Notes OneNote dla personelu dla edukacji to kreator, który ułatwia skonfigurowanie notesu OneNote dla członków personelu. Za pomocą tej aplikacji można utworzyć notes personelu, który zawiera trzy typy podnotesów:

 • Obszar współpracy — notes, który mogą udostępniać i organizować wszyscy członkowie personelu w grupie wraz z kierownikiem i nad którym mogą współpracować.

 • Biblioteka zawartości — notes dla kierownika personelu służący do udostępniania członkom personelu materiałów dotyczących zajęć. Kierownik personelu może dodawać i edytować te materiały, a dla członków personelu ten notes jest tylko do odczytu.

 • Notesy członków personelu — prywatne notesy, które są udostępniane każdemu kierownikowi personelu i jego poszczególnym członkom personelu. Kierownik personelu ma ciągły dostęp do tych notesów, ale członkowie personelu nie mogą wyświetlać notesów innych członków.

Scenariusze korzystania z notesu personelu w zastosowaniach edukacyjnych

Opisaliśmy kilka sposobów, w jaki kierownicy i członkowie personelu edukacyjnego mogą korzystać z aplikacji Notes programu OneNote dla personelu. Kierownicy i członkowie personelu mogą znajdować się na poziomie klasowym, szkolnym, wydziałowym, oddziałowym lub okręgowym. Ilość skonfigurowanych użytkowników zależy od Ciebie. Ponieważ OneNote są dostępne na wszystkich platformach i urządzeniach, nauka i współpraca w dowolnym czasie i miejscu oraz na dowolnym urządzeniu jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Wiemy, że istnieją nieograniczone możliwości, więc jeśli masz nowe pomysły, podziel się nimi z nami w @OneNoteEDU serwisie Twitter.

Dostępny jest również krótki, bezpłatny kurs interakcyjny na temat narzędzia Microsoft Educator Community notes OneNote: Narzędzia do współpracy personelu.

Obszar współpracy

 • Notatki ze spotkań personelu — zachowaj wszystkie notatki ze spotkań w jednym miejscu, obserwuj obecność na spotkaniu i sprawdź notatki jednym rzutem oka. Spotkania pracowników, komitetu, klasy, oddziału lub profesjonalnej społeczności edukacyjnej (Professional Learning Community, PLC). Program OneNote jest ściśle zintegrowany z programem Outlook i pakietem Office oraz udostępnia rozbudowane funkcje wyszukiwania, dzięki którym jesteś zawsze na bieżąco z rozwojem sytuacji.

 • Inicjatywy — zaplanuj szkolne inicjatywy i zachowaj dobrą organizację, na przykład w zakresie rozwoju szkoły czy osób zbierających fundusze.

 • „Wykres falowy” wzlotów i upadków uczniów — niektóre szkoły korzystają z tego innowacyjnego i zapewniającego współpracę sposobu śledzenia sukcesów i porażek uczniów w trakcie edukacji.

 • Opracowywanie międzyklasowych planów lekcji — w niektórych szkołach skonfigurowano notes personelu dla konkretnej klasy oraz opracowuje się plan lekcji i nauczania dla całej szkoły. Na przykład: plan lekcji matematyki dla klasy 5 jest opracowywany i udostępniany wśród 10 nauczycieli.

Biblioteka zawartości

 • Zasady i procedury — przechowuj ważne informacje, takie jak kluczowe wiadomości e-mail z załącznikami, zasady szkoły i inne elementy, w jednym miejscu. Ponieważ program OneNote działa na dowolnym urządzeniu i platformie, można uzyskać do niego dostęp w każdym miejscu i czasie, nawet w trybie offline.

 • Daty i terminy — linki, notatki, kalendarze, terminy, listy zadań do wykonania — wszystkie te elementy można umieszczać w jednym, wspólnym miejscu, w którym wszyscy będą mogli je znaleźć.

Zastosowania prywatnego notesu członka personelu

 • Rozwój profesjonalny (Professional development, PD) — rozwój profesjonalny/szkolenia zawodowe to ważny aspekt pracy każdego nauczyciela i wykładowcy. Dobrym zastosowaniem dla prywatnego notesu członka personelu jest przechwytywanie planów rozwoju profesjonalnego oraz opinii zwrotnych, co umożliwia udostępnianie i gromadzenie opinii kierowników personelu.

 • Obserwacje klasowe — nowoczesne obserwacje klasowe mogą być w pełni rejestrowane w prywatnym notesie członka personelu. Korzystając z aplikacji OneNote Mobile (na dowolnym urządzeniu), możesz robić zdjęcia i wstawiać je bezpośrednio w notesie członka personelu. Za pomocą telefonu możesz zarejestrować dźwięk podczas obserwacji albo użyć pisma cyfrowego w celu przechwycenia pisma ręcznego. Elastyczna powierzchnia strony programu OneNote to znacznie bardziej rozbudowane środowisko do prowadzenia obserwacji klasowych.

 • Plany lekcji i informacje zwrotne — świetnym sposobem zbierania przez nauczyciela informacji zwrotnych o planach lekcji jest umieszczenie cyfrowej wersji planu w prywatnym notesie personelu. Kierownik personelu może w prosty sposób wyrażać opinie w czasie rzeczywistym i w trybie offline oraz korzystać z dowolnej formy przekazywania informacji zwrotnych, w tym tekstu, obrazów, pisma odręcznego, audio, a nawet klipów wideo. Rozbudowana powierzchnia strony programu OneNote umożliwia bardziej elastyczne gromadzenie i udostępnianie informacji zwrotnych. Jeśli nauczyciel jest nieobecny, kierownik personelu może z tego miejsca wydrukować plany dla jego zastępcy.

 • Oceny — kierownicy personelu mogą tworzyć i udostępniać prywatne informacje zwrotne oraz oceny w notesie członka personelu.

 • Nadrzędna komunikacja — za pomocą funkcji „Wyślij do programu OneNote” w programie Outlook nauczyciel może łatwo wysyłać ważne wiadomości e-mail do prywatnego notesu członka personelu w celu użycia w przyszłości.

 • Indywidualne programy edukacyjne (Individualized Education Program, IEP) — w niektórych szkołach skorzystano z prywatnych notesów członków personelu w celu przechowywania ważnych informacji o programach IEP dla uczniów. W ten sposób powstało prywatne miejsce komunikacji i współpracy członków i kierowników personelu.

Inne zastosowania notesów personelu w edukacji

 • Profesjonalne społeczności edukacyjne (Professional Learning Community, PLC) — uważamy, że aplikacja Notes programu OneNote dla personelu to wspaniałe narzędzie umożliwiające wprowadzanie w szkołach społeczności (PLC). Po wykonaniu prostej instalacji kierownik społeczności PLC (kierownik personelu) może szybko utworzyć notes zapewniający sprawną i skuteczną współpracę w czasie rzeczywistym. Łatwe dodawanie współwłaścicieli notesu umożliwia dyrektorowi, wicedyrektorowi i innym członkom administracji szkolnej obserwowanie wydarzeń w notesie oraz włączanie się do współpracy.

Co będzie potrzebne

 • SharePoint Online dla Twojej szkoły w ramach subskrypcji usługiMicrosoft 365 online.

 • Organizacja, Microsoft 365 dla nauczycieli lub wykładowców, dla Ciebie (kierownika).

 • Członkowie personelu muszą mieć kontoMicrosoft 365 dla nauczycieli lub wykładowców.

 • Aby rozpocząć pracę, wykonaj poniższe czynności w celu utworzenia notesu dla personelu OneNote Notes dla personelu.

Wybierz aplikację Notes programu OneNote dla personelu.

Znajdowanie notesów personelu

Tworzenie notesu personelu

Tworzenie notesu dla personelu w programie OneNote

(Opcjonalnie) Dodawanie współwłaściciela do personelu

Dodawanie lub usuwanie współwłaścicieli w notesie dla personelu dla OneNote

Dodawanie członków personelu do notesu personelu

Dodawanie lub usuwanie członków personelu w notesie dla personelu dla OneNote

Rozpoczynanie notesów poszczególnych członków personelu za pomocą sekcji

 1. Pozostaw zaznaczone pola wyboru obok sekcji domyślnych, które ma zawierać notes każdego członka personelu.

  Projektowanie obszarów prywatnych

 2. Kliknij pozycję Dodaj więcej, aby dodać kolejne sekcje w notesie każdego członka personelu.

 3. Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.

  Możesz dodawać, kasować i usuwać sekcje bezpośrednio w notesach członków personelu po ich utworzeniu.

Finalizowanie notesu personelu

 1. Kliknij pozycję Notes kierownika personelu i pozycję Notes członka personelu, aby sprawdzić, jak zostaną utworzone podnotesy i sekcje dla członków personelu.

 2. Kliknij Śródwierszowy obraz strzałki Wstecz , aby wrócić do dodawania lub usuwania sekcji, lub kliknij pozycję Utwórz, aby aplikacja utwórz notes personelu.

  Wyświetl podgląd swojego notesu.

 3. Kliknij link z nazwą notesu (w tym przykładzie jest to Nauczyciele — klasa 6), aby otworzyć notes w programie OneNote. Oprócz automatycznie wysłanej wiadomości e-mail istnieje możliwość skopiowania linku w celu wysłania pocztą e-mail lub zachowania do przyszłych zastosowań. Link możesz pobrać później w programie OneNote 2013, klikając prawym przyciskiem myszy notes na liście notesów, a następnie klikając polecenie Kopiuj łącze do notesu.

  Wszystkie osoby należące do personelu używają tego samego linku w celu uzyskania dostępu do notesu personelu. Jeśli utworzysz notesy dla kilku zespołów personelu, każdy link będzie inny.

  Gotowe.

  Porada: Przed zaproszeniem personelu do otwarcia notesu warto dodać do niego zawartość, umieszczając ją w bibliotece zawartości. Podczas przygotowywania notesu zachowaj kopię linku, a następnie udostępnij go członkom personelu, gdy notes będzie gotowy.

Uzyskiwanie linków do dowolnego używanego notesu personelu

Udostępnianie linku do notesu dla personelu

Jak mój personel może znaleźć link do notesu personelu?

Znajdowanie notesów personelu

Zarządzanie notesami dla personelu

Aby zarządzać innymi możliwościami notesów personelu, kliknij przycisk Zarządzaj notesami .

Zrzut ekranu przedstawiający ikonę Lista notesów.

Zostanie wyświetlona strona z wyświetlonymi wszystkimi utworzonymi przez Ciebie notesami dla personelu oraz informacjami o dostosowywaniu każdego z nich.

Można wybrać spośród następujących opcji:

 • Zmienianie nazw sekcji personelu — aby zmienić nazwę dowolnej sekcji personelu, kliknij małą ikonę ołówka, a następnie wpisz nową nazwę sekcji. Nie zapomnij kliknąć przycisku Zapisz po zmianie nazwy sekcji personelu.

 • Dodawanie sekcji personelu — aby rozpowszechnić nową sekcję u wszystkich członków personelu, kliknij przycisk Dodaj sekcję . Nie zapomnij kliknąć przycisku Zapisz po dodaniu sekcji uczniów.

 • Blokowanie obszaru współpracy — włączenie tej opcji powoduje zmianę obszaru współpracy na opcję tylko do odczytu (lub blokowania), aby uniemożliwić edytowanie dowolnym członkom personelu. W każdym momencie możesz zablokować i odblokować tę opcję.

 • Otwieranie notesu dla personelu — kliknij pozycję Otwórz, aby otworzyć notes dla personelu.

 • Udostępnianie linku do notesu dla personelu — aby wysłać personelowi link do notesu dla personelu, zaznacz i skopiuj tekst w polu Link , a następnie wklej go do wiadomości e-mail.

Dowiedz się więcej

Tworzenie notesu dla personelu

Znajdowanie notesu dla personelu

Adres URL udostępniania notesu dla personelu

Dodawanie lub usuwanie personelu z notesu personelu

Dodawanie lub usuwanie współwłaścicieli z notesu dla personelu

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×