft Forms

Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego w system macOS czytnika zawartości ekranu, możesz poruszać się w przeglądarce Safari między opcjami i głównymi widokami w programie Microsoft Forms przy użyciu klawiatury.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Poruszanie się po stronie głównej programu Microsoft Forms

Po otwarciu programu Microsoft Forms wyświetlana jest strona główna. W górnej części ekranu znajduje się wiersz nagłówka programu Microsoft Forms wspólny dla wszystkich widoków. Zawiera on przyciski uruchamianie aplikacji usługi Office 365, pomocy do programu Microsoft Forms i konta Microsoft.

Poniżej wiersza nagłówka znajduje się strona główna zawierająca następujące karty:

 • Karta Moje formularze zawierająca utworzone formularze i testy oraz przyciski służące do tworzenia nowych formularzy i testów.

 • Karta Udostępnione dla mnie zawierająca formularze utworzone przez inne osoby i udostępnione Tobie.

 • Karta Formularze grupy zawierające formularze należące do grup Microsoft, których jesteś członkiem.

Po prawej stronie wiersza kart znajduje się pole tekstowe Wyszukaj. Możesz rozpocząć wyszukiwanie formularzy na poszczególnych kartach.

 • Aby przechodzić między elementami na stronie głównej, w tym formularzami i testami, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. W przypadku formularzy i testów czytnik zawartości ekranu informuje o tytule elementu i liczbie odpowiedzi.

 • Aby przełączać się między kartami Moje formularze, Udostępnione dla mnie i Formularze grupy, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty, na przykład „Moje formularze”. Naciskaj klawisz strzałki w lewo lub strzałki w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej karty, a następnie naciśnij klawisz Return. Aby przeglądać zawartość karty, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab.

 • Aby przejść do pola tekstowego Wyszukaj, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz: „Pole wyszukiwania, edytuj”.

Poruszanie się po formularzach i testach

Praca z formularzami i testami polega na ich tworzeniu lub modyfikowaniu, a także na odpowiadaniu na pytania w formularzu lub wykonywaniu testu.

Strony formularza i testu zawierają wspólny wiersz nagłówka u góry ekranu. Poniżej nagłówka znajduje się pasek narzędzi z przyciskami służącymi do wyświetlania podglądu testu, dodawania motywów, udostępniania i uzyskiwania dostępu do większej liczby opcji.

Obszar zawartości znajdujący się poniżej paska narzędzi na obu stronach jest podzielony na dwie karty:

 • Na karcie Pytania znajdują się tytuł formularza lub testu oraz pola pytań i przycisk Dodaj pytanie.

 • Na karcie Odpowiedzi znajdują się odpowiedzi do formularza lub testu i dodatkowe opcje ich przeglądania.

Aby przechodzić między głównymi elementami w widoku formularza lub testu, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Aby przechodzić między wszystkimi elementami w formularzu lub teście, naciskaj klawisze Ctrl+Opcja+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo.

Aby dowiedzieć się, jak przechodzić do ustawień formularza lub testu i zmieniać je, zobacz Dostosowywanie ustawień testu lub formularza.

Poruszanie się po przesłanych odpowiedziach

 • Aby przejść do odpowiedzi, otwórz formularz lub test, którego odpowiedzi chcesz sprawdzić. W formularzu lub teście naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Pytania, karta”, a następnie naciśnij klawisz strzałki w prawo jeden raz. Usłyszysz: „Odpowiedzi, karta”. Naciśnij klawisz Return, aby wybrać tę pozycję.

 • Aby przechodzić między głównymi elementami na karcie Odpowiedzi, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab.

 • Aby przechodzić między wszystkimi elementami na karcie Odpowiedzi, naciskaj klawisze Ctrl+Opcja+Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo.

Wracanie do strony głównej programu Microsoft Forms

Aby wrócić do strony głównej programu Microsoft Forms z dowolnego innego widoku:

 1. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz: „Uruchamianie aplikacji”.

 2. Naciskaj klawisze Ctrl+Opcja+Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Link, przejdź do karty Formularze”, a następnie naciśnij klawisz Return.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Odpowiadanie na pytania zawarte w formularzach lub testach w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie i udostępnianie wyników formularzy lub testów w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z programem Microsoft Forms

Za pomocą przeglądarki Safari i funkcji VoiceOver, wbudowanego w system iOS czytnika zawartości ekranu, możesz poruszać się w przeglądarce Safari między opcjami i głównymi widokami w programie Microsoft Forms przy użyciu klawiatury.

Uwagi: 

W tym temacie

Poruszanie się po stronie głównej programu Microsoft Forms

Po otwarciu programu Microsoft Forms wyświetlana jest strona główna. W górnej części ekranu znajduje się wiersz nagłówka programu Microsoft Forms wspólny dla wszystkich kart i strony testu. Zawiera on przyciski uruchamianie aplikacji usługi Microsoft 365, pomocy do programu Microsoft Forms i konta Microsoft.

Poniżej wiersza nagłówka znajduje się strona główna zawierająca przyciski służące do poruszania się po kartach, wyszukiwania i przechodzenia do widoku pulpitu. Te przyciski są dostępne na wszystkich kartach.

Poniżej przycisków na stronie głównej programu Microsoft Forms wyświetlana jest zawartość wybranej karty.

Aby przechodzić między elementami na stronie głównej, w tym formularzami i testami, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo. W przypadku formularzy i testów czytnik zawartości ekranu informuje o tytule elementu i liczbie odpowiedzi.

Przechodzenie między kartami

Na stronie głównej programu Microsoft Forms znajdują się następujące karty:

 • Karta Moje formularze zawierająca utworzone formularze i testy oraz przyciski służące do tworzenia nowych formularzy i testów.

 • Karta Udostępnione dla mnie zawierająca formularze utworzone przez inne osoby i udostępnione Tobie.

 • Karta Formularze grupy zawierające formularze należące do grup Microsoft, których jesteś członkiem.

Aby przełączać się między kartami:

 1. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty, na przykład „Moje formularze, Nawigacja”.

 2. Naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj ekran, dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego.

 3. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej karty, na przykład „Udostępnione dla mnie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby przeglądać zawartość kart, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo.

Poruszanie się po formularzach i testach

Praca z formularzami i testami polega na ich tworzeniu lub modyfikowaniu, a także na odpowiadaniu na pytania w formularzu lub wykonywaniu testu.

Podczas tworzenia lub edytowania formularza lub testu widoczne są następujące elementy:

 • Na stronie formularzy u góry ekranu znajduje się wiersz nagłówka. W tym wierszu dostępne są przyciski umożliwiające udostępnianie formularzy i powrót do strony głównej.

 • W górnej części strony testu znajduje się wiersz nagłówka wspólny dla niej i strony głównej. Poniżej nagłówka znajduje się pasek narzędzi z przyciskami służącymi do wyświetlania podglądu testu, dodawania motywów, udostępniania i uzyskiwania dostępu do większej liczby opcji.

  Obszar zawartości na obu stronach jest podzielony na dwie karty:

  • Na karcie Pytania znajdują się tytuł testu oraz pola pytań i przycisk Dodaj pytanie.

  • Na karcie Odpowiedzi znajdują się odpowiedzi i dodatkowe opcje ich przeglądania.

W przypadku odpowiadania na pytania w formularzu lub teście w przeglądarce jako strona internetowa jest wyświetlany tylko formularz pytań.

Aby przechodzić między głównymi elementami w widoku formularza lub testu, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo.

Aby dowiedzieć się, jak przechodzić do ustawień formularza lub testu i zmieniać je, zobacz Dostosowywanie ustawień testu lub formularza.

Poruszanie się po przesłanych odpowiedziach

 • Aby przejść do odpowiedzi, otwórz formularz lub test, którego odpowiedzi chcesz sprawdzić. W formularzu lub teście szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Karta Odpowiedzi”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby przechodzić między głównymi elementami na karcie Odpowiedzi, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo.

Wracanie do strony głównej programu Microsoft Forms

 • Aby ze strony testu wrócić do strony głównej programu Microsoft Forms, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Formularze, link”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby ze strony formularza wrócić do strony głównej programu Microsoft Forms, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Wstecz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Odpowiadanie na pytania zawarte w formularzach lub testach w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie i udostępnianie wyników formularzy lub testów w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z programem Microsoft Forms

Za pomocą przeglądarki Chrome i funkcji TalkBack, wbudowanego w system Android czytnika zawartości ekranu, możesz poruszać się w przeglądarce Safari między opcjami i głównymi widokami w programie Microsoft Forms przy użyciu klawiatury.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Poruszanie się po stronie głównej programu Microsoft Forms

Po otwarciu programu Microsoft Forms wyświetlana jest strona główna. W górnej części ekranu znajduje się wiersz nagłówka programu Microsoft Forms wspólny dla wszystkich kart i strony testu. Zawiera on przyciski uruchamianie aplikacji usługi Office 365, pomocy do programu Microsoft Forms i konta Microsoft.

Poniżej wiersza nagłówka znajduje się strona główna zawierająca przyciski służące do poruszania się po kartach, wyszukiwania i przechodzenia do widoku pulpitu. Te przyciski są dostępne na wszystkich kartach.

Poniżej przycisków na stronie głównej programu Microsoft Forms wyświetlana jest zawartość wybranej karty.

Aby przechodzić między elementami na stronie głównej, w tym formularzami i testami, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo. W przypadku formularzy i testów czytnik zawartości ekranu informuje o tytule elementu i liczbie odpowiedzi.

Przechodzenie między kartami

Na stronie głównej programu Microsoft Forms znajdują się następujące karty:

 • Karta Moje formularze zawierająca utworzone formularze i testy oraz przyciski służące do tworzenia nowych formularzy i testów.

 • Karta Udostępnione dla mnie zawierająca formularze utworzone przez inne osoby i udostępnione Tobie.

 • Karta Formularze grupy zawierające formularze należące do grup Microsoft, których jesteś członkiem.

Aby przełączać się między kartami:

 1. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty, na przykład „Moje formularze, menu rozwijane”.

 2. Naciśnij ekran dwukrotnie, aby otworzyć listę kart.

 3. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej karty, na przykład „Udostępnione dla mnie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby przeglądać zawartość kart, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo.

Poruszanie się po formularzach i testach

Praca z formularzami i testami polega na ich tworzeniu lub modyfikowaniu, a także na odpowiadaniu na pytania w formularzu lub wykonywaniu testu.

Podczas tworzenia lub edytowania formularza lub testu widoczne są następujące elementy:

 • Na stronie formularzy u góry ekranu znajduje się wiersz nagłówka. W tym wierszu dostępne są przyciski umożliwiające udostępnianie formularzy i powrót do strony głównej.

 • W górnej części strony testu znajduje się wiersz nagłówka wspólny dla niej i strony głównej. Poniżej nagłówka znajduje się pasek narzędzi z przyciskami służącymi do wyświetlania podglądu testu, dodawania motywów, udostępniania i uzyskiwania dostępu do większej liczby opcji.

Obszar zawartości na obu stronach jest podzielony na dwie karty:

 • Na karcie Pytania znajdują się tytuł formularza lub testu oraz pola pytań i przycisk Dodaj pytanie.

 • Na karcie Odpowiedzi znajdują się odpowiedzi do formularza lub testu i dodatkowe opcje ich przeglądania.

W przypadku odpowiadania na pytania w formularzu lub teście w przeglądarce jako strona internetowa jest wyświetlany tylko formularz pytań.

Aby przechodzić między głównymi elementami w widoku formularza lub testu, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo.

Aby dowiedzieć się, jak przechodzić do ustawień formularza lub testu i zmieniać je, zobacz Dostosowywanie ustawień testu lub formularza.

Poruszanie się po przesłanych odpowiedziach

 • Aby przejść do odpowiedzi, otwórz formularz lub test, którego odpowiedzi chcesz sprawdzić. W formularzu lub teście szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Karta Odpowiedzi”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby przechodzić między głównymi elementami na karcie Odpowiedzi, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo.

Wracanie do strony głównej programu Microsoft Forms

 • Aby ze strony testu wrócić do strony głównej programu Microsoft Forms, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Formularze, link”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby ze strony formularza wrócić do strony głównej programu Microsoft Forms, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przycisk Wstecz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Odpowiadanie na pytania zawarte w formularzach lub testach w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie i udostępnianie wyników formularzy lub testów w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z programem Microsoft Forms

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×