Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Razem diagnostyka i opinie to sposób, w jaki Ty i Twoje urządzenie z systemem Windows informujecie firmę Microsoft o tym, co naprawdę się dzieje.

Gdy korzystasz z systemu Windows, zbieramy informacje diagnostyczne i aby upewnić się, że słuchamy Ciebie, naszego klienta, przygotowaliśmy również sposoby wysyłania nam opinii w dowolnej chwili i w określonych momentach, na przykład gdy system Windows zadaje pytanie o to, jak coś działa.

Uwaga: Firma Microsoft zwiększa przejrzystość, kategoryzując gromadzone dane jako wymagane lub opcjonalne. Windows 10 jest w trakcie aktualizowania urządzeń w celu uwzględnienia tej nowej kategoryzacji. Wskutek tego przejścia Podstawowe dane diagnostyczne zostaną przeklasyfikowane na wymagane dane diagnostyczne, a Pełne dane diagnostyczne zostaną przeklasyfikowane na opcjonalne dane diagnostyczne.

Jakie dane są zbierane i dlaczego

Firma Microsoft używa danych diagnostycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i aktualności naszych produktów, rozwiązywania problemów oraz ulepszania produktów, jak opisano bardziej szczegółowo poniżej. Niezależnie od tego, czy wybrano wysyłanie opcjonalnych danych diagnostycznych, urządzenie będzie równie bezpieczne i będzie działać normalnie. Dane te są przekazywane do firmy Microsoft i przechowywane razem z jednym lub większą liczbą unikatowych identyfikatorów, które umożliwiają nam rozpoznanie konkretnego użytkownika na konkretnym urządzeniu i zrozumienie problemów serwisowych z urządzeniem oraz wzorców użytkowania.

 • Wymagane dane diagnostyczne to informacje o urządzeniu, jego ustawieniach i możliwościach oraz o tym, czy działa poprawnie. Jest to minimalny poziom danych diagnostycznych potrzebny do zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej pracy urządzenia.

 • Opcjonalne dane diagnostyczne zawierają dodatkowe szczegóły dotyczące urządzenia użytkownika oraz jego ustawień, możliwości i kondycji urządzenia. Opcjonalne dane diagnostyczne mogą również obejmować informacje o przeglądanych witrynach internetowych, aktywności urządzenia (czasami nazywane użyciem) oraz rozszerzone raportowanie błędów. Opcjonalne dane diagnostyczne mogą również obejmować stan pamięci urządzenia w momencie awarii systemu lub aplikacji (informacje te mogą losowo zawierać fragmenty plików używane w momencie wystąpienia problemu). Wymagane dane diagnostyczne będą zawsze dołączane w przypadku wybrania opcji wysłania opcjonalnych danych diagnostycznych. Wprawdzie urządzenie będzie tak samo bezpieczne i będzie działało normalnie w przypadku wysyłania tylko Wymaganych danych diagnostycznych, jednak dodatkowe informacje, które zbieramy w przypadku wybrania wysyłania opcjonalnych danych diagnostycznych, ułatwiają nam identyfikowanie i rozwiązywanie problemów oraz usprawnianie produktów, na czym korzystają wszyscy klienci systemu Windows.

Oznacza to, że niektóre dane opisane powyżej mogą nie być gromadzone z urządzenia, nawet jeśli wybrano wysyłanie danych diagnostycznych typu Opcjonalne. Firma Microsoft minimalizuje ilość opcjonalnych danych diagnostycznych zbieranych ze wszystkich urządzeń, zbierając niektóre dane tylko z niewielkiego procentu urządzeń (próbki). Uruchamiając Przeglądarkę danych diagnostycznych, można wyświetlić ikonę wskazującą, czy urządzenie jest częścią próbki oraz jakie konkretne dane są zbierane z urządzenia. Instrukcje dotyczące pobierania narzędzia Przeglądarka danych diagnostycznych można znaleźć w Windows 10 na ekranie startowymUstawienia > > opinie na temat & diagnostyki > prywatności oraz w Windows 11 w menu Start > Ustawienia > & zabezpieczeń > diagnostyki & opinii.     

Określone elementy danych gromadzonych w ramach diagnostyki systemu Windows mogą ulegać zmianie, aby zapewnić firmie Microsoft elastyczność zbierania danych potrzebnych do opisanych celów. Na przykład w celu zapewnienia, że firma Microsoft może rozwiązać najnowszy problem z wydajnością wpływający na środowisko komputerowe użytkowników lub zaktualizować urządzenie z systemem Windows, które jest nowym użytkownikiem na rynku, firma Microsoft może być konieczna zebranie elementów danych, które nie były wcześniej zbierane. Aby zapoznać się z bieżącą listą typów danych zbieranych dla danych diagnostycznych typu Wymagane i Opcjonalnych danych diagnostycznych, zobacz Wymagane zdarzenia i pola diagnostyczne systemu Windows orazOpcjonalne dane diagnostyczne systemu Windows

Danych diagnostycznych wymaganych używamy w celu dbania o aktualność urządzeń z systemem Windows. Firma Microsoft używa następujących danych:

 • Podstawowe informacje o błędach pomagające ustalić, czy występujące problemy z urządzeniem można rozwiązać w procesie aktualizacji.

 • Informacje o urządzeniu oraz jego ustawieniach i możliwościach, w tym lista aplikacji i sterowników zainstalowanych na urządzeniu, potrzebne do ustalenia, czy urządzenie jest zgodne z następną wersją systemu operacyjnego lub aplikacji i gotowe do aktualizacji.

 • Informacje o rejestrowaniu pochodzące z samego procesu aktualizacji, które pozwalają zrozumieć, jak przebiegają poszczególne etapy aktualizacji urządzenia — pobieranie, procesy przedinstalacyjny i poinstalacyjny, ponowne uruchomienie po instalacji i konfiguracja.

 • Dane dotyczące wyników aktualizacji na wszystkich urządzeniach z systemem Windows umożliwiające ocenę skuteczności wdrożenia aktualizacji i poznanie właściwości urządzenia (takich jak sprzęt, urządzenia zewnętrzne, ustawienia i aplikacje), które są związane z powodzeniem lub niepowodzeniem aktualizacji.

 • Dane o tym, na których urządzeniach wystąpiły błędy uaktualniania i dlaczego, potrzebne do ustalenia, czy to samo uaktualnienie ma być oferowane ponownie.

Obu typów danych diagnostycznych (wymagane i opcjonalne) używamy do rozwiązywania problemów, aby zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo systemu Windows oraz pokrewnych produktów i usług.

Firma Microsoft używa danych typu „wymagane” do:

 • Analiza olbrzymiej liczby kombinacji sprzętu, systemów i oprogramowania używanych przez klientów.

 • Analiza problemów na podstawie określonych kombinacji sprzętu, systemów i oprogramowania oraz ustalanie, gdzie występują problemy z określonym lub ograniczonym zestawem urządzeń.

 • Ustalanie, czy w przypadku aplikacji lub procesu występuje jakiś problem z wydajnością (np. awarie lub zawieszenia aplikacji) i kiedy na urządzeniu jest tworzony plik zrzutu awaryjnego (same zrzuty awaryjne nie są zbierane bez dodatkowych uprawnień, takich jak wybranie wysyłania opcjonalnych danych diagnostycznych).

 • Analizy skuteczności samego systemu transmisji diagnostyki i rozwiązywanie związanych z nim problemów.

Firma Microsoft korzysta z dodatkowych danych zebranych w przypadku wybrania opcji wysłania opcjonalnych danych diagnostycznych w celu szybszego rozwiązywania problemów.

Używamy następujących danych:

 • Informacje na temat aktywności w aplikacji pozwalające zrozumieć, jakie działanie użytkownika w aplikacji spowodowało problem, w połączeniu z tym, czego dowiadujemy się o wpływie innych aplikacji lub procesów uruchamianych na urządzeniu.

 • Informacje o kondycji urządzenia, takie jak poziom naładowania baterii lub szybkość reakcji aplikacji na dane wejściowe, umożliwiające lepsze zrozumienie zbieranych danych o problemach z wydajnością aplikacji oraz wprowadzanie poprawek.

 • Informacje rozszerzonego raportowania błędów i zrzuty awaryjne pozwalające lepiej zrozumieć dane związane z konkretnymi warunkami, w jakich wystąpiły błąd lub awaria.

Do ulepszania systemu Windows używamy wymaganych danych diagnostycznych. Używamy opcjonalnych danych diagnostycznych do ulepszania systemu Windows oraz pokrewnych produktów i usług.

Firma Microsoft używa wymaganych danych diagnostycznych do udoskonalania produktów w kontekście dbania o aktualność i bezpieczeństwo urządzenia z systemem Windows, rozwiązywania problemów, ułatwień dostępu, niezawodności, wydajności, poprawy istniejących funkcji systemu Windows, zgodności aplikacji, sterowników i innych narzędzi użytkowych, prywatności oraz oszczędnego korzystania z energii.

Firma Microsoft używa wymaganych danych diagnostycznych do tych celów w następujący sposób:

 • Informacje o urządzeniach, urządzeniach peryferyjnych i ustawieniach klientów (i ich konfiguracjach) są używane do określania priorytetów ulepszeń produktów poprzez określenie, które ulepszenia będą miały największy pozytywny wpływ na większość klientów systemu Windows.

 • Informacje o tym, które aplikacje są zainstalowane na urządzeniach, są używane do określania priorytetów testów zgodności aplikacji i udoskonaleń funkcji najpopularniejszych aplikacji.

Dodatkowe dane zbierane w przypadku wybrania wysyłania opcjonalnych danych diagnostycznych służą do jeszcze głębszych usprawnień systemu Windows oraz pokrewnych produktów i usług:

 • Informacje o aktywności w aplikacji pomagają nam określać priorytety testów zgodności aplikacji oraz wprowadzać ulepszenia aplikacji i funkcji, które są najczęściej używane.

 • Informacje na temat wpływu właściwości urządzenia, konfiguracji i aktywności w aplikacji na kondycję urządzenia (na przykład na czas pracy baterii) są używane do analizowania i wprowadzania zmian, które poprawiają wydajność urządzeń z systemem Windows.

 • Informacje zagregowane na temat historii przeglądania w przeglądarkach firmy Microsoft są używane do dopasowywania algorytmów wyszukiwania usługi Bing w celu zapewnienia bardziej efektywnych wyników wyszukiwania.

Jeśli Twoje urządzenie jest zarządzane przez dział informatyczny organizacji, mogą istnieć jeszcze inne zmiany sposobu zarządzania danymi diagnostycznymi, w zależności od zasad grupy ustawionych na urządzeniu. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Konfigurowanie danych diagnostycznych systemu Windows w organizacji . Jeśli przedsiębiorstwo zaangażowało firmę Microsoft do zarządzania jego urządzeniami, używamy danych diagnostycznych i danych o błędach do zarządzania urządzeniami przedsiębiorstwa, ich monitorowania i rozwiązywania związanych z nimi problemów.

Jeśli zdecydujesz się na włączenie dostosowanej zawartości, użyjemy danych diagnostycznych Twojego systemu Windows w celu zaoferowania spersonalizowanych porad, reklam i zaleceń w celu ulepszenia środowiska firmy Microsoft. Jeśli jako ustawienie Danych diagnostycznych wybrano opcję Wymagane, personalizacja jest oparta na informacjach o urządzeniu, jego ustawieniach i możliwościach oraz na tym, czy działa prawidłowo.  Jeśli wybrano opcję Opcjonalne, personalizacja jest również oparta na informacjach o sposobie korzystania z aplikacji i funkcji oraz dodatkowych informacjach o kondycji urządzenia. Na potrzeby personalizacji nie używamy zawartości zrzutów awaryjnych, przeglądanych witryn internetowych, danych wejściowych mowy, wpisywania tekstu i pisma odręcznego, gdy otrzymujemy takie dane od klientów, którzy wybrali opcję Opcjonalne. 

Dostosowana zawartość i funkcje obejmują sugerowanie dostosowań i optymalizacji systemu Windows, a także rekomendacje i reklamy dotyczące produktów, usług, funkcji, aplikacji i sprzętu firmy Microsoft oraz innych firm, które mogą ułatwić Ci korzystanie z systemu Windows. Na przykład aby pomóc Ci jak najlepiej wykorzystać możliwości posiadanego urządzenia, możemy opowiedzieć o funkcjach, których być może nie znasz albo które zostały nowo wprowadzone. W razie problemu z urządzeniem z systemem Windows możemy zaoferować rozwiązanie. Możemy Ci zaproponować dostosowanie ekranu blokady za pomocą obrazów albo wyświetlać więcej zdjęć z rodzaju tych, które Ci się podobają. A gdy kończy Ci się dostępne miejsce na dysku twardym, system Windows może zaproponować wypróbowanie usługi OneDrive lub zakup sprzętu w celu zyskania większej ilości miejsca.

Jeśli włączysz ustawienie Ulepsz pisanie odręczne & wpisywanie , firma Microsoft będzie gromadzić próbki wpisywanej lub zapisywanej zawartości w celu doskonalenia funkcji, takich jak rozpoznawanie pisma ręcznego, autouzupełnianie, przewidywanie następnego wyrazu i korekta pisowni, a my używamy tych danych w postaci zagregowanej w celu udoskonalenia funkcji pisania odręcznego i wpisywania tekstu dla wszystkich osób korzystających z systemu Windows. Jeśli firma Microsoft zbiera dane diagnostyczne na temat pisania odręcznego i wpisywania danych z klawiatury, są one dzielone na małe próbki i przetwarzane w celu usunięcia unikatowych identyfikatorów, informacji o kolejności i innych danych (np. adresów e-mail i wartości liczbowych) mogących posłużyć do odtworzenia oryginalnej treści lub powiązania danych wejściowych z użytkownikiem. Obejmuje to również powiązane dane dotyczące wydajności, takie jak zmiany ręcznie wprowadzane do tekstu przez użytkownika, a także słowa dodawane przez niego do słownika. Te dane nie są wykorzystywane przez funkcję Dostosowane środowisko.

Uwaga: W poprzednich wersjach systemu Windows ustawienie Ulepsz pisanie odręczne i wpisywanie nie jest dostępne, a dane te są zbierane, gdy dla parametru Dane diagnostyczne wybrano zamiast tego opcję Pełne.

Od 6 marca 2024 r. dane diagnostyczne przeglądarki Microsoft Edge są zbierane oddzielnie od danych diagnostycznych systemu Windows na urządzeniach z systemem Windows 10 (wersja 22H2 i nowsza) oraz urządzeniach Windows 11 (wersja 23H2 i nowsze) w Europejskim Obszarze Ekonomicznym. Gromadzenie danych diagnostycznych przeglądarki Microsoft Edge podlega własnym ustawieeniom. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej zmiany, zobacz Microsoft Edge, dane przeglądania i prywatność.

Kontrolowanie ustawień dotyczących diagnostyki i opinii

Podczas pierwszej konfiguracji urządzenia z systemem Windows możesz wysyłać opcjonalne dane diagnostyczne do firmy Microsoft.

Podczas instalowania można również zdecydować, czy parametr Dostosowane środowisko ma być ustawiony na Wł., czy Wył. W nowszych wersjach systemu Windows możesz zdecydować, czy parametr Ulepsz pisanie odręczne i wpisywanie ma być Wł., czy Wył.

Jeśli po zakończeniu konfiguracji systemu Windows zechcesz zmienić te ustawienia, wykonaj odpowiednie czynności opisane w poniższych sekcjach.

Aby zmienić ustawienie danych diagnostycznych

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W Windows 10 przejdź do menu Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > opinię dotyczącą & diagnostyki > prywatności.

  • W Windows 11 przejdź do menu Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > & opinii na temat & diagnostyki > prywatności.

 2. W obszarze Dane diagnostyczne wybierz preferowaną opcję. Jeśli opcje są niedostępne, być może korzystasz z urządzenia zarządzanego przez Twoją firmę lub organizację. W takiej sytuacji u góry strony z ustawieniami diagnostyki i opinii będzie wyświetlany element Niektóre ustawienia są ukryte lub zarządza nimi Twoja organizacja.

Uwaga: System Windows ma również inne ustawienia prywatności, które kontrolują, czy dane dotyczące aktywności aplikacji i historii przeglądania są wysyłane do firmy Microsoft, takie jak ustawienie Historia aktywności .

Aby zmienić ustawienie zawartości dostosowanej

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W Windows 10 przejdź do menu Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > opinię dotyczącą & diagnostyki > prywatności.

  • W Windows 11 przejdź do menu Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > & opinii na temat & diagnostyki > prywatności.

 2. W obszarze Dostosowane środowisko wybierz odpowiednie ustawienie.

Aby wyświetlić dane diagnostyczne

Dane diagnostyczne dotyczące Twojego urządzenia możesz oglądać w czasie rzeczywistym przy użyciu Przeglądarki danych diagnostycznych. Należy pamiętać, że można wyświetlać tylko te dane, który są dostępne podczas działania Przeglądarki danych diagnostycznych. Przeglądarka danych diagnostycznych nie pozwala na wyświetlanie historii danych diagnostycznych.

W Windows 10:

 • Przejdź do menu Start i wybierz pozycję Ustawienia > Prywatność > Diagnostyka i opinie.

 • Upewnij się, że parametr Przeglądarka danych diagnostycznych jest ustawiony na wartość Wł., a następnie wybierz pozycję Przeglądarka danych diagnostycznych.

W Windows 11:

 • Przejdź do menu Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > prywatność & opinię na temat & diagnostyki > zabezpieczeń.

 • Upewnij się, że ustawienie Wyświetl dane diagnostycznejest włączone, a następnie wybierz pozycję Otwórz Przeglądarkę danych diagnostycznych.

Aby usunąć dane diagnostyczne

W obszarze Usuń dane diagnostyczne możesz usunąć dane diagnostyczne dla danego urządzenia. Zaznaczenie tej opcji nie powoduje usunięcia danych diagnostycznych skojarzonych z Twoim kontem Microsoft ani nie uniemożliwia wysyłania danych diagnostycznych do firmy Microsoft. Jeśli Urządzenie zostało zarejestrowane w usługach opartych na tych danych, być może twój dział informatyczny ma kopię danych diagnostycznych tego urządzenia.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W Windows 10 przejdź do menu Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > opinię dotyczącą & diagnostyki > prywatności.

  • W Windows 11 przejdź do menu Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > & opinii na temat & diagnostyki > prywatności.

 2. W obszarze Usuń dane diagnostyczne wybierz pozycję Usuń.

Aby wyświetlić i usunąć wszelkie dodatkowe dane diagnostyczne skojarzone z Twoim kontem Microsoft, odwiedź pulpit nawigacyjny prywatności Microsoft.

Aby zatrzymać zezwalanie firmie Microsoft na używanie informacji na temat wpisywania tekstu i pisma odręcznego w celu ulepszania tych usług dla wszystkich klientów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W Windows 10 przejdź do menu Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > opinię dotyczącą & diagnostyki > prywatności.

  • W Windows 11 przejdź do menu Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > & opinii na temat & diagnostyki > prywatności.

 2. Wyłącz ustawienieUlepsz pisanie odręczne i wpisywanie tekstu.

Aby zmienić ustawienie dotyczące częstotliwości gromadzenia opinii

Czasami będzie wyświetlany komunikat z prośbą o ocenę lub pisemną opinię na temat produktu lub usługi, których używasz. Możesz użyć ustawienia Częstotliwość opinii, aby określić, jak często będziemy prosić Cię o opinie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przejdź do menu Start i wybierz pozycję Ustawienia > Prywatność > Diagnostyka i opinie.

  • Przejdź do menu Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > prywatność & opinię na temat & diagnostyki > zabezpieczeń.

 2. W obszarze Częstotliwość opinii wybierz preferowaną opcję.

Aby wysłać nam opinię w dowolnym momencie

 1. Na pasku wyszukiwania wpisz Centrum opinii.

 2. Wpisz kilka słów kluczowych dotyczących Twojego problemu w polu oznaczonym Przekaż nam opinię, aby ulepszyć system Windows i naciśnij klawisz Enter.

 3. Jeśli znajdziesz swój problem, zagłosuj na niego. Jeśli go nie znajdziesz, możesz przekazać nową opinię, wypełniając formularz.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×