Powiązane tematy
×
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Jeśli wystąpią problemy z adapterem ekranu bezprzewodowego, wypróbuj poniższe rozwiązania. Zalecamy wykonanie ich po kolei aż do rozwiązania problemu. 

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Rozwiązywanie problemów z adapterem

Masz problem z odtwarzaniem dźwięku lub wideo?

Ekran nie jest skalowany lub brakuje niektórych części ekranu

Masz problem z adapterem ekranu bezprzewodowego Microsoft?

Przed rozpoczęciem

W wielu przypadkach problem rozwiązuje zainstalowanie najnowszych aktualizacji dla systemu Windows. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Aktualizowanie systemu Windows. Oto kilka innych czynności, które możesz wykonać:

 • Upewnij się, że adapter został również zaktualizowany do najnowszego oprogramowania układowego. Aby dowiedzieć się jak, zobacz Aktualizowanie adaptera ekranu bezprzewodowego firmy Microsoft.

 • Upewnij się, że adapter jest podłączony do portu ładowania USB na drugim wyświetlaczu. Adapter jest zasilany przez ten port. Aby uzyskać najstabilniejsze połączenie, użyj portu ładowania USB podłączonego bezpośrednio do gniazdka sieci elektrycznej i zapewnia co najmniej 5 W (5 V / 1 A) mocy.

 • Adapter może łączyć się tylko z jednym wyświetlaczem naraz. Zanim nawiążesz połączenie z adapterem, podłącz urządzenie do sieci Wi-Fi.

 • Trzymaj urządzenie w odległości do 23 stóp (7 m) od drugiego wyświetlacza. Aby uzyskać informacje o tym, jak podłączyć urządzenie do adaptera, zobacz Używanie adaptera Microsoft Wireless Display Adapter.

Rozwiązywanie problemów z adapterem

Wybierz sekcję, która najlepiej opisuje problem i postępuj zgodnie z instrukcjami. 

Jeśli występują problemy z podłączeniem urządzenia do bezprzewodowej karty wideo firmy Microsoft, wypróbuj te rozwiązania w następującej kolejności.

Zainstalowanie najnowszych aktualizacji urządzenia i systemu Windows może pomóc w rozwiązaniu wielu typowych problemów z połączeniem. Jak dokonywać aktualizacji krok po kroku:

 1. Wybierz pozycję Start Ustawienia > Windows Update.

 2. Wybierz pozycję Sprawdź aktualizacje. Jeśli aktualizacje są dostępne, zostaną one zainstalowane automatycznie. Po zainstalowaniu aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie urządzenia.

Upewnij się, że końcówki HDMI i USB adaptera są prawidłowo podłączone.

 • Sprawdź, czy końcówka HDMI adaptera jest podłączona do portu HDMI drugiego wyświetlacza. W razie potrzeby użyj przedłużacza HDMI.

 • Sprawdź, czy końcówka USB adaptera jest podłączona do źródła zasilania USB. Jeśli drugi wyświetlacz nie ma portu ładowania USB, użyj portu ładowania zasilacza urządzenia lub innej ładowarki USB.

 • Aby uzyskać najstabilniejsze połączenie, użyj portu ładowania USB podłączonego bezpośrednio do gniazdka sieci elektrycznej. W razie potrzeby użyj przedłużacza USB.

 • Sprawdź, czy gniazdko elektryczne z którego korzystasz, jest sprawne. Przetestuj je, podłączając jakieś inne urządzenie.

Jeśli możesz podłączyć urządzenie do adaptera, ale zawartość widoczna na wyświetlaczu urządzenia nie jest widoczna na drugim wyświetlaczu, być może oprogramowanie układowe adaptera jest nieaktualne.

Aplikacja Microsoft Wireless Display Adapter zapewnia ustawienia i aktualizacje oprogramowania układowego adaptera. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, należy zainstalować aplikację ze sklepu Microsoft Store. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu instalowania aplikacji, zobacz Używanie adaptera ekranu bezprzewodowego firmy Microsoft.

Aby zaktualizować oprogramowanie układowe adaptera za pomocą aplikacji:

 1. Połącz urządzenie z systemem Windows 11 z adapterem.

 2. Otwórz aplikację Microsoft Wireless Display Adapter, a następnie wybierz pozycję Aktualizacje i zabezpieczenia.

 3. Jeśli jest dostępna aktualizacja, wybierz pozycję Aktualizuj. Nie należy zamykać aplikacji ani przerywać połączenia z adapterem przed zakończeniem aktualizacji.

 1. Odłącz bezprzewodową kartę wideo firmy Microsoft od drugiego wyświetlacza.

 2. Uruchom ponownie urządzenie.

 3. Ponownie podłącz adapter Microsoft Wireless Display Adapter do ekranu telewizora lub monitora.

 4. Spróbuj emitować jeszcze raz.

Po wypróbowaniu tego rozwiązania sprawdź aktualizacje na urządzeniu. W tym celu wybierz pozycję Start > Ustawienia > Windows Update, a następnie wybierz pozycję Sprawdź aktualizacje i zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje.

Zresetuj kartę. Resetowanie pomaga także, gdy nie pamiętasz hasła. Jak to zrobić:

 1. Usuń adapter z drugiego wyświetlacza.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk resetowania znajdujący się w adapterze obok połączenia przewodowego. Dioda LED na adapterze będzie migać.

 3. Ponownie podłącz adapter do drugiego wyświetlacza.

 4. Po wyświetleniu na drugim ekranie komunikatu Gotowy do nawiązania połączenia wybierz pozycję Sieć na pasku zadań.

 5. Wybierz pozycję Emituj i wybierz nazwę adaptera z listy wyników.

Może występować problem z połączeniem między urządzeniem a kartą. Aby rozwiązać ten problem, odłącz adapter od urządzenia, a następnie podłącz go jeszcze raz.

Poniżej opisano jak to zrobić na urządzeniu z systemem Windows 11: 

 1. Wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia > Bluetooth i urządzenia.

 2. W obszarze Bezprzewodowe ekrany i stacje dokujące wybierz nazwę adaptera, a następnie wybierz pozycję Więcej opcji > Usuń urządzenie.

 3. Wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

 4. Wybierz pozycję Ekran bezprzewodowy lub stacja dokująca, aby ponownie połączyć urządzenie do bezprzewodowej karty wideo firmy Microsoft.

Zapora systemu Windows może uniemożliwiać podłączenie karty do urządzenia. Oto co należy zrobić, aby zezwolić adapterowi na komunikację przez zaporę:

 1. Na pasku zadań wybierz pozycję Wyszukaj, wprowadź tekst zezwalaj przez zaporę, a w wynikach wyszukiwania wybierz pozycję Zezwalaj aplikacji na dostęp przez zaporę systemu Windows.

 2. W obszarze Nazwa znajdź Ekran bezprzewodowy i upewnij się, że zostały wybrane opcje Prywatne oraz Publiczne a następnie wybierz pozycje OK.

  Uwaga: Jeśli nie możesz zaznaczyć niczego w polu Dozwolone aplikacje i funkcje, oznacza to, że nie jesteś użytkownikiem zalogowanym za pomocą konta administratora. Wybierz pozycję Zmień ustawienia, wprowadź hasło administratora i wybierz pozycję Tak. Jeśli jesteś administratorem na urządzeniu, hasło powinno być takie samo, jak hasło użyte do skonfigurowania urządzenia. Następnie upewnij się, że opcje PrywatnePubliczne są zaznaczone, po czym wybierz pozycję OK.

Bezprzewodowy adapter firmy Microsoft do wyświetlania zawartości ekranu może komunikować się z urządzeniami w pasmach częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz, ale w momencie parowania urządzenia z adapterem musi być włączone pasmo 2,4 GHz.

Poniżej opisano, jak włączyć pasma 2,4 GHz i 5 GHz:

 1. Na pasku zadań wybierz pozycję Wyszukaj , wprowadź menedżer urządzeń, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Menedżer urządzeń.

 2. Rozwiń pozycję Karty sieciowe, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieciową urządzenia. Na przykład kartę Marvell AVASTAR, kartę sieci bezprzewodowej Qualcomm Atheros QCA61x4A albo Intel® Wi-Fi AX200/AX201.

 3. Wybierz pozycję Właściwości > Zaawansowane.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz karty Zaawansowane, nie jesteś użytkownikiem zarejestrowanym jako administrator. W tym przypadku wybierz pozycję Zmień ustawienia, wprowadź hasło administratora i wybierz pozycję Tak.Następnie możesz wybrać pozycję Zaawansowane. Jeśli jesteś administratorem na urządzeniu, hasło administratora powinna być takie samo jak hasło użyte do skonfigurowania urządzenia.

 4. W obszarze Właściwość wybierz opcję Pasmo.

 5. W obszarze Wartość wybierz strzałkę i opcję Automatycznie > OK.

Problemy ze sterownikiem karty graficznej Intel HD Graphics na urządzeniu mogą uniemożliwiać komunikację z Bezprzewodowym adapterem Microsoft do wyświetlania zawartości ekranu. Spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować sterownik.

Poniżej opisano jak to zrobić na urządzeniu z systemem Windows 11:

 1. Na pasku zadań wybierz pozycję Wyszukaj , wprowadź menedżer urządzeń, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Menedżer urządzeń.

 2. Rozwiń pozycję Karty wideo, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję sterownika karty graficznej Intel HD Graphics, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie.

 3. Wybierz kolejno pozycje Start > Zasilanie > Uruchom ponownie.

 4. Po ponownym uruchomieniu urządzenia wybierz pozycję Start > Ustawienia > Bluetooth i urządzenia.

 5. Wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

 6. Wybierz pozycję Ekran bezprzewodowy lub stacja dokująca, aby ponownie połączyć urządzenie do bezprzewodowej karty wideo firmy Microsoft.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń z listy wyników.

 2. Rozwiń pozycję Karty sieciowe, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieciową urządzenia. Niektóre przykłady obejmują kartę Marvell AVASTAR, kartę sieci bezprzewodowej Qualcomm Atheros QCA61x4A lub Intel® Wi-Fi AX200/AX201.

 3. Wybierz pozycję Odinstaluj.

 4. Wybierz kolejno pozycje Start > Zasilanie > Uruchom ponownie.

 5. Po ponownym uruchomieniu urządzenia wybierz pozycję Start > Ustawienia > Bluetooth i urządzenia.

 6. Wybierz pozycję Dodaj urządzenie > Ekran bezprzewodowy lub stacja dokująca, aby podłączyć urządzenie i Adapter ekranu bezprzewodowego firmy Microsoft.

Jeśli nadal nie możesz podłączyć urządzenia do adaptera Microsoft Wireless Display Adapter, skontaktuj się z nami.

Miracast® over Wi-Fi

Uwaga: Tylko adapter ekranu bezprzewodowego 4K firmy Microsoft obsługuje technologię Miracast® przez Wi-Fi.

Jeśli nie możesz połączyć adaptera bezpośrednio do domowej sieci bezprzewodowej, sprawdź, czy:

 • Szybkość sieci Wi-Fi wynosi 5 GHz.

 • Sieć jest zabezpieczona za pomocą protokołu WPA, WPA2 lub WPA3. Sieci korporacyjne lub komercyjne wymagające dodatkowego uwierzytelniania lub certyfikatów nie są obsługiwane.

 • Router sieci Wi-Fi lub punkt dostępu jest aktualny.

Masz problem z odtwarzaniem dźwięku lub wideo?

Jeśli masz którykolwiek z tych problemów z odtwarzaniem dźwięku lub wideo, poniżej znajduje się kilka rozwiązań do wypróbowania.

Jeśli możesz podłączyć urządzenie do adaptera, ale nic nie wyświetla się na drugim wyświetlaczu, wypróbuj rozwiązania przedstawione we wcześniejszej sekcji. Jeśli to nie rozwiąże problemu, wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Upewnij się, że urządzenie jest skonfigurowane do duplikowania lub rozszerzania obrazu ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów z podłączaniem urządzenia Surface do drugiego ekranu lub Rozwiązywanie problemów z połączeniami monitora zewnętrznego w systemie Windows.

 • Odłącz końcówkę USB adaptera, aby go wyłączyć, a następnie podłącz go ponownie, aby ponownie go włączyć.

 • Upewnij się, że drugi wyświetlacz jest ustawiony na wejście HDMI. Aby sprawdzić lub zmienić ustawienia wejścia wideo ekranu, sprawdź informacje dołączone do urządzenia lub odwiedź witrynę internetową producenta.

 • Upewnij się, że drugi wyświetlacz obsługuje HDCP. Jeśli nie masz pewności, czy wyświetlacz obsługuje HDCP, sprawdź informacje dołączone do urządzenia lub odwiedź witrynę internetową producenta.

Jeśli zauważysz duże piksele na obrazie wideo lub jeśli dźwięk się zacina, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Przysuń urządzenie bliżej adaptera. W celu uzyskania najlepszej wydajności, urządzenie powinno znajdować się w odległości do 23 stóp (7 m) od drugiego wyświetlacza.

 • Odsuń adapter od kuchenki mikrofalowej, telefonów bezprzewodowych, elektronicznych nianiek. Domowe urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia częstotliwości radiowej, które mogą przerywać połączenie między urządzeniem a adapterem.

 • Jeśli nie masz miejsca na podłączenie adaptera do portu HDMI na drugim wyświetlaczu, użyj przedłużacza HDMI dołączonego do adaptera. Jeśli adapter został podłączony do portu HDMI pod kątem, może to powodować problemy z jakością obrazu wideo.

Jeśli masz adapter ekranu bezprzewodowego 4K firmy Microsoft, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Zmień sposób podłączenia adaptera.

 • Jeśli włączono funkcję HDCP za pomocą aplikacji Microsoft Wireless Display Adapter, spróbuj wyłączyć tę funkcję.

Nie można otworzyć wideo w aplikacji (YouTube, Netflix, Amazon) po podłączeniu adaptera

Jeśli występują problemy z odtwarzaniem wideo i zawartości z usług aplikacji, takich jak Netflix, YouTube lub Amazon Instant Video, spróbuj wykonać następujące czynności: 

 • Upewnij się, że adapter jest zaktualizowany.

 • Zamknij i uruchom ponownie lub odśwież aplikację.

 • Rozłącz się z adapterem.

 • Ponownie uruchom urządzenie.

 • Ponownie podłącz adapter i spróbuj ponownie odtworzyć wideo.

 • Jeśli masz adapter ekranu bezprzewodowego 4K firmy Microsoft, upewnij się, że pozycja Włączanie funkcji HDCP w aplikacji jest włączona. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizowanie adaptera ekranu bezprzewodowego firmy Microsoft.

Jeśli wideo jest odtwarzane poprawnie na urządzeniu, ale jest zablokowane na drugim ekranie, odłącz adapter od urządzenia i ekranu, a następnie podłącz ponownie. Jak to zrobić:

 1. Wybierz pozycję Sieć na pasku zadań.

 2. Wybierz pozycję Emituj i wybierz nazwę adaptera, a następnie wybierz pozycję Rozłącz.

 3. Odłącz obie końcówki adaptera od telewizora HD, monitora lub projektora, a następnie podłącz je ponownie.

 4. Wybierz ponownie pozycję Sieć na pasku zadań.

 5. Wybierz pozycję Emituj, a na liście wyświetlaczy wybierz nazwę adaptera, aby ponownie podłączyć go do urządzenia.

W przypadku niskiej jakości przesyłania strumieniowego wideo, wypróbuj te porady:

 • Upewnij się, że nie używasz konwertera HDMI-VGA. Konwersja z HDMI na VGA zmniejsza moc sygnału wyjścia wideo i może powodować zakłócenia obrazów.

 • Zmniejsz poziom zakłóceń częstotliwości radiowej, odsuwając adapter od kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych i innych typowych domowych urządzeń elektronicznych.

 • Przysuń urządzenie bliżej adaptera. Adapter działa najlepiej w odległości do 23 stóp (7 m) od urządzenia.

 • Pobierz wideo w wyższej jakości. Źródło może być niskiej jakości, co wpływa na jakość przesyłania strumieniowego wideo.

Jeśli dźwięk podczas odtwarzania strumieniowego wideo na podłączonym wyświetlaczu jest odtwarzany na urządzeniu, możesz skonfigurować źródło dźwięku ręcznie. Oto odpowiednia procedura:

 1. Na pasku zadań wybierz pozycję Wyszukaj wpisz tekst dźwięk, a następnie wybierz pozycję Ustawienia dźwięku z listy wyników.

 2. W przypadku pozycji Wybierz miejsce odtwarzania dźwięku wybierz nazwę głośników na komputerze.

Jeśli rozdzielczość na wyświetlaczu jest mniejsza niż 1080p, urządzenie domyślnie ustawi taką rozdzielczość po podłączeniu do wyświetlacza.

Trzeba mieć drugi wyświetlacz, który obsługuje rozdzielczość do 1080p, aby odtwarzać strumieniowo treści z urządzenia z tą rozdzielczością. Po odłączeniu urządzenia od adaptera na urządzeniu zostanie przywrócona domyślna rozdzielczość.

Skala obrazu na wyświetlaczu jest nieprawidłowa lub brakuje fragmentów obrazu?

Jeśli jakiejś części widocznej na ekranie urządzenia nie widać na drugim wyświetlaczu, być może ustawienia nie są dostosowane do skali. Wypróbuj następujące rozwiązania.

Jeśli na urządzeniu ustawiono rozdzielczość mniejszą niż jego ustawienie domyślne, możesz ją zwiększyć do poziomu odpowiedniego dla drugiego ekranu. Jak to zrobić:

 1. Na pasku zadań wybierz pozycję Wyszukaj , wpisz tekst rozdzielczość ekranu, a następnie z listy wyników wybierz polecenie Zmień rozdzielczość ekranu.

 2. W obszarze Rozdzielczość ekranu wybierz strzałkę, a następnie wybierz rozdzielczość oznaczoną jako Proponowana. (Najwyższa rozdzielczość to rozdzielczość zalecana dla urządzenia).

 3. Wybierz pozycję Zastosuj.

Za pomocą aplikacji adaptera możesz zmienić skalowanie ekranu urządzenia do ekranu drugiego wyświetlacza. Oto odpowiednia procedura:

 1. Połącz urządzenie z adapterem.

 2. Otwórz aplikację Microsoft Wireless Display Adapter.

 3. Wybierz pozycję Personalizacja. W obszarze Dopasuj ekran przeciągnij suwak w prawo, tak, aby wyświetlić wszystkie elementy z ekranu urządzenia na HDTV, monitorze lub projektorze.

Tylko adapter ekranu bezprzewodowego 4K firmy Microsoft pozwala na wyświetlanie w widoku 4K. Jeśli masz ten adapter a wyświetlanie w widoku 4K nie działa, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Połącz urządzenie z systemem Windows 11 z siecią Wi-Fi, a następnie połącz adapter z siecią Wi-Fi za pomocą aplikacji Microsoft Wireless Display Adapter. Aby uzyskać informacje na temat pobierania aplikacji, przejdź do Używanie adaptera Microsoft Wireless Display Adapter.

 • Sprawdź, czy drugi wyświetlacz obsługuje rozdzielczość 3840x2160 lub wyższą.

Masz problem z aplikacją Microsoft Wireless Display Adapter?

Jeśli występują problemy z aplikacją Microsoft Wireless Display Adapter, wypróbuj następujące rozwiązania.

Uwaga: Adapter nie będzie działać, jeśli korzystasz z serwera proxy do uzyskania dostępu do Internetu.

Jeśli ten komunikat pojawia się w aplikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że końcówki HDMI i USB adaptera są podłączone do drugiego wyświetlacza.

 2. Połącz się z adapterem.

 3. W aplikacji wybierz pozycję Odśwież.

Gdy aplikacja wyszukuje adapter, najpierw upewnij się, że urządzenie jest podłączone do adaptera, a następnie odłącz adapter i podłącz go ponownie. Jak to zrobić:

 1. Wybierz pozycję Sieć na pasku zadań.

 2. Wybierz pozycję Emituj. Aplikacja zostanie odświeżona, gdy będzie połączona z adapterem. Jeśli adapter nie jest widoczny, urządzenie nie jest podłączone. Aby uzyskać informacje na temat podłączania adaptera ekranu bezprzewodowego, zobacz Używanie adaptera Microsoft Wireless Display Adapter.

 3. Wybierz nazwę adaptera, a następnie wybierz pozycję Rozłącz.

 4. Wybierz ponownie pozycję Sieć na pasku zadań.

 5. Wybierz pozycję Emituj.a następnie wybierz nazwę adaptera z listy wyników, aby ponownie podłączyć do niego urządzenie.

Jeśli masz adapter ekranu bezprzewodowego 4K firmy Microsoft, możesz nawiązać połączenie z poziomu powiadomienia. Poniżej opisano kilka czynności, które warto wykonać, gdy ta funkcjonalność przestała działać:

 • Upewnij się, że funkcja Szybkie parowanie jest włączona. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Bluetooth i urządzenia i upewnij się, że opcja Pokaż powiadomienia o połączeniu za pomocą funkcji Szybkie parowanie jest włączona.

 • Upewnij się, że na urządzeniu z systemem Windows 11 są zainstalowane najnowsze aktualizacje. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, wybierz pozycję StartUstawienia > Windows Update > Sprawdź aktualizacje.

Powiązane tematy

Jeśli wystąpią problemy z adapterem ekranu bezprzewodowego, wypróbuj poniższe rozwiązania. Zalecamy wykonanie ich po kolei aż do rozwiązania problemu. 

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Rozwiązywanie problemów z adapterem

Masz problem z odtwarzaniem dźwięku lub wideo?

Ekran nie jest skalowany lub brakuje niektórych części ekranu

Masz problem z adapterem ekranu bezprzewodowego Microsoft?

Przed rozpoczęciem

W wielu przypadkach problem rozwiązuje zainstalowanie najnowszych aktualizacji dla systemu Windows. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Aktualizowanie systemu Windows 10. Oto kilka innych czynności, które możesz wykonać:

 • Upewnij się, że adapter został również zaktualizowany do najnowszego oprogramowania układowego. Aby dowiedzieć się jak, zobacz Aktualizowanie adaptera ekranu bezprzewodowego firmy Microsoft.

 • Upewnij się, że adapter jest podłączony do portu ładowania USB na drugim wyświetlaczu. Adapter jest zasilany przez ten port. Aby uzyskać najstabilniejsze połączenie, użyj portu ładowania USB podłączonego bezpośrednio do gniazdka sieci elektrycznej i zapewnia co najmniej 5 W (5 V / 1 A) mocy.

 • Adapter może łączyć się tylko z jednym wyświetlaczem naraz. Zanim nawiążesz połączenie z adapterem, podłącz urządzenie do sieci Wi-Fi.

 • Trzymaj urządzenie w odległości do 23 stóp (7 m) od drugiego wyświetlacza. Aby uzyskać informacje o tym, jak podłączyć urządzenie do adaptera, zobacz Używanie adaptera Microsoft Wireless Display Adapter.

Rozwiązywanie problemów z adapterem

Wybierz sekcję, która najlepiej opisuje problem i postępuj zgodnie z instrukcjami. 

Masz problem z połączeniem urządzenia do adaptera?

Jeśli występują problemy z podłączeniem urządzenia do bezprzewodowej karty wideo firmy Microsoft, wypróbuj te rozwiązania w następującej kolejności.

Zainstalowanie najnowszych aktualizacji urządzenia i systemu Windows może pomóc w rozwiązaniu wielu typowych problemów z połączeniem. Jak dokonywać aktualizacji krok po kroku:

 1. Wybierz pozycję Start  >Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update .

 2. Wybierz pozycję Sprawdź aktualizacje. Jeśli aktualizacje są dostępne, zostaną one zainstalowane automatycznie. Po zainstalowaniu aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie urządzenia.

Upewnij się, że końcówki HDMI i USB adaptera są prawidłowo podłączone.

 • Sprawdź, czy końcówka HDMI adaptera jest podłączona do portu HDMI drugiego wyświetlacza. W razie potrzeby użyj przedłużacza HDMI.

 • Sprawdź, czy końcówka USB adaptera jest podłączona do źródła zasilania USB. Jeśli drugi wyświetlacz nie ma portu ładowania USB, użyj portu ładowania zasilacza urządzenia lub innej ładowarki USB.

 • Aby uzyskać najstabilniejsze połączenie, użyj portu ładowania USB podłączonego bezpośrednio do gniazdka sieci elektrycznej. W razie potrzeby użyj przedłużacza USB.

 • Sprawdź, czy gniazdko elektryczne z którego korzystasz, jest sprawne. Przetestuj je, podłączając jakieś inne urządzenie.

Jeśli możesz podłączyć urządzenie do adaptera, ale zawartość widoczna na wyświetlaczu urządzenia nie jest widoczna na drugim wyświetlaczu, być może oprogramowanie układowe adaptera jest nieaktualne.

Aplikacja Microsoft Wireless Display Adapter zapewnia ustawienia i aktualizacje oprogramowania układowego adaptera. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, należy zainstalować aplikację ze sklepu Microsoft Store. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu instalowania aplikacji, zobacz Używanie adaptera ekranu bezprzewodowego firmy Microsoft.

Aby zaktualizować oprogramowanie układowe adaptera za pomocą aplikacji:

 1. Połącz urządzenie z systemem Windows 10 z adapterem.

 2. Otwórz aplikację Microsoft Wireless Display Adapter, a następnie wybierz pozycję Aktualizacje i zabezpieczenia.

 3. Jeśli jest dostępna aktualizacja, wybierz pozycję Aktualizuj. Nie należy zamykać aplikacji ani przerywać połączenia z adapterem przed zakończeniem aktualizacji. I

 1. Odłącz bezprzewodową kartę wideo firmy Microsoft od drugiego wyświetlacza.

 2. Uruchom ponownie urządzenie.

 3. Ponownie podłącz adapter Microsoft Wireless Display Adapter do ekranu telewizora lub monitora.

 4. Spróbuj wyświetlić jeszcze raz.

Po wypróbowaniu tego rozwiązania sprawdź aktualizacje na urządzeniu. W tym celu wybierz pozycję Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update , a następnie wybierz pozycję Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje i zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje.

Zresetuj kartę. Resetowanie pomaga także, gdy nie pamiętasz hasła. Jak to zrobić:

 1. Usuń adapter z drugiego wyświetlacza.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk resetowania znajdujący się w adapterze obok połączenia przewodowego. Dioda LED na adapterze będzie migać.

 3. Ponownie podłącz adapter do drugiego wyświetlacza.

 4. Po wyświetleniu na drugim ekranie komunikatu Gotowy do nawiązania połączenia wybierz pozycję Centrum akcji  Ikona powiadomienia na pasku zadań  na pasku zadań.

 5. Wybierz pozycję Połączi wybierz nazwę adaptera z listy wyników.

Może występować problem z połączeniem między urządzeniem a kartą. Aby rozwiązać ten problem, odłącz adapter od urządzenia, a następnie podłącz go jeszcze raz.

Poniżej opisano jak to zrobić na urządzeniu z systemem Windows 10: 

 1. Wybierz pozycję Start  > Ustawienia > Urządzenia  > Bluetooth i inne urządzenia.

 2. W obszarze Bezprzewodowe ekrany i stacje dokującewybierz nazwę adaptera, a następnie wybierz pozycję Usuń urządzenie.

 3. Wybierz opcję Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne.

 4. Wybierz pozycję Ekran bezprzewodowy lub stacja dokująca, aby ponownie połączyć urządzenie do bezprzewodowej karty wideo firmy Microsoft.

Zapora systemu Windows może uniemożliwiać podłączenie karty do urządzenia. Oto co należy zrobić, aby zezwolić adapterowi na komunikację przez zaporę:

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst zezwalaj przez zaporę, a w wynikach wyszukiwania wybierz pozycję Zezwalaj aplikacji na dostęp przez Zaporę systemu Windows.

 2. W obszarze Nazwa znajdź Ekran bezprzewodowy i upewnij się, że zostały wybrane opcje Prywatne oraz Publiczne a następnie wybierz pozycje OK.

  Uwaga: Jeśli nie możesz zaznaczyć niczego w polu Dozwolone aplikacje i funkcje, oznacza to, że nie jesteś użytkownikiem zalogowanym za pomocą konta administratora. Wybierz pozycję Zmień ustawienia, wprowadź hasło administratora i wybierz pozycję Tak. Jeśli jesteś administratorem na urządzeniu, hasło powinno być takie samo, jak hasło użyte do skonfigurowania urządzenia. Następnie upewnij się, że opcje PrywatnePubliczne są zaznaczone, po czym wybierz pozycję OK.

Bezprzewodowy adapter firmy Microsoft do wyświetlania zawartości ekranu może komunikować się z urządzeniami w pasmach częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz, ale w momencie parowania urządzenia z adapterem musi być włączone pasmo 2,4 GHz.

Poniżej opisano, jak włączyć pasma 2,4 GHz i 5 GHz:

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń z listy wyników.

 2. Rozwiń pozycję Karty sieciowe, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieciową urządzenia. Na przykład karta Marvell AVASTAR lub karta sieci bezprzewodowej Qualcomm Atheros QCA61x4A.

 3. Wybierz pozycję Właściwości > Zaawansowane.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz karty Zaawansowane, nie jesteś użytkownikiem zarejestrowanym jako administrator. W tym przypadku wybierz pozycję Zmień ustawienia, wprowadź hasło administratora i wybierz pozycję Tak.Następnie możesz wybrać pozycję Zaawansowane. Jeśli jesteś administratorem na urządzeniu, hasło administratora powinna być takie samo jak hasło użyte do skonfigurowania urządzenia.

 4. W obszarze Właściwość wybierz opcję Pasmo.

 5. W obszarze Wartość wybierz strzałkę i opcję Automatycznie > OK.

Problemy ze sterownikiem karty graficznej Intel HD Graphics na urządzeniu mogą uniemożliwiać komunikację z Bezprzewodowym adapterem Microsoft do wyświetlania zawartości ekranu. Spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować sterownik.

Poniżej opisano jak to zrobić na urządzeniu z systemem Windows 10:

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń z listy wyników.

 2. Rozwiń pozycję Karty wideo, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję sterownika karty graficznej Intel HD Graphics, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.

 3. Wybierz pozycję Start  > Zasilanie > Uruchom ponownie.

 4. Po ponownym uruchomieniu urządzenia wybierz pozycję Start  > Ustawienia  > Urządzenia > Bluetooth i inne urządzenia.

 5. Wybierz opcję Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne.

 6. Wybierz pozycję Ekran bezprzewodowy lub stacja dokująca, aby ponownie połączyć urządzenie do bezprzewodowej karty wideo firmy Microsoft.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń z listy wyników.

 2. Rozwiń pozycję Karty sieciowe, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy kartę sieciową urządzenia. Na przykład kartę Marvell AVASTAR lub kartę sieci bezprzewodowej Qualcomm Atheros QCA61x4A.

 3. Wybierz pozycję Odinstaluj.

 4. Wybierz pozycję Start  > Zasilanie > Uruchom ponownie.

 5. Po ponownym uruchomieniu urządzenia wybierz pozycję Start > Ustawienia  > Urządzenia  > Połączone urządzenia.

 6. Wybierz opcję Dodaj urządzenie, aby podłączyć urządzenie do bezprzewodowej karty wideo firmy Microsoft.

Jeśli nadal nie możesz podłączyć urządzenia do adaptera Microsoft Wireless Display Adapter, skontaktuj się z nami.

Miracast® over Wi-Fi

Uwaga: Tylko adapter ekranu bezprzewodowego 4K firmy Microsoft obsługuje technologię Miracast® przez Wi-Fi.

Jeśli nie możesz połączyć adaptera bezpośrednio do domowej sieci bezprzewodowej, sprawdź, czy:

 • Na komputerze zainstalowano system Windows 10 (wersja 2004 lub nowsza). Aby pobrać najnowsze aktualizacje dla urządzenia, przejdź do pozycji Start  > Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia  > Windows Update  > Sprawdź aktualizacje.

 • Szybkość sieci Wi-Fi wynosi 5 GHz.

 • Sieć jest zabezpieczona za pomocą protokołu WPA, WPA2 lub WPA3. Sieci korporacyjne lub komercyjne wymagające dodatkowego uwierzytelniania lub certyfikatów nie są obsługiwane.

 • Router sieci Wi-Fi lub punkt dostępu jest aktualny.

Masz problem z odtwarzaniem dźwięku lub wideo?

Jeśli masz którykolwiek z tych problemów z odtwarzaniem dźwięku lub wideo, poniżej znajduje się kilka rozwiązań do wypróbowania.

Jeśli możesz podłączyć urządzenie do adaptera, ale nic nie wyświetla się na drugim wyświetlaczu, spróbuj skorzystać z rozwiązań przedstawionych we wcześniejszej sekcji. Jeśli to nie rozwiąże problemu, wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Upewnij się, że urządzenie jest skonfigurowane do duplikowania lub rozszerzania obrazu ekranu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów z podłączaniem urządzenia Surface do drugiego ekranu lub Rozwiązywanie problemów z połączeniami monitora zewnętrznego w systemie Windows 10.

 • Odłącz końcówkę USB adaptera, aby go wyłączyć, a następnie podłącz go ponownie, aby ponownie go włączyć.

 • Upewnij się, że drugi wyświetlacz jest ustawiony na wejście HDMI. Aby sprawdzić lub zmienić ustawienia wejścia wideo ekranu, sprawdź informacje dołączone do urządzenia lub odwiedź witrynę internetową producenta.

 • Upewnij się, że drugi wyświetlacz obsługuje HDCP. Jeśli nie masz pewności, czy wyświetlacz obsługuje HDCP, sprawdź informacje dołączone do urządzenia lub odwiedź witrynę internetową producenta.

Jeśli zauważysz duże piksele na obrazie wideo lub jeśli dźwięk się zacina, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Przysuń urządzenie bliżej adaptera. W celu uzyskania najlepszej wydajności, urządzenie powinno znajdować się w odległości do 23 stóp (7 m) od drugiego wyświetlacza.

 • Odsuń adapter od kuchenki mikrofalowej, telefonów bezprzewodowych, elektronicznych nianiek. Domowe urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia częstotliwości radiowej, które mogą przerywać połączenie między urządzeniem a adapterem.

 • Jeśli nie masz miejsca na podłączenie adaptera do portu HDMI na drugim wyświetlaczu, użyj przedłużacza HDMI dołączonego do adaptera. Jeśli adapter został podłączony do portu HDMI pod kątem, może to powodować problemy z jakością obrazu wideo.

Jeśli masz adapter ekranu bezprzewodowego 4K firmy Microsoft, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Zmień sposób podłączenia adaptera.

 • Jeśli włączono funkcję HDCP za pomocą aplikacji Microsoft Wireless Display Adapter, spróbuj wyłączyć tę funkcję.

Nie można otworzyć wideo w aplikacji (YouTube, Netflix, Amazon) po podłączeniu adaptera

Jeśli występują problemy z odtwarzaniem wideo i zawartości z usług aplikacji, takich jak Netflix, YouTube lub Amazon Instant Video, spróbuj wykonać następujące czynności: 

 • Upewnij się, że adapter jest zaktualizowany.

 • Zamknij i uruchom ponownie lub odśwież aplikację.

 • Rozłącz się z adapterem.

 • Ponownie uruchom urządzenie.

 • Ponownie podłącz adapter i spróbuj ponownie odtworzyć wideo.

 • Jeśli masz adapter ekranu bezprzewodowego 4K firmy Microsoft, upewnij się, że pozycja Włączanie funkcji HDCP w aplikacji jest włączona. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizowanie adaptera ekranu bezprzewodowego firmy Microsoft.

Jeśli wideo jest odtwarzane poprawnie na urządzeniu, ale jest zablokowane na drugim ekranie, odłącz adapter od urządzenia i ekranu, a następnie podłącz ponownie. Jak to zrobić:

 1. Wybierz pozycję Centrum akcji  Ikona powiadomienia na pasku zadań   na pasku zadań.

 2. Wybierz pozycję Połącz i wybierz nazwę adaptera, a następnie wybierz pozycję Rozłącz.

 3. Odłącz obie końcówki adaptera od telewizora HD, monitora lub projektora, a następnie podłącz je ponownie.

 4. Wybierz pozycję Centrum akcji  Ikona powiadomienia na pasku zadań.

 5. Wybierz pozycję Połącz, a na liście wyświetlaczy wybierz nazwę adaptera, aby ponownie podłączyć go do urządzenia.

W przypadku niskiej jakości przesyłania strumieniowego wideo, wypróbuj te porady:

 • Upewnij się, że nie używasz konwertera HDMI-VGA. Konwersja z HDMI na VGA zmniejsza moc sygnału wyjścia wideo i może powodować zakłócenia obrazów.

 • Zmniejsz poziom zakłóceń częstotliwości radiowej, odsuwając adapter od kuchenek mikrofalowych, telefonów bezprzewodowych i innych typowych domowych urządzeń elektronicznych.

 • Przysuń urządzenie bliżej adaptera. Adapter działa najlepiej w odległości do 23 stóp (7 m) od urządzenia.

 • Pobierz wideo w wyższej jakości. Źródło może być niskiej jakości, co wpływa na jakość przesyłania strumieniowego wideo.

Jeśli dźwięk podczas odtwarzania strumieniowego wideo na podłączonym wyświetlaczu jest odtwarzany na urządzeniu, możesz skonfigurować źródło dźwięku ręcznie. Oto odpowiednia procedura:

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst dźwięk, a następnie wybierz pozycję Dźwięk z listy wyników.

 2. Wybierz kolejno pozycje Odtwarzanie > Głośniki/Intel WiDi > Ustaw jako domyślne > OK.

Jeśli rozdzielczość na wyświetlaczu jest mniejsza niż 1080p, urządzenie domyślnie ustawi taką rozdzielczość po podłączeniu do wyświetlacza.

Trzeba mieć drugi wyświetlacz, który obsługuje rozdzielczość do 1080p, aby odtwarzać strumieniowo treści z urządzenia z tą rozdzielczością. Po odłączeniu urządzenia od adaptera na urządzeniu zostanie przywrócona domyślna rozdzielczość.

Skala obrazu na wyświetlaczu jest nieprawidłowa lub brakuje fragmentów obrazu?

Jeśli jakiejś części widocznej na ekranie urządzenia nie widać na drugim wyświetlaczu, być może ustawienia nie są dostosowane do skali. Wypróbuj następujące rozwiązania.

Jeśli na urządzeniu ustawiono rozdzielczość mniejszą niż jego ustawienie domyślne, możesz ją zwiększyć do poziomu odpowiedniego dla drugiego ekranu. Jak to zrobić:

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst rozdzielczość ekranu, a następnie z listy wyników wybierz polecenie Zmień rozdzielczość ekranu.

 2. W obszarze Rozdzielczość wybierz strzałkę i wybierz rozdzielczość oznaczoną jako Proponowane. (Najwyższa rozdzielczość to rozdzielczość zalecana dla urządzenia).

 3. Wybierz pozycję Zastosuj.

Za pomocą aplikacji adaptera możesz zmienić skalowanie ekranu urządzenia do ekranu drugiego wyświetlacza. Oto odpowiednia procedura:

 1. Połącz urządzenie z adapterem.

 2. Otwórz aplikację Microsoft Wireless Display Adapter.

 3. Wybierz pozycję Personalizacja. W obszarze Dopasuj ekran przeciągnij suwak w prawo, tak, aby wyświetlić wszystkie elementy z ekranu urządzenia na HDTV, monitorze lub projektorze.

Tylko adapter ekranu bezprzewodowego 4K firmy Microsoft pozwala na wyświetlanie w widoku 4K. Jeśli masz ten adapter a wyświetlanie w widoku 4K nie działa, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Połącz urządzenie z systemem Windows 10 z siecią Wi-Fi, a następnie połącz adapter z siecią Wi-Fi za pomocą aplikacji Microsoft Wireless Display Adapter. Aby uzyskać informacje na temat pobierania aplikacji, przejdź do Używanie adaptera Microsoft Wireless Display Adapter.

 • Sprawdź, czy drugi wyświetlacz obsługuje rozdzielczość 3840x2160 lub wyższą.

Masz problem z aplikacją Microsoft Wireless Display Adapter?

Jeśli występują problemy z aplikacją Microsoft Wireless Display Adapter, wypróbuj następujące rozwiązania.

Uwaga: Adapter nie będzie działać, jeśli korzystasz z serwera proxy do uzyskania dostępu do Internetu.

Jeśli ten komunikat pojawia się w aplikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że końcówki HDMI i USB adaptera są podłączone do drugiego wyświetlacza.

 2. Połącz się z adapterem.

 3. W aplikacji wybierz pozycję Odśwież.

Gdy aplikacja wyszukuje adapter, najpierw upewnij się, że urządzenie jest podłączone do adaptera, a następnie odłącz adapter i podłącz go ponownie. Jak to zrobić:

 1. Wybierz pozycjęCentrum akcji  Ikona powiadomienia na pasku zadań   na pasku zadań.

 2. Wybierz pozycję Połącz. Aplikacja zostanie odświeżona, gdy będzie połączona z adapterem. Jeśli adapter nie jest widoczny, urządzenie nie jest podłączone. Aby uzyskać informacje na temat podłączania adaptera ekranu bezprzewodowego, zobacz Używanie adaptera Microsoft Wireless Display Adapter.

 3. Wybierz nazwę adaptera, a następnie wybierz pozycję Rozłącz.

 4. Wybierz pozycję  Centrum akcji  Ikona powiadomienia na pasku zadań  .

 5. Wybierz pozycję Połącz i wybierz nazwę adaptera z listy wyników, aby ponownie podłączyć do niego urządzenie.

Jeśli masz adapter ekranu bezprzewodowego 4K firmy Microsoft, możesz nawiązać połączenie z poziomu powiadomienia. Poniżej opisano kilka czynności, które warto wykonać, gdy ta funkcjonalność przestała działać:

 • Upewnij się, że funkcja Szybkie parowanie jest włączona. Wybierz pozycję Start > Ustawienia  > Urządzenia  i upewnij się, że opcja Pokaż powiadomienia o połączeniu za pomocą funkcji Szybkie parowanie jest włączona.

 • Upewnij się, że na urządzeniu z systemem Windows 10 są zainstalowane najnowsze aktualizacje. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji, wybierz pozycję Start > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update  > Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.

Powiązane tematy

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×