Pomoc i informacje dla systemu Windows 11 będą dostępne wkrótce!

W międzyczasie sprawdź, co jest dostępne dla systemu Windows 10 na karcie Windows 10.

Dowiedz się więcej o systemie Windows 11

Logo systemu Windows 11 na niebieskim tle

W niektórych urządzeniach z systemem Windows 10 znajduje się karta SIM lub eSIM umożliwiająca nawiązanie połączenia z siecią komórkową i uzyskanie dostępu do Internetu w większej liczbie miejsc przy użyciu sygnału sieci komórkowej.

Nawet jeśli urządzenie z systemem Windows 10 nie ma karty SIM lub eSIM, możesz nawiązać połączenie z siecią komórkową poprzez podłączenie zewnętrznego urządzenia komórkowego (nazywanego także modemem komórkowym lub szerokopasmowym urządzeniem przenośnym). W obu przypadkach musisz mieć odpowiedni plan taryfowy u operatora sieci komórkowej, aby nawiązać połączenie.

Aby po raz pierwszy połączyć się z siecią komórkową do transmisji danych

 1. Wybierz ikonę Sieć ( lub ) w prawym dolnym rogu paska zadań, a następnie wybierz ikonę sieci komórkowej wyświetloną na liście. Często obok ikony Sieć komórkowa  jest widoczna nazwa operatora sieci komórkowej.

 2. Jeśli pole wyboru Zezwalaj systemowi Windows na zachowanie połączenia jest wyczyszczone, wybierz Połącz. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, połączenie transmisji danych zostanie nawiązane automatycznie, gdy nie masz połączenia z innym typem sieci, takim jak Wi-Fi lub Ethernet.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wpisz nazwę użytkownika i hasło oraz nazwę punktu dostępu (APN, access point name).

  W razie konieczności sprawdź informacje, które zostały dostarczone z urządzeniem z systemem Windows 10, kartą SIM lub urządzeniem komórkowym, aby dowiedzieć się więcej na temat dostępnych ustawień.

Uwagi: 

 • Jeśli informacja o stanie pod nazwą sieci komórkowej to Operator komórkowy jest zablokowany, w celu nawiązania połączenia włóż kartę SIM od swojego operatora komórkowego.

 • Jeśli wybierzesz ikonę Sieć (Ikona sieci Wi-Fi lub Ikona sieci Ethernet) na pasku zadań i szybka akcja Sieć komórkowa zostanie wyłączona, wybierz ją, aby ją włączyć. Gdy ta szybka akcja jest wyłączona, radiowy system komórkowy jest wyłączony i nie można nawiązać połączenia z siecią komórkową.

 • Aby uzyskać więcej informacji o używaniu karty eSIM, zobacz Użyj karty eSIM, aby uzyskać połączenie danych komórkowych na komputerze z systemem Windows 10.

Używanie ustawień sieci komórkowej w razie problemów z połączeniem

Jeśli połączenie danych komórkowych działa prawidłowo, nie powinna być konieczna zmiana ustawień sieci komórkowej. Jeśli jednak występują problemy z połączeniem komórkowym, można je rozwiązać, zmieniając jedno lub kilka ustawień.

Poniżej przedstawiono listę ustawień sieci komórkowej, których można użyć, aby spróbować rozwiązać problemy z połączeniem komórkowym. Ustawienia są zależne od modelu urządzenia z systemem Windows 10 i operatora sieci komórkowej.

 Ustawienie

 Działanie

Pozwól systemowi Windows zarządzać tym połączeniem

Określa, czy urządzenie z systemem Windows 10 będzie automatycznie łączyć się z siecią komórkową do transmisji danych, jeśli jest dostępna. Wyczyść to pole wyboru, jeśli chcesz za każdym razem ręcznie nawiązywać połączenie danych komórkowych. Zaznacz tę opcję, jeśli system Windows ma sam zarządzać połączeniem. W przypadku wybrania tej opcji automatycznie będzie nawiązywane połączenie transmisji danych w przypadku, gdy nie masz połączenia z innym typem sieci. 

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Network & Internet > Cellular > Let Windows manage this connection.  To ustawienie jest dostępne, gdy nie ma aktywnego połączenia z siecią komórkową do transmisji danych, i jest stosowane, kiedy wybierzesz pozycję Połącz.

Użyj tej karty SIM na potrzeby danych komórkowych

Określa, który profil SIM lub eSIM jest używany do połączenia transmisji danych. Aby mieć lepszą kontrolę nad kosztami, możesz wybrać sieć komórkową, która będzie używana do połączeń transmisji danych. Na przykład można wybrać konkretny profil SIM lub eSIM, ponieważ opłaty za przesyłanie danych są niższe. To ustawienie jest widoczne tylko na urządzeniach z systemem Windows 10, które równocześnie mają gniazda kart SIM i obsługują karty eSIM. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z karty eSIM, zobacz Korzystanie z karty eSIM w celu uzyskania komórkowego połączenia transmisji danych na Windows 10 PC.

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Network & Internet > Sieć komórkowa > Tej karty SIM należy używać do transmisji danych w sieci komórkowej. 

Opcje roamingu danych

Określa, czy połączenie danych komórkowych zostanie zachowane na urządzeniu z systemem Windows 10 w lokalizacjach poza zasięgiem sieci bieżącego operatora komórkowego. Wybranie wartości Nie korzystaj z roamingu pozwoli uniknąć opłat za roaming danych.

Jeśli zezwolisz na roaming, możesz korzystać z transmisji danych w sieci komórkowej, gdy urządzenie z systemem Windows 10 znajduje się w zasięgu roamingu. W zależności od planu taryfowego możesz zapłacić więcej za transmisję danych w trybie roamingu.

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz opcje roamingu Ustawienia > Network & Internet > Cellular > Data roaming

Użyj sieci komórkowej zamiast Wi-Fi

Czasami możesz być połączony z wolniejszą siecią Wi-Fi lub możesz być w miejscu, gdzie połączenie komórkowe jest szybsze od Wi-Fi. W takich sytuacjach, system Windows może łączyć się z najszybszą siecią w danej lokalizacji w przypadku wybrania Gdy jakość połączenia Wi-Fi jest słaba lub zawsze. Gdy jest używana sieć komórkowa, będzie korzystała z danych z Twojego planu, co może spowodować naliczenie opłat.

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Network & Internet > Cellular .  

Wybierz aplikacje, które mogą używać danych komórkowych

Aby mieć lepszą kontrolę nas kosztami połączeń danych komórkowych, możesz wybrać, które aplikacje mogą/nie mogą używać danych komórkowych. Na przykład jeśli masz aplikację, która zużywa dużą ilość danych, ale nie używasz jej często, gdy jesteś w podróży, możesz wybrać, aby nie korzystała z danych komórkowych.

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Network & Internet > Cellular > Wybierz aplikacje, które mogą używać danych komórkowych.    Na ekranie danych komórkowych wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

 • Jeśli nie chcesz, aby jakiekolwiek aplikacje mogły używać danych komórkowych, wyłącz Zezwalaj aplikacjom na korzystanie z moich danych komórkowych. Aplikacje nie będą mogły korzystać z danych komórkowych. Będą mogły wysyłać i pobierać dane tylko, jeśli będzie połączenie z inną siecią.

 • Jeśli nie chcesz, żeby konkretna aplikacja używała danych komórkowych, znajdź ją w menu Wybierz aplikacje, które mogą korzystać z danych komórkowych, a następnie wyłącz dane komórkowe dla tej aplikacji.

Wybór sieci

Pojawia się podczas roamingu i określa, której sieci komórkowej należy użyć. Ustawienie domyślne to Automatyczny.

Jeśli próbujesz nawiązać połączenie z siecią komórkową i zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wybrana sieć jest niedostępna, możesz wybrać przycisk Wyszukaj sieci, a następnie wybrać inną sieć komórkową.

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Network & Internet > Cellular > Advanced options.  

Aktywna sieć

Wyświetla nazwę używanej sieci komórkowej.

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Network & Internet > Cellular > Advanced options

Ustaw jako połączenie taryfowe

Połączenie taryfowe to połączenie internetowe z limitem danych. Połączenia danych komórkowych są domyślnie ustawione jako taryfowe. Niektóre aplikacje mogą działać inaczej po włączeniu połączeń taryfowych, aby zmniejszyć zużycie danych. Ponadto niektóre aktualizacje systemu Windows nie będą instalowane automatycznie.

Jeśli ustawisz limit danych w ustawieniach zużycia danych, system Windows może pomóc w zmieszczeniu się w limicie danych i ustawić połączenia taryfowe. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie ustawiania limitu danych, zobacz Ustaw limit danych.

Jeśli nie można zmienić ustawienia połączenia taryfowego, a chcesz to zrobić, zobacz Dlaczego nie można zmienić ustawienia połączenia taryfowego?

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Ustawienia  > Sieć i Internet > Sieć komórkowa > Opcje zaawansowane.

Dodaj nazwę punktu dostępu

Nazwa punktu dostępu do Internetu (APN, access point name) jest adresem używanym przez urządzenie z systemem Windows 10 do łączenia się z Internetem podczas korzystania z połączenia danych komórkowych. Zazwyczaj nazwa punktu dostępu do Internetu jest ustawiana automatycznie.

Jeśli połączenie transmisji danych nie działa i nie można się połączyć z Internetem, wpisz nową nazwę punktu dostępu do Internetu odpowiednią dla swojej lokalizacji i operatora komórkowego. Jeśli możesz nawiązać na urządzeniu z systemem Windows 10 połączenie z siecią Wi-Fi lub masz pod ręką telefon, spróbuj znaleźć w Internecie ustawienia nazwy APN operatora sieci komórkowej.

 1. Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Network & Internet > Opcje zaawansowane dla sieci > zaawansowane > Dodawaniepn. 

 2. Następnie wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • W polu Nazwa profilu wpisz nazwę profilu APN.

  • W poluNazwa punktu dostępuwpisz adres, który ma być używany z nazwą APN.

  • W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika konta sieci komórkowej.

  • W polu Hasło wpisz hasło konta sieci komórkowej.

  • Zaznacz pole Typ informacji logowania, a następnie wybierz metodę uwierzytelniania, która ma być używana.

  • Zaznacz pole Typ adresu IP, a następnie wybierz typ adresu IP, który ma być używany.

  • Wybierz opcję Typ APN, a następnie wybierz pozycję Internet.

 3. Zaznacz pole wyboru Zastosuj ten profil, jeśli chcesz, aby profil APN został użyty bezpośrednio po zapisaniu.

 4. Wybierz pozycję Zapisz > OK.

 5. Aby wrócić i wyświetlić listę profilów nazw punktów dostępu, wybierz przycisk Wstecz, a następnie przejrzyj zawartość obszaru Punkt dostępu do Internetu.

Właściwości

Wyświetla informacje dotyczące karty SIM i połączenia danych komórkowych. Na przykład tutaj możesz znaleźć swój numer IMEI.

Wybierz przycisk Kopiuj, aby skopiować informacje w celu wklejenia ich do wiadomości e-mail lub innego miejsca. Może to być przydatne, jeśli występują problemy z połączeniem i konieczne jest wysyłanie informacji do operatora sieci komórkowej lub działu pomocy technicznej.

Aby znaleźć to ustawienie Właściwości, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia >Network & Internet > Cellular > Advanced options

Użyj numeru PIN karty SIM

Określa, czy chcesz użyć numeru PIN karty SIM w urządzeniu z systemem Windows 10, aby uniemożliwić innym osobom korzystanie z połączenia danych komórkowych bez autoryzacji. Po skonfigurowaniu numeru PIN karty SIM podczas próby nawiązania połączenia będzie wyświetlany monit o wpisanie tego numeru.

Po wyświetleniu monitu wpisz numer PIN karty SIM. Jeśli używasz tej opcji po raz pierwszy, wpisz domyślny numer PIN karty SIM. Jeśli nie znasz domyślnego numeru PIN karty SIM, poszukaj go w witrynie internetowej operatora sieci komórkowej. Aby połączenie danych komórkowych Windows 10 zostało zablokowane za pomocą numeru PIN karty SIM, należy ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli masz już skonfigurowany numer PIN karty SIM, wpisz go po wyświetleniu monitu, a następnie wybierz przycisk OK.

Aby znaleźć to ustawienie numeru PIN karty SIM, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia >Sieć & Internet > Komórkowe > Opcje zaawansowane > Użyj numeru PIN karty SIM w sekcji Zabezpieczenia.  

Usuń numer PIN karty SIM

Ta opcja jest dostępna w przypadku korzystania z numeru PIN karty SIM. Jeśli używasz numeru PIN karty SIM i chcesz przestać używać tej funkcji, wybierz pozycję Usuń numer PIN karty SIM, wprowadź bieżący numer PIN karty SIM, a następnie wybierz przycisk OK.

Aby znaleźć to ustawienie numeru PIN karty SIM, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Sieć & Internet > Komórkowe > Opcje zaawansowane > Usuwanie numeru PIN karty SIM w sekcji Zabezpieczenia.  

Zmień numer PIN karty SIM

Ta opcja jest dostępna w przypadku korzystania z numeru PIN karty SIM. Aby zmienić numer PIN karty SIM (o ile go używasz), wybierz pozycję Zmień numer PIN karty SIM, wpisz bieżący numer PIN w polu Bieżący numer PIN karty SIM, wpisz nowy numer PIN w polu Nowy numer PIN karty SIM, wpisz ponownie nowy numer PIN w polu Potwierdź nowy numer PIN karty SIM, a następnie wybierz przycisk OK.

Aby znaleźć to ustawienie, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Network & Internet > Cellular > Opcje zaawansowane > Zmień numer PIN karty SIM w sekcji Zabezpieczenia.  

Odblokuj numer PIN karty SIM

Ta opcja jest wyświetlana, jeśli używany jest numer PIN karty SIM i trzy razy został podany nieprawidłowy numer. W takim przypadku karta SIM zostanie zablokowana i nie będzie można jej używać do czasu odblokowania. Aby odblokować kartę, musisz skontaktować się z operatorem sieci komórkowej w celu uzyskania kodu odblokowującego numer PIN (PUK).

Następnie wybierz pozycję Odblokuj numer PIN karty SIM, a następnie wpisz kod PUK. Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz nieprawidłowy kod PUK, karta SIM zostanie trwale zablokowana i trzeba będzie uzyskać nową kartę SIM od operatora sieci komórkowej.

Aby znaleźć to ustawienie, jeśli karta SIM jest zablokowana, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Sieć & Internet > Komórkowe > Opcje zaawansowane > Odblokuj numer PIN karty SIM w sekcji Zabezpieczenia.  

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×