Conectați-vă cu Microsoft
Conectați-vă sau creați un cont.
Salut,
Selectați un alt cont.
Aveți mai multe conturi
Alegeți contul cu care doriți să vă conectați.
Importul sau legarea la date într-o bază de date SQL Server

Puteți să creați o legătură sau să importați datele de la o bază de date SQL, care este o bază de date gestionată de înaltă performanță utilizată pentru aplicații cu misiuni critice. Pentru mai multe informații, consultați SQL Server 2016.

 • Atunci când creați o legătură la date, Access creează o conexiune bidirecțională care sincronizează modificările la date în Access și în baza de date SQL.

 • Atunci când importați date, Access creează o copie unică a datelor, prin urmare, modificările la date din Access sau din baza de date SQL nu sunt sincronizate.

Prezentare generală a conectării Acces la SQL Server

Înainte de a începe

Doriți ca lucrurile să meargă mai bine? Atunci faceți pregătirile următoare înainte de a crea legătura sau a importa:

 • Găsiți numele de server al bazei de date SQL Server, identificați informațiile de conexiune necesare și alegeți o metodă de autentificare (Windows sau SQL Server). Pentru mai multe informații despre metodele de autentificare, consultați Conectarea la server (motorul bazei de date) și Securizarea bazei de date.

 • Identificați tabelele sau vizualizările pe care doriți să le legați sau să le importați și câmpuri de valori unice pentru tabelele legate. Puteți crea o legătură sau importa mai multe tabele sau vizualizări într-o singură operațiune.

 • Luați în considerare numărul de coloane din fiecare tabel sau vizualizare. Access nu acceptă mai mult de 255 de câmpuri într-un tabel, așadar, Access leagă sau importă numai primele 255 de coloane. Ca soluție, puteți crea o vizualizare în baza de date SQL Server pentru a accesa coloanele dincolo de această limită.

 • Determinați volumul total de date importate. Dimensiunea maximă a unei baze de date Access este de doi gigabyți, minus spațiul necesar pentru obiectele de sistem. Dacă baza de date SQL Server conține tabele mari, este posibil să nu reușiți să le importați pe toate într-o singură bază de date Access. În acest caz, luați în considerare legarea la date în locul importului.

 • Securizați baza de date Access și informațiile de conexiune pe care le conține utilizând o locație de încredere și o parolă de bază de date Access. Acest lucru este important mai ales dacă alegeți să salvați parola pentru SQL Server în Access.

 • Plan pentru crearea de relații suplimentare. Access nu creează automat relații între tabele asociate la sfârșitul unei operațiuni de import. Puteți crea manual relațiile dintre tabelele noi și existente, utilizând fereastra Relații. Pentru mai multe informații, consultați Ce este fereastra Relații? și Crearea, editarea sau ștergerea unei relații.

Etapa 1: Noțiuni de bază

 1. Selectați Date externe > Sursă de date nouă > Din baza de date > Din SQL Server.

 2. În caseta de dialog Preluare date externe - bază de date ODBC, alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a importa date, selectați Se importă datele sursă într-un tabel nou din baza de date curentă.

  • Pentru a crea o legătură la date, selectați Legare la sursa de date creând un tabel legat.

 3. Selectați OK.

Etapa 2: Crearea sau reutilizarea unui fișier DSN

Puteți să creați un fișier DSN sau să reutilizați unul existent. Utilizați un fișier DSN atunci când doriți să vă bazați pe aceleași informații de conexiune pentru diverse operațiuni de legare și import sau pentru a partaja cu o altă aplicație care utilizează, de asemenea, fișiere DSN. Puteți crea un fișier DSN direct, utilizând Managerul de conexiuni de date. Pentru mai multe informații, consultați Administrarea surselor de date ODBC.

Deși puteți utiliza în continuare versiunile anterioare ale driverului SQL ODBC, vă recomandăm să utilizați versiunea 13.1, care are multe îmbunătățiri și acceptă caracteristicile SQL Server 2016 noi. Pentru mai multe informații, consultați Driverul ODBC Microsoft pentru SQL Server din Windows.

 1. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Dacă fișierul DSN pe care doriți să îl utilizați există deja, selectați-l din listă.

   Caseta de dialog Selectare sursă de date

   În funcție de metoda de autentificare introdusă în informațiile de conexiune, poate fi necesar să introduceți din nou o parolă.

  • Pentru a crea un nou fișier DSN:

   1. Selectați Nou.

    Caseta de dialog Creare sursă de date nouă
   2. Selectați Driver ODBC 13 pentru SQL Server, apoi selectați Următorul.

   3. Introduceți un nume pentru fișierul DSN sau faceți clic pe Navigare pentru a crea fișierul în altă locație.

 2. Faceți clic pe Următorul pentru a revizui informațiile de rezumat și faceți clic pe Terminare.

Etapa 3: Utilizarea expertului Creare sursă de date nouă în SQL Server

În expertul Creare sursă de date nouă în SQL Server, procedați astfel:

 1. În pagină, introduceți informațiile de identificare:

  • În caseta Descriere, introduceți opțional informațiile de documentare despre fișierul DSN.

  • În caseta Server, introduceți numele bazei de date SQL Server. Nu faceți clic pe săgeata în jos.

 2. Pe pagina a doua, selectați una dintre metodele de autentificare următoare:

  • Cu autentificare Windows integrată    Conectați-vă printr-un cont de utilizator Windows. Opțional, introduceți un nume de principiu de serviciu (SPN). Pentru mai multe informații, consultați Nume principale serviciu (SPN-uri) în Conexiuni client (ODBC).

  • Cu autentificarea SQL Server...    Conectați-vă cu acreditările care au fost configurate în baza de date, introducând ID-ul de conectare și Parola.

 3. Pe paginile trei și patru, selectați opțiunile diverse de particularizare a conexiunii. Pentru mai multe informații despre aceste opțiuni, consultați Driverul ODBC Microsoft pentru SQL Server.

 4. Apare un ecran pentru a confirma setările. Selectați Testare sursă de date pentru a confirma conexiunea.

 5. Poate fi necesar să vă conectați la baza de date. În caseta de dialog Conectare SQL Server, introduceți ID-ul de conectare și parola. Pentru a modifica setările suplimentare, selectați Opțiuni.

Etapa 4: selectarea tabelelor și a vizualizărilor la care se face legarea sau importul

 1. În caseta de dialog Legare tabele sau Import obiecte, sub Tabele, selectați fiecare tabel sau vizualizare pentru care doriți să creați legătura sau pe care le importați, apoi faceți clic pe OK.

  Lista de tabele de legat sau de importat
 2. Într-o operațiune de legare, decideți dacă doriți să selectați Salvare parolă.

  Securitate    Selectarea acestei opțiuni elimină necesitatea de a introduce acreditările de fiecare dată când deschideți Access și accesați datele. Dar aceasta stochează o parolă necriptată în baza de date Access, ceea ce înseamnă că persoanele care pot accesa conținutul sursă pot vedea numele de utilizator și parola. Dacă selectați această opțiune, vă recomandăm ferm să stocați baza de date Access într-o locație de încredere și să creați o parolă pentru baza de date Access. Pentru mai multe informații, consultați Decideți dacă să aveți încredere într-o bază de date și Criptarea unei baze de date utilizând o parolă de bază de date.

  Notă    Dacă decideți să nu salvați parola, dar apoi vă răzgândiți, trebuie să ștergeți și să creați din nou tabelul legat, apoi selectați Salvare parolă.

Etapa 5: Crearea specificațiilor și activităților (doar pentru import)

Rezultate

Atunci când se termină o operațiune de legare sau de import, tabelele apar în panoul de navigare cu același nume cu tabelul sau vizualizarea SQL Server combinată cu numele proprietarului. De exemplu, dacă numele SQL este dbo. Produs, numele de acces este dbo_Product. Dacă acest nume este deja în uz, Access adaugă "1" la noul nume de tabel-de exemplu, dbo_Product1. Dacă dbo_Product1 este, de asemenea, deja în uz, Access va crea dbo_Product2 și așa mai departe. Însă puteți redenumi tabelele cu un titlu mai relevant.

Într-o operațiune de import, Access nu suprascrie niciodată un tabel din baza de date. Deși nu puteți să adăugați direct date de server SQL la un tabel existent, puteți crea o interogare de adăugare pentru a adăuga date după ce ați importat date din tabele similare.

Într-o operațiune de legare, în cazul în care coloanele sunt doar în citire într-un tabel SQL Server, acestea sunt, de asemenea, doar în citire în Access.

Sfat    Pentru a vedea șirul de conexiune, treceți cu indicatorul peste tabelul din panoul de navigare Access.

Actualizați proiectul tabelului legat

Nu puteți adăuga, șterge sau schimba coloanele sau modifica tipurile de date dintr-un tabel legat. Dacă doriți să efectuați modificări de proiectare, faceți acest lucru în baza de date SQL Server. Pentru a vedea modificările de proiectare în Access, actualizați tabelele legate:

 1. Selectați Date externe > Manager de tabele legate.

 2. Selectați fiecare tabel legat pe care doriți să îl actualizați, selectați OK, apoi selectați Închidere.

Compararea tipurilor de date

Tipurile de date Access sunt denumite diferit comparativ cu tipurile de date SQL Server. De exemplu, o coloană SQL Server cu tipul de date bit este importată sau legată în Access cu tipul de date Da/Nu. Pentru mai multe informații, consultați compararea tipurilor de date Access și SQL Server.

Puteți lucra cu datele stocate în SQL Server, fie prin legarea la acesta, fie prin importul datelor într-o bază de date Access. Legarea este o opțiune mai bună dacă partajați datele cu alte persoane, deoarece datele sunt stocate într-o locație centralizată și puteți să vizualizați datele cele mai recente, să adăugați sau să editați datele și să difuzați interogări sau rapoarte în Access.

Pasul 1: Pregătirea pentru legare

 1. Găsiți baza de date SQL Server la care doriți să vă legați. Dacă este necesar, contactați administratorul bazei de date pentru informații despre conexiune.

 2. Identificați tabelele și vizualizările la care vă veți lega în baza de date SQL. Aveți posibilitatea să vă legați la mai multe obiecte simultan.

Examinați datele sursă pentru următoarele aspecte:

 • Access acceptă până la 255 de câmpuri (coloane) într-un tabel, prin urmare, tabelul legat va include numai primele 255 de câmpuri ale obiectului la care vă legați.

 • Coloanele doar în citire dintr-un tabel SQL Server vor fi doar în citire și în Access.

 1. Pentru a crea tabelul legat într-o bază de date nouă: faceți clic pe Fișier > Nou > Bază de date desktop necompletată. Pentru a crea tabele legate într-o bază de date Access existentă, asigurați-vă că aveți permisiunile necesare pentru a adăuga date în baza de date.

  Notă: Un tabel legat creat într-o bază de date Access existentă primește același nume ca obiectul sursă. Așadar, dacă aveți deja alt tabel cu același nume, noul nume de tabel legat are un „1” adăugat - de exemplu, Persoane de contact1. (Dacă Persoane de contact1 se utilizează deja, Access creează Persoane de contact2 și așa mai departe).

Pasul 2: Legarea la date

Când creați o legătură la un tabel sau la o vizualizare dintr-o bază de date SQL Server, Access creează un tabel nou (denumit tabel legat), care reflectă structura și conținutul tabelului sursă. Aveți posibilitatea să modificați datele în SQL Server, în vizualizarea Foaie de date sau în vizualizarea Formular din Access, iar modificările se reflectă atât în SQL, cât și în Access. Orice modificări structurale la tabelele legate, cum ar fi eliminarea sau modificarea coloanelor, trebuie efectuate din SQL Server, nu din Access.

 1. Deschideți baza de date Access de destinație.

 2. Pe fila Date externe, faceți clic pe Bază de date ODBC.

 3. Faceți clic pe Se face legătura la sursa de date prin crearea unui tabel legat > OK și urmați pașii din expert. În caseta de dialog Selectare sursă de date, dacă fișierul .dsn pe care doriți să-l deschideți există deja, faceți clic pe fișier în listă.

  Pentru a crea un fișier .dsn nou:

  În caseta Selectare sursă de date, faceți clic pe Nou> SQL Server > Următorul.

  1. Tastați un nume pentru fișierul .dsn sau faceți clic pe Răsfoire.

   Notă: Aveți nevoie de permisiuni de scriere în folder pentru a salva fișierul .dsn.

  2. Faceți clic pe Următorul pentru a examina rezumatul și faceți clic pe Terminare.

   Urmați pașii din Expertul Creare sursă de date nouă în SQL Server.

 4. Faceți clic pe OK și, sub Tabele, faceți clic pe fiecare tabel sau vizualizare la care doriți să vă legați, apoi faceți clic pe OK.

Dacă vedeți Selectare identificator unic al înregistrării, acest lucru înseamnă Access nu a reușit să determine ce câmp sau câmpuri identifică în mod unic fiecare rând al datelor sursă. Selectați pur și simplu câmpul sau combinația de câmpuri unică pentru fiecare rând și, dacă nu sunteți sigur, consultați administratorul bazei de date SQL Server.

Când operațiunea de legare s-a terminat, puteți vedea tabelul nou legat sau tabelele noi legate în Panoul de navigare.

Aplicați cea mai recentă structură de obiect SQL Server

Când deschideți un tabel legat sau obiectul sursă, vedeți datele cele mai recente. Totuși, dacă se efectuează orice modificări structurale la un obiect SQL Server, va trebui să actualizați tabelele legate pentru a vedea aceste modificări.

 1. Faceți clic cu butonul din dreapta pe tabelul din Panoul de navigare, apoi faceți clic pe Manager de tabele legate în meniul de comenzi rapide.

 2. Bifați caseta de selectare de lângă fiecare tabel legat pe care doriți să îl actualizați sau faceți clic pe Selectare totală pentru a selecta toate tabelele legate.

 3. Faceți clic pe OK > Închidere.

Notă: Pentru că tipurile de date Access diferă de tipurile de date SQL Server, Access creează o legătură la tipul de date cel mai potrivit pentru fiecare coloană. Puteți doar să examinați, nu să modificați tipurile de date atribuite în Access.

Pentru mai multe informații, consultați Moduri de partajare a unei baze de date desktop Access.

Începutul paginii

Dacă departamentul sau grupul dvs. de lucru utilizează Microsoft SQL Server pentru a stoca date, poate fi necesar să lucrați cu unele date SQL Server în Access.

Puteți să aduceți date din obiecte SQL Server (tabele sau vizualizări) în Access în oricare dintre cele două moduri: prin import sau prin legare. Diferența dintre cele două procese este după cum urmează:

 • Atunci când importați datele, Access creează o copie a datelor SQL Server și orice modificări ulterioare efectuate asupra datelor din baza de date Access nu se reflectă în baza de date SQL Server. În mod asemănător, orice modificări efectuate ulterior în tabelul sau vizualizarea SQL Server nu se reflectă în Access.

 • Atunci când faceți legătura la datele SQL Server, vă conectați direct la sursa de date, astfel încât toate modificările ulterioare efectuate asupra datelor din Access se reflectă în SQL Server și invers.

Acest articol descrie modul de importare sau legare la date SQL Server.

Decideți dacă doriți să efectuați importul sau legarea

Situații în care este potrivit importul

De obicei, datele SQL Server se importă într-o bază de date Access din aceste motive:

 • Pentru a muta permanent datele SQL Server într-o bază de date Access, deoarece nu mai aveți nevoie de date în baza de date SQL Server. După ce importați datele în Access, le puteți șterge pe cele din baza de date SQL Server.

 • Departamentul sau grupul de lucru al dvs. utilizează Access, dar vi se indică ocazional o bază de date SQL Server care cuprinde date suplimentare ce trebuie îmbinate într-una dintre bazele dvs. de date Access.

Deoarece importul datelor SQL Server creează o copie a datelor în baza de date Access, în timpul procesului de import, specificați tabelele sau vizualizările pe care doriți să le copiați.

Situații în care este potrivită legarea

De obicei, legarea la date SQL Server se realizează din aceste motive:

 • Pentru a vă conecta direct la sursa de date pentru a putea vizualiza și edita cele mai recente informații, atât în baza de date SQL Server, cât și în baza de date Access.

 • Dacă baza de date SQL Server conține multe tabele mari și nu reușiți să le importați pe toate într-un singur fișier .accdb. Dimensiunea maximă a unei baze de date Access este de 2 gigabyți, minus spațiul necesar pentru obiectele de sistem.

 • Dacă doriți să rulați interogări și să generați rapoarte bazate pe date din SQL Server fără a face o copie a datelor, luați în considerare legarea la SQL Server.

 • Departamentul sau grupul de lucru utilizează Access pentru raportarea și interogarea și utilizează SQL Server pentru stocarea datelor. Echipele individuale pot crea tabele SQL Server și vizualizări pentru stocarea centralizată, dar deseori aceste date trebuie introduse în programe desktop pentru agregare și raportare. Legarea este alegerea potrivită, deoarece permite utilizatorilor din baza de date SQL Server și din baza de date Access să adauge și să actualizeze date și să vizualizeze și să lucreze întotdeauna cu cele mai recente date.

 • Sunteți un utilizator Access care a început recent să utilizeze SQL Server. Ați migrat mai multe baze de date în SQL Server, iar majoritatea tabelelor din aceste baze de date sunt tabele legate. De acum înainte, în loc să creați tabele Access, veți crea tabele și vizualizări în SQL Server, apoi le puteți lega la bazele de date Access.

 • Doriți să continuați să stocați datele pe SQL Server, dar intenționați, de asemenea, să lucrați cu datele cele mai recente din Access pentru a rula interogări și a imprima rapoarte pe care le-ați proiectat în Access.

Începutul paginii

Importul datelor din SQL Server

Pregătirea pentru import

În timpul operațiunii de import, Access creează un tabel și copiază datele din baza de date SQL Server în acel tabel. La sfârșitul operațiunii de import, puteți alege să salvați detaliile operațiunii de import ca specificație.

Notă: Specificația de import vă ajută să repetați în viitor operațiunea de import, fără a fi necesară parcurgerea pașilor din expertul de import de fiecare dată.

 1. Găsiți baza de date SQL Server care conține datele pe care doriți să le importați. Contactați administratorul bazei de date pentru informații despre conexiune.

 2. Identificați tabelele sau vizualizările pe care doriți să le importați. Puteți importa mai multe obiecte într-o singură operațiune de import.

 3. Examinați datele sursă și rețineți următoarele aspecte:

  • Access nu acceptă mai mult de 255 de câmpuri într-un tabel, așadar, Access importă numai primele 255 de coloane.

  • Dimensiunea maximă a unei baze de date Access este de 2 gigabyți, minus spațiul necesar pentru obiectele de sistem. Dacă baza de date SQL Server conține multe tabele mari, este posibil să nu reușiți să le importați pe toate într-un singur fișier .accdb. În acest caz, se recomandă să luați în considerare legarea datelor în baza de date Access.

  • Access nu creează automat relații între tabelele asociate la sfârșitul operațiunii de import. Trebuie să creați manual relațiile dintre diversele tabele noi și existente, utilizând opțiunile din fereastra Relații. Pentru a afișa fereastra Relații:

   • Faceți clic pe Instrumente bază de date > Relații.

 4. Identificați baza de date Access în care doriți să importați datele SQL Server.

  Asigurați-vă că aveți permisiunile necesare pentru a adăuga date în baza de date Access. Dacă nu doriți să stocați datele în niciuna dintre bazele de date existente, creați o bază de date nouă, necompletată.

 5. Examinați tabelele, din baza de date Access, dacă există.

  Operațiunea de import creează un tabel cu un nume identic cu cel al obiectului SQL Server. Dacă acel nume se utilizează deja, Access adaugă „1” la numele nou al tabelului - de exemplu, Persoane de contact1. (Dacă Persoane de contact1 se utilizează deja, Access va crea Persoane de contact2 etc.)

  Notă: Access nu suprascrie niciodată un tabel din baza de date în cadrul unei operațiuni de import și nu puteți să adăugați date SQL Server într-un tabel existent.

Importul datelor

 1. Deschideți baza de date destinație.

  În fila Date externe, în grupul Import și legare, faceți clic pe Bază de date ODBC.

 2. Faceți clic pe Se importă datele sursă într-un tabel nou din baza de date curentă, apoi faceți clic pe OK.

 3. În caseta de dialog Selectare sursă de date, dacă fișierul .dsn pe care doriți să-l utilizați există deja, faceți clic pe acesta în listă.

  Trebuie să creez un fișier .dsn nou

  Notă: Pașii din această procedură pot varia ușor, în funcție de software-ul care este instalat pe computerul dvs.

  1. Faceți clic pe Nou pentru a crea un nou nume de sursă de date (DSN).

   Se deschide expertul Creare sursă de date nouă.

  2. În expert, selectați SQL Server în lista de drivere, apoi faceți clic pe Următorul.

  3. Tastați un nume pentru fișierul .dsn sau faceți clic pe Navigare pentru a salva fișierul în altă locație.

   Notă: Trebuie să aveți permisiuni de scriere în folder pentru a salva fișierul .dsn.

  4. Faceți clic pe Următorul, examinați informațiile de rezumat și faceți clic pe Terminare pentru a finaliza expertul.

   Se afișează caseta de dialog Creare sursă de date nouă în SQL Server.

  5. Tastați descrierea sursei de date în caseta Descriere. Acest pas este opțional.

  6. Sub La ce server SQL doriți să vă conectați?, în caseta Server, tastați sau selectați numele serverului SQL la care doriți să vă conectați, apoi faceți clic pe Următorul pentru a continua.

  7. Poate fi necesar să solicitați informații de la administratorul bazei de date SQL Server, de exemplu dacă se utilizează autentificarea Microsoft Windows NT sau autentificarea SQL Server. Faceți clic pe Următorul pentru a continua.

  8. Dacă doriți să vă conectați la o anumită bază de date, asigurați-vă că ați bifat caseta Schimbare bază de date implicită cu. Apoi selectați baza de date cu care doriți să lucrați și faceți clic pe Următorul.

  9. Faceți clic pe Terminare.

  10. Examinați rezumatul și faceți clic pe Testare sursă de date.

  11. Examinați rezultatele testului, apoi faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog.

   Dacă testul a reușit, faceți din nou clic pe OK sau faceți clic pe Anulare pentru a modifica setările.

 4. Faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Selectare sursă de date.

  Access afișează caseta de dialog Import obiecte.

 5. Sub Tabele, faceți clic pe fiecare tabel sau vizualizare pe care doriți să o importați, apoi faceți clic pe OK.

 6. Dacă se afișează caseta de dialog Selectare identificator unic al înregistrării, Access nu a reușit să determine ce câmp sau câmpuri identifică în mod unic fiecare rând al unui anumit obiect. În acest caz, selectați câmpul sau combinația de câmpuri unică pentru fiecare rând și faceți clic pe OK. Dacă nu sunteți sigur, consultați administratorul bazei de date SQL Server.

  Access importă datele. Dacă intenționați să repetați operațiunea de import mai târziu, puteți să salvați pașii de import ca specificație de import și să rulați cu ușurință mai târziu aceiași pași de import. Aveți nevoie de Microsoft Office Outlook instalat pe computer pentru a crea o activitate.

 7. Faceți clic pe Închidere sub Salvare pași de Import din caseta de dialog Preluare date externe - Bază de date ODBC. Acces finalizează operațiunea de import și afișează noul tabel sau noile tabele în Panoul de navigare.

Dacă doriți să salvați importul ca activitate pentru reutilizare, continuați la secțiunea următoare.

Începutul paginii

Legarea la datele SQL Server

Deoarece datele sunt stocate în tabele, atunci când creați o legătură la un tabel sau o vizualizare într-o bază de date SQL Server, Access creează un tabel nou (cunoscut și ca tabel legat) care reflectă structura și conținutul obiectului sursă. Puteți să modificați datele în SQL Server, în vizualizarea Foaie de date sau în vizualizarea Formular din Access. Modificările pe care le aduceți datelor într-o locație se reflectă și în cealaltă locație. Însă, dacă doriți să efectuați modificări structurale, cum ar fi eliminarea sau modificarea unei coloane, trebuie să faceți acest lucru din baza de date SQL Server sau dintr-un proiect Access care este conectat la baza de date respectivă. Nu puteți să adăugați, să ștergeți sau să modificați câmpurile dintr-un tabel legat în timp ce lucrați în Access.

Pregătirea pentru crearea unei legături

 1. Găsiți baza de date SQL Server care conține datele la care doriți să vă legați. Contactați administratorul bazei de date pentru informații despre conexiune.

 2. Identificați tabelele și vizualizările la care doriți să vă legați. Puteți crea o legătură la mai multe obiecte într-o singură operațiune de legare.

 3. Examinați datele sursă și rețineți următoarele aspecte:

  • Access nu acceptă mai mult de 255 de câmpuri într-un tabel, prin urmare, tabelul legat va include numai primele 255 de câmpuri ale obiectului la care creați legătura.

  • Coloanele care sunt doar în citire într-un obiect SQL Server vor fi doar în citire și în Access.

  • Nu veți putea să adăugați, să ștergeți sau să modificați coloanele din tabelul legat în Access.

 4. Identificați baza de date Access în care doriți să creați tabelele legate. Asigurați-vă că aveți permisiunile necesare pentru a adăuga date la baza de date. Dacă nu doriți să stocați datele în niciuna dintre bazele de date existente, creați o bază de date nouă, necompletată făcând clic pe fila Fișier, apoi pe fila Nou și pe Bază de date necompletată.

 5. Examinați tabelele din baza de date Access. Când legați la un tabel sau o vizualizare SQL Server, Access creează un tabel legat care are același nume ca obiectul sursă. Dacă acel nume este deja în uz, Access adaugă „1” la numele nou al tabelului legat - de exemplu, Persoane de contact1. (Dacă Persoane de contact1 este deja în uz, Access va crea Persoane de contact2 etc.)

 6. Pentru a crea o legătură la date, deschideți baza de date destinație.

 7. În fila Date externe, în grupul Import și legare, faceți clic pe Bază de date ODBC.

 8. Faceți clic pe Se face legătura la sursa de date prin crearea unui tabel legat, apoi faceți clic pe OK.

 9. În caseta de dialog Selectare sursă de date, faceți clic pe fișierul .dsn pe care doriți să-l utilizați sau pe Nou pentru a crea un nou nume de sursă de date (DSN).

 10. În caseta de dialog Selectare sursă de date, dacă fișierul .dsn pe care doriți să-l utilizați există deja, faceți clic pe acesta în listă.

  Trebuie să creez un fișier .dsn nou

  Notă: Pașii din această procedură pot varia ușor, în funcție de software-ul care este instalat pe computerul dvs.

  1. Faceți clic pe Nou pentru a crea un nou nume de sursă de date (DSN).

   Se deschide expertul Creare sursă de date nouă.

  2. În expert, selectați SQL Server în lista de drivere, apoi faceți clic pe Următorul.

  3. Tastați un nume pentru fișierul .dsn sau faceți clic pe Navigare pentru a salva fișierul în altă locație.

   Notă: Trebuie să aveți permisiuni de scriere în folder pentru a salva fișierul .dsn.

  4. Faceți clic pe Următorul, examinați informațiile de rezumat și faceți clic pe Terminare pentru a finaliza expertul Creare sursă de date nouă.

   Expertul Creare sursă de date nouă în SQL Server pornește.

  5. În expert, tastați descrierea sursei de date în caseta Descriere. Acest pas este opțional.

  6. Sub La ce server SQL doriți să vă conectați?, în caseta Server, tastați sau selectați numele computerului cu SQL Server la care doriți să vă conectați, apoi faceți clic pe Următorul pentru a continua.

  7. Pe această pagină a expertului, poate fi necesar să solicitați informații de la administratorul bazei de date SQL Server, de exemplu dacă se utilizează autentificarea Windows NT sau autentificarea SQL Server. Faceți clic pe Următorul pentru a continua.

  8. Pe pagina următoare a expertului, poate fi necesar să obțineți mai multe informații de la administratorul bazei de date SQL Server. Dacă doriți să vă conectați la o anumită bază de date, asigurați-vă că ați bifat caseta de selectare Schimbare bază de date implicită cu, selectați baza de date SQL Server cu care doriți să lucrați, apoi faceți clic pe Următorul.

  9. Faceți clic pe Terminare. Examinați informațiile de rezumat și faceți clic pe Testare sursă de date.

  10. Examinați rezultatele testului, apoi faceți clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Testare sursă de date ODBC SQL Server.

   Dacă testul a reușit, faceți din nou clic pe OK pentru a finaliza expertul sau faceți clic pe Anulare pentru a reveni la expert și a modifica setările.

 11. Faceți clic pe OK.

  Access afișează caseta de dialog Legare tabele.

 12. Sub Tabele, faceți clic pe fiecare tabel sau vizualizare la care doriți să vă legați, apoi faceți clic pe OK.

  1. Dacă se afișează caseta de dialog Selectare identificator unic al înregistrării, Access nu a reușit să determine ce câmp sau câmpuri identifică în mod unic fiecare rând al sursei de date. În acest caz, selectați câmpul sau combinația de câmpuri unică pentru fiecare rând și faceți clic pe OK. Dacă nu sunteți sigur, consultați-vă cu administratorul bazei de date SQL Server.

Acces finalizează operațiunea de legare și afișează noul tabel sau noile tabele legate în Panoul de navigare.

Important: De fiecare dată când deschideți un tabel legat sau obiectul sursă, veți vedea cele mai recente date afișate în acesta. Însă modificările structurale efectuate într-un obiect SQL Server nu se reflectă automat într-un tabel legat.

Actualizarea unui tabel legat prin aplicarea celei mai recente structuri de obiect SQL Server

 1. Faceți clic cu butonul din dreapta pe tabelul din Panoul de navigare, apoi faceți clic pe Manager de tabele legate în meniul de comenzi rapide.

 2. Bifați caseta de selectare de lângă fiecare tabel legat pe care doriți să îl actualizați sau faceți clic pe Selectare totală pentru a selecta toate tabelele legate.

 3. Faceți clic pe OK.

  Dacă actualizarea a reușit, Access afișează un mesaj în acest sens. În caz contrar, Access afișează un mesaj de eroare.

 4. Faceți clic pe Închidere pentru a închide Managerul de tabele legate.

Începutul paginii

Ce altceva ar trebui să știu?

Începutul paginii

Modul în care Access vizualizează tipurile de date SQL Server

Deoarece tipurile de date Access sunt diferite de tipurile de date SQL Server, Access trebuie să determine tipul de date Access cel mai potrivit pentru utilizarea cu fiecare coloană din fiecare tabel SQL Server sau cu vizualizarea pe care o importați sau la care creați o legătură. De exemplu, o coloană SQL Server cu tipul de date bit este importată sau legată în Access cu tipul de date Da/Nu. Un alt exemplu ar fi o coloană SQL Server cu tipul de date nvarchar(255) (sau mai mic) care este importată sau legată cu tipul de date Text, dar o coloană cu tipul de date nvarchar(256) (sau mai mare) este importată ca un câmp Memo în Access. După finalizarea unei operațiuni de import sau legare, puteți să deschideți tabelul în vizualizarea Proiect și să verificați tipurile de date pe care Access le-a atribuit în câmpurile corespunzătoare. Puteți să modificați tipurile de date ale câmpurilor din tabelele importate. Însă nu puteți modifica tipurile de date ale câmpurilor din tabelele legate, decât dacă le modificați chiar în baza de date SQL Server sau într-un proiect Access care este conectat la acea bază de date.

Următorul tabel listează tipurile de date SQL Server principale. A doua și a treia coloană arată modul în care Access interpretează fiecare tip.

Tipul de date SQL Server

Tipul de date Access

Dimensiunea câmpului Access

bigint

Text

255

binary( dimensiune câmp )

Binar

Aceeași cu dimensiunea de câmp SQL Server

bit

Da/Nu

char( dimensiune câmp ), dacă dimensiunea câmpului este mai mică sau egală cu 255

Text

Aceeași cu dimensiunea de câmp SQL Server

char( dimensiune câmp ), dacă dimensiunea câmpului este mai mare decât 255

Memo

datetime

Dată/Oră

decimal( precizie , scară )

Număr

Zecimal (proprietățile Precizie și Scară din Access corespund celor pentru precizie și scară din SQL Server.)

float

Număr

Dublu

imagine

Obiect OLE

int

Număr

Întreg lung

money

Monedă

nchar( dimensiune câmp ), dacă dimensiunea câmpului este mai mică sau egală cu 255

Text

Aceeași cu dimensiunea de câmp SQL Server

nchar( dimensiune câmp ), dacă dimensiunea câmpului este mai mare decât 255

Memo

ntext

Memo

numeric( precizie , scară )

Număr

Zecimal (proprietățile Precizie și Scară din Access corespund celor pentru precizie și scară din SQL Server.)

nvarchar( dimensiune câmp ), dacă dimensiunea câmpului este mai mică sau egală cu 255

Text

Aceeași cu dimensiunea de câmp SQL Server

nvarchar( dimensiune câmp ), dacă dimensiunea câmpului este mai mare decât 255

Memo

nvarchar(MAX)

Memo

real

Număr

Single

smalldatetime

Dată/Oră

smallint

Număr

Integer

smallmoney

Monedă

sql_variant

Text

255

text

Memo

timestamp

Binar

8

tinyint

Număr

Octet

uniqueidentifier

Număr

ID reproducere

varbinary

Binar

Aceeași cu dimensiunea de câmp SQL Server

varbinary(MAX)

Obiect OLE

varchar( dimensiune câmp ), dacă dimensiunea câmpului este mai mică sau egală cu 255

Text

Aceeași cu dimensiunea de câmp SQL Server

varchar( dimensiune câmp), dacă dimensiunea câmpului este mai mare decât 255

Memo

varchar(MAX)

Memo

xml

Memo

Începutul paginii

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Insider Microsoft Office

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?

Vă mulțumim pentru feedback!

×