Klawiatura umożliwia sterowanie myszą i ułatwienie wpisywania określonych kombinacji klawiszy.

Te ustawienia można dostosować na stronie Ułatw korzystanie z klawiatury w Centrum ułatwień dostępu.

 1. Kliknij przycisk Start, Ikona przycisku Startpozycję Panelsterowania , kliknij pozycję Ułatwienia dostępu ,kliknij pozycję Centrum ułatwiń dostępu ,a następnie kliknij pozycję Ułań korzystanie z klawiatury.

 2. Wybierz opcje, których chcesz używać:

  • Włącz klawisze myszy. Ta opcja powoduje uruchomienie funkcji Klawisze myszy, kiedy logujesz się do systemu Windows. Zamiast poruszać wskaźnikiem za pomocą myszy, można robić to przy użyciu klawiatury numerycznej lub klawiszy strzałek na klawiaturze.

  • Włącz funkcję Klawisze trwałe. Ta opcja powoduje uruchomienie funkcji Klawisze trwałe, kiedy logujesz się do systemu Windows. Zamiast naciskać trzy klawisze jednocześnie (np. klawisze Ctrl, Alt i Delete w celu zalogowania się do systemu Windows), możesz użyć jednego klawisza. Wystarczy włączyć funkcję Klawisze trwałe i odpowiednio dostosować ustawienia. Po włączeniu tej funkcji możesz nacisnąć klawisz modyfikujący, który pozostaje aktywny, dopóki nie naciśniesz innego klawisza.

  • Włącz funkcję Klawisze przełączające. Ta opcja powoduje uruchomienie funkcji Klawisze przełączające, kiedy logujesz się do systemu Windows. Funkcja Klawisze przełączające umożliwia odtworzenie alertu za każdym razem, gdy zostanie naciśnięty klawisz Caps Lock, Num Lock lub Scroll Lock. Te alerty pomagają uniknąć irytacji spowodowanej przypadkowym naciśnięciem klawisza.

  • Włącz funkcję Klawisze filtru. Ta opcja powoduje uruchomienie funkcji Klawisze filtru, kiedy logujesz się do systemu Windows. Możesz tak skonfigurować system Windows, aby ignorował naciśnięcia klawiszy następujące szybko po sobie lub przypadkowe naciśnięcia i przytrzymania klawiszy przez kilka sekund.

  • Podkreśl skróty klawiaturowe i klawisze dostępu. Ta opcja ułatwia obsługę okien dialogowych za pomocą klawiatury, wyróżniając klawisze dostępu kontrolek, które są w danym oknie. Aby uzyskać więcej informacji na temat skrótów klawiaturowych, zobacz Skróty klawiaturowe.

  • Zapobieganie automatycznemu rozmieszczniu okien po przesunięciu ich do krawędzi ekranu. Ta opcja uniemożliwia automatyczną zmianę rozmiaru i dokowanie okien przy krawędziach ekranu po przeniesieniu ich tam.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×