Program Windows Media Player zawiera kilka najpopularniejszych koderów-dekoderów, takich jak MP3, Windows Media Audio czy Windows Media Video. Jednak nie zawiera koderów-dekoderów wymaganych do plików dysków Blu-ray, plików FLAC ani FLV. Jeśli program Windows Media Player nie działa prawidłowo z zawartością, być może na komputerze nie zainstalowano odpowiedniego kodera-dekodera. Najłatwiejszym sposobem rozwiązania tego problemu jest wyszukanie potrzebnego kodera-dekodera w trybie online.

Uwaga: Nie wszystkie problemy z odtwarzaniem w programie Windows Media Player dotyczą koderów-dekoderów. Jeśli problem jest związany z koderem-dekoderem, prawdopodobnie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Do odtworzenia tego pliku jest wymagany koder-dekoder” lub „Program Windows Media Player napotkał błąd”. W takiej sytuacji postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dowiedzieć się więcej o brakujących koderach-dekoderach. Jeśli okaże się, że nie jest to problem kodera-dekodera, zobacz Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w programie Windows Media Center, aby uzyskać pomoc dotyczącą ogólnych problemów z odtwarzaniem i problemów z dźwiękiem.

Poniżej można znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące koderów-dekoderów.

Co to jest koder-dekoder?

Koder-dekoder kompresuje lub dekompresuje pliki multimedialne, takie jak utwory muzyczne i pliki wideo. Program Windows Media Player i inne aplikacje używają koderów-dekoderów do odtwarzania i tworzenia plików multimedialnych.

Koder-dekoder składa się z dwóch elementów: kodera, który kompresuje pliki multimedialne (kodowanie), oraz dekodera dekompresującego pliki (dekodowanie). Niektóre kodery-dekodery zawierają oba elementy, a inne tylko jeden z nich.

  1. W menu Pomoc w aplikacji program Windows Media Player wybierz pozycję Informacje program Windows Media Player. Jeśli nie widzisz menu Pomoc, wybierz pozycję Organizuj układ > > Pokaż pasek menu.

  2. W oknie program Windows Media Player Informacje o pomocy technicznej wybierz pozycję Informacje o pomocy technicznej. W przeglądarce internetowej zostanie otwarta strona zawierająca wiele szczegółowych informacji na temat powiązanych plików binarnych, koderów-dekoderów, filtrów, wtyczek i usług zainstalowanych na komputerze. Te informacje powinny pomóc w rozwiązywaniu problemów.

Obecnie używa się setek koderów-dekoderów audio i wideo. Niektóre z nich opracowała firma Microsoft, jednak znaczna większość jest autorstwa innych firm, organizacji i osób. Domyślnie system operacyjny Windows i program Player zawierają wiele najpopularniejszych koderów-dekoderów, takich jak Windows Media Audio, Windows Media Video czy MP3.

Może się jednak zdarzyć, że zawartość, którą chcemy odtworzyć, została skompresowana przy użyciu kodera-dekodera, który nie jest domyślnie zawarty w systemie Windows ani programie Player. W wielu przypadkach można pobrać potrzebny koder-dekoder z Internetu bezpłatnie lub za opłatą. Czasami program Player może też automatycznie użyć koderów-dekoderów zainstalowanych przez inne znajdujące się na komputerze programy do odtwarzania i tworzenia multimediów cyfrowych.

To znaczy, że prawdopodobnie próbujesz odtworzyć, nagrać lub zsynchronizować plik skompresowany za pomocą kodera-dekodera, który nie jest domyślnie zawarty w systemie Windows ani programie Player.

Jeśli znasz nazwę kodera-dekodera lub jego identyfikator (znany jako identyfikator FourCCdla koderów-dekoderów wideo bądź identyfikator WaveFormatdla koderów-dekoderów audio), spróbuj wyszukać go w Internecie. Najnowszą wersję danego kodera-dekodera można często pobrać z witryny producenta. Jeśli nie znasz nazwy ani identyfikatora brakującego kodera-dekodera, zobacz Jak rozpoznać, którego kodera-dekodera użyto do kompresji pliku oraz jaki jest format pliku?

Ostrzeżenie: 

  • Podczas instalowania koderów-komputerów w Internecie należy zachować ostrożność, zwłaszcza w przypadku niektórych bezpłatnych pakietów koderów-komputerów, które podają się za koderów-inne firmy lub organizacje. Istnieją znane problemy ze zgodnością niektórych składników w tych pakietach koderów-codec, które mogą powodować poważne problemy z odtwarzaniem w programie program Windows Media Player i innych odtwarzaczach, powodować uszkodzenie systemu oraz utrudniać pomocy technicznej firmy Microsoft diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem.

  • Z tych powodów zdecydowanie odradzamy instalowanie tych pakietów koderów-dekoderów oraz zalecamy ich usunięcie, jeśli po ich zainstalowaniu zaczęły występować problemy z programem Player. Należy instalować wyłącznie te kodery-dekodery, filtry lub wtyczki, które pochodzą z autoryzowanych źródeł, takich jak witryna internetowa oficjalnego dostawcy. Jednak nawet wtedy należy zachować ostrożność: niektórzy dostawcy koderów-dekoderów oferują minimalną pomoc techniczną. Przed zainstalowaniem jakichkolwiek składników multimediów cyfrowych należy utworzyć punkt przywracania systemu. Pozwala to w razie potrzeby wrócić do pierwotnej konfiguracji systemu.

Nie da się określić ze stuprocentową pewnością, jakiego kodera-dekodera użyto do kompresji danego pliku. Oto jednak najlepsze sposoby:

  • Aby określić, jakiego kodera-dekodera użyto dla konkretnego pliku, spróbuj odtworzyć ten plik w programie Player. Podczas odtwarzania pliku kliknij go prawym przyciskiem myszy w bibliotece, a następnie wybierz pozycję Właściwości. Na karcie Plik sprawdź informacje podane w sekcjach Koder-dekoder audio oraz Koder-dekoder wideo.

  • Użyj narzędzia firmy innej niż Microsoft służącego do identyfikacji koderów-dekoderów. Aby go znaleźć, wyszukaj ciągu „narzędzia do identyfikacji kodeków” w Internecie. Znajdziesz kilka narzędzi wraz z użytecznymi informacjami pokrewnymi.

Format pliku można określić na podstawie rozszerzenia nazwy pliku (np. wma, wmv, mp3 czy avi). Sposób ten ma jednak swoje ograniczenia. Wiele programów tworzy pliki z własnymi rozszerzeniami. Ponadto każdy może zmienić nazwę pliku bez zmieniania jego formatu. Na przykład plik o rozszerzeniu mpg bądź dvr-ms to zwykle po prostu plik AVI skompresowany przy użyciu jednej z wersji kodera-dekodera wideo MPEG.

Dekoder DVD to inna nazwa dekodera MPEG-2. Zawartość dysków DVD-Video jest kodowana w formacie MPEG-2, podobnie jak zawartość plików DVR-MS (programy TV nagrane za pomocą programu firmy Microsoft) i niektóre pliki AVI. Do odtwarzania tych treści w programie Player niezbędne jest zainstalowanie na komputerze zgodnego dekodera DVD.

Jeśli komputer jest wyposażony w stację DVD, to prawdopodobnie ma zainstalowany dekoder DVD. Jeśli jednak zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący o braku zgodnego dekodera DVD, wybierz przycisk Pomoc w sieci Web w oknie dialogowym komunikatu o błędzie, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dekoder.

Może się tak zdarzyć, jeśli na komputerze w miejscu pracy nie są zainstalowane te same kodery-dekodery co na komputerze domowym.

Jeśli na przykład próbujesz odtworzyć dysk DVD-Video lub plik DVR-MS na komputerze w miejscu pracy, na którym nie ma zainstalowanego dekodera DVD, to odtworzenie tej zawartości będzie możliwe dopiero po zainstalowaniu zgodnego dekodera DVD.

Należy pamiętać, że administrator systemu w miejscu pracy może używać zasad grupy, aby uniemożliwić instalację nowych koderów-dekoderów.

Kodery-dekodery mogą być przeznaczone dla 32-bitowej bądź 64-bitowej wersji systemu operacyjnego. Jeśli używasz 64-bitowej wersji systemu Windows, musisz zainstalować 64-bitowe kodery-dekodery. Przykładowo w przypadku zainstalowania 32-bitowej wersji kodera-dekodera w 64-bitowym systemie operacyjnym program Player może nie być w stanie odtworzyć plików wymagających tego kodera-dekodera.

Zwróć uwagę, że wiele starszych koderów-dekoderów dostępnych jest tylko w wersji 32-bitowej. Jeśli dostawca kodera-dekodera nie określił, czy jest to wersja 32-, czy 64-bitowa, to prawdopodobnie jest to koder-dekoder 32-bitowy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą kodera-dekodera.

Jako alternatywę dla programu Windows Media Player można wypróbować aplikację Filmy i TV Microsoft. Aby uzyskać ten program, wpisz Microsoft Store w polu wyszukiwania na pasku zadań i wyszukaj ciągu Filmy i TV, a następnie w wynikach wyszukiwania przewiń w dół do sekcji aplikacji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji

ZAPYTAJ SPOŁECZNOŚĆ >

Uzyskaj pomoc techniczną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×