Rozwiąż te typowe komunikaty o błędach, jeśli używasz aplikacji Xbox Music, Windows Media Player, Groove Music lub Filmy i TV, a także portów DisplayPort lub HDMI do podłączenia monitora.

Błędy opisane poniżej mogą występować w przypadku wznawiania działania urządzenia z systemem Windows 10 lub Windows 8.1 po uśpieniu.  Jest to spowodowane tym, że dźwięk wyłącza się, gdy urządzenie z systemem Windows jest ustawiane w trybie uśpienia lub jest wyłączane. 

Porada: 
Aby uniknąć wyświetlania komunikatów o błędach,rozważ możliwość podłączenia do systemu innego urządzenia wyjścia sygnału audio. Aplikacje Xbox Music, Windows Media Player, Groove Music lub Filmy i TV przełączą się na to urządzenie audio, gdy monitor zostanie wyłączony, a następnie przełączą się z powrotem na monitor, gdy zasilanie monitora zostanie przywrócone. Nie będą wyświetlane żadne komunikaty o błędach.

Po wyświetleniu tego komunikatu o błędzie spróbuj najpierw zamknąć i ponownie otworzyć plik audio lub wideo. Te czynności mogą być wystarczające do wznowienia odtwarzania audio lub wideo. Jeśli tak się nie stanie, spróbuj wykonać poniższe czynności. 

Komunikat o błędzie: Nie można odtworzyć. 0xc00d11d1 (0xc00d4e86)
Jeśli w aplikacji Xbox Music na urządzeniu z systemem Windows 8.1 jest widoczny taki komunikat o błędzie, upewnij się, że karta dźwiękowa i graficzna w komputerze działają prawidłowo i zainstalowane są najnowsze sterowniki. Po sprawdzeniu spróbuj ponownie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pobieranie i instalowanie sterowników w systemie Windows 8.1 lub Ręczne aktualizowanie sterowników w systemie Windows

Komunikat o błędzie:  Nie można odtworzyć. Nie można znaleźć urządzenia audio.  0xc00d4e86 (0xc00d4e86) (0x00d6d6f) (0x80004002) 
Ten komunikat o błędzie jest wyświetlany, gdy używasz aplikacji Groove Music albo Filmy i TV na urządzeniu z systemem Windows 10. Sprawdź, czy słuchawki lub głośniki są podłączone. Jeśli problem ich nie dotyczy, możesz przejść do pulpitu i wybrać ikonę głośnika na pasku zadań, aby uzyskać dalszą pomoc.

Zobacz też

Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem w systemie Windows 10

Rozwiązywanie problemów z dźwiękiem i akcesoriami audio urządzenia Surface

Uwaga: Oryginalny numer artykułu KB: 2841997. 

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×