Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Pomoc techniczna dla systemu Windows 7 zakończyła się 14 stycznia 2020 r.

Zalecamy migrację do systemu Windows 11, aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Microsoft.

Dowiedz się więcej

Menu Opcje odzyskiwania systemu zawiera kilka narzędzi, takich jak Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia, które pomagają odzyskać system Windows po poważnym błędzie. Ten zestaw narzędzi znajduje się na dysku twardym komputera oraz na dysku instalacyjnym systemu Windows.

Uwaga: Można również utworzyć dysk naprawy systemu zawierający menu Opcje odzyskiwania systemu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie dysku naprawy systemu. Jeśli korzystasz z tabletu lub innego komputera z ekranem dotykowym, może być konieczne podłączenie klawiatury i myszy w celu użycia narzędzia Naprawa systemu podczas uruchomienia oraz innych narzędzi dostępnych w menu Opcje odzyskiwania systemu.

Do czego służą poszczególne opcje

Opcja odzyskiwania systemu

Opis

Naprawa podczas uruchomienia

Naprawia niektóre problemy, takie jak brakujące lub uszkodzone pliki systemowe, mogące uniemożliwić poprawne uruchomienie systemu Windows.               

Przywracanie systemu

Przywraca pliki systemowe komputera do stanu z wcześniejszego momentu bez wpływu na pliki użytkownika, takie jak wiadomości e-mail, dokumenty czy fotografie.

W przypadku użycia opcji Przywracanie systemu z menu Opcje odzyskiwania systemu nie można cofnąć operacji przywracania. Można jednak ponownie uruchomić narzędzie Przywracanie systemu i wybrać inny punkt przywracania, jeśli istnieje.              

Odzyskiwanie obrazu systemu

Aby użyć tej opcji, musisz wcześniej utworzyć obraz systemu. Obraz systemu to spersonalizowana kopia zapasowa partycji, która zawiera system Windows i obejmuje programy oraz dane użytkownika, takie jak dokumenty, obrazy i utwory muzyczne.

Narzędzie Diagnostyka pamięci systemu Windows

Skanuje pamięć komputera w poszukiwaniu błędów.

Wiersz polecenia

Zaawansowani użytkownicy mogą używać wiersza polecenia do wykonywania operacji związanych z odzyskiwaniem oraz do uruchamiania innych narzędzi wiersza polecenia w celu diagnozowania i rozwiązywania problemów.

Uwaga: Niektórzy producenci komputerów mogą dostosowywać menu, dodając lub usuwając narzędzia odzyskiwania lub dołączając własne narzędzia.

Aby otworzyć menu Opcje odzyskiwania systemu na komputerze

 1. Wyjmij z komputera wszystkie dyskietki, dyski CD i DVD, a następnie uruchom ponownie komputer, używając przycisku zasilania.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli komputer ma zainstalowany jeden system operacyjny, podczas ponownego uruchamiania komputera naciśnij i przytrzymaj klawisz F8. Klawisz F8 trzeba nacisnąć, zanim zostanie wyświetlone logo systemu Windows. Jeśli zostanie wyświetlone logo systemu Windows, musisz spróbować ponownie: zaczekaj, aż pojawi się monit o zalogowanie się do systemu Windows, a następnie wyłącz komputer i uruchom go ponownie.

  • Jeśli komputer ma więcej niż jeden system operacyjny, użyj klawiszy strzałek, aby wyróżnić system operacyjny, który chcesz naprawić, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz F8.

 3. Na ekranie Zaawansowane opcje rozruchu za pomocą klawiszy strzałek wyróżnij pozycję Napraw komputer i naciśnij klawisz Enter. (Jeśli pozycji Napraw komputer nie ma na liście dostępnych opcji, to znaczy, że dany komputer nie udostępnia preinstalowanych opcji odzyskiwania lub zostały one wyłączone przez administratora sieci).

 4. Wybierz układ klawiatury, a następnie kliknij pozycję Dalej.

 5. W menu Opcje odzyskiwania systemu kliknij jedno z narzędzi, aby je otworzyć.

Aby otworzyć menu Opcje odzyskiwania systemu przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB albo dysku naprawy systemu


Jeśli system komputera jest poważnie uszkodzony i nie można uzyskać dostępu do menu Opcje odzyskiwania systemu na komputerze, można uzyskać do niego dostęp przy użyciu dysku instalacyjnego systemu Windows 7 lub dysku flash USB albo za pomocą dysku naprawy systemu, jeśli został utworzony wcześniej.

Aby skorzystać z tej metody, musisz ponownie uruchomić komputer (przeprowadzić jego rozruch), używając odpowiedniego dysku lub dysku flash USB.

 1. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows 7 lub podłącz dysk flash USB albo włóż dysk naprawy systemu i wyłącz komputer.

 2. Uruchom ponownie komputer, używając przycisku zasilania.

 3. Gdy pojawi się odpowiedni monit, naciśnij dowolny klawisz, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

 4. Na stronie Instalowanie systemu Windows lub na stronie Opcje odzyskiwania systemu wybierz język i inne preferencje, a następnie kliknij przycisk dalej.

  • Jeśli nie zostanie wyświetlona strona Instalowanie systemu Windows, strona Opcje odzyskiwania systemu ani monit o naciśnięcie dowolnego klawisza, być może trzeba zmienić niektóre ustawienia systemowe.

 5. W przypadku użycia dysku instalacyjnego systemu Windows lub dysku flash USB kliknij opcję Napraw komputer.

 6. Wybierz instalację systemu Windows, którą chcesz naprawić, a następnie kliknij pozycję Dalej.

 7. W menu Opcje odzyskiwania systemu kliknij jedno z narzędzi, aby je otworzyć.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×