Firma Microsoft obsługuje usługę lokalizacji, która pomaga określić dokładną lokalizację geograficzną Windows urządzenia. Dokładna lokalizacja urządzenia pozwala aplikacjom udzielać Ci wskazówek dojazdu, pokazywać sklepy i restauracje w pobliżu i nie tylko.

Wiele aplikacji i usług żąda informacji o lokalizacji na Twoim urządzeniu, a usługa lokalizacji Windows umożliwia Ci kontrolowanie, które aplikacje mogą mieć dostęp do Twojej precyzyjnej lokalizacji.

Sposób działania ustawień lokalizacji

Usługi lokalzyjne to ustawienie dla całego urządzenia, które może być kontrolowane przez administratora urządzenia. Włączenie tej funkcji umożliwia poprawne działanie Windows funkcji, takich jak automatyczne ustawianie strefy czasowej lub Znajdź moje urządzenie. Gdy to ustawienie lokalizacji jest włączone, usługa lokalizacji firmy Microsoft będzie używać kombinacji globalnej usługi określania położenia (GPS), pobliskich punktów dostępu bezprzewodowego, komórek i adresu IP (lub domyślnej lokalizacji) do określenia lokalizacji urządzenia. W zależności od możliwości urządzenia jego lokalizację można określić z różną dokładnością i w niektórych przypadkach można ją ustalić precyzyjnie.

Jeśli włączona jest usługa lokalizacji,urządzenie wysyła informacje o lokalizacji (w tym informacje o punkcie dostępu bezprzewodowego, informacje o wieżach komórkowych i dokładną lokalizację GPS, jeśli jest dostępna) do firmy Microsoft po usunięciu wszystkich danych identyfikująjących osobę lub urządzenie przed opuszczeniem urządzenia. Ta kopia informacji o lokalizacji jest używana do ulepszania usług lokalizacji firmy Microsoft i, w niektórych przypadkach, udostępniana partnerom lokalizacji usługodawca, obecnie HERE i Skyhook,w celu ulepszania usług lokalizacji dostawcy.

Ponadto, gdy to ustawienie jest włączone, każdy użytkownik urządzenia może zezwolić aplikacjom na korzystanie z informacji o lokalizacji i historii lokalizacji urządzenia w celu dostarczania usług lokalizacji tak precyzyjnie, jak obsługuje to urządzenie. Jeśli określonej aplikacji udzielisz dostępu do lokalizacji urządzenia na stronie ustawień, aplikacja ta będzie miała dostęp do informacji o dokładnej lokalizacji. W przeciwnym wypadku udostępniane aplikacji informacje o lokalizacji są mniej dokładne. Jeśli Twoja lokalizacja jest używana przez aplikację albo usługę lub funkcję systemu Windows rozpoznającą lokalizację, informacje o lokalizacji oraz historia ostatnich lokalizacji są przechowywane w urządzeniu.

Jeśli aplikacja lub funkcja uzyskuje dostęp do lokalizacji urządzenia i zalogowano się przy użyciu konta Microsoft, ostatnio znane informacje o lokalizacji są również zapisywane w chmurze, w której są one dostępne na różnych urządzeniach w innych aplikacjach lub usługach, które korzystają z Twojego konta Microsoft, i do których udzielono uprawnień. Jeśli zalogowano się przy użyciu konta Microsoft, a urządzenie nie może samodzielnie ustalić bieżącej lokalizacji (na przykład gdy znajduje się w budynku lub znajduje się w tym budynku), aplikacje lub usługi mogą używać Twojej ostatniej znanej lokalizacji z historii lokalizacji przechowywanej w chmurze, jeśli jest dostępna. Dane o ostatniej historii Windows urządzenia są również przechowywane na urządzeniu, nawet jeśli nie jest w użyciu żadne konto Microsoft, a pewne aplikacje i funkcje Windows mogą uzyskać dostęp do tej historii lokalizacji.

Istnieją pewne wyjątki, jeśli chodzi o sposób ustalenia lokalizacji urządzenia, którymi nie zarządza się bezpośrednio za pomocą ustawień lokalizacji.

Aplikacje klasyczne to szczególny typ aplikacji, które nie proszą o osobne zezwolenie na wykrywanie informacji o lokalizacji urządzenia i nie są wyświetlane na liście pozwalającej wybrać aplikacje, które mogą korzystać z informacji o Twojej lokalizacji. Co to są aplikacje klasyczne? Aplikacje klasyczne są zwykle pobierane z Internetu lub instalowane za pomocą nośnika (np. dysku CD, DVD lub urządzenia magazynującego USB). Są one uruchamiane za pomocą pliku .EXE lub .DLL i zazwyczaj pracują na urządzeniu, w odróżnieniu od aplikacji internetowych (które działają w chmurze).

Nawet jeśli usługi lokalczne w programie Windows zostały wyłączone, niektóre aplikacje i usługi innych firm mogą używać innych technologii (takich jak Bluetooth, Wi-Fi, modem sieci komórkowej itp.) do określenia lokalizacji urządzenia z różną dokładnością. Firma Microsoft wymaga, aby inni deweloperzy oprogramowania, którzy opracowują aplikacje dla naszego sklepu Microsoft Store lub opracowują aplikacje przy użyciu narzędzi firmy Microsoft, respektowali ustawienia lokalizacji systemu Windows, chyba że uzyskali od Ciebie wszelkie wymagane przez prawo zgody na ustalanie Twojej lokalizacji. Jednak aby jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko, że aplikacja lub usługa może ustalić Twoją lokalizację, gdy ustawienie lokalizacji urządzenia z systemem Windows jest wyłączone, należy instalować aplikacje i usługi z zaufanych źródeł. Aby zapewnić bardziej kompleksową ochronę Twojej lokalizacji, możesz rozważyć wyłączenie radiowych składników urządzenia, takich jak Wi-Fi, Bluetooth, modem sieci komórkowej i GPS, które mogą być używane przez aplikację do ustalenia Twojej dokładnej lokalizacji. Jednak utrudni to korzystanie z innych funkcji, takich jak telefonowanie (w tym wybieranie numerów alarmowych), obsługa wiadomości, łączność z Internetem oraz łączenie się z urządzeniami peryferyjnymi, np. słuchawkami. Przeczytaj zasady ochrony prywatności dotyczące instalowanych aplikacji i usług, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób mogą one używać informacji o lokalizacji Twojego urządzenia.

W celu ułatwienia uzyskiwania pomocy w nagłych wypadkach, ilekroć wybierasz numer alarmowy, system Windows próbuje ustalić i udostępnić Twoją dokładną lokalizację, niezależnie od ustawień lokalizacji. Ponadto operator komórkowy będzie miał dostęp do informacji o lokalizacji Twojego urządzenia, jeśli w urządzeniu znajduje się karta SIM lub urządzenie w inny sposób korzysta z łączności komórkowej.

Zarządzanie ustawieniami lokalizacji

Usługa lokalizacyjna

 1. Przejdź do pozycji Start >Ustawienia >prywatność & i>lokalizacji.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli jesteś administratorem na urządzeniu, możesz użyć ustawienia Usługi lokalizacji, aby określić, czy usługa lokalizacji może być używana na tym urządzeniu. Jeśli nie jesteś administratorem na tym urządzeniu, nie zobaczysz tego ustawienia.

  • Aby kontrolować lokalizację tylko konta użytkownika, włącz lub wyłącz ustawienie Pozwalaj aplikacjom na uzyskiwanie dostępu dolokalizacji. Jeśli na stronie ustawień pojawia się komunikat "Usługi lokale wartości lokalizacji są wyłączone", nie będzie można włączyć ustawienia Pozwalaj aplikacjom na uzyskiwanie dostępu do Twojej lokalizacji dla pojedynczego konta użytkownika.

Historia lokalizacji

Niektóre aplikacje i usługi systemu Windows korzystające z informacji o lokalizacji używają także historii lokalizacji. Gdy ustawienie lokalizacji jest wł., lokalizacje poszukiwane przez aplikacje lub usługi są przechowywane na urządzeniu przez ograniczony czas (24 godziny), a następnie usuwane. Aplikacje, które mają dostęp do tych informacji, będą na stronie ustawień lokalizacji oznaczone informacją Używa historii lokalizacji.

Aby wyczyścić historię lokalizacji,   uruchom ponownie urządzenie lub przejdź do startowego>Ustawienia >Prywatność & zabezpieczenia>Lokalizacja i w obszarze Historia lokalizacji wybierz pozycję Wyczyść . Wyczyszczenie historii lokalizacji powoduje wyczyszczenie historii tylko na danym urządzeniu. Aplikacje, które uzyskały dostęp do historii przed jej wyczyszczeniem, mogły zapisać ją w innym miejscu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami zachowania poufności informacji dotyczącymi Twoich aplikacji.

Aby wyczyścić historię lokalizacji, która jest przechowywana w chmurze i jest skojarzona z Twoim kontem Microsoft, przejdź do witryny account.microsoft.com i upewnij się, że zalogowano się na koncie. Wybierz opcję Wyczyść aktywność lokalizacji, a następnie pozycję Wyczyść.

Lokalizacja domyślna

Możesz ustawić domyślną lokalizację dla urządzenia, z Windows, aplikacji i usług, gdy nie można wykryć dokładniej lokalizacji przy użyciu GPS lub innych metod.

Aby zmienić domyślną lokalizację urządzenia, która Windows, aplikacji i usług, gdy nie można wykryć bardziej dokładnej lokalizacji

 1. Przejdź do pozycji Start > Ustawienia >w & i lokalizacji>zabezpieczeń.

 2. W obszarze Lokalizacja domyślna wybierz opcję Ustaw domyślne.

 3. Zostanie otwarta aplikacja Mapy Windows. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ustawić lub zmienić lokalizację domyślną.

Lokalizacja witryn internetowych w Microsoft Edge

Jeśli lokalizacja jest włączona dla programu Microsoft Edge, nadal możesz decydować, które witryny internetowe mogą korzystać z danych dotyczących lokalizacji urządzenia. Program Microsoft Edge poprosi o odpowiednie pozwolenie podczas pierwszej wizyty w witrynie internetowej potrzebującej informacji o lokalizacji. Możesz wyłączyć uprawnienia dotyczące lokalizacji dla danej witryny internetowej, korzystając z ustawień programu Microsoft Edge. Dowiedz się więcej o lokalizacji i prywatności w aplikacji Microsoft Edge

W jaki sposób budujemy bazę danych usług lokalizacyjnych

Jeśli usługi lokalzowania włączone i urządzenie ma funkcję GPS, firma Microsoft nagra lokalizację komórkowej komórki oraz punkty dostępu Wi-Fi, aby pomóc nam w dostarczaniu usług lokalizacji. Nasza baza danych może zawierać adresy MAC Twojego routera bezprzewodowego lub innych sąsiadujących Wi-Fi sieciowych. Nie kojarzymy adresów MAC z Twoją osobą ani z urządzeniami podłączonymi do Twojej sieci.

Aby zapobiec używaniu przez firmę Microsoft adresów MAC Twoich Wi-Fi dostępu w naszej bazie danych usług lokalizacji, przejdź do tematu Rezygnacja z usług lokalizacji.

W jaki sposób przekazujemy Ci informacje: ikona lokalizacji

Jeśli co najmniej jedna aplikacja obecnie korzysta z Twojej lokalizacji urządzenia za pośrednictwem usługi Windows lokalizacji, w obszar powiadomień na pasku zadań będzie wyświetlana ikona lokalizacji. Umieść wskaźnik myszy na ikonie, aby wyświetlić nazwę aplikacji lub aplikacji używających lokalizacji.

Możesz również sprawdzić, które aplikacje obecnie używasz swojej precyzyjnej lokalizacji lub ostatnio uzyskały dostęp do Twojej precyzyjnej lokalizacji na urządzeniu z systemem Windows,   przechodząc do pozycji Start> Ustawienia >Prywatność &>Lokalizacja i w obszarze Pozwalaj aplikacjom na uzyskiwanie dostępu do lokalizacji zobaczysz datę i czas ostatniego użycia lokalizacji. 

Firma Microsoft obsługuje usługę lokalizacji, która pomaga określić dokładną lokalizację geograficzną Windows urządzenia. Dokładna lokalizacja urządzenia pozwala aplikacjom udzielać Ci wskazówek dojazdu, pokazywać sklepy i restauracje w pobliżu i nie tylko.

Wiele aplikacji i usług żąda informacji o lokalizacji na Twoim urządzeniu, a usługa lokalizacji Windows umożliwia Ci kontrolowanie, które aplikacje mogą mieć dostęp do Twojej precyzyjnej lokalizacji.

Sposób działania ustawień lokalizacji

Ustawienie lokalizacji urządzenia zapewnia poprawne działanie pewnych funkcji systemu Windows, takich jak automatyczne ustawianie strefy czasowej czy Znajdź moje urządzenie. Jeśli jest włączone ustawienie lokalizacji urządzenia, usługa lokalizacyjna firmy Microsoft używa połączenia globalnego satelitarnego systemu pozycyjnego (GPS), pobliskich punktów dostępu bezprzewodowego, masztów telefonii komórkowej i Twojego adresu IP w celu ustalenia lokalizacji urządzenia. W zależności od możliwości urządzenia jego lokalizację można określić z różną dokładnością i w niektórych przypadkach można ją ustalić precyzyjnie.

Jeśli włączono ustawienie lokalizacji urządzenia, po usunięciu danych identyfikujących osobę lub urządzenie przed opuszczeniem urządzenia wysyła do firmy Microsoft informacje o lokalizacji zidentyfikowaną (w tym informacje o punkcie dostępu bezprzewodowego, informacje o wieżach komórkowych i dokładną lokalizację gps). Ta zdeidentyfikowana kopia informacji o lokalizacji jest używana do ulepszania usług lokalizacji firmy Microsoft i, w niektórych przypadkach, udostępniona partnerom lokalizacji usługodawca, obecnie HEREi Skyhook,w celu ulepszania usług lokalizacji dostawcy.

Ponadto, gdy to ustawienie jest włączone, każdy użytkownik na urządzeniu może zezwolić aplikacjom na korzystanie z lokalizacji i historii lokalizacji urządzenia w celu dostarczania usług lokalizacji tak precyzyjnie, jak obsługuje to urządzenie. Jeśli określonej aplikacji udzielisz dostępu do lokalizacji urządzenia na stronie ustawień, aplikacja ta będzie miała dostęp do informacji o dokładnej lokalizacji. W przeciwnym wypadku udostępniane aplikacji informacje o lokalizacji są mniej dokładne. Jeśli Twoja lokalizacja jest używana przez aplikację albo usługę lub funkcję systemu Windows rozpoznającą lokalizację, informacje o lokalizacji oraz historia ostatnich lokalizacji są przechowywane w urządzeniu.

Gdy aplikacja lub funkcja uzyskuje dostęp do lokalizacji urządzenia i jeśli zalogowano się przy użyciu konta Microsoft, informacje o Twojej ostatniej znanej lokalizacji są również zapisywane w chmurze, gdzie są one dostępne na różnych urządzeniach w innych aplikacjach lub usługach, które korzystają z Twojego konta Microsoft i do których udzielono uprawnień. Jeśli zalogujesz się przy użyciu swojego konta Microsoft i urządzenie nie może samo niezawodnie ustalić Twojej bieżącej lokalizacji (np. w budynku lub w piwnicy), aplikacje lub usługi mogą używać Twojej ostatniej znanej lokalizacji z historii lokalizacji przechowywanej w chmurze, o ile jest dostępna.

Istnieją pewne wyjątki, jeśli chodzi o sposób ustalenia lokalizacji urządzenia, którymi nie zarządza się bezpośrednio za pomocą ustawień lokalizacji.

Aplikacje klasyczne to szczególny typ aplikacji, które nie proszą o osobne zezwolenie na wykrywanie informacji o lokalizacji urządzenia i nie są wyświetlane na liście pozwalającej wybrać aplikacje, które mogą korzystać z informacji o Twojej lokalizacji. Co to są aplikacje klasyczne? Aplikacje klasyczne są zwykle pobierane z Internetu lub instalowane za pomocą nośnika (np. dysku CD, DVD lub urządzenia magazynującego USB). Są one uruchamiane za pomocą pliku .EXE lub .DLL i zazwyczaj pracują na urządzeniu, w odróżnieniu od aplikacji internetowych (które działają w chmurze).

Nawet w przypadku wyłączenia ustawienia lokalizacji urządzenia niektóre usługi i aplikacje innych firm mogą używać innych technologii (takich jak Bluetooth, Wi-Fi, modem sieci komórkowej itp.) do określania lokalizacji Twojego urządzenia z różną dokładnością. Firma Microsoft wymaga, aby inni deweloperzy oprogramowania, którzy opracowują aplikacje dla naszego sklepu Microsoft Store lub opracowują aplikacje przy użyciu narzędzi firmy Microsoft, respektowali ustawienia lokalizacji systemu Windows, chyba że uzyskali od Ciebie wszelkie wymagane przez prawo zgody na ustalanie Twojej lokalizacji. Jednak aby jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko, że aplikacja lub usługa może ustalić Twoją lokalizację, gdy ustawienie lokalizacji urządzenia z systemem Windows jest wyłączone, należy instalować aplikacje i usługi z zaufanych źródeł. Aby zapewnić bardziej kompleksową ochronę Twojej lokalizacji, możesz rozważyć wyłączenie radiowych składników urządzenia, takich jak Wi-Fi, Bluetooth, modem sieci komórkowej i GPS, które mogą być używane przez aplikację do ustalenia Twojej dokładnej lokalizacji. Jednak utrudni to korzystanie z innych funkcji, takich jak telefonowanie (w tym wybieranie numerów alarmowych), obsługa wiadomości, łączność z Internetem oraz łączenie się z urządzeniami peryferyjnymi, np. słuchawkami. Przeczytaj zasady ochrony prywatności dotyczące instalowanych aplikacji i usług, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób mogą one używać informacji o lokalizacji Twojego urządzenia.

W celu ułatwienia uzyskiwania pomocy w nagłych wypadkach, ilekroć wybierasz numer alarmowy, system Windows próbuje ustalić i udostępnić Twoją dokładną lokalizację, niezależnie od ustawień lokalizacji. Ponadto operator komórkowy będzie miał dostęp do informacji o lokalizacji Twojego urządzenia, jeśli w urządzeniu znajduje się karta SIM lub urządzenie w inny sposób korzysta z łączności komórkowej.

Historia lokalizacji

Niektóre aplikacje i usługi systemu Windows korzystające z informacji o lokalizacji używają także historii lokalizacji. Jeśli ustawienie lokalizacji jest włączone, wyszukiwania dotyczące lokalizacji w aplikacjach i usługach są przez określony czas przechowywane na urządzeniu (w systemie Windows 10 są to 24 godziny), a następnie usuwane. Aplikacje, które mają dostęp do tych informacji, będą na stronie ustawień lokalizacji oznaczone informacją Używa historii lokalizacji.

Lokalizacja domyślna

Możesz ustawić domyślną lokalizację dla swojego urządzenia, z której będą mogły korzystać aplikacje, usługi i system Windows, gdy nie będzie możliwości określenia dokładniejszej lokalizacji przy pomocy systemu GPS lub innych metod.

Geofencing

Niektóre aplikacje korzystają z geofencingu. Geofencing może włączyć lub wyłączyć określone usługi bądź wyświetlić przydatne informacje, gdy znajdujesz się w obszarze zdefiniowanym (czyli „ogrodzonym”) przez aplikację. Dana aplikacja może używać geofencingu tylko wtedy, gdy włączono dla niej lokalizację. Jeśli dowolna z aplikacji systemu Windows używa geofencingu, na stronie ustawień lokalizacji będzie widoczna następująca informacja: Co najmniej jedna aplikacja aktualnie używa geofencingu.

Cortana

Cortana działa najlepiej, gdy ma dostęp do informacji o lokalizacji Twojego urządzenia i historii lokalizacji, których używa do udzielania pomocy — na przykład udostępniając alerty dotyczące ruchu drogowego przed rozpoczęciem jazdy lub przypomnienia na podstawie lokalizacji, takie jak „Znajdujesz się w pobliżu sklepu spożywczego, w którym chcesz kupić mleko”. Cortana gromadzi okresowo informacje o lokalizacji, nawet jeśli nie komunikujesz się z nią, na przykład po nawiązaniu połączenia z siecią Wi‑Fi lub po rozłączeniu się z siecią Bluetooth. Gdy Cortana jest włączona, aplikacja Wyszukiwanie również ma dostęp do informacji o lokalizacji Twojego urządzenia i automatycznie wysyła te informacje do usługi Bing, kiedy Cortana podpowiada usłudze Bing terminy i wyniki wyszukiwania w Internecie, jak opisano w oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli nie chcesz, aby Cortana miała dostęp do danych o lokalizacji urządzenia, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do > Ustawienia >Cortana.

 2. Wybierz opcję Uprawnienia lub Uprawnienia i historia.

 3. Wybierz opcję Zarządzaj informacjami z tego urządzenia, do których Cortana może uzyskiwać dostęp.

 4. Przełącz ustawienie opcji Lokalizacja na pozycję Wyłączone.

Microsoft Edge

Jeśli lokalizacja jest włączona dla programu Microsoft Edge, nadal możesz decydować, które witryny internetowe mogą korzystać z danych dotyczących lokalizacji urządzenia. Program Microsoft Edge poprosi o odpowiednie pozwolenie podczas pierwszej wizyty w witrynie internetowej potrzebującej informacji o lokalizacji. Możesz wyłączyć uprawnienia dotyczące lokalizacji dla danej witryny internetowej, korzystając z ustawień programu Microsoft Edge.

Istnieją dwie wersje Microsoft Edge, które można zainstalować w Windows 10. Nowa Microsoft Edge jest dostępna do pobrania. Jest to aplikacja klasyczna. Wykonaj następujące czynności, aby włączyć lokalizację w nowej przeglądarce Microsoft Edge:

 1. Przejdź do pozycji Start  >Ustawienia > w >prywatności.

 2. Następnie włącz opcję Zezwalaj na dostęp do lokalizacji na tym urządzeniu.

 3. Włącz opcję Zezwalaj aplikacjom na dostęp do swojej lokalizacji.

 4. Włącz opcję Zezwalaj aplikacjom klasycznym na dostęp do Twojej lokalizacji, jeśli będzie dostępna.

Starsza wersja przeglądarki Microsoft Edge oparta na języku HTML została wydana w Windows 10 lipca 2015 r.  Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć lokalizację dla starszej wersji Microsoft Edge:

 1. Przejdź do pozycji Start  >Ustawienia > w >prywatności.

 2. Następnie włącz opcję Zezwalaj na dostęp do lokalizacji na tym urządzeniu.

 3. Włącz opcję Zezwalaj aplikacjom na dostęp do swojej lokalizacji.

 4. W obszarze Wybierz, które aplikacje mogą uzyskać dostęp do Twojej dokładnej lokalizacji przełącz ustawienie Microsoft Edge na Wł..

Dowiedz się więcej o lokalizacji i prywatności w nowej Microsoft Edge

W jaki sposób budujemy bazę danych usług lokalizacyjnych

Gdy usługi lokalizacji są włączone, w celu zapewnienia usług lokalizacji firma Microsoft rejestruje dokładną lokalizację komórkowej nawigacji komórek i punktów dostępu aplikacji Wi-Fi, jeśli urządzenie ma funkcję GPS. Nasza baza danych może zawierać adresy MAC Twojego routera bezprzewodowego lub innych sąsiadujących Wi-Fi sieciowych. Nie kojarzymy adresów MAC z Twoją osobą ani z urządzeniami podłączonymi do Twojej sieci.

Aby zapobiec używaniu przez firmę Microsoft adresów MAC Twoich Wi-Fi dostępu w naszej bazie danych usług lokalizacji, przejdź do tematu Rezygnacja z usług lokalizacji.

W jaki sposób przekazujemy Ci informacje: ikona lokalizacji

Jeśli choć jedna aplikacja korzysta aktualnie z informacji o lokalizacji urządzenia za pośrednictwem usługi lokalizacyjnej systemu Windows, w obszarze powiadomień na pasku zadań (na komputerach z systemem Windows 10) lub na pasku stanu w górnej części ekranu (urządzenia przenośne z systemem Windows 10 Mobile) pojawi się ikona lokalizacji. Ta ikona nie będzie wyświetlana w przypadku korzystania z geofencingu.

Aby wyświetlić lub ukryć ikonę lokalizacji, wykonaj następujące czynności:

Komputery osobiste z systemem Windows 10:

 1. Przejdź do przycisku Start > Ustawienia > Personalizacja > pasku zadań.

 2. W sekcji Obszar powiadomień wybierz opcję Wybierz ikony wyświetlane na pasku zadań.

 3. Przełącz ustawienie Powiadomienie lokalizacji do pozycji Wł. lub Wył.

System Windows 10 Mobile:

 1. Przejdź do Ustawienia .

 2. Wybierz pozycję Prywatność > Lokalizacja.

 3. Włącz lub wyłącz opcję Pokaż ikonę lokalizacji.

Jeśli korzystasz z urządzenia służbowego albo z urządzenia prywatnego, ale w miejscu pracy, ustawienia lokalizacji mogą być niedostępne. W takiej sytuacji u góry strony z ustawieniami dotyczącymi lokalizacji jest wyświetlony komunikat Niektórymi ustawieniami zarządza Twoja organizacja.

Kontrolowanie ustawień lokalizacji

Usługi lokalizacyjne systemu Windows pozwalają zdecydować, które funkcje systemu Windows mogą uzyskiwać dostęp do lokalizacji Twojego urządzenia i które aplikacje systemu Windows mogą korzystać z informacji dotyczących lokalizacji urządzenia i historii lokalizacji. Aby sprawdzić ustawienia lokalizacji, przejdź do menu Start >Ustawienia    > prywatność > lokalizacji.

Aby wyczyścić historię lokalizacji, uruchom ponownie urządzenie lub przejdź do startowego >Ustawienia  > Prywatność > Lokalizacja, a następnie w obszarze Historia lokalizacji wybierz pozycję Wyczyść. Wyczyszczenie historii lokalizacji powoduje wyczyszczenie historii tylko na danym urządzeniu. Aplikacje, które uzyskały dostęp do historii przed jej wyczyszczeniem, mogły zapisać ją w innym miejscu. Dodatkowe informacje znajdziesz w zasadach ochrony prywatności danej aplikacji.

Aby wyczyścić historię lokalizacji, która jest przechowywana w chmurze i jest skojarzona z Twoim kontem Microsoft, przejdź do account.microsoft.com iupewnij się, że zalogowano się na koncie. Wybierz opcję Wyczyść aktywność lokalizacji, a następnie pozycję Wyczyść.

Aby włączyć lub wyłączyć ustawienia lokalizacji systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

Na komputerze:

 1. Przejdź do pozycji Start >Ustawienia > Prywatność > lokalizacji.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby kontrolować lokalizację całego urządzenia, jeśli jesteś administratorem na urządzeniu, wybierz opcję Zmień, a następnie po wyświetleniu komunikatu Lokalizacja tego urządzenia przełącz ustawienie na Włącz lub Wyłącz.

  • Aby sterować usługą lokalizacji tylko dla konta użytkownika, należy przełączyć ustawienie Zezwalaj aplikacjom na dostęp do swojej lokalizacji na Włącz lub Wyłącz. Jeśli na stronie ustawień pojawia się informacja Lokalizacja tego urządzenia jest wyłączona, nie będzie można włączyć opcji Zezwalaj aplikacjom na dostęp do swojej lokalizacji dla poszczególnych kont użytkowników. (Zwróć uwagę, że w poprzednich wersjach systemu Windows to ustawienie miało nazwę Usługa lokalizacyjna).

Na komputerach z Windows 10 można dodać lub usunąć kafelek Lokalizacja z obszaru powiadomień po skrajnej prawej stronie paska zadań. Oto odpowiednia procedura:

 1. Przejdź do przycisku Start >Ustawienia  > powiadomienia > powiadomienia & akcji. 

 2. W obszarze Szybkie akcje wybierz pozycję Edytuj swoje szybkie akcje.

 3. Dodawanie, usuwanie i przenoszenie kafelka Lokalizacja.

Na urządzeniu przenośnym:

 1. Przejdź do Ustawienia > w >prywatności.

 2. Wybierz opcję Lokalizacja, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Aby zmienić ustawienia dostępu poszczególnych aplikacji do informacji o dokładnej lokalizacji:

 1. Przejdź do pozycji Start >Ustawienia  > w > prywatności.

 2. W sekcji Określ, które aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do Twojej dokładnej lokalizacji włącz lub wyłącz poszczególne aplikacje. Na urządzeniu każda osoba może wykonać te same czynności dla swojego konta. Jeśli opcja Zezwalaj aplikacjom na dostęp do swojej lokalizacji jest dla konta użytkownika wyłączona, przełącznika nie będzie można włączyć, chyba że opcja Zezwalaj aplikacjom na dostęp do swojej lokalizacji zostanie przełączona na Włącz.

Aby zmienić domyślną lokalizację swojego komputera, z której będą mogły korzystać aplikacje, usługi i system Windows, gdy nie będzie możliwości określenia dokładniejszej lokalizacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do pozycji Start >Ustawienia  > w > prywatności.

 2. W obszarze Lokalizacja domyślna wybierz opcję Ustaw domyślne.

 3. Zostanie otwarta aplikacja Mapy Windows. Aby zmienić lokalizację domyślną, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×